دکتر عاطفه آجری آیسک

دکتر عاطفه آجری آیسک استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند

دکتر عاطفه آجری آیسک

Dr. Atefeh Ajori Aisak

استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تعهد اطلاع رسانی پزشک معالج به اشخاص غیر بیمار؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فقه مدنی دوره: 13، شماره: 23
2 دعاوی بازماندگان برای مطالبه خسارت معنوی ناشی از صدمات جسمانی (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 80، شماره: 96
3 لزوم نظارت بر خصوصی‌سازی در راستای اصل توازن منافع سه‌گانه (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی دوره: 27، شماره: 18
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 الزامات ارتقای فرهنگ قانونگرایی دانشجویان (تقویت نگرش دینی و نفعگرایی جمعی) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرهنگ دانشگاهی
2 بایسته های تقویت فرهنگ قانونگرایی دانشگاهیان (عوامل مرتبط با قانون) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرهنگ دانشگاهی
3 بایسته های خصوصی سازی صنعت گردشگری با تاکید بر قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی
4 بررسی حقوقی سرمایه گذاری خارجی در صنعت گردشگری با نگاهی به قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی
5 چالش های تشخیص مصادیق حرج در سقط درمانی (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری طب و قضا
6 مطلوبیت سازوکارهای قانونی خصوصی سازی در جهت توسعه فعالیت های بازاریابی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی رویکرد های نوین مدیریت در مطالعات میان رشته ای
7 نقاط اشتراک و افتراق وقف در حقوق ایران و تراست در کامن لا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کارکرد وقف در توسعه انسانی با تاکید بر وقف علمی
8 نگاهی حقوقی به عوامل مؤثر بر برون سپاری موفق در حوزه ی آب و فاضلاب (دریافت مقاله) همایش ملی آب، فرهنگ و پژوهش­های علوم انسانی
9 وقف اموال فکری از دیدگاه فقه و حقوق (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کارکرد وقف در توسعه انسانی با تاکید بر وقف علمی