مرتضی بهنام رسولی

 مرتضی بهنام رسولی استاد، دانشگاه فردوسی مشهد

مرتضی بهنام رسولی

Morteza Behnam Rassouli

استاد، دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تجویز نخاعی Genipin بر ادم التهابی پای موش صحرایی در حضور و عدم حضور مرفین (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 18، شماره: 4
2 ارزیابی برون تنی میزان مانایی سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی بر روی داربست سلول زدایی شده عصب سیاتیک متعلق به موش های صحرایی نر هیپرگلیسمیک تیمار شده با بنفوتیامین (دریافت مقاله) فصلنامه سلول و بافت دوره: 9، شماره: 2
3 In Vitro Evaluation of the Effects of Zearalenone and α-Zearalenol on MCF-7 and MDA-MB-468 Cell Lines of Human Breast Cancer (دریافت مقاله) مجله بین المللی پزشکی رضوی دوره: 3، شماره: 4
4 Neuroprotective effects of Equisetum telmateia in rat (دریافت مقاله) مجله سلول و تحقیقات مولکولی دوره: 1، شماره: 1
5 بررسی اثرات میدانهای الکترومغناطیس بر حفظ نورونهای گانگلیونهای ریشه خلفی عصب سیاتیک ضایعه دیده در رت (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 10، شماره: 2
6 مقایسه آثار ضدالتهابی دگزامتازون و تیامین بر دژنراسیون والرین متعاقب قطع عصب سیاتیک در موش صحرایی (دریافت مقاله) فصلنامه سلول و بافت دوره: 10، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Effects of Methylprednisolone on Nerve Regeneration after Delayed Repair in Wistar Rats (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی التهاب سیستم عصبی و سومین فستیوال دانشجویی علوم اعصاب
2 بررسی ساختار بافتی و تکامل لایه های سلولی تکتم بینایی مغز میانی در لاروفیل ماهی (Huso Huso) (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران