دکتر مهدی خواجوی

دکتر مهدی خواجوی ریاست موسسه آموزش عالی خراسان

دکتر مهدی خواجوی

Dr. Mahdi Khajavi

ریاست موسسه آموزش عالی خراسان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.