دکتر خدابخش احمدی نوده

دکتر خدابخش احمدی نوده استاد، گروه روانشناسی، دانشگاه بقیه الله اعظم (عج)، تهران، ایران

دکتر خدابخش احمدی نوده

Dr. Khodabakhsh Ahmadi Node

استاد، گروه روانشناسی، دانشگاه بقیه الله اعظم (عج)، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.