دکتر زهرا اوراقی اردبیلی

دکتر زهرا اوراقی اردبیلی عضو هیات علمی گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

دکتر زهرا اوراقی اردبیلی

Dr. Zahra Oraghi Ardebili

عضو هیات علمی گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر آلاینده نفتی بر باردهی و محتوای اسیدهای آمینه قارچ Pleurotus florida (P.Kumm) (دریافت مقاله) فصلنامه گیاه و زیست فناوری ایران دوره: 16، شماره: 2
2 اثر نانوذرات اکسید روی و شوری روی صفات آناتومیک گیاه Datura stramonium (دریافت مقاله) فصلنامه گیاه و زیست فناوری ایران دوره: 16، شماره: 4
3 القا تغییرات در رشد و فیزیولوژی گیاه ریحان در اثر بکارگیری سلنیوم و متیونین (دریافت مقاله) فصلنامه گیاه و زیست فناوری ایران دوره: 13، شماره: 2
4 Effect of atmospheric cold plasma and cadmium stress on biochemical properties and activity of antioxidant enzymes in wheat plant (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 13، شماره: 59
5 Evaluation of the Antifungal Activity of Two Plant Essence on the Qualitative and Quantitative Characteristics of Strawberry Fruit During Storage Condition (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته زیست شناختی و زیست پزشکی دوره: 2، شماره: 7
6 Quercetin Production and Phenylalanine Ammonia Lyase Activity Enhancement by Putrescine and Benzyl Amino Purine in Vitro Culture of Achillea Millefolium Linn (دریافت مقاله) فصلنامه تغذیه، روزه داری و سلامت دوره: 8، شماره: 4
7 بررسی اثر نانو ذرات کیتوزان و کیتوزان بر برخی صفات فیزیولوژیک و فیتوشیمیایی گیاه دارویی سیاه دانه Nigella sativa L. (دریافت مقاله) مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی دوره: 10، شماره: 2
8 بررسی اثر نانو ذره سلنیوم بر تحمل تنش خشکی در گیاه گوجه گیلاسی (دریافت مقاله) فصلنامه گیاه و زیست فناوری ایران دوره: 16، شماره: 3
9 بررسی اثر نانو سلنیوم بر جوانه زنی بذر گوجه گیلاسی(Solanum lycopersicum L. var.cerasiforme) در شرایط آبیاری و تنش آبی (دریافت مقاله) فصلنامه گیاه و زیست فناوری ایران دوره: 18، شماره: 1
10 بررسی تاثیراسید سالیسیلیک بر ویژگی های برگ گیاه آنتوریوم تحت تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه گیاه و زیست فناوری ایران دوره: 13، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر بکارگیری سلنات سدیم وا سید امینه بر رشد و نمو گیاه ریحان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
2 اثر بکارگیری کود آمینول فورته و سلنات سدیم بر گیاه جعفری تحت شرایط شوری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور
3 اثر بکارگیری کود ازته بر پاسخ به شوری گیاه جعفری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور
4 اثر سطوح مختلف ورمی کمپوست بر شاخص های کمی و کیفی گیاه دارویی همیشه بهار Calendula officinalis (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
5 اثر سطوح مختلف ورمی کمپوست بر میزاناسانس و درصد جذب عناصر معدنی در گ یاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis) (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور
6 بررسی اثر اسید هیومیک بر روی خواص کمی گل مریم Polianthes tuberosa (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
7 بررسی اثر اسید هیومیک بر روی وزن خشک و وزن تر گلبرگ گل مریم Polianthes tuberosa (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
8 بررسی اثر اسید هیومیک و ورمی کمپوست بر میزان عناصر ماکرو در گل مریم Polianthes tuberosa var.the preal (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
9 بررسی اثر ورمی کمپوست بر روی خواص کمی گل مریم Polianthes tuberosa (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
10 تاثیر تنش شوری بر پرولین ریشه، قند محلول برگ و رشد آنتوریوم و نقش اسید سالیسیلیک در کنترل آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور
11 تاثیر تنش شوری برکلروفیل، پرولین برگ و رشد آنتوریوم و نقش اسید سالیسیلیک در کنترل آن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
12 تاثیر شوری بر برخی ویژگیهای مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه آنتوریوم درحضور اسید سالیسیلیک (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
13 تاثیر نانو ذرات کیتوزان و کیتوزان بر بیان ژن ژرانیل دی فسفات سنتاز (GPPS) و ترپن سنتاز (MTS) در گیاه سیاه دانه (Nigella sativa L.) (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
14 تغییرات القا شده در متابولیسم گیاه ریحان در اثر بکارگیری اسید امینه و یا سلنات سدیم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی