دکتر عبدالرحمن بهرامی

دکتر عبدالرحمن بهرامی گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشگاه علوم پزشکی همدان

دکتر عبدالرحمن بهرامی

Dr. Abdulrahman Bahrami

گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشگاه علوم پزشکی همدان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزشیابی میزان مواجهه تنفسی کارگران در معرض هیدروژن فلوراید به دو روش یون سلکتیو و اسپکتروفتومتری در صنعت UCF اصفهان (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 10، شماره: 3
2 ارزیابی رابطه استرس شغلی و اعمال ناایمن با حوادث شغلی در یک صنعت خودروسازی (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 15، شماره: 3
3 ارزیابی کارایی سیستم تهویه مکنده موضعی در کنترل گرد و غبار Fe2O3 منتشره در هوای محیطی واحد سرند اکساید صنعت فولاد (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 9، شماره: 4
4 Design and Evaluation of a Test Atmosphere System for Passive Samplers Development (دریافت مقاله) فصلنامه آرشیو بهداشت حرفه ای دوره: 1، شماره: 1
5 Development of a Method Based on the Needle-trap Microextraction Filled with Hydroxyapatite and Polyaniline Nanocomposite for Determination of Volatile Organic Compounds in the Air (دریافت مقاله) مجله تحقیقات شیمی تجزیه و تجزیه زیستی دوره: 8، شماره: 1
6 Fast and Sensitive Determination of Acetic Anhydride in the Air Using Hollow Fiber Method (دریافت مقاله) مجله تحقیقات شیمی تجزیه و تجزیه زیستی دوره: 7، شماره: 2
7 Feasibility study for application of the marine coral powder as a novel adsorbent for Volatile Organic Hydrocarbons (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت، ایمنی و محیط زیست دوره: 2، شماره: 2
8 Hollow Polymer Nanospheres and Fe۳O۴@TFPA-Bd-COF as a Mixture Adsorbent in Microextraction by Packed Sorbent for Extraction of BTEX Biomarkers in Urine (دریافت مقاله) مجله تحقیقات شیمی تجزیه و تجزیه زیستی دوره: 10، شماره: 2
9 Photocatalytic Removal of Methylbenzene Vapors by MnO2/Al2O3/Fe2O3 Nano composite (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت، ایمنی و محیط زیست دوره: 6، شماره: 1
10 Recent Advances in Microextraction Methods for Sampling and Analysis of Volatile Organic Compounds in Air: A Review (دریافت مقاله) مجله تحقیقات شیمی تجزیه و تجزیه زیستی دوره: 6، شماره: 2
11 بررسی آلاینده های هوای منتشره از واحد پخت ضایعات کشتارگاه صنعتی طیور و طراحی سیستم تهویه موضعی و پالایشگر مناسب جهت کنترل و تصفیه آلاینده ها (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 7، شماره: 4
12 بررسی آلودگی سطوح با داروهای سیکلوفسفامید و ایفسفامید در مراکز کموتراپی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 28، شماره: 161
13 بررسی ارتباط بین غلظتهای محیطی و سطوح مواجهه فردی با فرمالدیید در بخش های پاتولوژی بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان (دریافت مقاله) مجله مهندسی بهداشت حرفه ای دوره: 4، شماره: 3
14 بررسی انتشار سیلیس آزاد در هوای کارگاه های سنگ کوبی منطقه ازندریان همدان به روش پراکنش اشعه ایکس (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 14، شماره: 3
15 بررسی تغییرات ظرفیتهای تنفسی در کارگران سفال سازی و سرامیک سازی لاله جین همدان (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 6، شماره: 3
16 بررسی ریسک مواجهه با فرم آلدئید در چهار بیمارستان نظامی شهر تهران (دریافت مقاله) مجله مهندسی بهداشت حرفه ای دوره: 7، شماره: 1
17 بررسی عملکرد الکتروسیکلون در جمع آوری ذرات هوابرد زیر یک میکرومتر سیلیس (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 6، شماره: 1
18 بررسی غلظت ترانس ، ترانس موکونیک اسید در ادرار کارگران مواجه با بنزن در یک واحد کک سازی (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 13، شماره: 2
19 بررسی کاراییهودهای سیستم تهویه مکنده موضعی در کنترل گردوغبار 3Fe2Oدر فرایند سرند اکساید واحد آهن سازی یکی از صنایع فولاد (دریافت مقاله) مجله مهندسی بهداشت حرفه ای دوره: 1، شماره: 3
20 بررسی مقایسه ای بازده سیکلون ، اسکرابر مه پاش و سیستم تلفیقی سیکلون- اسکرابر در کنترل ذرات سیلیس هوای کارگاه های سنگ کوبی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 12، شماره: 2
21 بررسی مقایسه ای هزینه-سود سیستم تلفیقی تهویه صنعتی و مرطوبسازی با فیلترخانه در یک شرکت فرآوری مواد معدنی (دریافت مقاله) مجله مهندسی بهداشت حرفه ای دوره: 3، شماره: 1
22 تجزیه آلکان ها و آلدئیدهای درون زاد در هوای بازدم شاغلین در مواجهه با غبار حاوی سیلیس (دریافت مقاله) مجله مهندسی بهداشت حرفه ای دوره: 1، شماره: 4
23 طراحی و ارزیابی سیستم تهویه موضعی و اسکرابر بستردار به‌منظور کنترل سولفید هیدروژن منتشرشده از دستگاه‌های خشک‌کن یک شرکت مقواسازی (دریافت مقاله) مجله مهندسی بهداشت حرفه ای دوره: 6، شماره: 1
24 طراحی و توسعه یک تله سوزنی مبتنی بر جاذب PDMS جهت ریزاستخراج تولوین و متیل اتیل کتون از نمونه های آبی به روشفضای فوقانی دینامیک (دریافت مقاله) مجله مهندسی بهداشت حرفه ای دوره: 3، شماره: 2
25 کاربرد نمونه بردار تله سوزنی حاوی جاذب پلی دی متیل سیلوکسان جهت تعیین مقدار تترا کلرید کربن و تری کلرو اتیلن موجود در هوا (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 21، شماره: 1
26 مطالعه تاثیر شارژ الکتریکی قطرات آب بر بازده اسکرابر مه پاش در حذف ذرات سیلیس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 13، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه یک روش استخراج نوین بر پایه ریز استخراج با جاذب های پرشده به همراه پلیمرهای قالب مولکولی برای تعیین مقدار دلتا آمینولولینیک اسید از نمونه ادرار (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
2 ارائه یک روش استخراج نوین بر پایه فیبر غشایی توخالی جهت تعیین استیک آن هیدراید در هوا (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش تازه های علوم بهداشتی کشور
3 ارائه یک روش نوین جهت تعیین سریع و حساس استیک آنهیدراید در هوا با استفاده از فیبرغشایی تو خالی (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
4 ارایه روشی جدید برای افزایش راندمان اسکرابر مه پاش در حذف ذرات (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تهویه صنعتی
5 ارزشیابی میزان مواجهه تنفسی کارگران در معرض هیدروژن فلوراید به دو روش یون سلکتیو و اسپکتروفتومتری در صنعت UCF اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی جایگاه ایمنی، بهداشت و محیط زیست در سازمانها
6 ارزیابی آلاینده های بنزن، تولوئن و گزیلن در هوای مجتمع پتروشیمی بندر ماهشهر در سال 88-1387 (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای
7 ارزیابی تاثیر استرس شغلی بر حوادث شغلی در یک صنعت خودروسازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی جایگاه ایمنی، بهداشت و محیط زیست در سازمانها
8 ارزیابی روش نوین فیبرغشایی توخالی جهت تعیین 1و 1- دی متیل هیدرازین در هوا (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
9 ارزیابی فیبر غشایی توخالی جهت نمونه برداری از دی متیل هیدرازین نامتقارن (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش تازه های علوم بهداشتی کشور
10 استفاده ازفناوری تلفیقی پلاسما - کاتالیست برای حذف آلاینده های گازی هوا (دریافت مقاله) سومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی
11 اندازه‌گیری بنزین در هوا و شاخص‌های متابولیکی تراس ترنس موکونیک اسید و فنیل مرگاپتوریک اسید در ادرار ساکنین آدلاید-استرالیایی جنوبی (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای ایران
12 بررسی انتشار فرمالدآئید در بیمارستان‌ها و آزمایشگاه‌های دانشگاه علوم پزشکی همدان (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای ایران
13 بررسی انتشار فیومهای روی در هوای محیط کار کارخانه آونگان اراک (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای ایران
14 بررسی انتشار منوکسید کربن در هوای شهر همدان وارتباط آن با پارامترهای ترافیکی (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای
15 بررسی تاثیر سیستم تهویه مکنده موضعی بر کاهش مواجهه کارگران با گردوغبار سیلیس درهوای کارگاه های سنگ کوبی استان همدان (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی بهداشت محیط
16 بررسی تغییرات حجم‌های ریوی در کارگران لنت سازی همدان سال 1٬378 (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای ایران
17 بررسی رابط پایش محیطی فلوراید و شاخص بیولوژیکی آن در افراد مواجه با هیدروژن فلوراید در صنعت UCF اصفهان (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای
18 بررسی رابطه بین مواجهه با بنزن در هوا و متابولیت ادراری ترنس ترنس موکونیک اسید در رانندگان تاکسی وکارگران پمپ بنزین شهر همدان در سال1383 (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
19 بررسی راندمان حذف ذرات سیلیس هوابرد با استفاده توام سیکلون و اسکرابر مه پاش در کارخانجان سنگ کوبی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی بهداشت محیط
20 بررسی مقایسه ای راندمان سیکلون ، اسکرابر مه پاش و استفاده تؤام آنها در کنترل ذرات سیلیس هوای کارگاه های سنگ کوبی (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
21 بررسی میزان مواجهه کارگران کک سازی با تولوئن هوا در شرکت ذوب آهن اصفهان (دریافت مقاله) دومین همایش آلودگی هوا و اثرات آن بر سلامت
22 بررسی نحوه پراکنش ذرات سرب در هوای شهر همدان از آذر ماه 76 تا خرداد ماه 77 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بهداشت محیط
23 بهینه سازی روش میکرواستخراج فازمایع بر پایه ی فیبر متخلخل جهت استخراج و پیش تغلیظ سرب در نمونه های ادرار و خون با استفاده از دی- سیکلوهگزا- کرون- 6 به عنوان انتقال دهنده (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
24 تحلیل اقتصادی پروژه های کنترل آلاینده های هوا: مطالعه موردی- صنعت تولید سیلیس (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
25 تعیین میزان ریسک مواجهه تنفسی با فرمالدئید در شاغلین آزمایشگاه های پاتولوژی (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
26 جذب دینامیکی تولوئن و تتراکلرید کربن از هوا توسط چهارچوب های ایمیدازول زئولیتی- 8 (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
27 شناسایی و اندازه گیری الاینده های آلی فرار در هوای واحد پر عیارسازی مجتمع مس سرچشمه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی جایگاه ایمنی، بهداشت و محیط زیست در سازمانها
28 طراحی و اجرای پالایشگرهای تلفیقی برای کنترل آلاینده های هوای یک شرکت تولیدی معدنی (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای
29 طراحی یک سیستم جدید سردکننده در ریزاستخراج فاز جامد جهت نمونه برداری و استخراج ترکیبات BTEX در هوا و ادرار (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
30 کاربرد اسکرابر های مه پاش الکترواستاتیک جهت جمع آوری ذرات آلاینده هوا (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
31 کاربرد جاذب کامپوزیت سیلیکاته هیدروکسی فولرن برای نمونه برداری از هالوتان (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
32 کاربرد نمونه برداری تله سوزنی انباشته شده با جاذب XAD-2 و کامپوزیت پلی آنیلین در نمونه برداری از نفتالین و فنانترن از نمونه های هوا (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
33 کاربردجاذب کامپوزیت سیلیکاته نانولوله کربنی چند دیواره برای نمونه برداری هالوتان در هوا (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی نانو فناوری در علوم سلامت
34 مطالعه مقایسهای عملکردهای تنفسی در کارگران صنایع سرامیک، سفال، سنگ بری و سنگکوبی در استان همدان (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای ایران
35 میکرواستخراج PAHs از هوا با روش نیدل ترپ پر شده با Zn-MOF (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
36 یک الگوی کاربردی برای ارزیابی مستمر عملکرد سطح سازمانی پیمانکاران از منظر HSE مطالعه موردی: پیمانکاران ساخت و ساز گروه مپنا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری