دکتر جلیل باباپور خیرالدین

دکتر جلیل باباپور خیرالدین استاد تمام دانشگاه تبریز

دکتر جلیل باباپور خیرالدین

Dr. Jalil Babapour Khairuddin

استاد تمام دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر بخشی آموزش فنون وارونه سازی عادت در درمان تیک های حرکتی کودکان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 8، شماره: 3
2 اثربخشی آموزش واقعیت درمانی بر بهزیستی روانشناختی و شادکامی سربازان یک مرکز نظامی در تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پرستار و پزشک در رزم دوره: 7، شماره: 22
3 اثربخشی الگودهی ویدیویی بر ارتباط چشمی و تعاملات اجتماعی کودکان با اختلال های طیف اتیستیک (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دوره: 4، شماره: 15
4 اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر خودمراقبتی و نشانه های افسردگی و اضطراب در زنان مبتلا به دیابت نوع 2: یک مطالعه موردی (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 19، شماره: 3
5 اثربخشی نقاشی درمانی در کاهش نشانه های اختلال افسردگی کودکان دبستانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دوره: 4، شماره: 2
6 The Effectiveness of Hope Therapy base on Groups to increase the Components of Self-esteem and Psychological Health in Depressed People (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 23، شماره: 98
7 بررسی اثربخشی درمان شناختی-رفتاری بر سازگاری روانی-اجتماعی با بیماری و نشانه های افسردگی در افراد مبتلا به دیابت نوع II (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 5، شماره: 17
8 بررسی مقایسه ای نارسایی های شناختی در بیماران مبتلا به اختلال وسواسی– اجباری با افراد افسرده (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 1، شماره: 1
9 تعیین رابطه بین طرحواره های هیجانی و خودتنظیمی هیجانی با گرایش به خشونت در نوجوانان شهر تبریز (دریافت مقاله) نشریه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 5، شماره: 1
10 رابطه بین باورهای دینی و بحران هویت با گرایش به مصرف مواد مخدر (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام دوره: 7، شماره: 12
11 مقایسه اختلالات اضطرابی وسبک های دلبستگی در کودکان پرورش یافته به شیوه فرزندپروری اسلامی با سایر کودکان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 14، شماره: 30
12 مقایسه انسجام و انعطاف پذیری خانواده های دارای عضو بیمار مبتلا به ایدز با خانواده های جمعیت عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 3، شماره: 11
13 مقایسه پنج عامل بزرگ شخصیت در افراد مبتلابه اختلال افسردگی اساسی و اختلال وسواسی اجباری با افراد بهنجار (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 14، شماره: 1
14 مقایسه سیستم های بازداری، فعال سازی مغزی و عامل های شخصیتی زنان وابسته به مواد و سالم کلینک های ترک اعتیاد شهرستان اهر (دریافت مقاله) فصلنامه زن و مطالعات خانواده دوره: 8، شماره: 30
15 مقایسه صفات شخصیتی و سیستم بازداری/ فعال سازی رفتاری در زنان دیابتی وغیردیابتی (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 18، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آموزش مهارت های حل مسئله بر رابطه والد کودک در کودکان دارای نشانه های ODD (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کودکان استثنایی از منظر روانشناسی تربیتی، علوم شناختی و آسیب شناختی
2 اثر بخشی امید درمانی گروهی بر بهزیستی ذهنی، پذیرش و نشخوار فکری بیماران HIV مثبت (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور
3 اثربخشی آموزش مهارت های حل مسئله بر رفتار برونی سازی شده در کودکان دارای نشانه هایODD (دریافت مقاله) سومین همایش ملی روانشناسی، تعلیم و تربیت و سبک زندگی
4 اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیک (مهارتهای تحمل آشفتگی، توجه آگاهی و نظم بخشی هیجانی) بر اضطراب پیشرفت دانش آموزان دبیرستانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم رفتاری
5 اثربخشی رفتاردرمانگری دیالکتیک مهارتهای تحمل آشفتگی، توجه آگاهی و نظم بخشی هیجانی بر عزت نفس دانش آموزان دبیرستانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی
6 اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک مهارتهای تحمل آشفتگی، توجه آگاهی و نظم بخشی هیجانی بر اضطراب پیشرفت دانشآموزان دبیرستانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی
7 اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی (مهارتهای تحمل آشفتگی،توجه آگاهی،نظم بخشی هیجانی) بر اضطراب پیشرفت، عزت نفس، و اهداف پیشرفت دختران مقطع دبیرستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم رفتاری
8 بررسی رابطه ی بین پرخاشگری رقابتی و طرح واره جنسیتی در ورزشکاران شهر تبریز (دریافت مقاله) همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
9 بررسی رابطه ی بین طرحواره جنسیتی وخلاقیت هیجانی در ورزشکاران شهر تبریز (دریافت مقاله) همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
10 پیش بینی آلکسی تایمی بر اساس سبک های دلبستگی با نقش میانجی راهبرد های تنظیم شناختی هیجان دانش آموزان مقطع متوسطه (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
11 تاثیر تصویرسازی ذهنی بر کاهش افسردگی و اضطراب کودکان سرطانی (دریافت مقاله) ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
12 رابطه سبک های فرزندپروری با اضطراب اجتماعی در نوجوانان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
13 رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه با پرخاشگری در نوجوانان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
14 رابطه منابع فشارزای روانی - اجتماعی با اختلالات روان تنی و عملکرد پرستاران شاغل در بیمارستانهای دولتی زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی تبریز (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
15 مقایسه احساس غربت، سبکهای دلبستگی و عزت نفس در افراد دارای سلامت روان و افراد در معرض خطر (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
16 مقایسه باورهای فراشناختی در افراد دارای خستگی مزمن و افراد عادی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
17 مقایسه سلامت اجتماعی، شادکامی و سبک های زندگی خانواده های شاهد، ایثارگر و عادی شهرستان میانه (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21