دکتر محمود جورابیان

دکتر محمود جورابیان Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

دکتر محمود جورابیان

Dr. Mahmood Joorabian

Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Digital Ground Distance Relaying Algorithm to Reduce the Effect of Fault Resistance during Single Phase to Ground and Simultaneous Faults (دریافت مقاله) مجله مهندسی برق مجلسی دوره: 9، شماره: 1
2 A Novel Complete Dynamic and Static Model of ۴۸-Pulse VSC-based GUPFC for Parallel Transmission Lines (دریافت مقاله) مجله الکترونیک صنعتی ،کنترل و بهینه سازی دوره: 3، شماره: 4
3 A Robust Primary Frequency Response Constrained Unit Commitment considering Uncertain Frequency Support of Units (دریافت مقاله) مجله الکترونیک صنعتی ،کنترل و بهینه سازی دوره: 5، شماره: 3
4 ارائه یک طرح حذف بار ترکیبی متمرکز اقتصادی برای خودترمیمی سیستم قدرت (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 48، شماره: 1
5 ارزیابی امنیت ریز شبکه مستقل ولتاژ متوسط دارای منابع با واسط الکترونیک قدرت در حضور اختلالات توان وبار با استفاده از شبکه عصبی فازی تطبیقی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 15، شماره: 1
6 استفاده از الگوریتم رقابت استعماری به منظور بهبود قابلیت بارگذاری ایمن با TCSC در سیستم انتقال برای مدل حوضچه و ترکیبی (دریافت مقاله) مجله هوش محاسباتی در مهندسی برق دوره: 6، شماره: 2
7 استفاده از تکنیک شارژ گسسته برای خودروهای برقی با هدف مسطح سازی پروفیل بار شبکه جهت کاهش دفعات کلیدزنی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 19، شماره: 4
8 Coordination of adaptive distance protection in transmission and wind farm collector lines under resistive fault conditions (دریافت مقاله) مجله الکترونیک صنعتی ،کنترل و بهینه سازی دوره: 3، شماره: 3
9 Determining the Necessity and Timing of Controlled Islanding in Power System: a wide-area intelligent-based method (دریافت مقاله) مجله الکترونیک صنعتی ،کنترل و بهینه سازی دوره: 4، شماره: 3
10 Energy Management in Distribution Systems Considering Consumer Behavior and Internet of Things (دریافت مقاله) مجله پژوهش های کاربردی در مهندسی برق دوره: 1، شماره: 2
11 Green Micro-Grid Operation Constrained to Reliability and Flexibility Indices in the Presence of Distributed Generations and Energy Storage Systems (دریافت مقاله) مجله الکترونیک صنعتی ،کنترل و بهینه سازی دوره: 4، شماره: 4
12 Microgrid optimal scheduling considering normal and emergency operation (دریافت مقاله) مجله الکترونیک صنعتی ،کنترل و بهینه سازی دوره: 2، شماره: 4
13 Power Quality Improvement In Distribution Networks using A New FUZZY Controlled DSTATCOM (دریافت مقاله) مجله مهندسی برق مجلسی دوره: 11، شماره: 1
14 برنامه‌ریزی بهینة ریزشبکة هوشمند با قابلیت جزیره‌ای‌شدن پایدار و اقتصادی با استفاده از مشارکت بهینة بار به‌عنوان ذخیرة چرخان (دریافت مقاله) مجله هوش محاسباتی در مهندسی برق دوره: 10، شماره: 3
15 ترکیب الگوریتم بهینه سازی کاوش باکتری با برنامه ریزی مربعی متوالی برای پخش بار اقتصادی دینامیکی با در نظر گرفتن اثرات نقطه شیر (دریافت مقاله) مجله هوش محاسباتی در مهندسی برق دوره: 5، شماره: 1
16 حفاظت ازدست‌رفتن تحریک ژنراتور سنکرون برمبنای درخت تصمیم درحضور کنترل‌کننده یک‌پارچه پخش‌توان (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 50، شماره: 3
17 حل مسیله پخش بار بهینه در شرایط نرمال و اضطراری با استفاده از الگوریتم ترکیبی گروه ذرات و نلدرمید (PSO-NM) (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 12، شماره: 1
18 دسته بندی خطا و شناسایی فازهای تحت خطا در سیستم های قدرت با استفاده از تیوری امواج سیار و سیستم فازی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 45، شماره: 4
19 طراحی بهینه نیروگاه های تولید پراکنده در شبکه توزیع با استفاده از الگوریتم بهینه سازی فاخته و مقایسه با روش های پیشین (دریافت مقاله) مجله تحقیقات نوین درسیستم های قدرت هوشمند دوره: 2، شماره: 2
20 طراحی کنترل کننده فرکانس بار برای سیستم قدرت به هم پیوسته با استفاده از الگوریتم بهینه سازی جستجوکننده (SOA) (دریافت مقاله) مجله هوش محاسباتی در مهندسی برق دوره: 5، شماره: 2
21 طراحی کنترل کننده مود لغزشی انتگرالی برای عبور از خطا در سیستم های انرژی بادی مبتنی بر DFIG برای کمبود ولتاژهای متقارن و نامتقارن (دریافت مقاله) مجله هوش محاسباتی در مهندسی برق دوره: 9، شماره: 3
22 طراحی هم زمان STATCOM و پایدارساز سیستم قدرت با استفاده از الگوریتم بهینه سازی جستجو کننده (SOA) جهت بهبود میرایی سیستم قدرت (دریافت مقاله) مجله تحقیقات نوین درسیستم های قدرت هوشمند دوره: 2، شماره: 1
23 طرح جدیدی برای اینورتر متوالی چند سطحی بدون ترانسفورماتور به منظور اتصال منابع تولید پراکنده به شبکه با قابلیت جبران سازی هارمونیک های جریان بار (دریافت مقاله) مجله هوش محاسباتی در مهندسی برق دوره: 6، شماره: 3
24 کاربرد الگوریتم کاوش باکتری دینامیکی تطبیقی برای پخش بار بهینه با در نظر گرفتن تاثیر نقطه ی شیر و توان بادی (دریافت مقاله) مجله هوش محاسباتی در مهندسی برق دوره: 3، شماره: 4
25 کاربرد جبران کننده سری سنکرون استاتیک و مقاومت سری ترمزی به منظور بهبود عملکرد گذر از خطای توربین های بادی سرعت ثابت (دریافت مقاله) مجله تحقیقات نوین درسیستم های قدرت هوشمند دوره: 2، شماره: 2
26 مدیریت شارژ هوشمندخودروهای برقی در شبکه توزیع در حضور برنامه پاسخ گویی بار (دریافت مقاله) مجله تحقیقات نوین درسیستم های قدرت هوشمند دوره: 10، شماره: 4
27 مدیریت فنی و اقتصادی توزیع انرژی جهت کاهش هزینه های شارژ و کاهش تلفات با استفاده از روش هوشمند شارژ خودروی برقی (دریافت مقاله) فصلنامه روش های هوشمند در صنعت برق دوره: 14، شماره: 54
28 مطالعه و آنالیز مدیریت تراکم در بازار برق هیبرید (دریافت مقاله) فصلنامه روش های هوشمند در صنعت برق دوره: 3، شماره: 12
29 معماری ریزشبکه های با نقاط اتصال چندگانه به چندین شبکه و یا ریزشبکه های دیگر (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 48، شماره: 3
30 مهندسی در بکارگیری ابزار محاسباتی برای تسریع در زمان تشخیص ناپایداری ولتاژ (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 16، شماره: 55
31 یک مدل سه سطحی برای ارتقای تاب آوری شبکه های توزیع فعال از طریق جایابی تیم های خدمات و واحدهای سیار (دریافت مقاله) مجله تحقیقات نوین درسیستم های قدرت هوشمند دوره: 12، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Comparative Study of Fuzzy Controllers in Speed Regulation of Three-phase Induction Motors (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فن آوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر
2 A comparison of methods for aging modeling in reliability evaluation of power distribution systems (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
3 A D-Q Synchronous Frame Controller for Single-Phase Inverters (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی الکترونیک قدرت و سیستم های درایو
4 آنالیز کیفیت توان نیروگاه خورشیدی متصل به شبکه، مورد مطالعه: 20 دانشگاه شهید چمران اهواز kW نیروگاه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس نیروگاههای برق
5 آنالیز و تفکیک مولفه های بار در شبکه های توزیع نیروی برق (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس توزیع برق
6 آنالیز و تفکیک مولفه های بار در شبکه های توزیع نیروی برق (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و پنجمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
7 اثر تولید پراکنده بر کیفیت توان شبکه (دریافت مقاله) دوازهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
8 اثر متقابل ادواتFACTS و ذخیره ساز انرژی مغناطیسی ابررسانا در کنترل اتوماتیک تولید یک سیستم هیدرو-ترمال به هم پیوسته (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فن آوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر
9 ارائه الگوریتم رله گذاری دیستانس دیجیتالی زمین برای جبران سازی مقاومت خطا در خطوط انتقال با در نظر گرفتن ترانسفورماتور ولتاژ و جریان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی برق و کامپیوتر در شمال کشور
10 ارائه روشی جهت مانیتورینگ و تشخیص خطای مکانیکی سیم پیچ ترانسفورماتور قدرت به روش برخط (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس نیروگاه های برق
11 ارائه یک الگوریتم پیشرفته: تنظیم ولتاژ سیستم تولید پراکنده درشبکه های توزیع (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
12 ارائه یک الگوریتم جدید با استفاده از معادلات خطوط جهت ارزیابی تعین مکان خطا در خطوط انتقال دومداره جبران شده با TSSC (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی برق
13 ارایة الگوریتمی برای طراحی فیلترهای دوتنظیمه بر اساس تصحیح ضریب توان برای مبدل های HVDC (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق
14 ارزیابی اقتصادی مکان یابی بهینه خازن در شبکه های انتقال و فوق توزیع به کمک الگوریتم ژنتیک با هدف کاهش تلفات (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
15 ارزیابی پایداری استاتیکی ولتاژ در شبکه برق منطق های خوزستان با در نظر گرفتن قیود امنیتی و با استفاده از روش پخش بار تداومی (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
16 ارزیابی طرحهای توسعه شبکه قدرت و آنالیز اقتصادی آنها بارویکرد مکانیابی بهینه واحدهای تولید پراکنده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
17 ارزیابی عملکرد تکنولوژیهای ذخیره کننده بزرگ انرژی با مقایسهبین آنها در سیستم های قدرت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
18 ارزیابی نواحی بهینه برای احداث پنل های خورشیدی با استفاده از سنجش از دور و GIS در استان خوزستان (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
19 استفاده از ترکیب DSTATCOM-UCES با ارائه ی مدل جدیدی برای ابرخازن به منظور بهبود امنیت دینامیکی شبکه در حضور نیروگاه بادی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برق و کامپیوتر جنوب ایران
20 استفاده از روش مدیریت ایستگاه های شارژ خودروی برقی جهت تامین انرژی مورد نیاز شبکه با استفاده از تکنیک های بهره گیری از بارهای پاسخگو جهت کاهش پیک بار (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت، بهینه سازی و توسعه زیرساخت های انرژی
21 استفاده از شبک ههای عصبی مصنوعی برای عیب یابی ترانسفورماتورها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی
22 استفاده از یک فیلتر تطبیقی بازگشتی جهت بدست آوردن مولفه های هارمونیکی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
23 اصلاح پایداری گذرا در سیستم های قدرت با بکارگیری جبرانساز ترکیبیSTATCOM-SMES (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
24 افزایش پایداری استاتیکی ولتاژ در شبکه برق منطق های خوزستان با استفاده از ادوات FACTS موازی (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
25 افزایش پایداری شبکه های توزیع و فوق توزیع دارای منابع تولید پراکنده بوسیله ادوات DFACTS و حذف مبدل قدرت در سلولهای خورشیدی و پیل سوختی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق کشور
26 افزایش پایداری گذرای شبکه قدرت چند ناحی های با استفاده ازSMES (دریافت مقاله) بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق
27 افزایش کیفیت توان در عملکرد ریزشبکه مستقل با استفاده از الگوریتم اجتماع ذرات (دریافت مقاله) دومین کنفرانس دستاوردهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
28 امکان سنجی استفاده از تجهیز TCSC در شبکه انتقال استان خوزستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس پژوهش های کاربردی در مهندسی برق
29 Grid Integration of Wind Farms by UPQC Based Neural Network (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق
30 Implementation of a Comprehensive and Effective Multiloop Control Method based on LES filters for Dynamic Voltage Restorer (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
31 Laplace Transform Application to Model and Analysis of D-STATCOM (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق
32 MPPT همراه با کنترلر فازی به منظور کاهش اتلاف توان در نقطه عملکرد با توان ماکزیمم در سیستمهای فتوولتائیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
33 Proposing a Digital Ground Distance Relaying Algorithm to Eliminate The Effect of Fault Resistance During Single Phase to Ground and Simultaneous Faults (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
34 Transformer Differential Protection with Wavelet based Artificial Neural Networks (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی برق اصفهان
35 Voltage Dip Mitigation in Wind Farms by UPQC Based on Cuckoo Search Neuro Fuzzy Controller (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی برق
36 بررسی اثرهارمونیک ها برعملکرد رله های اضافی جریان دیجیتالی و هماهنگی حفاظتی درشبکه برق کوره های شرکت فولاد خوزستان (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
37 بررسی پایداری گذرای منابع تولید پراکنده در شبکه توزیع با درنظر گرفتن حد زمان بحرانی رفع خطا (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق کشور
38 بررسی تاثیر استفاده از SVC در برنامهریزی توسعه شبکه انتقال (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی برق و انرژی
39 بررسی تاثیر اشباع CT برهماهنگی رله های اضافه جریان درشبکه توزیع برق شرکت فولاد خوزستان (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
40 بررسی تاثیر انواع مختلف مشترک در بهره برداری ریزشبکه مبتنی بر نیروگاه بادی با وجود پاسخگویی بار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انرژی های نو وپاک
41 بررسی تاثیر پارکینگ خودروهای الکتریکی و باطری خانه بر عدم قطعیت تولید نیروگاه های بادی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انرژی های نو وپاک
42 بررسی ریسک نیروگاه برق مجازی تحت عدم قطعیت برای شرکت در مناقصه بازار روز پیش با استفاده از روش مونت کارلو (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهینه سازی و روش های محاسبه نرم در مهندسی برق و کامپیوتر
43 بررسی عملکرد رله های جریان زیاد بادرنظر گرفتن خطاهای مجاز نسبی و مطلق جریانی وزمانی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
44 بررسی فنی واقتصادینیروگاه فتوولتائیک یکصد کیلوواتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
45 بررسی مقایسه ای کنترل کننده های فازی در تنظیم سرعت موتورهای القایی سه فاز (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
46 بررسی و ارائه روشی برای پایداری و کنترل فرکانس شبکه های توزیع جزیره ای شده توسط منابع تولید پراکنده (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق کشور
47 بررسی و امکان سنجی استفاده از GT یا NGR در نوترال ترانسهای فوق توزیع شبکه خوزستان با هدف کاهش جریان اتصال کوتاه در خطای تک فاز به زمین (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر
48 بررسی و بهبود مشکلات کیفیت توان توسط DSTATCOM در یک توربین بادی متصل شده به شبکه توزیع (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی
49 بررسی هارمونیکی بارهای غیرخطی و طراحی فیلترهای حذف هارمونیک با استفاده از جبرانسانی توان راکتیو (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی برق
50 برنامه ریزی به مدارآوردن نیروگاهها همزمان با بهینه سازی پایداری ولتاژ در سیستمهای تجدید ساختار یافته (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس نیروگاههای برق
51 برنامه ریزی بهینه سیستم ترکیبی سرمایش، گرمایش و توان الکتریکی ریز شبکه برای شبکه بیمارستانی با استفاده از الگوریم رقابت استعماری (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
52 برنامه ریزی توسعه خطوط انتقال با در نظر گرفتن سطوح اتصال کوتاه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی فناوری در مهندسی برق، کامپیوتر
53 برنامه ریزی توسعه سیستم انتقال با در نظر گرفتن نیروگاه های بادی و پیشامدهای احتمالی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران
54 برنامه ریزی تولید توان اکتیو نیروگاههای کشور، به منظور بهبود پایداری ولتاژ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نیروگاههای برق
55 برنامه ریزی دینامیکی توسعه خطوط انتقال با در نظر گرفتن بازار برق و منابع تولید پراکنده (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در مهندسی برق و کامپیوتر و مکانیک ایران
56 برنامه ریزی واحدهای تولید حرارتی وآبی با در نظر گرفتن قیود اقتصادی- زیست محیطی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برق و کامپیوتر جنوب ایران
57 برنامهریزی تولید در ریزشبکههای صنعتی با الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی برق و کامپیوتر
58 بکارگیری الگوریتم بهینه سازی فاخته در مکانیابی منابع تولید پراکنده (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
59 بهبود بهره برداری از خطوط انتقال با تزریق هارمونیک سوم ولتاژ و با استفاده از جبران سازها (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در علوم، مهندسی و فناوری
60 بهبود پایداری ریزشبکه ها در اثر حضور سیستم های ذخیره ساز انرژی با وجود تغییرات ناگهانی بار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انرژی های نو وپاک
61 بهبود عملکرد پایداری گذرای سیستم قدرت با استفاده از PSS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
62 بهبود عملکرد ترانس ولتاژ خازنی با استفاده از فیلتر فعال (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر
63 بهبود کیفیت توان شبکه برق AC غیرایده آل در سیستم توزیع (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس توزیع برق
64 بهبود کیفیت توان شبکه برق AC غیرایده آل در سیستم توزیع (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و پنجمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
65 بهبود مشخصه های فرکانس و ولتاژ نیروگاه بادی مجهز به DFIG در عملکرد جزیره ای با استفاده از روش کنترل برداری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
66 بهره برداری بهینه ازیک شرکت تولید انرژی الکتریکی شامل واحدهای مبتنی برانرژیهای تجدید (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی درمهندسی برق و علوم کامپیوتر
67 بهینه سازی نر یوگاه ها با استفاده از تئوری معتبرسازی و تلفیق داده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
68 بهینه سازی هزینه خدمات انتقال شبکه برق منطقه ای خوزستان بوسیله الگوریتم NSGA-II (دریافت مقاله) بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
69 پخش بار سه فاز در شبکه توزیع اکتیو با استفاده از بهینه سازی حرکت دسته ذرات (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس سالانه انرژی پاک
70 پخش توان و کلیدزنی بهینه همزمان احتمالاتی در شبکه انتقال مقید به قیود قابلیت اطمینان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
71 پیاده سازی هسته های یادگیر در BEMS های مراکز آموزشی بوسیله شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
72 پیش بینی بار کوتاه مدت شبکه برق شهرستان اهواز براساس روش ترکیبی شبکه عصبی- فازی با در نظرگرفتن تاثیرات دما و گرد و غبار (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس منطقه ای سیرد
73 پیش بینی مصرف برق ایران با استفاده از تبدیل ویولت و روش ترکیبی بهینه شده با الگوریتم BPSO (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کابردی در مهندسی برق مکانیک و مکاترونیک
74 پیکربندی بهینه شبکه توزیع با استفاده از الگوریتم بهینه سازی چند هدفه فاخته با هدف افزایش پایداری سیستم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس دستاوردهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
75 تاثیر جبران ساز استایکی سنکرونSTATCOM بر پایداری ولتاژ با حضور نیروگاه بادی در حالت ماندگار در یک شبکه ضعیف (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای مهندسی برق
76 تاثیر روش مقاومت افزایشی اندازه گام متغیر با کنترل مستقیم در عملکرد دینامیکی نیروگاه های خورشیدی مستقل از شبکه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انرژی های نو وپاک
77 تاثیر سوئیچ های اتوماتیک بر قابلیت اطمینان سیستم توزیع برق اهواز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی برق و علوم کامپیوتر
78 تبدیل سیستم توزیع به مایکروگرید با طراحی بهینه با هدف افزایش قابلیت اطمینان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهینه سازی مصرف انرژی در علوم و مهندسی
79 تبدیل شبکه ی توزیع برق استان خوزستان به شبکه ی توزیع برق هوشمند، فرصت ها و چالش ها (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس توزیع برق
80 تبدیل شبکه ی توزیع برق استان خوزستان به شبکه ی توزیع برق هوشمند، فرصت ها و چالش ها (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و پنجمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
81 تخصیص تلفات و هزینه در شبکه انتقال با استفاده از الگوریتم های ردیابی دربازار برق (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق کشور
82 تشخیص احساسات از روی سیگنال های مغزی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس داده کاوی
83 تشخیص جریان هجومی از جریان خطا در ترانسفورماتورهای قدرت با در نظرگرفتن اثر اشباع CT بر اساس برازش منحنی سینوسی با استفاده از تکنیک حداقل مربعات (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در برق وکامپیوتر و صنایع
84 تشخیص خطا در سیم پیچ ژنراتورهای القایی دو سو تغذیه با استفاده از داده های اندازه گیری شده ی سمت روتور (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس تدبیر علوم کامپیوتر، مهندسی برق، ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران در جهان اسلام
85 تشخیص خطای حلقه استاتور ژنراتور بادی بوسیله تئوری موجک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
86 تشخیص وجود برق مصرفی فاکتور نشده در یک مجموعه نمونه از مشترکین تجاری شهرستان اهواز با استفاده از الگوریتم یادگیری ماشین تقویت گرادیان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس پژوهش های کاربردی در مهندسی برق
87 تشخیص، شناسایی و مکانیابی خطا در شبکه هوشمند با استفاده از ویژگی تغییرات سیگنال فرکانس و ولتاژ (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر
88 تعیین مشارکت هارمونیکی بار و شبکه در نقطه ی اتصال به شبکه (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی برق، مکانیک و صنایع
89 تعیین مشارکت هارمونیکی بار و شبکه در نقطه ی اتصال به شبکه (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
90 تعیین مکان و ظرفیت بهینه منابع تولید پراکنده به منظور کاهش تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ با در نظر گرفتن بار متغیر سیستم (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس توزیع برق
91 تعیین مکان و ظرفیت بهینه منابع تولید پراکنده به منظور کاهش تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ با در نظر گرفتن بار متغیر سیستم (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و پنجمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
92 تنظیم و هماهنگی تطبیقی رله های دیستانس درحضور UPFC (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برق و کامپیوتر جنوب ایران
93 تنظیم ولتاژ و فرکانس مبتنی بر DG در عملکرد ریزشبکه مستقل با استفاده از الگوریتم اجتماع ذرات (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شهر ، زندگی ، آرامش
94 تنظیم ولتاژ و فرکانس مبتنی بر DG در عملکرد ریزشبکه مستقل با استفاده ازالگوریتم اجتماع ذرات (دریافت مقاله) همایش ملی نقش حسابداری در تحقق برنامه های چند ساله توسعه دولت
95 تنظیم ولتاژ و فرکانس مبتنی بر DG در عملکرد ریزشبکه مستقل با استفاده ازالگوریتم اجتماع ذرات (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در حسابداری،مدیریت و کارآفرینی
96 تنظیم ولتاژ و فرکانس مبتنی برDG در عملکرد ریزشبکه مستقل با استفاده از الگوریتم اجتماع ذرات (دریافت مقاله) همایش ملی سیستم های هوشمند در مهندسی برق و کامپیوتر
97 تنظیم ولتاژ و فرکانس مبتنی برDG در عملکرد ریزشبکه مستقل با استفاده ازالگوریتم اجتماع ذرات (دریافت مقاله) دومین همایش ملی سیستم‌های هوشمند در مهندسی برق و کامپیوتر
98 تولید پراکنده با نیروگاه فتوولتاییک یکصد کیلووات و بررسی فنی و اقتصادی آن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
99 جابجایی و تنظیم بهینه TCSC برای مدیریت تراکم در بازار برق تجدید ساختار یافته (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
100 جایابی بهینه خازن جهت کاهش تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ شبکه توزیع باالگوریتم ژنتیک و مقایسه نتایج آن با الگوریتم سرد شدن تدریجی ذوب فلزات (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
101 جایابی بهینه منابع تولید پراکنده با در نظر گرفتن عدم قطعیت ها و بهبود کیفیت توان شبکه با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات توسعه یافته (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی برق
102 جایابی بهینه واحدهای اندازه گیری فازور (PMU) با هدف رویت پذیری خطا در شبکه انتقال (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مهندسی برق،علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات
103 جایابی و تعیین اندازه بهینه DG در شبکه های توزیع با الگوریتم ترکیبی GA/PSO (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در برق، مکانیک و مکاترونیک
104 جایابی و تعیین اندازه بهینه تولیدات پراکنده در شبکه های توزیع با الگوریتم تبرید شبیه سازی شده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود
105 حذف اضافه ولتاژهای ناشی از رزونانس شبکه فشار متوسط با ترانسفورماتورسمیه پس اس بزداشته شذن خطای تک فاس به سمیه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
106 حضور سیستم های ذخیره ساز انرژی برای بهبود پایداری در ریزشبکه ها در اثر خطای سه فاز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انرژی های نو وپاک
107 حفاظت اتصال زمین 100 در صد سیم پیچ استاتور ژنراتور در نیروگاههای برق آبی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس نیروگاههای برق
108 حفاظت ریزشبکه توزیع با ژنراتورهای سنکرون از طریق استفاده از محدود کننده جریان خطا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی برق ایران
109 حفاظت شبکه متصل به تولید پراکنده (دریافت مقاله) سومین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
110 خطایابی فیدرهای 33 کیلوولت با استفاده از تکنیک های هوشمند در شبکه توزیع نیروی برق خوزستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی برق ایران
111 ردیابی پخش توان و تخصیص تلفات در سیستمهای قدرت تجدید ساختار شده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
112 ردیابی نقطه بیشینه توان با روش مقاومت افزایشی اندازه گام متغیر (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
113 رفع تراکم درخطوط انتقال با استفاده از جایابی ادوات facts به روش انالیز حساسیت و الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
114 سیستم مدیریت انرژی برای افزایش انعطاف پذیری ریزشبکه ها در طول عملکرد جزیره ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر
115 شبیه سازی DVR برای کاهش فرو افتادگی ولتاژ ناشی از انواع اتصال کوتاه بر اساس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
116 شبیه سازی حفاظت دیستانس خطوط انتقال با استفاده از الگوریتم شبکه های عصبی مصنوعی و مقایسه نتایج آن با الگوریتمهای متداول (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
117 شبیه سازی فیلتر اکتیو جهت کاهش اثرات هارمونیکهای بار غیرخطی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
118 شبیه سازی منابع آب زیرزمینی دشت مهیارشمالی با استفاده ازسیستم استنتاجی فازی ـ عصبی تطبیقی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
119 شناسایی چهره با استفاده از شبکه عصبی پرسپترون و تاثیر حالتهای مختلف روحی چهره نویز و انسداد درنرخ شناسایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات
120 شناسایی و تخمین بهینه پارامترهای سیستم فتوولتاییک با استفاده از الگوریتم بهینه سازی جستجوی شکار (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی فناوریهای نوین در مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران
121 طراحی بهینه انرژی قابل تجدید مبتنی بر ریزشبکه ها با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری (ICA (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس ملی دانشجویی مهندسی برق ایران
122 طراحی رلة وصل مجدد تکفاز تطبیقی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
123 طراحی فیلترهای هارمونیکی بر اساس تصحیحضریب قدرت برای مبدل های HVDC (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس بین المللی برق
124 طراحی کنترلر بهینه STATCOM جهت افزایش پایداری دینامیکی شبکه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی سیستمهای غیر خطی و بهینه سازی مهندسی برق و کامپیوتر
125 طراحی میکروگریدهای بهینه در سیستم توزیع به منظور افزایش قابلیت اطمینان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
126 طراحی نرم افزار درایو الکتروموتورهای DC به منظور کاهش Ripple جریان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
127 طراحی و عملکرد بهینه سیستم ترکیبی سرمایش، گرمایش و توان الکتریکی ریزشبکه برای شبکه بیمارستانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی برق
128 طراحی و عملکرد بهینه سیستم تولید پراکنده در ریز شبکه ها مبتنی بر انرژی تجدید پذیر در یک شبکه روستایی با هدف کاهش هزینه و آلایندگی با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
129 طراحی یک کنترل کننده جدید فازی DSTATCOM جهت بهبود کیفیت توان در شبکه های توزیع (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
130 طرح تزریق ولتاژ سری به منظور بهبود عملکرد گذر از خطای توربین های بادی سرعت ثابت (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق با محوریت انرژی های نو
131 طرح حذف بار ترکیبی متمرکز برای مقابله با خاموشی های سراسری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران
132 عدم قطعیت در مدیریت بهینه انرژی در ریزشبکه های تجدیدپذیر شامل تجهیزات ذخیره با لحاظ شرایط واقعی بهره برداری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
133 کاربرد الگوریتم بندرز جهت مدیریت تراکم در بازار برق هیبرید (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
134 کاربرد تئوری معتبرسازی و تلفیق داده ها، جهت طراحی و تصحیح میترها در نیروگاه ها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس نیروگاههای برق
135 کاهش تلفات انرژی الکتریکی در پتروشیمی بندر امام با حذف هارمونیک دریکسوسازهای صنعتی با استفاده فیلترهای پسیو (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
136 کاهش تلفات و رفع نقاط داغ در یک ترانسفورماتور کوره قوس الکتریکی درشرکت فولاد خوزستان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
137 کاهش تلفات و رفع نقاط داغ در یک ترانسفورماتور کوره قوس الکتریکی درشرکت فولاد خوزستان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
138 کاهش موثر جریان نول و جریان های هارمونیکی توالی صفر با استفاده از ترانسفور ماتور زیگراگ در شبکه برق سه فاز جهار سیمه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی برق و علوم کامپیوتر
139 کنترل پیشرفته سرعت موتور القایی با بکارگیری کنترلر فازی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
140 کنترل فتوولتائیک با ردیابی بیشینه توان در ریزشبکه ها با در نظرگیری تغییرات شرایط محیطی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی بهینه‌سازی در علوم و مهندسی
141 کنترل فرکانس نیروگاه برق آبی کوچک در حالت جزیره ای به کمک کنترل کننده PI و کنترلر کمکی مد لغزشی فازی با استفاده از الگوریتم PSO (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در برق و کامپیوتر و صنایع
142 کنترل کننده مد لغزشی مرتبه دوم برای توربین بادی شامل ژنراتور القایی دوسوتغذیه با هدف کنترل توان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس پژوهش های کاربردی در مهندسی برق
143 کنترل هوشمند DFIG در سیستم تبدیل انرژی بادی به کمک شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
144 مانیتورینگ و عیب یابی ماشینهای دوار بر اساس طیف توان بوسیله منطق فازی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
145 محاسبه هزینه خدمات انتقال شبکه برق منطقه ای خوزستان (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
146 مدل احتمالاتی کمینه سازی هزینه پرداختی قیمت برق با درنظرگرفتن عدم قطعیت انرژی باد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی برق و کامپیوتر در شمال کشور
147 مدلسازی و شبیه سازی میکروتوربین در حالت های جزیره ای و اتصال به شبکه به عنوان منبع انرژی توزیع شده (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انرژی های نو وپاک
148 مدیریت انرژی چندهدفه ریزشبکههای مبتنی بر CHP با در نظر گرفتن قیود عملیاتی و ذخیرهسازهای انرژی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
149 مدیریت انرژی چندهدفه ریزشبکههای مبتنی بر CHP با در نظر گرفتن قیود عملیاتی وذخیرهسازهای انرژی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران
150 مدیریت تراکم در بازار برق تجدیدساختار یافته به کمک جایابی و تنظیم بهینهTCSC (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
151 مدیریت توان حقیقی درریزشبکه مستقل دارای منابع باواسط الکترونیک قدرت درحضوراختلالات توان و بارها بااستفاده ازشبکه عصبی - فازی تطبیقی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت انرژی های نو و پاک
152 مدیریت توان در ریزشبکه های ترکیبیAC/DC در حالت متصل به شبکه و حالت جزیره ای (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات
153 مطالعه و شبیه سازی UPFC دارای کنترل کننده های شبکه عصبی و گسسته در بهبود پایداری گذرا (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران
154 مقایسه روش های کنترل متعارف و کنترل مستقیم در ردیابی نقطه بیشینه توان در نیروگاه های خورشیدی مستقل از شبکه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انرژی های نو وپاک
155 مقایسه عملکرد کنترل کننده های SMES-SMES و TCPS-SMES در کنترل اتوماتیک تولید سیستم به هم پیوسته دو ناحیه ای هیدروترمال (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
156 مکان یابی بهینه و تعیین پارامترهای بهینه کنترل کننده ادوات فکتس SVC و TCSC با هدف افزایش قابلیت انتقال توان در شبکه های انتقال انرژی الکتریکی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در مهندسی برق،مکانیک،کامپیوتر و فناوری اطلاعات
157 مکان یابی خطای تک فاز در شبکه های توزیع مبتنی بر الگوریتمشناسایی حداقل فاصله (دریافت مقاله) سومین کنفرانس منطقه ای سیرد
158 مکان یابی و تعیین اندازه بهینه منابع تولید پراکنده به منظور افزایش پایداری سیستم با استفاده از الگوریتم بهینه سازی چند هدفه فاخته (دریافت مقاله) دومین کنفرانس دستاوردهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
159 یک روش تطبیقی به عنوان حفاظت پشتیبان خطوط انتقال با استفاده از PMU با هدف بهبود عملکرد زون ۳ رله دیستان س (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس ملی دانشجویی مهندسی برق ایران