یعقوب احمدی

 یعقوب احمدی سرپرست دانشگاه پیام نور مرکز سنندج و عضو هیئت علمی

یعقوب احمدی

Yaghob Ahmadi

سرپرست دانشگاه پیام نور مرکز سنندج و عضو هیئت علمی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی ترجیحات ارزشی بین نسلی و عوامل اجتماعی موثر بر آن در شهر سنندج (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 24، شماره: 78
2 رویکردهای قومی و گونه شناسی فرهنگ سیاسی؛ مطالعه موردی: شهر سنندج (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 4، شماره: 16
3 سبک های هویت یابی و جهت گیری های ارزشی (موردمطالعه: جوانان شهر سنندج) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 25، شماره: 83
4 سرمایه اجتماعی (آنلاین و آفلاین) و فرهنگ شهروندی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 25، شماره: 81
5 سرمایه اجتماعی و گونه دموکراتیک فرهنگ سیاسی (تحلیل ثانویه داده های پیمایش ارزش های جهانی برای استان های ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 19، شماره: 59
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اقلیم کردستان عراق: گشودن مرزهای ژئوپلیتیکی (دریافت مقاله) همایش ملی ژئوپلیتیک جنوب غرب آسیا؛مسائل تحولات و چشم انداز
2 بررسی تاثیر سبک زندگی بر شادی زنان (مورد مطالعه: زنان 18-30 سال سنندج) (دریافت مقاله) همایش بین المللی زنان و زندگی شهری
3 بررسی میزان تاثیر الگوهای برنامه ریزی استراتژیک در تهیه و اجرای طرحهای توسعه شهر سنندج (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت یکپارچه شهری و نقش آن در توسعه پایدار شهری
4 تببین رویکردهای متناقض در بحران سوریه (دریافت مقاله) همایش ملی ژئوپلیتیک جنوب غرب آسیا؛مسائل تحولات و چشم انداز
5 شاخص های سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: شرکت های خصوصی کوچک و متوسط استان کردستان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
6 شبکه های اجتماعی و هویت اجتماعی ( مورد مطالعه: جوانان سنندج ) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
7 گذار از برنامه ریزی جامع به برنامه ریزی استراتژیک نمونه ی موردی: شهر سنندج (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت یکپارچه شهری و نقش آن در توسعه پایدار شهری
8 مطالعه نگرش خانواده های شهدا و ایثارگر نسبت به ارزش های ایثارگران در استان کردستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی
9 مطالعه هویت فرهنگی زنان در فضای مجازی (مورد مطالعه: زنان شهر سنندج) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی