دکتر حسن اشرفی ریزی

دکتر حسن اشرفی ریزی استاد گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دکتر حسن اشرفی ریزی

Dr. Hasan Ashrafi-rizi

استاد گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه های بیمارستانی وابسته به تامین اجتماعی و دانشگاه علوم پزشکی شهر اصفهان با استفاده از مدل تحلیل شکاف لایب کوال (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 11، شماره: 7
2 ارزیابی کیفیت وب سایت های فارسی حوزه اختلالات اضطرابی بر اساس مقیاسWebMedQual (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 11، شماره: 6
3 استفاده از تخصص و تجربیات کتابداران و اطلاع رسانان پزشکی در بررسی مستندات علمی داوطلبان مقطع دکتری تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: شرح یک تجربه (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 15، شماره: 3
4 Designing a Database based on Medical Staffs’ Experiences: Commentary on COVID-19 (دریافت مقاله) فصلنامه سیاستگذاری، مدیریت و اقتصاد سلامت مبتنی بر شواهد دوره: 4، شماره: 3
5 Typology of Inequality in Access to Health Information Between Urban and Rural Communities (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ و ارتقای سلامت دوره: 6، شماره: 2
6 باتلاق اطلاعاتی: مفهومی نوین در بحران کرونا ویروس: بیان دیدگاه (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 9، شماره: 30
7 بررسی بروندادها و مشارکت پژوهشگران ایرانی حوزه حوادث غیر مترقبه در یک پایگاه استنادی بین المللی طی سال های ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۳ (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 14، شماره: 5
8 بررسی رفتار اطلاع یابی سلامت کاربران کتابخانه های عمومی شهر اصفهان (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 16، شماره: 4
9 بررسی عوامل استرس زای شغلی کتابداران شاغل در کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 8، شماره: 1
10 بررسی میزان آشنایی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با شیو ه های مطالعه در سال ۱۳۸۹ (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 10، شماره: 5
11 بررسی میزان رضایت شغلی کتابداران شاغل در کتابخانه های عمومی استان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 13، شماره: 3
12 بررسی میزان رضایت شغلی مدیران کتابخانه های عمومی وابسته به نهاد کتابخانه های عمومی کشور در مراکز استان ها (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 16، شماره: 1
13 بقای خدمات مرجع کتابخانه های سلامت: چهارچوب مفهومی پیشنهادی (بیان دیدگاه) (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 18، شماره: 5
14 تحلیل شکاف کیفیت خدمات کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی شهر اصفهان براساس مدل لایب کوال (دریافت مقاله) پژوهش های کتابخانه های دیجیتالی و هوشمند دوره: 1، شماره: 1
15 تحلیل هزینه- سودمندی: شاخصی برای ارزیابی اقتصادی کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 10، شماره: 2
16 تدوین پروتکل مطالعه در حوزه های سلامت: ماهیت و ضرورت (بیان دیدگاه) (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 19، شماره: 3
17 تعیین سواد اطلاعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 14، شماره: 6
18 تولیدات علمی و ترسیم نقشه ی علمی پژوهشگران ایرانی حوزه ی طب سنتی طی سال های ۲۰۱۱-۱۹۹۰ در پایگاه «Web of Science» (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 9، شماره: 4
19 تهیه و اشاعه مواد خواندنی سلامت به زبان ساده: یک تجربه (دریافت مقاله) فصلنامه سواد سلامت دوره: 3، شماره: 1
20 چالش ها و اقدامات کتابخانه های عمومی برای بازگشایی و ارایه خدمات در زمان بحران کووید ۱۹ : تحلیلی بر راهنماها و اقدامات بین المللی (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 17، شماره: 3
21 چالش های آثار علمی منتشر شده در پاندمی کوید ۱۹ از منظر اعتبار (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 19، شماره: 4
22 چالش های خدمات اطلاع رسانی مرتبط با بحران کووید-۱۹ (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 22، شماره: 2
23 حرکت مجلات حوزه سلامت به سوی مدل انتشار مداوم (بیان دیدگاه) (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 18، شماره: 4
24 خدمات نوین کتابداران و اطلاع رسانان پزشکی در عرصه سلامت: مقاله مروری روایتی (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 13، شماره: 6
25 دستیار علمی؛ تسهیلگر مسیر تحصیل دانشجویان معلول: بیان دیدگاه (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 19، شماره: 2
26 رابطه مطالعه غیر درسی و سلامت روان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 11، شماره: 9
27 رابطه ی بین هوش هیجانی و مهارت های ارتباطی کتابداران کتابخانه های دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 8، شماره: 5
28 رد پای نظریههای ارتباطات در علم اطلاعات و دانششناسی (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 1، شماره: 2
29 روند جهانی جستجو در زمینه درمان با سلول های بنیادی بر اساس تحلیل گوگل ترندز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 8، شماره: 2
30 ساخت و اعتباریابی مقیاس سنجش مقالات نقد کتاب درسی دانشگاهی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی دوره: 17، شماره: 31
31 سواد سلامت و شادکامی در دانشجویان دانشگاه های اصفهان (دریافت مقاله) مجله دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی دوره: 3، شماره: 2
32 شاخص تداوم استناد سالیانه: یک شاخص پیشنهادی برای ارزیابی عملکرد پژوهشگران سلامت (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 16، شماره: 5
33 شناسایی شیوه های ارزشیابی و بهبود عملکرد داوران مجلات علمی پژوهشی حوزه سلامت (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 16، شماره: 3
34 عوامل مرتبط با تولید و اشتراک گذاری شبه اطلاعات در بحران کرونا ویروس: بیان دیدگاه (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 17، شماره: 1
35 قوانین شش گانه پزشکی مبتنی بر شواهد (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 13، شماره: 4
36 کارامدی رسانه های اجتماعی در رفع نیازهای اطلاعاتی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بر اساس هرم نیازهای اطلاعاتی Norwood (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 15، شماره: 1
37 کتابداران و اطلاع رسانان پزشکی در دفتر کار شما (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 16، شماره: 2
38 مدل مفهومی پیشنهادی پاسخ به نیاز اطلاعاتی متخصصان: مرور روایتی (دریافت مقاله) پژوهش های کتابخانه های دیجیتالی و هوشمند دوره: 9، شماره: 34
39 مراحل پرهیز از شبه اطلاعات و ضد اطلاعات در بافت سلامت: بیان دیدگاه (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 18، شماره: 3
40 مقایسه رفتار اطلاع یابی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دانشگاه اصفهان در تدوین پایان نامه بر اساس الگوی فرایند جست وجوی اطلاعات Carol Kuhlthau (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 11، شماره: 5
41 مقایسه ی وب سایت کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی ایران از نظر به کارگیری عناصر ابرداده ای زبان نشانه گذاری فرامتن و دابلین کور (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 9، شماره: 6
42 موانع اقتصادی پژوهش های سلامت در ایران: مقاله مروری روایتی (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 15، شماره: 5
43 میزان انطباق چکیده ی فارسی طرح های پژوهشی مصوب دانشکده ی مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با استاندارد ایزو ۲۱۴ (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 9، شماره: 2
44 میزان توجه کتابداران کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دانشگاه اصفهان به اخلاق حرفه ای بر اساس اصول اخلاقی کتابداران دانشگاهی ایران (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 8، شماره: 6
45 میزان حاکمیت عوامل مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 11، شماره: 2
46 میزان خودکارآمدی پژوهشی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان براساس مقیاس خودکارآمدی پژوهشی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات نظام سلامت دوره: 10، شماره: 4
47 میزان سواد رسانه ای و اطلاعاتی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بر اساس شاخص های سواد رسانه ای و اطلاعاتی یونسکو (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 11، شماره: 4
48 نظریه ضد اطلاعات در بافت سلامت (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 17، شماره: 2
49 نقدی بر خدمات مرجع و اطلاع یابی: از نظریه تا عمل (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 8، شماره: 3
50 نقدی بر کتاب سیستم های اطلاعاتی با تاکید بر سیستم های کتابخانه ای و اطلاع رسانی (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 8، شماره: 2
51 وضعیت مشارکت پدیدآورندگان مقالات تالیفی مجله ی مدیریت اطلاعات سلامت در فاصله ی سال های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۰ (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 10، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تبیین دیدگاه صاحب نظران مجله های علمی پژوهشی ایرانی حوزه سلامت درباره فرایند داوری (دریافت مقاله) همایش دبیران مجلات علوم پزشکی ایران
2 مطالعه کیفی شیوه های ارزشیابی و بهبود عملکرد داوران مجله های علمی پژوهشی حوزه سلامت (دریافت مقاله) همایش دبیران مجلات علوم پزشکی ایران