اسماعیل شمس الدینی

 اسماعیل شمس الدینی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی ممسنی

اسماعیل شمس الدینی

Esmail Shamsodini

ریاست دانشگاه آزاد اسلامی ممسنی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی رابطه بین سازگاری استراتژیک کسب و کار با استراتژی تولید و عملکردشرکت آرد شهریاسوج (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت و کارآفرینی دوره: 2، شماره: 1
2 بررسی عوامل موثر بر جریان های تجاری میان ایران واتحادیه ی اروپا (مطالعه ی موردی: بخش کشاورزی) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 4، شماره: 3
3 بررسی نقش سلامت اداری در بهبود عملکرد مالی شرکت نفت و گاز گچساران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اقتصاد، مدیریت مالی و حسابداری دوره: 2، شماره: 1
4 تعیین ارزش اقتصادی آب در زراعت چغندرقند در شهرستان مرودشت (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 26، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی نقش ابعاد بازاریابی رابطه مند (ارتباطات و کنترل تعارض) بر بهبود مدیریت ارتباط بامشتریان شرکت قند شهرستان نورآباد ممسنی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اقیانوس مدیریت
2 ارزیابی نقش اقتصاد دانش محور بر سرمایه فکری مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی شهر شیراز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی چارسوی علوم انسانی
3 بررسی ارتباط بین بازاریابی رابطه مند ی مدیریت ارتباط با مشتریان شرکت قند شهرستانو نورآبا ممسنی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اقیانوس مدیریت
4 بررسی رابطه بین برند کارفرما و عملکرد شرکتهای تولیدی شهر یاسوج (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد پویا ایران -مالزی
5 بررسی رابطه بین سرمایه فکری، کسب مزیت رقابتی و بهبود عملکرد مالی بین ونمایىدگی هایایران خودرو شهرستان و نورآباد ممسنی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اقیانوس مدیریت
6 بررسی رابطه بین عوامل درون سازمانی و خارج از سازمانی با مقاومت کاربران نسبت به استقرار حسابداری تعهدی در شرکت های شهرک صنعتی شیراز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
7 بررسی رابطه بین مسولیت اجتماعی شرکت با کسب مزیت رقابتی و عملکرد مالی کسب و کارهای کوچک و متوسط شهرستان گچساران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
8 بررسی کاربرد صورتهای مالی شرکت ها در اعطای تسهیلات بانکی (مطالعه موردی بانک مسکن استان کهگیلویه و بویراحمد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها
9 بررسی نقش آموزش پیش از دبستان در تربیت مهارتهای اجتماعی کودکان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
10 بررسی و رتبه بندی رابطه خودکارآمدی، دیدگاه همکاران، فناوری ها و سیستم ها، حمایت مدیریت ارشد با مقاومت در برابر تغییر کارکنان در برابر استقرار حسابداری تعهدی با رویکرد AHP (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
11 تآثیر شوک نرخ ارز بر متغیرهای منتخب بازارهای مالی با تاکید بر صنعت بیمه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی
12 تاثیر اصلاح قانون مالیات های مستقیم بر ساختار سرمایه وسودآوری شرکت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت
13 تاثیر اطلاعات شرکت بر قصد سرمایه گذاری در بین سرمایه گذاران حقیقی در بورس اوراق بهادار شیراز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی اقیانوس مدیریت
14 تاثیر عوامل محیطی بر قصد سرمایه گذاری در بین سرمایه گذاران حقیقی در بورس اوراق بهادار شیراز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی چارسوی علوم انسانی
15 تعیین تأثیر سیستمهای یکپارچه اطلاعات بر سودمندی اطلاعات مالی (قابل اتکا بودن و قابل مقایسه بودن اطلاعات) در کسب و کارهای کوچک و متوسط شهر یاسوج (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اقیانوس مدیریت
16 تعیین تأثیر سیستمهای یکپارچه اطلاعات بر سودمندی اطلاعات مالی (قابل فهم بودن و مربوط بودن اطلاعات مالی) در کسب و کارهای کوچک و متوسط شهر یاسوج (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اقیانوس مدیریت
17 نقش اخلاق حرفه ای حسابداران در بهبود سبک های نوین رهبری مالی (مطالعه موردی: دستگاه های اجرایی شهر نورآباد ممسنی) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی