دکتر مهری بهار

دکتر مهری بهار دانشیار دانشگاه تهران

دکتر مهری بهار

Dr. Mehri Bahar

دانشیار دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آیا فناوری های ارتباطی دیجیتال به دموکراتیک تر شدن صنایع رسانه ای انجامیده اند؟ (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه، فرهنگ و رسانه دوره: 11، شماره: 45
2 آینده پژوهی خیریه ها و خیرخواهی در شهر تهران (دریافت مقاله) پژوهشنامه مطالعات وقف و امور خیریه دوره: 1، شماره: 2
3 پیوند دیالکتیکی فرهنگ سایبری و منافع عمومی (مطالعه موردی: استارتاپ ان اف تی اینتروسپکت و کلکسیون های ان اف تی) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی فرهنگ و هنر دوره: 5، شماره: 0
4 پیوند فرهنگ شهرت و مصرف گرایی در برنامه شام ایرانی ۲ (دریافت مقاله) فصلنامه رسانه دوره: 33، شماره: 1
5 تحلیل گفتمان جراحی های زیبایی صورت (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 9، شماره: 1
6 تحلیل گونه های گفتمانی متأثر از محتوای مناسک عاشورا (از خلال تحلیل گفتمان نشریات مرتبط با موضوع عاشورا) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش جوانان ، فرهنگ و جامعه دوره: 5، شماره: 5
7 تحلیل محتوای کیفی بازنمایی مفهوم فقر و امور خیریه در تبلیغات تلویزیونی صداوسیما (مطالعه موردی: تبلیغات کمیته امداد امام خمینی(ره)) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان رشته ای ارتباطات و رسانه دوره: 5، شماره: 16
8 تدوین الگوی مفهومی ارتباطات آب؛ ظرفیت های ارتباطات برای مدیریت بحران آب در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 11، شماره: 3
9 تغییرات آیین های سوگواری متوفی پس از کرونا و ارزیابی تاثیرات آن بر صاحبان عزا (دریافت مقاله) دو فصلنامه دین و ارتباطات دوره: 28، شماره: 59
10 تلویزیون عامل تغییر یا آسیب آفرینی فرهنگی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دوره: 1، شماره: 2
11 دانشجویان دانشگاه تهران و استفاده اینترنت: مطالعه بهره وری و خرسندی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دوره: 3، شماره: 10
12 سلطه، مﻘاومت و تغییر فرهنگی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دوره: 2، شماره: 5
13 سنخ بندی مد در تهران: با تاکید بر نحوه پوشش زنان (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 7، شماره: 3
14 سنخ شناسی طنز مجازی ایرانیان با تاکید بر محتوای منتشرشده در دوران گسترش ویروس کرونا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دوره: 17، شماره: 63
15 سیاست فرهنگی و قانون کپی رایت (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه، فرهنگ و رسانه دوره: 8، شماره: 33
16 شناسایی مدل پارادایمی «توسعه نوآوری در موسسات خیریه ایران» (یک نظریه زمینه ای) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مطالعات وقف و امور خیریه دوره: 1، شماره: 1
17 مخاطبان و برنامه های تلویزیون: قرائت زنان از آگهی های بازرگانی تلویزیون (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 9، شماره: 4
18 مصرف پوشش؛ بررسی تجربی پوشش جوانان شهرآمل (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دوره: 12، شماره: 43
19 مطالعه کیفی رابطه برساخت خلاقیت و سیالیت ژانرهای موسیقی (مطالعه موردی تغییرات ژانری و نوآوری در فرهنگ تولید موسیقی کلاسیک ایرانی) (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی هنر و ادبیات دوره: 12، شماره: 2
20 مطالعه نقش هژمونیک سازمان های بشردوستانه ایالات متحده آمریکا در عراق با تاکید بر رسانه های اینترنتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه سیاست و روابط بین الملل دوره: 6، شماره: 11
21 مطالعه ی هویت ملی در ترانه های حمایتی از تیم ملی فوتبال ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی دوره: 2، شماره: 5
22 مطالعهی اجرای جنسیت از خلال فعالیتهای خیریهی زنان در فضای مجازی (مورد خاص اینستاگرام) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دوره: 15، شماره: 56
23 موسیقی محلی؛ چالش ها و راهکارهای خلق ثروت (مورد مطالعه: موسیقی محلی کهگیلویه و بویراحمد) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی فرهنگ و هنر دوره: 4، شماره: 2
24 مولفه های خلاقیت در صنایع خلاق: مطالعه موردی گروه کامکارها (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی هنر و ادبیات دوره: 13، شماره: 2
25 واکاوی نقش خیریه ها در تولید و تداوم فقر زنانه (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 16، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی وقف (دریافت مقاله) اولین همایش ملی خیر ماندگار
2 امر خیر و حوزه عمومی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی خیر ماندگار
3 بازنمایی وقف در رسانه (مورد تجربی: تحلیل محتوای فصلنامه وقف، میراث جاویدان بین سالهای 1391 تا 1393) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی خیر ماندگار
4 بررسی جایگاه رسانه در هدایت معنای نیکوکاری (مطالعه ی تصویرسازی برنامه های تلویزیونی پرمخاطب از فعالیت خیریه) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی خیر ماندگار
5 تحلیل تفسیری معنای ذهنی خیرین اصفهانی از عدم کمک به مراکز سلامت زنان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی خیر ماندگار
6 گونه شناسی ماهیت امور خیریه در شبکه های مجازی (با تاکید بر پیام رسان تلگرام) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی خیر ماندگار
7 مطالعه سازمانهای حمایتی ایالات متحده آمریکا در عراق (دریافت مقاله) سومین همایش ملی خیر ماندگار
8 مطالعه و بررسی خیریه ها و موسسات مردم نهاد در استان کرمانشاه- ( با تاکید برمدیریت زنان در خیریه ها) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی خیر ماندگار