دکتر غلامعلی احمدی

دکتر غلامعلی احمدی دانشیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

دکتر غلامعلی احمدی

Dr. Gholamali Ahmadi

دانشیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Analysis of elementary teachers' lived experiences of Lesson Study and presenting a conceptual model (دریافت مقاله) مجله تجارب تعلیم و تربیت دوره: 5، شماره: 1
2 آسیب شناسی برنامه درسی جدید رشته الکتروتکنیک شاخه آموزش فنی و حرفه ای (مطالعه موردی: استان یزد) (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 14، شماره: 1
3 آموزش جمع و تفریق: مطالعه مقایسه ای درباره اهداف برنامه و محتوای کتب درسی ریاضی پایه ی اول ا بتدایی کشورهای ایران، ژاپن و آمریکا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 19
4 ارائه الگوی پیشنهادی در جهت کاهش سکوت سازمانی (مطالعه موردی: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رفتاری در مدیریت دوره: 12، شماره: 28
5 ارائه مدلی بر اساس رابطه سبک های مدیریتی، خلاقیت و تعهد سازمانی با رضایت شغلی مدیران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 6، شماره: 2
6 ارائه مدلی برای معلم اثربخش و بررسی تناسب آن با استلزامات اسناد بالادستی نظام آموزش وپرورش ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 14، شماره: 55
7 ارزشیابی برنامه درسی ریاضی پایه دهم رشته انسانی (با تاکید بر رویکرد زمینه محور از دیدگاه دبیران این درس در شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 13، شماره: 3
8 الگوی مطلوب هیات شرعی در بانکداری اسلامی با استفاده از تکنیک AHP (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد اقتصادی دوره: 5، شماره: 17
9 الگوی مفهومی برنامه درسی آموزش عالی مبتنی بر توسعه پایدار (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 20، شماره: 76
10 بررسی ادراک معلمان و دانش آموزان از ارزشیابی برنامه درسی زبان آموزی دوره ابتدایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 18، شماره: 2
11 بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر رویکرد فرهنگی اجتماعی ویگوتسکی بر رشد شناختی، اجتماعی نوآموزان پیش دبستانی شهر سنندج (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 10، شماره: 2
12 بررسی تأثیر آموزش علوم تجربی مبتنی بر رویکرد اکتشافی بر خلاقیت و انگیزه پیشرفت دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 2، شماره: 2
13 بررسی تمایز یادگیری تلفیقی با یادگیری الکترونیکی و یادگیری سنتی(چهره به چهره) در آموزش ریاضی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 3، شماره: 2
14 بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و فرسودگی شغلی مدیران و معلمان مدارس شهرستان تاکستان (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 3، شماره: 3
15 بررسی ریسک های مطرح در بانک داری اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های اقتصادی دوره: 1، شماره: 1
16 بررسی موانع استفاده از فن آوری اطلاعات ازدیدگاه معلمان در مدارس متوسطه اول شهرستان آمل (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 3، شماره: 3
17 بررسی میزان توجه به مولفه های آموزش برای توسعه پایدار در برنامه درسی علوم اجتماعی دوره ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 15، شماره: 57
18 بررسی میزان توجه به مولفه های سواد مالی و اقتصادی در محتوای کتاب های درسی دوره ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 12، شماره: 47
19 بررسی میزان همخوانی برنامه درسی قصد شده، اجرا شده و کسب شده مطالعات اجتماعی سال اول دبیرستان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 8، شماره: 26
20 بررسی و تبیین عوامل موثر در پذیرش و کاربرد سیستم های یادگیری الکترونیکی در بین دانشجویان یادگیری الکترونیکی دانشگاه علم و صنعت ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 6، شماره: 19
21 بررسی هوش اجتماعی ورابطه آن با رفتار شهروندی و خلاقیت سازمانی در دانشگاه بو علی سینا همدان (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 7، شماره: 4
22 تاثیر آموزش اریگامی بر خلاقیت دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی منطقه 18 شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 13، شماره: 48
23 تاثیر آموزش مبتنی بر گفتمان ریاضی بر توانایی استدلال ریاضی دانش آموزان دوره ی متوسطه (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 4، شماره: 1
24 تاثیر آموزش وپرورش پیش دبستانی بر پیشرفت تحصیلی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان دوزبانه اول ابتدایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 10، شماره: 2
25 تاثیر ادراک از محیط یادگیری و درگیری تحصیلی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه: نقش میانجیگری خودکارآمدی تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 22، شماره: 1
26 تاثیر تدریس به شیوه بحث گروهی بر توانایی استدلال دانشآموزان در حل مسائل فیزیک (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 14، شماره: 4
27 تاثیر تدریس مشترک بر پیشرفت تحصیلی درس علوم دانش ؛آموزان پایه سوم راهنمایی (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 8، شماره: 4
28 تبیین مراحل تعلیم و تربیت سیاسی (گذرگاه سیاست پذیری) بر مبنای مراحل رشد شناختی با تاکید بر دوره های تحصیلی (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 14، شماره: 1
29 تحلیل محتوای کتا بهای علوم تجربی دور ه راهنمایی با توجه به مراحل و اصول آموزش خلاقیت پلسک (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 3، شماره: 1
30 تحلیل محتوای کتاب های علوم اجتماعی دوره ابتدایی بر اساس رویکرد زمینه محور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 15، شماره: 58
31 خط مشی گذاری برنامه درسی در راستای بهبود سواد رسانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه پیشرفتهای نوین در مدیریت آموزشی دوره: 3، شماره: 3
32 رابطه سلامت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با رضایت شغلی کارکنان دانشگاه علامه طباطبائی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 3، شماره: 10
33 ساماندهی اقتصادی وجوهات شرعی با استفاده از دلایل ارزشی و اقتصادی (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های اقتصادی دوره: 2، شماره: 3
34 ساماندهی اقتصادی وجوهات شرعی در ولایت غزنی با استفاده از تکنیک AHP (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های اقتصادی دوره: 1، شماره: 2
35 شناسایی ابعاد و مولفه های ارتقاء پایداری ملی موثر بر مدیریت علم دانشگاه، طراحی مدلی براساس پژوهش پدیدارنگارانه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رفتاری در مدیریت دوره: 12، شماره: 25
36 شناسایی ابعاد و مولفههای معلم اثربخش دوره ابتدایی ایران: پژوهش ترکیبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 14، شماره: 1
37 شناسایی ابعاد و نشانگر های بازدارنده آسیب های تولید علم در دانشگاه آزاد اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 15، شماره: 60
38 شناسایی ابعاد، مولفه ها و شاخص های بومی ارزیابی عملکرد پژوهش در دانشگاه های جامع (مطالعه موردی: دانشگاه های آزاد اسلامی شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 14، شماره: 1
39 شناسایی اصول حاکم بر برنامه درسی علوم تجربی مبتنی بر نظریه کنشگر – شبکه بر اساس رویکرد فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 19، شماره: 72
40 شناسایی برخی از بدفهمی های دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی در درس علوم تجربی بر اساس مطالعه تیمز 2015 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 14، شماره: 48
41 شناسایی رابطه میان سبک رهبری روسای آموزشکده های فنی استان تهران و رضایت شغلی کارکنان بر اساس الگوی رهبری تراز پنج کالینز (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 6، شماره: 1
42 شناسایی عوامل کلیدی موفقیت بلوغ مدیریت دانش در سازمان های بهداشتی درمانی (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 28، شماره: 3
43 شناسایی عوامل موثر در نظام رتبه بندی مدارس متوسطه دوره دوم؛ و طراحی مدلی برای آن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 8، شماره: 2
44 شناسایی مشکلات فرایند ارزشیابی برنامه های درسی و ارائه راهکارهایی برای رفع آن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 9
45 ضرورت ایجاد هیات شرعی در بانک های افغانستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های اقتصادی دوره: 3، شماره: 5
46 طراحی الگوی برنامه درسی سواد مالی برای دانش آموزان دوره ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 17، شماره: 65
47 طراحی الگوی بلوغ مدیریت دانش درسازمان های بهداشتی درمانی (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 15، شماره: 1
48 طراحی الگوی پیشنهادی برنامه درسی آموزش سواد سیاسی در دوره متوسطه اول (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 13، شماره: 49
49 طراحی الگوی مفهومی برنامه درسی تلفیقی استم (علوم، فناوری، مهندسی، ریاضی) در دوره ابتدایی کشور ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 15، شماره: 59
50 طراحی برنامه درسی آموزش سواد عاطفی برای دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره: 14، شماره: 27
51 طراحی چارچوب مفهومی دانشگاه بین المللی اسلامی: مطالعه ای کیفی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی دوره: 7، شماره: 15
52 طراحی مدل بومی ارزیابی عملکرد پژوهش دانشگاه های آزاد اسلامی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 14، شماره: 1
53 طراحی و اعتباربخشی برنامه درسی وارونه در درس پرورش مهارت کلامی کودک (دریافت مقاله) مجله پژوهش و مطالعات علوم اسلامی دوره: 1، شماره: 5
54 طراحی و اعتبارسنجی الگوی برنامه درسی زمینه- محور با تاکید بر ارتباط گرایی برای آموزش علوم تجربی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 18، شماره: 71
55 فرهنگ دانشگاهی و تغییرات آن در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات آموزشی نما دوره: 7، شماره: 1
56 کسری بودجه چه می کند؟ (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های اقتصادی دوره: 2، شماره: 4
57 مطالعه تطبیقی برنامه درسی آموزش تاریخ دوره متوسطه دوم در ایران با چند کشور جهان (انگلستان،پاکستان،هندوستان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کیفی در برنامه ریزی درسی دوره: 3، شماره: 7
58 مقایسه برنامه های درسی اجرا شده و کسب شده آموزش حضوری و الکترونیکی رشته مهندسی صنایع در دانشگاه علم و صنعت ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 5، شماره: 13
59 میزان مشارکت اعضای هیات علمی در برنامه ریزی آموزشی و تصمیم گیری واحدهای دانشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 3، شماره: 2
60 نفس صدرایی بر پایه اشکالات روحانیه الحدوث بودن نفس سینوی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های مابعدالطبیعی دوره: 2، شماره: 3
61 نقش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی، درگیری تحصیلی و امید به تحصیل در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 12، شماره: 5
62 واکاوی سازوکار های توسعه بین المللی سازی نظام آموزش عالی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 12، شماره: 45
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 الگوی شایستگی های آموزش وپرورش برای توسعه پایدار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
2 آسیب شناسی استفاده ازفن آوری اطلاعات وارتباطات در برنامه درسی (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش
3 آمایش سرزمین ، برنامه ریزی ، کاربرد و ایجاد تعادل در نظام شهری (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی
4 اهمیت و ضرورت توجه به آموزش سواد مالی و اقتصادی در برنامه ی درسی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی
5 بررسی بحران جهانی شدن تعلیم و تربیت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
6 بررسی تاثیر اقلیم روی فرآیندهای هوازدگی سنگ ها با استفاده از نمودار پلتیر در منطقه اسلام آبادغرب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
7 بررسی تاثیر مدرسه نامرئی در خزانه رفتاری تکالیف رشدی دانش آموزان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدرسه فردا
8 بررسی تاثیر نقش همیاری دانش آموزان در ارزشیابی تکوینی (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی آموزش
9 بررسی تأثیر سبک های مکانیزم دفاعی بر سلامت روانی دانشجویان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی
10 بررسی تأثیر شیوه های تدریس مبتنی بر تکنیک های خلاقیت در یادگیری دانش آموزان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
11 بررسی تطبیقی آموزش تلفیقی استم در برنامه های درسی رسمی و غیر رسمی کشورهای منتخب و ایران (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی آموزش
12 بررسی رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات و اثر بخشی مهارت آموزی در مدارس فنی و حرفه ای (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی آموزش
13 بررسی رابطه بین عملکرد مدیران آموزشی، جو سازمانی با رضایت شغلی دبیران دبیرستان های دخترانه شهر اصفهان (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی آموزش
14 بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت استراژیک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت و مهندسی صنایع
15 بررسی رابطه مدیریت دانش و رضایت شغلی با عملکرد شغلی کارکنان اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
16 بررسی روش تدریس معکوس در آموزش- محور کنفرانس: روشهای نوین یاددهی- یادگیری (دریافت مقاله) همایش ملی رویکردهای نوین آموزشی و پژوهشی در تعلیم و تربیت
17 بررسی عملکرد شغلی کارکنان مناطق نفت حیز جنوب (نفت و گاز آغاجاری) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
18 بررسی نقش آموزش در توسعه نوآوری راهبردی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
19 بررسی نقش تلفیق در برنامه های درسی کلاس های چندپایه وارائه مثال موردی دراین زمینه (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش
20 بررسی و نقش جایگاه محبت و مهرورزی و تاثیر آن بر تعلیم و تربیت (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی اسلام و ارزش های متعالی
21 بررسی ویژگی های فرایند مدیریت نوآوری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی چالش های نوین در مدیریت
22 برنامه درسی پنهان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی چالش های نوین در مدیریت
23 برنامه درسی در هنرستان های فنی و حرفه ای بر اساس رویکرد هیوتاگوژی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی ، مدیریت و کارافرینی ایران
24 برنامه درسی و خلاقیت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی چالش های نوین در مدیریت
25 برنامه ریزی برای تغییر رفتار در جهت حفظ محیط زیست (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
26 تاثیر آموزش اریگامی بر خلاقیت دانش آموزان پسرپایه پنجم ابتدایی منطقه 18 شهر تهران (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی آموزش
27 تاثیر معلم پژوهنده دربهسازی فرایند تدریس (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در برنامه ریزی درسی ایران
28 تأثیرفرهنگ سازمانی و ملی در توسعه آموزش عالی (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار
29 تجزیه و تحلیل فرآیند توسعه برنامهدرسی بر اساس سه مدل مدرنیسم وپست مدرنیسم ونظریه کنشگر –شبکه (دریافت مقاله) همایش ملی تربیت در زیست بوم جدید
30 تربیت معلم و ESDچالشی نو برای تربیت معلم هزاره سوم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تربیت معلم
31 تعامل در محیط آموزش الکترونیکی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دانش و فناوری روانشناسی، علوم تربیتی و جامع روانشناسی ایران
32 تفکر انتقادی و راه های پرورش آن در دانش آموزان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
33 جایگاه آموزش مبتنی بر گفتمان ریاضی در رشد مهارت استدلالی دانش آموزان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران
34 خط مشی گذاری برنامه درسی در راستای بهبود سواد رسانه ای (دریافت مقاله) همایش ملی مطالعات برنامه درسی در هزاره سوم
35 رابطه بین خلاقیت دانش آموزان و نگرش های فرزندپروری والدین (دریافت مقاله) ششمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
36 رابطه بین سرمایه اجتماعی درون گروهی و برون گروهی با شادمانی و بهزیستی روانشناختی درگروهی از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1398 (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتی
37 راهبردهای یاددهی- یادگیری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی چالش های نوین در مدیریت
38 رویکرد فرآیند مدار در برنامه درسی ریاضی دوره ابتدایی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی برنامه ریزی و تحول نظام آموزشی
39 ساختار سازمانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی چالش های نوین در مدیریت
40 سیاستگذاری جهت ارتقاء کیفیت آموزشی در آموزش و پرورش (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی توانمندسازی جامعه در حوزه مدیریت،اقتصاد،کارآفرینی و مهندسی فرهنگی
41 شناسایی فرهنگ سازمانی دبیرستان دخترانه براساس مدل دنیسون مطالعه موردی مدرسه دخترانه متوسطه مرحله اول منطقه 2 شهر تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی
42 ضرورت آموزش بزرگسالان در هزاره سوم (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دانش و فناوری روانشناسی، علوم تربیتی و جامع روانشناسی ایران
43 طراحی الگوی مفهومی کاهش فاصله برنامه درسی قصد شده ، اجرا شده وکسب شده درنظام آموزش عمران عمومی ایران (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش
44 مدل آموزش معلم قرن 12 سنگاپور الگویی مناسب جهت بهبود آموزش معلمان گزارش موسسه ملی آموزش و پرورش سنگاپور (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دانش و فناوری روانشناسی، علوم تربیتی و جامع روانشناسی ایران
45 مروری بر نحوه تامین منابع مالی در آموزش و پرورش (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نخبگان مدیریت
46 معلم از منظر آیات و روایات (دریافت مقاله) دومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران
47 مقایسه عملکرد و مشکلات مراکز پیش دبستانی و کودکستانها در شهرستان ورامین (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
48 مهارت های زندگی در هزاره سوم و رابطه آن با برنامه ریزی آموزشی در توسعه ملیومنطقه ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
49 مهندسی آموزشی برای آموزش مهندسی (دریافت مقاله) کنفرانس آموزش مهندسی در ۱۴۰۴
50 نقش آموزش درتوسعه پایدار وآموزش توسعه ای (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
51 نقش فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش بر اساس مدل دنیسون (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی چالش های نوین در مدیریت
52 نقش معلم درکیفیت بخشی اجرای برنامه های درسی (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش
53 نقش معلمان در تربیت دینی دانش آموزان ابتدایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مدیریت و علوم انسانی