سیدعلی مرتضوی

 سیدعلی مرتضوی استاد دانشگاه فردوسی مشهد

سیدعلی مرتضوی

Seyedali Mortezavi

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر اسانس های طبیعی آویشن و زنیان برجلوگیری از رشد آسپژریلوس پارازتیکوس در پسته (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 1، شماره: 1
2 اثر اسید سیتریک بر خصوصیات خمیری و قدرت تورم نشاسته با آمیلوز پایین و بالا در برنج (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 10، شماره: 4
3 اثر افزودن عصاره چای سبز بر برخی ویژگی های کیفی و رئولوژیکی شیرینی پنجره ای (دریافت مقاله) پژوهش های صنایع غذایی دوره: 28، شماره: 2
4 اثر افزودن ماده خشک شیر و تیمار آنزیمی ترانس گلوتامیناز میکروبی بر ویژگی های حسی و بافتی ماست قالبی (دریافت مقاله) مجله فرآوری و نگهداری مواد غذایی دوره: 10، شماره: 2
5 اثر جایگزینی عسل، خرما و گوار بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی، بافت و ویسکوزیته (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 7، شماره: 2
6 اثر سه نوع امولسیفایر و آنزیم α- آمیلاز قارچی بر کاهش بیاتی نان تافتون (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 10، شماره: 3
7 اثر سه نوع امولسیفایر و آنزیم α- آمیلاز قارچی بر کاهش بیاتی نان تافتون (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 37
8 اثر صمغ گوار و آنزیم آلفا آمیلاز بر بهبود کیفیت نان بربری نیم پز منجمد (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 11، شماره: 5
9 اثر واریته و زمان نگه داری روی ویژگی های شیمیایی رب گوجه فرنگی حاصل از چهار واریته (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 34
10 اثر واریته و زمان نگه داری روی ویژگی های شیمیایی رب گوجه فرنگی حاصل از چهار واریته (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 9، شماره: 4
11 ارزیابی اثر فراصوت و دما بر ویژگی های کریستالی و میکروسکوپی گرانول های نشاسته برنج معلق در آب به روش سطح پاسخ (RSM ) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 14، شماره: 4
12 ارزیابی اثر فراصوت و دما بر ویژگی های کریستالی و میکروسکوپی گرانول های نشاسته برنج معلق در آب به روش سطح پاسخ (RSM) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 14، شماره: 4
13 ارزیابی بقاء باکتری ریزپوشانی شده لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس(La-۵) در طول دوره نگهداری بستنی ماستی سین بایوتیک (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 8، شماره: 3
14 ارزیابی پروفیل جمعیت میکروبی پنیر سنتی کردی و ارتباط آن با ویژگی های فیزیکوشمیایی و حسی فراورده در طول دوره رسیدگی (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 11، شماره: 2
15 ارزیابی فعالیت ضد باکتری باکتری های اسیدلاکتیک جداشده از پنیر سنتی کردی در مقایسه با سویه های تجاری (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 7، شماره: 3
16 امکان سنجی تشخیص ویروس هپاتیت A (HAV) درشیر با بکارگیری تکنیک الایزا (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 1، شماره: 1
17 Textural characteristics of pasta enriched with full fat soy flour; An optimization study using Response Surface Methodology (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 11، شماره: 6
18 The Effect of Replacing the Cocoa Powder with Coffee Silver Skin on Physical, Textural and Sensory Properties of Dark Chocolate (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 10، شماره: 2
19 بررسی اثر حلال و تکنیک استخراج بر ترکیب اسیدهای چرب روغن پسته (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 10، شماره: 2
20 بررسی اثر دوره نگهداری بر ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و حسی پنیر فتای فراپالایش شده تولیدی از مخلوط شیر گاو و شیر سویا (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 6، شماره: 3
21 بررسی اثر سطوح مختلف شلغم فرنگی در فرمولاسیون سالاد زمستانی(شوری) برتنوع باکتری های اسید لاکتیک فرآورده و تعیین برخی ویژگی های پروبیوتیکی جدایه های لاکتیکی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی دوره: 2، شماره: 3
22 بررسی اثر صمغ های دانه قدومه شیرازی (Alyssum homolocarpum) و گزانتان بر خواص رئولوژیکی خمیر و کیفیت نان حاصل از آرد گندم (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 7، شماره: 1
23 بررسی اثر ضد باکتریایی نایسین به دو فرم آزاد و نانوانکپسوله در لیپوزوم بر ماندگاری و کاهش جمعیت لیستریایی پنیر سفید ایرانی فراپالایش (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 7، شماره: 3
24 بررسی اثر ضد میکروبی عصاره گیاه کلپوره بر میکروارگانیسمهای عامل عفونت در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 21، شماره: 1
25 بررسی اثر ضدمیکروبی عصاره آویشن باغی بر Salmonella enteritidise PT۴ موجود در سس مایونز (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 6، شماره: 2
26 بررسی اثر فشار بر کارایی و گرفتگی غشا در عمل فراپالایش شیر (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 36
27 بررسی اثر فشار بر کارایی و گرفتگی غشا در عمل فراپالایش شیر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 10، شماره: 2
28 بررسی اثرات کشندگی و بازدارندگی رشد نانوذرات تیتانیوم اکساید (TiO2) بر میکرواورگانیزم های مضر در مواد غذایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 1، شماره: 1
29 بررسی اثرواریته وزمان نگهداری بر ویژگیهای فیزیکی رب گوجه فرنگی (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 1، شماره: 1
30 بررسی امکان تولید فیلم ضدمیکروبی بر پایه کازئینات سدیم و اسانس آویشن شیرازی (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 9، شماره: 3
31 بررسی پتانسیل پروبیوتیکی باکتری های اسید لاکتیک جداشده از کیمچی تولیدشده در ایران (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 9، شماره: 5
32 بررسی تآثیر شرایط پیش تیمار اکستروژن بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی مخلوط آرد بدون گلوتن برنج و ذرت (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 6، شماره: 4
33 بررسی تاثیر استفاده از خمیرترش بر زمان ماندگاری میکروبی و خواص حسی نان بربری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 9، شماره: 3
34 بررسی تاثیر استفاده از خمیرترش بر زمان ماندگاری میکروبی و خواص حسی نان بربری (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 9، شماره: 3
35 بررسی تاثیر استفاده از خمیرترش بر کاهش بیاتی نان بربری (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 49
36 بررسی تاثیر استفاده از خمیرترش بر کاهش بیاتی نان بربری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 13، شماره: 47
37 بررسی تاثیر بر هم کنش۱۰۰ Hi-Cap و Tween ۸۰ بر خصوصیات امولسیون روغن هل در آب و میکروکپسول تهیه شده از آن (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 6، شماره: 4
38 بررسی تاثیر پ هاش، نمک و حرارت بر ویژگی های کیفی امولسیون روغن در آب تهیه شده با مانوپروتیین مخمر کلویورومایسس مارکسیانوس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 5، شماره: 1
39 بررسی تاثیر مانوپروتیین استخراج شده از مخمر کلویورومایسس مارکسیانوس بر شاخص های کیفی و پایداری امولسیون روغن در آب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 3، شماره: 4
40 بررسی تأثیر عصاره مرزه بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و میکروبی ماست پروبیوتیک کم‌کالری (دریافت مقاله) مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور دوره: 7، شماره: 1
41 بررسی ترکیبات شیمیایی و فعالیت ضدمیکروبی اسانس ترخون، بر برخی از باکتری های بیماری زا در شرایط برون تنی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 11، شماره: 9
42 بررسی تغییرات آلفا آمینو ازت با ارتفاع ذخیره سازی و اندازه چغندر در طی مدت نگهداری در سیلو (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 4، شماره: 2
43 بررسی تغییرات آنتالپی نان های مسطح ایرانی و باگت طی مدت نگهداری (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 1، شماره: 2
44 بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی عصاره ریزپوشانی شده پوست انگور قرمز سردشت و بررسی پایداری آن در ماست (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 7، شماره: 3
45 بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و میکروبی فیلم های تهیه شده حاوی نانوذرات اکسید تیتانیوم با پایه پلی ساکارید آرد سویا (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 15، شماره: 4
46 بررسی خواص پروبیوتیکی باکتری لاکتوباسیلوس برویس سویه PML۱ بر پایه توانایی چسبندگی آن به سلول های اپیتلیال روده (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی دوره: 5، شماره: 1
47 بررسی سطوح مختلف ریزجلبک Spirulina platensis بر ریزساختار و ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی پاستیل کیوی (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 12، شماره: 1
48 بررسی سینتیک و بهینه سازی شرایط رشد مخمر کلویورومایسس مارکسیانوس به منظور تولید بیوامولسیفایر مانان با استفاده از پودر آب پنیر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 3، شماره: 3
49 بررسی عوامل موثر بر تشکیل و خصوصیات نانوامولسیون تثبیت شده با کازئینات سدیم و Tween ۸۰ (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 6، شماره: 1
50 بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی شیر میوه ی آلبالو-زرشک بر مبنای شیر سویا (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 8، شماره: 1
51 بررسی کاربرد نانوکامپوزیت های پلی اتیلن سبک – خاک رس در افزایش کیفیت، ماندگاری و کاهش ضایعات نان مسطح (بربری) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 12، شماره: 4
52 بررسی کاربرد نانوکامپوزیت های پلی اتیلن سبک خاک رس در افزایش کیفیت، ماندگاری و کاهش ضایعات نان مسطح (بربری) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 12، شماره: 4
53 بررسی و مقایسه تاثیر عصاره چوبک (Acanthophyllum glandulosum) و امولسیفایر منو و دیگلیسرید بر ویژگی های کیفی کیک روغنی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 4، شماره: 2
54 بررسی و مقایسه جایگزینی ملاس توسط خرما، کشمش و آب پنیر در تولید مخمر نانوایی (S. cerevisiae) (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 10، شماره: 1
55 بررسی ویژگی های ضدباکتریایی، آنتی اکسیدانی و پایداری اکسایشی روغن حاوی اسانس بذر گشنیز (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 17، شماره: 5
56 بررسى اثر شرایط فرایند اکستروژن و فرمولاسیون بر برخى ویژگى هاى فیزیکوشیمیایى میان وعده حجیم بر پایه کنجاله بادام (Amygdalus communis L.) و بلغور ذرت (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 5، شماره: 1
57 بررسى غلظت و نوع ماده دیواره بر خصوصیات ریزکپسول د-لیمونن تهیه شده جهت تعیین شرایط بهینه تولید نبات طعم دار (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 5، شماره: 2
58 بهینه سازی اثر سویه های Bacillus cereus سویه zk۲ و Bacillus thuringiensis سویه ILBB۲۲۴ جداشده از لجن لبنی در کاهش هیستامین به روش الایزا در شرایط آزمایشگاهی با استفاده از روش رویه سطح پاسخ (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی دوره: 3، شماره: 4
59 بهینه سازی عوامل موثر بر خصوصیات کمی و کیفی پنیر سویا (تافو) (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 1، شماره: 1
60 بهینه سازی فرایند آبگیری اسمزی و مدل سازی سینتیک انتقال جرم طی خشک کردن با هوای داغ گوشت شترمرغ (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 4، شماره: 3
61 بهینه سازی فرایند استخراج ترکیبات زیست فعال از میوه زرشک ( Berberisvulgaris )توسط روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 3، شماره: 1
62 بهینه سازی فرایند تولید مالتودکسترین با استفاده از آنزیم آلفا آمیلاز Termamyl ۲-x (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 43
