زاهد بیگدلی

 زاهد بیگدلی استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

زاهد بیگدلی

Zahed Bigdeli

استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی رابطه بین جو سازمانی با فرسودگی شغلی و رضایت شغلی کتابداران دانشگاهی شهر اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی دوره: 2، شماره: 4
2 بررسی رابطه بین کیفیت خدمات کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و سرمایه اجتماعی دانشجویان این دانشگاه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی دوره: 4، شماره: 4
3 بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه نسبت به رسانه های ارتباط جمعی بر اساس نظریه های ارتباطی رسانه ها (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی دوره: 2، شماره: 1
4 تحلیل ویژگی های کتابشناختی و سیر تاریخی نشر مقالات فارسی در زمینه ی خدمات و منابع مرجع (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 3، شماره: 1
5 تحلیلی بر ارتباط برخی نظریه های علوم اجتماعی و انسانی با رفتار اطلاعاتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 2، شماره: 2
6 رفتار اطلاع جویی در محیط گوشی های هوشمند تلفن همراه: مطالعه موردی دانشجویان مقطع دکترا دانشگاه شهید چمران اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 3، شماره: 9
7 شناسایی رابطه ی بین عوامل موثر در میزان استفاده ی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران از منابع اطلاعاتی الکترونیکی پیوسته و خودکارآمدی آن ها (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 4، شماره: 1
8 نظریه شناخت اجتماعی: رویکردی موثر در رفتارهای اطلاعاتی (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 4، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی رابطه عدالت سازمانی با تعهدسازمانی در میان کتابداران دانشگاههای دولتی تابع وزارت علوم استان خوزستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
2 تبیین مولفه های الگوی پذیرش فناوری دیویس در استفاده از فناوری شبکه های اجتماعی مورد مطالعه: دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اطلاعات، ارتباطات، مردم و جامعه
3 عادتهای کتابخوانی و استفاده از کتابخانه در میان دانش آموزان دوره راهنمایی شهر اهواز (دریافت مقاله) همایش ملی کتابخانه های آموزشگاهی: پویاسازی نظام آموزشی و مشارکت در فرایند یاددهی - یادگیری
4 مدیریت دانش رکن اساسی توسعه مبتنی بر دانایی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
5 مطالعه رفتار استفاده از پایگاه های اطلاعاتی دسترسی آزاد در بین اعضای هیات علمی دانشگاه با استفاده از تئوری تلفیقی پذیرش و کاربرد فناوری(مطالعه موردی شهرستان اهواز) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی
6 نگاهی دیگر به اموزش استفاده کنندگان از کتابخانه : بررسی عوامل بازدارنده این نوع اموزش درایران (دریافت مقاله) همایش آموزش استفاده کنندگان و توسعه سواد اطلاعاتی در کتابخانه ها، مراکز اطلاع رسانی و موزه ها
7 همبستگی بین متغیرهای نظریه تلفیقی پذیرش و کاربرد فناوری و رفتار استفاده از پایگاه های اطلاعاتی دسترسی آزاد در بین اعضای هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد اهواز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اطلاعات، ارتباطات، مردم و جامعه