امید توکلی

 امید  توکلی

امید توکلی

Omid Tavakoli

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.