نبي اميدي

 نبي  اميدي

نبي اميدي

Nabi Omidi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.