دکتر فضیله دادورخانی

دکتر فضیله دادورخانی Professor, Department of Human Geography, Faculty of Geography, University of Tehran

دکتر فضیله دادورخانی

Dr. Fazileh Dadvarkhani

Professor, Department of Human Geography, Faculty of Geography, University of Tehran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تبیین انگیزه های مهاجران بین المللی از ارسال سرمایه های مالی با استفاده از نظریه بنیانی (مطالعه موردی: شهرستان لامرد) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 6، شماره: 3
2 تبیین راهبرد گردشگری فرهنگ محور در دهستان کلین- فشافویه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 4، شماره: 3
3 تبیین راهبردهای توسعه گردشگری پیراشهری جامعه محور،مطالعه موردی منطقه کن ‌- سولقان (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 5، شماره: 4
4 تحلیل اثرات تغییرات الگوی مسکن بر کارکرد زنان روستایی(مطالعه موردی: روستاهای استان لرستان) (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 37، شماره: 163
5 تحلیل تطبیقی نظرات سهم بران در خصوص اثرات گردشگری خانه های دوم بر جنبه های کالبدی - فیزیکی مناطق روستایی (مطالعه موردی: روستاهای ییلاقی بخش بندپی شرقی شهرستان بابل) (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 31، شماره: 140
6 غربالگری زیست‌محیطی اقدامات استراتژیک توسعۀ روستایی با تأکید بر سند راهبردی توسعۀ اقتصادی در استان خوزستان (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 52، شماره: 1
7 مدیریت خشکسالی در نواحی روستایی با تاکید بر رویکرد تاب آوری (مورد مطالعه: شهرستان کنگاور) (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 53، شماره: 2
8 مطالعه تطبیقی تاثیر سرمایه اجتماعی بر ارتقای توسعه روستایی (نمونه موردی: دهستان گودین، شهرستان کنگاور) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 3، شماره: 3