علیرضا رجایی

 علیرضا رجایی

علیرضا رجایی

Alireza Rajaii

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تاثیر موسیقی ملایم غیرکلامی ایرانی بر کاهش پرخاشگری دانش آموزان پسر دوره راهنمایی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 3، شماره: 10
2 رابطه سبکهای فرزندپروری ادراک شده با احساس تنهایی نوجوانان دختر (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 10، شماره: 34
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر استرس شغلی بر تعهد سازمانی رضایت شغلی و عملکرد شغلی حسابرسان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد
2 اثر بخشی آموزش مهارت خودآگاهی با دیدگاه وجودی بر کاهش بحران هویت نوجوانان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری
3 اثر بخشی آموزش هوش معنوی بر اضطراب وجودی در زنان سرپرست خانوار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی
4 اثر بخشی آموزش هوش معنوی بر بحران هویت در زنان سرپرست خانوار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی
5 اثر بخشی بازی درمانگری کوتاه مدت ساختاری بر کاهش رفتارهای مقابله ای نافرمانی کودکان پیش دبستانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی
6 اثر بخشی درمان شناختی رفتاری بر بهبود کیفیت زندگی و افسردگی افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه ناشی از جنگ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
7 اثر بخشی درمان شناختی-رفتاری بر بهبود کیفیت زندگی و اضطراب افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه ناشی از جنگ (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
8 اثر بخشی درمان های شناختی رفتاری بر کاهش علائم و بهبود سازگاری اجتماعی در اختلال سلوک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی
9 اثربخشی آموزش گروهی نظریه انتخاب گلاسر بر کاهش دلزدگی زناشویی زوجین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
10 اثربخشی آموزش گروهی نظریه انتخاب گلاسر بر کاهش دلزدگی عاطفی زوجین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
11 اثربخشی آموزش واقعیت درمانی گروهی بر تعارض والد نوجوان در دانشآموزان مقطع متوسطه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
12 اثربخشی آموزش واقعیت درمانی گروهی بر مسیولیت پذیری در دانش-آموزان مقطع متوسطه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
13 اثربخشی تقویت هوش معنوی بر کاهش بحران هویت نوجوانان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران
14 اثربخشی نمایش عروسکی مبتنی بر رویکرد شناختی رفتاری بر کاهش پرخاشگری کودکان پرورشگاهی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی
15 اختلالات شخصیت و دلبستگی به خدا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
16 بررسی اثر بخشی درمان شناختی -هیجانی دینی (RCET) بر افزایش حالتهای روان شناختی مثبت بیماران مبتلا به صرع (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی روان شناسی و آسیب های روانی-اجتماعی
17 بررسی اثر بخشی درمان شناختی هیجانی دینی - RCET بر کاهش اضطراب مادران دارای فرزند معلول (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی
18 بررسی اثر بخشی درمان گروهی شناختی هیجانی معنوی بر کاهش بحران هویت در بیماران تومور مغزی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی
19 بررسی اثربخشی بخشش درمانی بر مولفه های تعارض زناشویی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
20 بررسی اثربخشی بخشش درمانی در حل تعارض همسران. (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
21 بررسی تاثیر آموزش شناختی رفتاری گروهی در درمان زنان مبتلا به اختلال واژینیسم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی
22 بررسی رابطه ادراک نوجوان از جو روانی عاطفی خانواده با ویژگی های شخصیتی برون گرایی و مسولیت پذیری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی
23 بررسی رابطه انگیزش شغلی با عملکرد شغلی معلمان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی
24 بررسی رابطه بین باورهای اساسی مذهبی واسترس شغلی دبیران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی
25 بررسی رابطه بین هوش معنوی واسترس شغلی دبیران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی
26 بررسی رابطه عملکردخانواده با هویت دینی و ملی نوجوانان شهر مشهد (دریافت مقاله) همایش سلامت روانشناختی
27 بررسی رابطه فشارروانی با عملکرد شغلی معلمان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی
28 بررسی رابطه ویژگی های متغیر های شخصیتی و فرسودگی شغلی پزشکان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی
29 بررسی مقایسه ای خود پنداره بدنی و طرحواره جنسی و رضایتمندی زناشویی در زنان دچار اضافه وزن و عادی ساکن شهر تربت جام (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
30 بررسی مقایسه ای خود پنداره بدنی و طرحواره جنسی و رضایتمندی زناشویی درزنان دچار اضافه وزن و عادی ساکن شهر تربت جام (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی
31 بررسی و رتبه بندی عوامل مؤثر برتغییر الگوی مصرف مواد مخدر از سنتی به نوع محرک های صنعتی بر اساس نظر معتادان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی
32 پیش بینی سلامت روان دانش آموزان بر اساس شایستگی های معلم (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و پنجمین کنگره ملی آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان
33 پیش بینی گرایش به اعتیاد جوانان براساس سبک های مقابله (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی
34 پیش بینی گرایش به اعتیاد جوانان براساس ویژگی های شخصیتی سرشت ومنش (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی
35 تاثیر بخشش درمانی بر شغل، تحصیلات در افزایش رضایت زناشویی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
36 تاثیر جراحی زیبایی ترمیمی اندام جنسی کلپورافی ولابیا پلاستی بر بهبود رضایت جنسی در زنان متاهل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی
37 تاثیر گروه درمانی مراجع محور بر افزایش احساس کارآمدی و کنترل در زندانیان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی
38 تاثیر گروه درمانی مراجع محور بر افزایش امیدواری و اجتماعی بودن در زندانیان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی
39 تاثیر گروه درمانی مراجع محور بر افزایش عزت نفس و احساس آرامش در زندانیان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی
40 تاثیر معنویت درمانی خانواده محور مبتنی بر شناختی رفتاری بر صمیمیت، احساس به همسر و تعارضات زناشویی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی
41 تعیین اثر بخشی درمان مبتنی بر نظریه ماهلر بر کاهش اضطراب جدایی کودکان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی
42 تعیین اثر بخشی درمان مبتنی بر نظریه ماهلر بر کاهش افسردگی واضطراب فراگیرکودکان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی
43 تعیین اثر بخشی رویکرد شناختی هیجانی معنوی بر رضایتمندی زناشویی همسران جانبازان اعصاب و روان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی
44 تعیین اثر بخشی رویکرد شناختی هیجانی معنوی بر کیفیت زندگی همسران جانبازان اعصاب و روان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی
45 تعیین اثر بخشی شناخت درمانی گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی بر افزایش اشتیاق به درمان افراد مبتلا به اختلال مصرف مواد. (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی
46 تعیین اثر بخشی شناخت درمانی گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش وسوسه افراد مبتلا به اختلال مصرف مواد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی
47 ثربخشی آموزش مهارت حل مسیله بر بهبود سازگاری بین فردی و روابط موثر اجتماعی (دریافت مقاله) نخستین همایش جامع بین المللی روانشناسی ، علوم تربیتی و علوم اجتماعی
48 رابطه بین فشار روانی و انگیزش شغلی معلمان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی
49 ساخت و هنجاریابی روانسنجی پرسشنامه تحریک پذیری (دریافت مقاله) ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی در ایران
50 شناسایی چالش های عملیات تجهیز کارگاه پروژه های انبوه سازی با رویکرد پایداری و ارائه راهکار (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری
51 عنوان مقاله: بررسی اثربخشی بخشش درمانی در افزایش رضایت زناشویی همسران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
52 مقایسۀ سلامت روانی مادران کودکان اوتیستیک با سلامت روانی مادران کودکان عادی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
53 مقایسه استرس شغلی بین کارکنان در واحدهای عملیاتی و غیر عملیاتی شرکت پالایش گازشهیدهاشمی نژاد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی
54 مقایسه حالات عاطفی ، سبک های دفاعی و ویژگی های شخصیتی در بیماران سرطانی وافراد عادی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی
55 مقایسه سبکهای فرزندپروری و احساس کارآیی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی
56 مقایسه سبکهای فرزندپروری و امیدواری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی
57 مقایسه کیفیت زندگی و میزان تحمل زنان شاغل و زنان خانه دار (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده های نوین در روانشناسی و علوم تربیتی با تاکید بر پژوهش های علمی اخیر
58 مقایسه ویژگی های شخصیتی در بیماران سرطانی وافراد عادی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی
59 نقش پنج عامل بزرگ شخصیت در پیش بینی بهزیستی روانشناختی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی