دکتر محمد رحمانی

دکتر محمد رحمانی دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان

دکتر محمد رحمانی

Dr. Mohammad Rahmani

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تاثیر فضای مجازی بر شهرستان تاکستان «فضای مجازی فرصت ساز یا فرصت سوز؟» (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری دوره: 5، شماره: 53
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب های روش های نامناسب انتقال معارف دینی در نوجوانان و جوانان نقش آموزش و پرورش در بصیرت دینی و سواد اجتماعی- فرهنگی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آموزش و پرورش و بصیرت
2 اگزیستنسیالیسم در اشعار تاتی علی پدرام (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و علوم انسانی
3 اهمیت وقایع نویسی بر مهارت درس نگارش متوسطه اول (دریافت مقاله) دومین کنفرانس منطقه ای تجارب برتر تربیتی معلمان
4 بررسی تأثیر آموزه های دانشگاهی در ایجاد شهروند فعال از دیدگاه دانشجویان منطقه 10 دانشگاه فرهنگیان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
5 بررسی تطبیقی واژگان گویش تاتی تاکستانی با گونه های تاتی اسفرورینی، چالی وسگزآبادی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
6 بررسی تفکر وحدت وجودی در دیوان شمس مولانا مطالعه موردی غزل در رنگ یار بنگر تا رنگ زندگانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس علمی پژوهشی روانشناسی، مشاوره، علوم تربیتی و علوم اجتماعی
7 بررسی جایگاه بانوان در اشعار نسیم شمال (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران
8 بررسی رابطه فقه و تربیت در مبانی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
9 بررسی فرایند تکرار در گویش تاتی تاکستان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
10 بررسی گروه اسمی در گویش تاتی تاکستان بر مبنای نظریه ایکس تیره (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران (با رویکرد فرهنگ مشارکتی)
11 بررسی نمرات دروس ادبیات متوسطه اول شهرستان تاکستان (قرائت فارسی، املای فارسی و نگارش) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
12 بررسی وضعیت ادبیات تعلیمی عرفانی بر دانش آموزان (درس پژوهی) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس اقدام پژوهی معلمان
13 تاثیر خاطره نویسی بر افزایش مهارت انشانویسی در ایام کرونا (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس تجارب برتر تربیتی معلمان
14 تاثیر خاطره نویسی بر افزایش مهارت نگارش انشا (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس روانشناسی،علوم اجتماعی و علوم انسانی
15 تاثیر دین بر مهارت تاب آوری در شاهنامه فردوسی مطالعه موردی اسفندیار (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مطالعات مدیریت در علوم انسانی
16 تاثیر فصل بهار بر اشعار علی پدرام شاعر تات زبان تاکستانی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
17 تاثیر فضای مجازی بر شهرستان تاکستان فضای مجازی فرصت ساز یا فرصت سوز (دریافت مقاله) کنگره ملی تازه یافته ها در علوم انسانی
18 تاثیر محصولات کشاورزی بر اشعار علی پدرام (دریافت مقاله) کنگره ملی تازه یافته ها در علوم انسانی
19 تاثیر معارف مذهبی شهر تاکستان بر اشعار علی پدرام (دریافت مقاله) کنگره ملی تازه یافته ها در علوم انسانی
20 تاثیر واژگان محلی بر اشعار علی پدرام (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و اسلامی
21 تأثیر رسوم محلی شهر تاکستان بر اشعار علی پدرام (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و اسلامی
22 تحلیل اشکالات نوشتاری زبان انگلیسی دانش آموزان ترکزبان پایه نهم متوسطه دوره اول مدرسه شهید رحیمی شهر نرجه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
23 چگونه توانستیم با افزایش آگاهی دانش آموزان در زمینه فضای مجازی،میزان آسیبهای ناشی از سوء استفاده از آنرا کاهش دهیم؟ (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس اقدام پژوهی معلمان
24 رشد مهارت انشاء نویسی دانش آموزان هشتم ب شهید موسی طاهرخانی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس اقدام پژوهی معلمان
25 فرایند وامگیری واژگانی در گویش تاتی تاکستان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
26 مطابقت اسامی مذکر و مونث با فعل در گویش تاتی تاکستان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
27 ملاحظه اشتباهات نوشتاری زبان انگلیسی شاگردان ترک زبان دهم مدرسه شهید اسداله طاهریان شهر تاکستان (دریافت مقاله) نخستین همایش دوزبانگی و آموزش در منطقه بزینه رود
28 مهندسی ادبیات (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و اسلامی
29 نقد ادبی درس راه نیک بختی کتاب ادبیات فارسی هشتم متوسطه اول (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
30 نقش آموزش و پرورش در بصیرت دینی و سواد اجتماعی- فرهنگی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آموزش و پرورش و بصیرت