دکتر فرهنگ حداد

دکتر فرهنگ حداد دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر فرهنگ حداد

Dr. Farhang Haddad

دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A phylogeographic survey of the house mouse in Iran, taxonomic and karyotypic inference from mitochondrial evidence (دریافت مقاله) مجله حیات وحش و تنوع زیستی دوره: 4، شماره: 3
2 Analysing the Radioprotective Effect of Cotoneaster Nummularia in Mouse Bone Marrow Cells Using Micronucleus Assay (دریافت مقاله) مجله سلول و تحقیقات مولکولی دوره: 1، شماره: 2
3 اثر محافظت اشعه عصاره آبی کلاله زعفران در لنفوسیت های خون محیطی انسان با استفاده از آزمون میکرونوکلئوس در سلول های دو هسته ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 2، شماره: 2
4 Chromosome C-banding in Mus musculus L.1766 Strains Shows a Fixed Position for the Centromere and Variable Amounts in Different Populations (دریافت مقاله) مجله منابع ژنتیک دوره: 1، شماره: 2
5 Comparative Cytogenetic Analysis in the Populations of House Mouse Group, Mus musculus L.1766 (Cytotype 2n = 40) (Rodentia: Muridae) in Iran (دریافت مقاله) مجله سلول و تحقیقات مولکولی دوره: 7، شماره: 2
6 Investigating the Genotoxic Effect of Gamma Irradiation on L929 Cells after Vinblastine Treatment Using Micronucleus Assay on Cytokinesis-blocked Binucleated Cells (دریافت مقاله) مجله سلول و تحقیقات مولکولی دوره: 10، شماره: 2
7 Origanum vulgare leaf extract protects mice bone marrow cells against ionizing radiation (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی ابن سینا دوره: 6، شماره: 6
8 Ozone inhalation can induce chromosomal abnormalities in bone marrow cells of Wistar rats (دریافت مقاله) مجله سلول و تحقیقات مولکولی دوره: 1، شماره: 1
9 PAX6 (+5a) Expression in Adipose Tissue-Derived Stem Cells Induces Retinal Ganglion Cells (دریافت مقاله) مجله سلول و تحقیقات مولکولی دوره: 6، شماره: 1
10 Study of Radioprotective Effect of Green Tea against Gamma Irradiation Using Micronucleus Assay on Binucleated Human Lymphocytes (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 15، شماره: 5
11 بررسی اثر هورمون هیدروکورتیزون بر آسیبهای کلاستوژنیک کروموزومی القایی در رده سلولی L۹۲۹ با استفاده از آزمون میکرونوکلئوس در سلولهای دو هسته ای (دریافت مقاله) فصلنامه سلول و بافت دوره: 6، شماره: 3
12 بررسی تاثیر امواج الکترومغناطیس با فرکانس پایین به همراه وین بلاستین در القای ناهنجاری های کروموزومی در سلول های L929 با استفاده از روش آزمون میکرونوکلئوس در سلولهای دو هسته ای (دریافت مقاله) فصلنامه سلول و بافت دوره: 8، شماره: 4
13 مطالعه اثر محافظت کروموزومی گیاه مریم گلی Salvia limbata در برابر صدمات ناشی از تابش اشعه ایکس در مقایسه با ویتامین E در لنفوسیت های محیطی خون انسان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 14، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Evaluating toxic effects of biosynthetic nanocurcumin on human gastric cancer cells (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک
2 Investigating the Effect of Gamma Irradiation on Vinblastine-Induced Aneuploid L929 Cell Lines Using Micronucleus Assay on Binucleated Cells (دریافت مقاله) اولین سمپوزیوم بین المللی سرطان نسترن
3 Viability assessment of human colon and gastric adenocarcinoma cells after treatment with nano-MgO (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک
4 بررسی اثرات سمی جیوه برتکوین مگس سرکه (Drosophila melanogaster) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی تازه های سلولی مولکولی
5 بررسی اثرات ضد میکروبی و ضد سرطانی رنگدانه های مستخرج از مخمرهای جدا شده از میگوی Litopenaeus vannamei خلیج فارس (دریافت مقاله) سومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران
6 کاربرد نرم افزار MIP4.2 Full به منظور توسعه مطالعات پروسکوپی (دریافت مقاله) کنگره انسان شناسی زیستی و انسان شناسی پزشکی