احمد شجاعی

 احمد شجاعی

احمد شجاعی

Ahmad Shojaii

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی مداخله معنوی بر تاب آوری فردی و اجتماعی زنان قربانی خشونت خانگی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 10، شماره: 2
2 بررسی اپیدمیولوژیک سوانح ترافیکی منجر به مرگ در استان اصفهان در سال 1391 (دریافت مقاله) طب و تزکیه دوره: 25، شماره: 4
3 بررسی سرولوژی ویروس سرخجه در زنان داوطلب ازدواج مراجعه کننده به مرکز بهداشت شهرستان همدان (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 13، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی طلاق (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی
2 آسیب های اجتماعی جهانی شدن ارتباطات و اطلاعات (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی
3 اخلاق اسلامی کارو فرهنگ سازمانی و تاثیر آنها بر رضایت شغلی وتعهدسازمانی کارکنان دانشگاه ها (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
4 اشاعه فرهنگ پاسخگویی وتاثیرآن بر فساد اداری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد
5 انضباط در سازمانهای آخرت گرا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد
6 بحران هویت فرهنگی و از خود بیگانگی در جامعه و راه حلهای قرآنی برای رفع مفاسد اجتماعی آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی
7 بررسی ارتباط بین اخلاق حرفه ای و تعهد سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد و حسابداری و علوم انسانی
8 بررسی ارتباط بین هموارسازی سود، کیفیت سود با تاکید بر نقش کیفیت حسابرسی دربورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس جامع و بین المللی اقتصاد مقاومتی
9 بررسی ارتباط بین هموارسازی سود، کیفیت سود و کیفیت حسابرسی در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس جامع و بین المللی اقتصاد مقاومتی
10 بررسی الگوها و شناسایی چالش های پیشرو در مدیریت ایرانی، اسلامی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
11 بررسی بافت کالبدی شهری ایران قبل و بعد از اسلام (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
12 بررسی ببفت کبلبذی شهرهبی ایران در دوره اسلامی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
13 بررسی جامع مدیریت اسلامی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت و علوم انسانی
14 بررسی جایگاه حکمت در مدیریت دانش از دیدگاه اسلام (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد
15 بررسی حقوق شهروندی ازدیدگاه دین اسلام (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه و فناوری
16 بررسی دلایل دولت برای واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
17 بررسی رابطه ازدواج های اینترنتی و خیابانی در رضایت مندی زناشویی دانشجویان متاهل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی
18 بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و بهره وری نیروی انسانی (مطالعه موردی: کارکنان بخش اداری شرکت گاز آذربایجان غربی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت،حسابداری،اقتصاد و مهندسی صنایع با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
19 بررسی عوامل موثر بر اعتماد به سازمان های دولتی شهر ارومیه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت،حسابداری،اقتصاد و مهندسی صنایع با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
20 بررسی معیارهای ازدواج در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه محقق اردبیلی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده
21 بررسی نقش استفاده از کاهنده سودای خون در طب سنتی بر پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر (دریافت مقاله) همایش ملی پیشگیری از اعتیاد
22 جبران خدمات کارکنان به سبک مدیریت اسلامی (دریافت مقاله) کنفرانس مدیریت و علوم رفتاری
23 چگونگی توسعه اخلاق دینی وفرهنگ اسلامی در جامعه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی توسعه و ترویج علوم انسانی در جامعه
24 دگرگونی در ساختار کالبدی و معماری مساکن با رویکرد باورهای دینی مطالعه موردی شهر زنجان (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
25 سبک زندگی دینی خانواده در اندیشه قرآنی (دریافت مقاله) همایش ملی نقش زنان در توسعه پایدار
26 شاخصه های سبک زندگی اسلامی- ایرانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی
27 عفاف و حجاب ضامن امنیت و آرامش در تعاملات اجتماعی (دریافت مقاله) همایش ملی نقش زنان در توسعه پایدار
28 کاربرد، مزایا و معایب شبکه های اجتماعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی
29 نقش آموزه هبی دینی و ادبی در توسعه فرهنگ شهری (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه و فناوری
30 نقش خانواده در پیشگیری ازآسیب های اجتماعی با تکیه بر مبانی دینی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی
31 نقش زن در تاریخ انبیاء از منظر قرآن کریم (دریافت مقاله) همایش ملی نقش زنان در توسعه پایدار
32 نقش سبک زندگی اسلامی در پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی