دکتر اکبر اصغرزاده

دکتر اکبر اصغرزاده دانشیار دانشگاه مازندران و انجمن آمار ایران

دکتر اکبر اصغرزاده

Dr. Akbar Asgharzadeh

دانشیار دانشگاه مازندران و انجمن آمار ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 استنباط برای توزیع نیمه لوژستیک بر اساس نمونه های سانسور هیبرید فزاینده نوع دو (دریافت مقاله) مجله علوم آماری دوره: 9، شماره: 1
2 توابع زیان متعادل (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه آماری دوره: 10، شماره: 2
3 توزیع NH تعمیم یافته نمایی شده (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه آماری دوره: 20، شماره: 2
4 توزیع نیمه لجستیک (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه آماری دوره: 11، شماره: 2
5 کوچکترین ناحیه اطمینان برای پارامترهای توزیع نمایی دوپارامتری (دریافت مقاله) مجله علوم آماری دوره: 14، شماره: 1
6 مروری بر روش های عددی برای محاسبه برآوردهای نقطه ای و فاصله ای با استفاده از نرم افزار s-plus (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه آماری دوره: 18، شماره: 2
7 نگاه بیزی به برآوردگرهای کلاسیک توزیع نمایی تعمیم یافته (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه آماری دوره: 13، شماره: 1
8 نواحی اطمینان توام (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه آماری دوره: 20، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Comparison of Linear Regression and Maximum Likelihood Methods to Estimate a New Pareto-type Distribution (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم
2 توزیع گامبل توانی شده (دریافت مقاله) همایش منطقه ای پژوهشهای نوین در ریاضی
3 یک مسیله بهینه سازی مقید برای تعیین کوچک ترین ناحیه اطمینان توزیع پارتو (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران