دکتر محسن اژدری

دکتر محسن اژدری عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه فسا

دکتر محسن اژدری

Dr. Mohsen Ajdari

عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه فسا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 The Promise of a contract of sale and Purchase in Iran (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی و تحقیقات علوم انسانی دوره: 3، شماره: 2
2 پیش بینی مقاومت برشی خاک های غیر اشباع در حالت کرنش صفحه یی با استفاده از روش شبکه ی عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 27، شماره: 2
3 مدل سطح مرزی سازوار برای رس آماسی غیر اشباع تحت بار هیدرولیکی تناوبی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 34، شماره: 1
4 مطالعه ی آزمایشگاهی ضریب فشار جانبی مخلوط ماسه بنتونیت غیر اشباع در حالت سکون (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 30، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر زمین لرزه حوزه دور و نزدیک و تأثیر جهت زلزله بر رفتار دینامیکی سدهای سنگریزه ای با هسته رسی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
2 اثر شکل دره و نوع تکیه گاه بر رفتار دینامیکی سدهای سنگریزه ای با هسته رسی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
3 اثربارگذاری هیدرولیکی بر رفتار ادئومتریک مخلوط ماسه بنتونیت غیراشباع در بازه - مکش های وسیع (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی ژیوتکنیک زیست محیطی
4 بررسی اثر مدلهای رفتاری خاک در آنالیز عددی دیوارهای حائل میخ کوبی شده (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
5 بررسی تاثیر تنش خالص بر قابلیت گذردهی هیدرولیکی خاک های ریزدانه غیراشباع، با استفاده از روش های برنامه ریزی ژنتیک و شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
6 بررسی تاثیر سیکل ترسازی و خشک اندازی بررفتار مقاومت برشی خاکهای آماسی غیراشباع (دریافت مقاله) سومین همایش ملی عمران شهری
7 بررسی تاثیر عمق تراز آب زیرزمینی بر روی ظرفیت باربری (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
8 بررسی تاثیر نوع بدنه سد بر رفتار دینامیکی سدهای خاکی و سنگریزه ای، قسمت دوم: روشهای عددی و تجربی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
9 بررسی رفتار مقاومت برشی و تغییرات فشار اب حفره ای خاک غیراشباع در تست سه محوری با درصد رطوبت ثابت (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار
10 بررسی عددی تاثیر نوع بدنه و شکل ساختگاه سدهای سنگریز ه ای بر رفتار دینامیکی آنها در حین زمین لرزه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی سد سازی
11 بررسی عددی دو بعدی وسه بعدی پایداری شیروانی خاکریز راه تحت اثر بار متحرک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
12 بررسی میدان تغییر شکل توده خاک با استفاده از پردازش تصاویر دیجیتالی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
13 پیش بینی بیشترین تغییر شکل دیوارهای حایل میخ کوبی شده با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار
14 پیش بینی بیشترین تغییرشکل دیوارهای حایل میخ کوبی شده، با استفاده ازشبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
15 پیش بینی ضریب نفوذ پذیری خاک های ریز دانه غیر اشباع نسبت به فاز آب،با استفاده از روش های شبکه عصبی مصنوعی و برنامه ریزی ژنتیک (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
16 تاثیر جابجایی گذرای عمق آب زیرزمینی بر روی تغییرحجم خاکهای رسی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
17 تحلیل خطر سنگشار در مسیر شیراز – فیروزآباد با استفاده از سیستم امتیازدهی خطر سنگشار (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
18 رفتار مکانیکی خاک ریزدانه مسلح شده با پسماند جامد تجزیه نشده (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
19 شبیه سازی تقطیر فیلمی بخار آب بر روی داکت به روش لتیس بولتزمن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، مکاترونیک و بیومکانیک
20 عدم اعتبار فرض هم محوری میدانهای تنش و سرعت و تاثیر آن بر آنالیز رفتار خاکهای مسلح (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
21 کاربرد اصل تنش موثر در مکانیک خاک های غیراشباع: محدودیت ها و مزیت ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
22 محاسبه تنش موثر در خاک غیر اشباع با استفاده از رفتار تغییر حجمی خاک در مسیر تنش خاص (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
23 مدل سازی رفتار خاکهای ماسه ای مسلح بر اساس فرض جریان غیر مرتبط (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
24 مدل سطح مرزی خمیری برای شبیه سازی رخداد سازواری در رس آماسی غیراشباع تحت بار هدرولیکی تناوبی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
25 مروری بر روشهای اعمال مکش درخاکهای غیراشباع و نقاط ضعف و قوت آنها (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار
26 مروری بر مطالعات تجربی و تحلیلی انجام گرفته برروی ضریب فشار جانبی خاک در حالت سکون (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار
27 مطالعه آزمایشگاهی بافت نمونه رسی در رفتار خزشی مخلوط ماسه-بنتونیت غیراشباع (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
28 مطالعه آزمایشگاهی پارامترهای مقاومت برشی زباله های جامد با استفاده از دستگاه برش مستقیم بزرگ مقیاس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
29 مطالعه آزمایشگاهی تاثیر ساختار اولیه رس های آماسی بر روی رفتار هیدرومکانیکی آنها (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
30 مطالعه آزمایشگاهی تاثیر ساختار خاک بر روی منحنی مشخصه آب_خاک مخلوط ماسه بنتونیت (دریافت مقاله) همایش ملی عمران و توسعه پایدار
31 مطالعه آزمایشگاهی تاثیر مکش بر روی ضریب ظرفیت باربریNγ در خاک غیراشباع (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران توسعه
32 مطالعه آزمایشگاهی تاثیر مکش بر روی ضریب عکس العمل بستر پی دایرهای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران توسعه
33 مطالعه آزمایشگاهی رفتار خزش ادئومتریک در مخلوط ماسه – بنتونیت غیر اشباع تحت مکش های کنترل شده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی ژیوتکنیک زیست محیطی
34 مطالعه آزمایشگاهی ظرفیت باربری پی سطحی دایره ای واقع برخاک ماسه ای غیراشباع (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
35 مطالعه رفتار مقاومت برشی غیر اشباع و منحنی مشخصه آب – خاک در مخلوط ماسه - بنتونیت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران توسعه
36 مقاومت برشی خاک ریزدانه مسلح شده با پسماند جامد مدفون تجزیه نشده شهرستان فسا با دستگاه برش مستقیم بزرگ مقیاس (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران