قاسم فتاح زاده

 قاسم فتاح زاده ریاست مرکز آموزشی درمانی علوی اردبیل

قاسم فتاح زاده

Ghasem Fatah zade

ریاست مرکز آموزشی درمانی علوی اردبیل

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.