حسن ذوالفقاری

 حسن ذوالفقاری گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس تهران

حسن ذوالفقاری

Hassan Zolfaghari

گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 انواع بومی سرودهای خراسان (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 49، شماره: 3
2 بررسی ظرفیت های اقلیمی سواحل شمالی و جنوبی ایران برای گسترش فعالیتهای ورزشی و گردشگری ساحلی (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 9، شماره: 31
3 تاثیر سامانه های بندالی جو بر وقوع و استمرار دوره های خشک غرب و شمال غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 3، شماره: 9
4 تحلیل فضایی و پهنه بندی دوره های خشک اقلیمی در ایران بر اساس شاخص DDSLR (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 6، شماره: 12
5 تحلیلی برجنبه های سینوپتیکی- دینامیکی آلودگی هوا در کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 3، شماره: 9
6 خوانندگان و نوازندگان محلی، حافظان ترانه های ملی (1) (شمال و غرب ایران) (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 13، شماره: 24
7 رئالیسم در سبک بنیانگذاران داستان نویسی عربی و فارسی (محمود تیمور و محمد علی جمال زاده) (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 3، شماره: 3
8 سبک نثر در افسانه های عامیانه مکتوب (دریافت مقاله) نثر پژوهی ادب فارسی دوره: 21، شماره: 43
9 شبیه سازی شرایط میکروکلیمایی و آسایش حرارتی در معابر اصلی کلان شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 9، شماره: 30
10 طبقه بندی قصه/داستانهای سنتی فارسی(نقد و بررسی، شکل شناسی و گونه شناسی داستانهای فارسی) (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 42، شماره: 3
11 قصه شناسی نوش آفرین نامه (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 44، شماره: 2
12 کلیشه های زبانی در متون کلاسیک ادب عامه فارسی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 8، شماره: 5
13 گونه شناسی ساخت های قالبی در زبان عامه (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 6، شماره: 4
14 معشوقان جنگجو در منظومه های عاشقانه و افسانه های عامه (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 22، شماره: 77
15 مهمترین ویژگی افسانه های پهلوانی ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات دوره: 16، شماره: 30
16 نقالی های مکتوب به عنوان یک ژانر ادبی در نثر فارسی (دریافت مقاله) نثر پژوهی ادب فارسی دوره: 21، شماره: 44
17 هفت پیکر نظامی و نظیره های آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 14، شماره: 53
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی مطالعات آب وهواشناسی در ایران (با تاکید بر آب وهواشناسی توریسم) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آب و هوا شناسی
2 ارزیابی و مدلسازی توان انرژی باد در ایستگاه خرم آباد (دریافت مقاله) همایش بین المللی تغییر اقلیم، پیامدها،سازگاری و تعدیل
3 الگوهای همدید تشکیل، انتقال و انتشار گردوغبار درغرب ایران (دریافت مقاله) همایش علمی سالانه دانشگاه رازی
4 بررسی آسیب شناسانه خشونت علیه زن در داستان معاصر براساس تحقیقات علمی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی پژوهش­ های زبان و ادبیات فارسی
5 بررسی آسیب شناسی ساختار سازمانی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی: جمعیت هلال احمر غرب کشور) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی پژوهش، کارآفرینی و توسعه ملی با رویکرد حمایت از تولید ملی
6 بررسی امتیاز رژی اعتباری و مدل های آن در جهت بهبود مدیریت ریسک در شعب بانک ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
7 بررسی تاثیر سیستم اعتبار سنجی مشتریان بر مدیریت ریسک و ارائه راهکار در شعب بانک ملی استان ایلام (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21
8 بررسی تاثیر نظام ارزیابی عملکرد مدیران بر ارتقاء پاسخگویی آنان با نقش میانجی مسئولیت پذیری در دستگاه های اجرایی استان ایلام (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی پژوهش، کارآفرینی و توسعه ملی با رویکرد حمایت از تولید ملی
9 بررسی تاثیر هوش هیجانی بر استرس شغلی با نقش میانجی سرمایه روانشناختی (مورد مطالعه: بیمارستان ها و مراکز اورژانس 115 دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا همدان) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی پژوهش، کارآفرینی و توسعه ملی با رویکرد حمایت از تولید ملی
10 بررسی تاثیرات عوامل اقلیمی در تشکیل هسته هوای آلوده شمال غرب تبریز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
11 بررسی سیستم اعتبار سنگی مشتریان در بانک ها و ارائه راهکارهای عملیاتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
12 بررسی مدیریت ریسک در بانک ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
13 بررسی و پایش خشکسالی وترسالی منطقه زاگرس با شاخص بارش استاندارد شده SPI (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا و پایداری محیط
14 بهبود بهره ورs راه آهن با استفاده از رویکرد تلفیقی شبیه سازی و تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
15 بهبود کارایی راه آهن با استفاده از رویکرد تلفیقی شبیه سازی و تحلیل پوششی داده ها؛ مطالعه موردی: سیستم حمل بار در شبکه ریلی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
16 بهینه سازی برنامه ریزی تخصیص واگنهای باری خالی با استفاده از شبیه سازی گسسته پیشامد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
17 تحلیلی بر ارتباط الگوی دور پیوندی دریای شمال - دریای خزر (NCP) با خشکسالی های سواحل جنوبی دریای خزر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا و پایداری محیط
18 تحلیلی بر اقلیم گردشگری در استان کرمانشاه (دریافت مقاله) همایش گردشگری و توسعه پایدار
19 تحلیلی بر ویژگیهای زیست اقلیم انسانی و اقلیم توریستی سواحل جنوبی ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
20 تحلیلی برکاربرد مدلهای اقلیمی درمطالعات گردشگری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
21 تخصیص بهین واگن های باری خالی با استفاده از شبیه سازی گسته پیشامد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
22 تعیین رویکرد بهینه میان مدت تولیدکنندگان راهبردی انرژی الکتریکی با هدف کاهش قیمت گذاری حدی محلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی برق و کامپیوتر
23 تو نیکویی کن و در دجله انداز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی خیر ماندگار (مطالعه و ارزیابی امور خیر در ایران با تمرکز بر چالش های نیکوکاری در ایران امروز)
24 جنبه های سینوپتیکی- دینامیکی مخاطره بارشهای سیل آسا در استان کرمانشاه با تاکید بر بارش های فروردین 1395 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش مهندسی عمران در کاهش مخاطرات
25 رفتارشناسی پهلوانان در روایت های افسانه ای و اسطوره ای (دریافت مقاله) همایش بین المللی شاهنامه در گذرگاه جاده ابریشم
26 شیوه کاربرد رویکرد ترکیبی DEA/SIMULATION درارزیابی کارایی و استفاده از روش کپ لند دررتبه بندی نواحی راه آهن (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
27 نظری به روابط آب و هواشناسی و توریسم:با تاکید بر معرفی اشخاص TCI (دریافت مقاله) همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی
28 نقش و اهمیت منابع طبیعی هوا و اقلیم در توسعه توریسم (دریافت مقاله) همایش منطقه ای توریسم و توسعه
29 نگاهی به روشهای جمع آوری آب باران برای مصارف خانگی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران
30 نگرشی تطبیقی برتوانها اهداف سیاست ها و برنامه های توسعه انرژیهای نو درایران و ترکیه (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
31 هوش هیجانی در ساختار تیم و پیامدهای تیمی مورد انتظار در اورژانس (مورد مطالعه: اورژانس های بیمارستانی و پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا همدان) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی پژوهش، کارآفرینی و توسعه ملی با رویکرد حمایت از تولید ملی