دکتر زاهد بیگدلی

دکتر زاهد بیگدلی استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر زاهد بیگدلی

Dr. Zahed Bigdeli

استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Analysis of Iranian faculty information sharing in social networks: the case of Shahid Chamran University (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 10، شماره: 26
2 آیا کتابداران می توانند نقشی درکتاب درمانی ایفا کنند؟ (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 11، شماره: 2
3 ارزیابی کتابخانه های بیمارستانی استان خوزستان بر اساس استانداردهای کتابخانه های بیمارستانی ۲۰۰۷ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 3، شماره: 7
4 اطلاعات تجاری: از نیاز تا خدمات (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 9، شماره: 1
5 بررسی تاثیر باورهای انگیزشی و راهبردهای خودتنظیمی بر رفتار اطلاعاتی دانشجویان مقطع دکترای تخصصی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 7، شماره: 4
6 بررسی رابطه بین جو سازمانی با فرسودگی شغلی و رضایت شغلی کتابداران دانشگاهی شهر اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی دوره: 2، شماره: 4
7 بررسی رابطه بین سواد اطلاعاتی و اضطراب کتابخانه ای در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 5، شماره: 11
8 بررسی رابطه بین کیفیت خدمات کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و سرمایه اجتماعی دانشجویان این دانشگاه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی دوره: 4، شماره: 4
9 بررسی رابطه ی بین هوش فرهنگی و عملکرد شغلی کتابداران کتابخانه های عمومی استان خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 22، شماره: 1
10 بررسی رفتار اطلاع یابی از اینترنت توسط دانشجویان فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول و مقایسه ی آن با مدل جستجوی اطلاعات کولثاو (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 5، شماره: 18
11 بررسی سطح دانش و اولویت مولفه های مدیریت اطلاعات شخصی از نظر دانشجویان: مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 11، شماره: 0
12 بررسی میزان استقرار و رابطه دو مفهوم سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش در میان کارکنان اورژانس ۱۱۵ اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 9، شماره: 1
13 بررسی میزان توانایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز در شناسایی گونه های اطلاعاتی اینترنتی از نظر جنسیت و مقطع تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 4، شماره: 4
14 بررسی میزان سواد اطلاعاتی کتابداران کتابخانه های عمومی استان خوزستان به منظور شناسایی نقاط قوت یا ضعف احتمالی آنها در این زمینه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 15، شماره: 3
15 بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه نسبت به رسانه های ارتباط جمعی بر اساس نظریه های ارتباطی رسانه ها (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی دوره: 2، شماره: 1
16 بررسی نگرش مردم اهواز نسبت به کتابخانه های عمومی و منزلت کتابداران کتابخانه های عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 23، شماره: 3
17 بررسی و مقایسه دیدگاه دبیران و دانش آموزان دبیرستان های شهر اهواز درباره ضرورت وجود کتابخانه های آموزشگاهی و کتابدار متخصص (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 23، شماره: 1
18 بررسی وضعیت نشر کتاب در استان بوشهر بین سال های ۱۳۸۰-۱۳۹۰ و چاپ و چاپخانه. (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه، فرهنگ و رسانه دوره: 7، شماره: 28
19 بزرگان کوچک و اطلاعات (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 11، شماره: 1
20 تاثیر آموزش بر شناخت و توانایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز در به کارگیری کتابخانه (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 2، شماره: 1
21 تاثیر فن آوری اطلاعات بر چابکی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 24، شماره: 2
22 تحلیل استنادی روند جهانی پژوهش های اشاعه نوآوری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 6، شماره: 14
23 تحلیل روند تاریخی آموزش مراجعان کتابخانه ها: آیا کتابداران مربی هم هستند؟ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 10، شماره: 23
24 تحلیل سواد رسانه ای دانشجویان کارشناسی ارشد مجموعه رشته های علوم انسانی شهر اهواز بر اساس رویکرد نظری تامن (دریافت مقاله) مجله روانشناسی اجتماعی دوره: 1، شماره: 29
25 تحلیل ویژگی های کتابشناختی و سیر تاریخی نشر مقالات فارسی در زمینه ی خدمات و منابع مرجع (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 3، شماره: 1
26 تحلیلی بر ارتباط برخی نظریه های علوم اجتماعی و انسانی با رفتار اطلاعاتی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 2، شماره: 2
27 دیدگاه کتابداران دانشگاه های شهید چمران و علوم پزشکی جندی شاپور اهواز درباره ی میزان آمادگی آنان برای آموزش مراجعان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 7، شماره: 16
28 رابطه بین برخی از ویژگی‌های جمعیت‌شناختی مردم اهواز و دیدگاه آنان نسبت به منزلت اجتماعی کتابخانه‌های عمومی (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 7، شماره: 2
29 رابطه چندگانه خرده مقیاس های سواد اطلاعاتی با تفکر انتقادی در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 13، شماره: 2
30 رابطه ی خودکارآمدی پژوهشی و بهره وری پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز (دریافت مقاله) مجله دانش شناسی دوره: 11، شماره: 43
31 رفتار اطلاع جویی در محیط گوشی های هوشمند تلفن همراه: مطالعه موردی دانشجویان مقطع دکترا دانشگاه شهید چمران اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 3، شماره: 9
32 رفتار اطلاع یابی حرفه ای تکنسین های اورژانس شهر بوشهر (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 13، شماره: 5
33 ژیوپلیتیک اطلاعات :مﻘایسه تطبیﻘی اخبار و اطلاعات سیاسی روزنامه های «آفتاب یزد» و کیهان: در تیر ماه ۱۳۸۵ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دوره: 3، شماره: 9
34 سامانه کتاب‌دان: نخستین سامانه کتابخانه‌ای بازی‌وارسازی‌شده در ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 7، شماره: 2
35 شناسایی رابطه ی بین عوامل موثر در میزان استفاده ی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران از منابع اطلاعاتی الکترونیکی پیوسته و خودکارآمدی آن ها (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 4، شماره: 1
36 شناسایی و تحلیل رفتار اطلاع یابی زندگی روزمره و محیط های اطلاعاتی ارامنه شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 12، شماره: 1
37 طراحی و آزمایش مدل رابطه علی مولفه های سواد اطلاعاتی و یادگیری سازمانی با میانجی گری مدیریت دانش در کارکنان پالایشگاه گاز بیدبلند شهرستان بهبهان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 6، شماره: 4
38 طراحی و آزمون مدل رابطه علّی سواد اطلاعاتی و تفکر انتقادی با میانجی‌گری خودکارآمدی تحصیلی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 9، شماره: 2
39 طراحی و ساخت هستی نگاشت بیماری های مادرزادی قلب کودکان به زبان فارسی (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 16، شماره: 5
40 فقر اطلاعات: وجوه، ابعاد و راهکارهای مقابله با آن (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 16، شماره: 1
41 مطالعه میزان شباهت اصطلاحات عنوان، کلید واژه های نویسنده و موضوعات کنترل شده برای تعیین فیلد مناسب در تحلیل های موضوعی علم سنجی (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 15، شماره: 5
42 مطالعه وضعیت هم تالیفی مقالات حوزه کشاورزی و رابطه آن با میزان رویت پذیری آن ها در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) (دریافت مقاله) دو فصلنامه علم سنجی کاسپین دوره: 4، شماره: 2
43 مقایسه ی تولیدات علمی اعضای هیات علمی رشته های کشاورزی دانشگاه های دولتی استان خوزستان (دریافت مقاله) دو فصلنامه علم سنجی کاسپین دوره: 5، شماره: 2
44 مقایسه ی سواد اطلاعاتی دانشجویان واحد بین الملل با دانشجویان دانشکده ی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز- شاخه ی آبادان (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 8، شماره: 4
45 منظورشناسی: نگاهی بر چیستی، خاستگاه و تحولات نظری، با تاکید بر پیوندهای نظری و کاربردی آن با علم اطلاعات (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 12، شماره: 3
46 میزان امیدواری دانشجویان رشته کتابداری به کاریابی بعد از فراغت از تحصیل (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 11، شماره: 4
47 میزان برخورداری کتابداران کتابخانه های عمومی استان کهکیلویه و بویر احمد از شرایط زمینه ای لازم برای بروز خلاقیت بر اساس مدل اولدهام و ارائه راه کارهایی برای بروز و رشد خلاقیت در آن ها (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 7، شماره: 4
48 نظریه شناخت اجتماعی: رویکردی موثر در رفتارهای اطلاعاتی (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 4، شماره: 2
49 نقش مدلسازی در پژوهش های مربوط به شناخت رفتار اطلاعاتی کاربران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 9، شماره: 20
50 نیازهای اطلاعاتی دانش آموزان ناشنوا و کم شنوای مدارس استثنائی شهر شیراز از نظر معلمان آنان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 17، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی رابطه عدالت سازمانی با تعهدسازمانی در میان کتابداران دانشگاههای دولتی تابع وزارت علوم استان خوزستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
2 تبیین مولفه های الگوی پذیرش فناوری دیویس در استفاده از فناوری شبکه های اجتماعی مورد مطالعه: دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اطلاعات، ارتباطات، مردم و جامعه
3 عادتهای کتابخوانی و استفاده از کتابخانه در میان دانش آموزان دوره راهنمایی شهر اهواز (دریافت مقاله) همایش ملی کتابخانه های آموزشگاهی: پویاسازی نظام آموزشی و مشارکت در فرایند یاددهی - یادگیری
4 مدیریت دانش رکن اساسی توسعه مبتنی بر دانایی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
5 مطالعه رفتار استفاده از پایگاه های اطلاعاتی دسترسی آزاد در بین اعضای هیات علمی دانشگاه با استفاده از تئوری تلفیقی پذیرش و کاربرد فناوری(مطالعه موردی شهرستان اهواز) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی
6 نگاهی دیگر به اموزش استفاده کنندگان از کتابخانه : بررسی عوامل بازدارنده این نوع اموزش درایران (دریافت مقاله) همایش آموزش استفاده کنندگان و توسعه سواد اطلاعاتی در کتابخانه ها، مراکز اطلاع رسانی و موزه ها
7 همبستگی بین متغیرهای نظریه تلفیقی پذیرش و کاربرد فناوری و رفتار استفاده از پایگاه های اطلاعاتی دسترسی آزاد در بین اعضای هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد اهواز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اطلاعات، ارتباطات، مردم و جامعه