دکتر منوچهر توسلی نائینی

دکتر منوچهر توسلی نائینی

دکتر منوچهر توسلی نائینی

Dr. Manuchehr Tavassoli Naini

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اصل برابری سلاح ها در مرحله تحقیقات مقدماتی درقانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و اسناد بین المللی حقوق بشر (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 80، شماره: 94
2 اصل وحدت تابعیت زوجین در حقوق ایران، بریتانیا و کنوانسیون های بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی دوره: 6، شماره: 20
3 تبعات ورود و اقامت غیرمجاز اتباع بیگانه در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 0، شماره: 8
4 تحلیل انتقادی چالش‌های حقوق بشری با آزادی اطلاعات در دولت‌های الکترونیک (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 20، شماره: 11
5 جایگاه تصویب بودجه در نظام جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر تفکیک قوا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 19، شماره: 57
6 حق تعیین سرنوشت در اسلام و حقوق بین الملل معاصر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تطبیقی حقوق اسلام وغرب دوره: 3، شماره: 1
7 شناسایـی و اجرای آراء داوری تجـاری بین المللی صادره در فضای مجازی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 0، شماره: 21
8 محدویت‌ها و مشکلات قانونی سرمایه گذاری خارجی در صنعت گردشگری با حفظ ملاحظات زیست ‌محیطی (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 12، شماره: 2
9 مطالعه تطبیقی فرزندخواندگی بین المللی در حقوق ایران، فرانسه و آلمان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تطبیقی حقوق اسلام وغرب دوره: 7، شماره: 1
10 مفهوم بیگانه از دیدگاه قوانین ممنوعیت یا محدودیت استملاک بیگانگان در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 0، شماره: 12
11 نقدی بر قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی مصوب 1398 (دریافت مقاله) دوفصلنامه تمدن حقوقی دوره: 3، شماره: 6
12 واکاوی ماهیت تملک قهری املاک واقع در طرح های عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 21، شماره: 64
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اصل برابری سلاح ها در مرحله تحقیقات پلیسی در آیین دادرسی کیفری 1392 (دریافت مقاله) همایش ملی قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ در بوته نقد
2 بررسی شروط صلاحیت تعارض دادگاه ها (دریافت مقاله) کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
3 بررسی مبانی نظری وروندهای تجربی در مطالعه پارادوکس نفت وتوسعه (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی با رویکرد توسعه پایدار (ارتباط دانشگاه با صنعت)
4 مقایسه نقش دادستان در محاکم کیفری ملی و بین المللی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
5 نگرشی بر سیاست کیفری ایران در منع تبعیض نژادی_قومی در صنعت بازی های رایانه ای (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بینالمللی بازیهای رایانهای، فرصتها و چالشها