امین برازنده

 امین برازنده موسسه آموزش عالی امین، فولادشهر

امین برازنده

Amin Barazandeh

موسسه آموزش عالی امین، فولادشهر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تفاوت شاخص های روانی SCL-90 در بین نسل اول و نسل دوم مهاجران افغان مقیم شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز امین دوره: 6، شماره: 3
2 بررسی چالش های مربوط به روابط پیش از ازدواج در دختران مجرد (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز امین دوره: 4، شماره: 2
3 بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت و ویژگی های شخصیت در دانشجویان دانشگاه پیام نورشهرستان سمیرم (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز امین دوره: 4، شماره: 4
4 بررسی عوامل تاثیرگذار بر خود آزاری دختران و پسران نوجوان (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز امین دوره: 6، شماره: 1
5 پیش بینی اهمال کاری سازمانی بر اساس هراس اجتماعی کارکنان شرکت سهامی ذوب آهن (اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز امین دوره: 3، شماره: 3
6 پیش بینی باور به دنیای عادلانه بر اساس کیفیت زندگی کارکنان طرح ساماندهی ناژوان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز امین دوره: 3، شماره: 2
7 پیش بینی تفکر کل گرای سازمانی مبتنی بر حمایت های ادراک شده ی جو آموزشی (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز امین دوره: 1، شماره: 3
8 پیش بینی درماندگی آموخته شده و چشم انداز زمانی بر اساس شفقت به خود در زنان مضروب (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز امین دوره: 6، شماره: 4
9 پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس ویژگی شخصیتی خود شیفته (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز امین دوره: 4، شماره: 3
10 رابطه بین بهزیستی اجتماعی و اعتماد اجتماعی در بین کارکنان آموزش و پرورش (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز امین دوره: 4، شماره: 1
11 رابطه جو آموزشی با ابعاد عملکرد سازمانی ادراک شده در یک کارخانه تولیدی خصوصی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 13، شماره: 3
12 شناسایی شاخص های تاثیرگذار بر کیفیت زندگی کاری کارکنان بخش تولید: یک پژوهش کیفی بر اساس روش پدیدارشناسی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 19، شماره: 4
13 مقایسه ی نیمرخ روانی افراد دارای حیوان خانگی و افراد فاقد حیوان خانگی ساکن شهراصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز امین دوره: 3، شماره: 1
14 هنجاریابی و ویرایش پرسشنامه اعتیاد به بازی برمبنای DSM-5 برروی دانش آموزان مشغول به تحصیل سال 1396 در شهرستان مرودشت (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز امین دوره: 3، شماره: 2
15 هنجاریابی و ویرایش پرسشنامه ویژگی های اختلالات شخصیتی مایر (PDFS-56) بر مبنای DSM5 برروی دانشجویان مشغول به تحصیل سال 1395 در استان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز امین دوره: 7، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 The Investigation of the Role of Training Climate in the Preparation of Systemic Thinking in an Organization (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران
2 بررسی آثار جنگ بروی محیط زیست (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست
3 تبیین شاخص های روانی SCL-90 در زنان و مردان نسل اول مهاجران افغان مقیم اصفهان (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
4 نیازبه عدالت متغیری مفقود درپیوند بین اخلاق گرایی مدیران بارضایت شغلی: مقدمه ای بریک نظریه (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی دوسالانه روانشناسی صنعتی و سازمانی ایران