سید مهدی زرقانی

 سید مهدی زرقانی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

سید مهدی زرقانی

Seyed Mahdi Zarghani

گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تحلیل انقلاب روحی سنایی بر اساس نظریه ژک لکان (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 42، شماره: 3
2 تحلیل ژانر شطح بر اساس نظریه کنش گفتار (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی دوره: 4، شماره: 6
3 تحلیل شناختی استعاره های عشق در غزلیات سنایی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 46، شماره: 4
4 تحلیل گفتمانی رساله های ردیه بر تصوف در عصر صفوی (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی دوره: 9، شماره: 16
5 تطور استعاره عشق از سنائی تا مولانا (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی دوره: 6، شماره: 11
6 تطور مفهوم محاکات در نوشتارهای فلسفی اسلامی (با تکیه بر آثار متی، فارابی، ابن سینا، بغدادی، ابن رشد، خواجه نصیر و قرطاجنی) (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 44، شماره: 1
7 تعامل صوفیه نخستین با عقل؛ از آغاز تا اواخر قرن پنجم (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 17، شماره: 65
8 کلمات فارسی در قدیمی ترین فرهنگ نامه عربی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 43، شماره: 4