محمدعلی آقایی

 محمدعلی آقایی دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

محمدعلی آقایی

Mohamad Ali Aghaei

دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی عملکرد شرکت با استفاده از نسبت های مالی: کاربردی از رویکرد تحلیل پوششی داده بوت استرپ شده (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 32، شماره: 2
2 بررسی اثربخشی حسابرسی داخلی در عملکرد مدیریت ریسک و کنترل سازمان های دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 5، شماره: 3
3 بررسی ارتباط غیرخطی بین سرمایه‎گذاری در دارایی‎های ثابت و عملکرد شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 6، شماره: 20
4 بررسی تاثیر جریان وجه نقد آزاد و فرصت­های رشد بر کیفیت افشا و همزمانی بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 7، شماره: 1
5 بررسی تاثیر مدیریت سود، اندازه شرکت و نسبتهای سودآوری بر ساختار سرمایه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 8، شماره: 25
6 بررسی تحلیلی تاثیر تفکیک جریان های نقد عملیاتی و اقلام تعهدی بر توانایی پیش بینی جریان های نقدی و سودهای آتی (دریافت مقاله) راهبرد مدیریت مالی دوره: 2، شماره: 4
7 بررسی رابطه بین افشای اختیاری و انحراف حق دریافت وجه نقد از حق کنترل (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 7، شماره: 25
8 بررسی رابطه ویژگی های حاکمیت شرکتی و طرح ریزی مالیات شرکتی (دریافت مقاله) راهبرد مدیریت مالی دوره: 3، شماره: 2
9 بررسی همگن سازی روش های اندازه گیری حسابداری در گزارشگری مالی شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های نوین حسابداری دوره: 1، شماره: 2
10 تاثیر تجدید ارائه صورتهای مالی بر کیفیت اقلام تعهدی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 2، شماره: 3
11 رتبهبندی ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری بر اساسدیدگاه تهیهکنندگان، حسابرسان و استفادهکنندگانصورت های مالی: کاربرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 11، شماره: 38
12 محتوای اطلاعاتی اقلام صورت سود و زیان جامع بررسی بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 9، شماره: 32
13 نقش توانایی مدیریتی در اجتناب مالیاتی شرکت : شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 15، شماره: 57
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزشمداری اطلاعات حسابداری بهای تمام شده و حسابداری ارزش بازار در ارزشگذاری سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
2 بررسی تاثیر اقلام تعهدی اختیاری بر کاهش محدودیت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی حسابداری، حسابرسی مدیریت و اقتصاد
3 بررسی تاثیر انگیزه دستیابی به آستانه سود بر چسبندگی هزینه ها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
4 بررسی تأثیر تأمین مالی از طریق بدهی بر بازدهی شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی
5 بررسی رابطه بین استراتژی تنوع پذیری محصولات و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
6 بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و عملکرد شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
7 بررسی رابطه غیر خطی بین مالکیت مدیران و ویژگیهای شرکت با نگهداشت وجه نقد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
8 بررسی رابطه ی بین اطلاعات حسابداری و نوسان پذیری بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری، علوم انسانی و بانکداری اسلامی
9 بررسی ناسازگاری های چارچوب حسابداری اسلامی وحسابداری متعارف (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران
10 پیش بینی جریانهای نقد عملیاتی و سود شرکتهای منتخب پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران: مقایسه مدلهای ARIMA و شبکه ی عصبی معمولی و لژاندر (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت
11 تاثیر اظهارنظر حسابرس بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دست آوردهای نوین پژوهشی مدیریت حسابداری اقتصاد
12 کاربرد شبکه هوش مصنوعی درحسابداری و اثر آن در پیش بینی سود شرکت ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری