سجاد آیدنلو

 سجاد آیدنلو دانشار دانشگاه پیام نور ارومیه

سجاد آیدنلو

Sajjad Aydenlo

دانشار دانشگاه پیام نور ارومیه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 پیشنهادی برای تصحیح ضبط دو واژه در شاهنامه (آوردگاه نر آهو، تخشش کارزار) (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 47، شماره: 3
2 چند بن مایه و آیین مهم ازدواج در ادب حماسی ایران(با ذکر و بررسی برخی نمونه های تطبیقی) (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 41، شماره: 1
3 چو آدینه هرمزد بهمن بود ... (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 44، شماره: 3
4 درختی که تلخ آمد او را سرشت... (درباره سه بیت مشهور منسوب به فردوسی و سابقه و سیر تقلید از آنها در شعر فارسی) (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 49، شماره: 2
5 دو پیشنهاد به وزارت علوم درباره مقالات علمی- پژوهشی (مورد مثال: رشته زبان و ادبیات فارسی) (دریافت مقاله) دو ماهنامه آینه پژوهش دوره: 25، شماره: 5
6 زرین قبانامه منظومه پهلوانی ناشناخته (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 22، شماره: 77
7 زنان در شاهنامه، تحقیقی ارزشمند و ترجمه ای نادرخور (دریافت مقاله) دو ماهنامه آینه پژوهش دوره: 28، شماره: 163
8 مشابهات حماسه ارمنی دلاوران ساسون و شاهنامه (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 47، شماره: 2
9 ملاحظاتی درباره واژه نامه شاهنامه (دریافت مقاله) دو ماهنامه آینه پژوهش دوره: 29، شماره: 174
10 یادداشتهایی دربارۀ فردوسی و شاهنامه (دریافت مقاله) دو ماهنامه آینه پژوهش دوره: 29، شماره: 169
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 پیشنهادی برای تصحیح ضبط دو واژه در شاهنامه (آوردگاه نر آهو، تخشش کارزار) (دریافت مقاله) همایش علمی شاهنامه و پژوهش های آیینی