63 بهینه سازی فرایند تولید مالتودکسترین با استفاده از آنزیم آلفا آمیلاز Termamyl ۲-x (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 43
64 بهینه یابی زمان مخلوط کردن خمیر جهت بهبود خواص رئولوژیکی خمیر و کیفی نان بربری با استفاده ازروش سطح پاسخ (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 7، شماره: 4
65 بهینه یابی شرایط شفاف سازی آب کیوی با استفاده از آنزیم پکتیناز، بنتونیت و پلی وینیل پلی پرولیدون (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 8، شماره: 4
66 تاثیر اسانس آویشن و زنیان در کنترل قارچ Aspergilus parasiticus روی گلابی در سردخانه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 8، شماره: 2
67 تاثیر اسانس آویشن و زنیان در کنترل قارچ Aspergilus parasiticus روی گلابی در سردخانه (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 28
68 تاثیر بسته های محتوی نانوذرات نقره بر مشخصه های میکروبی و ظاهری زرشک در مقایسه با بسته های پلی اتیلن معمولی (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 5، شماره: 2
69 تاثیر شرایط شبیه سازی شده معده و روده بر زنده مانی باکتری پروبیوتیک ریزپوشانی شده لاکتوباسیلوس کازئی (Lactobacillus casei) در بستنی ماستی سین بیوتیک (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 8، شماره: 2
70 تاثیر مالتودکسترین حاصل از نشاسته ذرت بر ویژگى هاى شیمیایى، حسى و ریزساختار پنیر سفید فراپالایشى کم چرب (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 3، شماره: 3
71 تاثیر مدت زمان رسیدگی بر پروفیل اسیدهای چرب و آمینو اسید آزاد پنیر محلی کردی (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 10، شماره: 3
72 تاثیرضدمیکروبی عصاره های آبی و اتانولی کرفس کوهیبرانتروکوکوسفکالیسوسالمونلا تیفیدر شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 8، شماره: 7
73 تولید بستنی مبتنی بر تخم‌مرغ فراسودمند حاوی ایمونوگلوبین Y بر علیه باکتری هلیکوباکتر پیلوری (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 17، شماره: 1
74 جداسازی و شناسایی فلور قارچی کشمش های عمده خراسان رضوی بر پایه ویژگی های مورفولوژیکی و مولکولی (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 11، شماره: 1
75 ردیابی ژن های ساختاری کد کننده ی انتروسین در انتروکوکوس های ایزوله شده از پنیر سنتی کردی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی دوره: 2، شماره: 4
76 ررسی و مقایسه اثر ترکیبات بازدارنده طبیعی در جلوگیری از رشد استافیلوکوکوس اوریوس در نمونه های دوغ صنعتی با استفاده از روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 1، شماره: 3
77 شناسایی ترکیبات شیمیایی، فعالیت آنتی اکسیدانی، میزان فنل و ارزیابی اثر مهارکنندگی و کشندگی اسانس زنجبیل بر تعدادی از سویه های میکروبی بیماریزا در شرایط برون تنی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 13، شماره: 3
78 شناسایی وارزیابی تغییرات فلورلاکتیکی ذاتی پنیر کوزه تازه ورسیده بر پایه روش مبتنی بر کشت و تخمیر کربوهیدرات (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 9، شماره: 2
79 فرمولاسیون پاستیل کیوی و اثر غلظت های مختلف آگار و گوار برمیزان رطوبت و ویژگی های بافتی و حسی آن (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 10، شماره: 1
80 کاربرد امواج فراصوت در استخراج ترکیبات ساپونینی ریشه گیاه چوبک (Acanthophyllum glandulosum) بر پایه ویژگی های امولسیون کنندگی و کف-زایی آنها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 4، شماره: 4
81 کاربرد پردازش تصویر در مطالعه تاثیر اجزاء ژل بهبوددهنده بر خصوصیات نان بربری غنی شده با سویا (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 9، شماره: 4
82 مطالعه آلودگی کشمش های تولیدی در استان خراسان رضوی به قارچ های مولد آفلاتوکسین (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 9، شماره: 1
83 مطالعه و بهینه سازی شرایط استخراج بربرین از ریشه زرشک بیدانه توسط دی اکسید کربن فوق بحرانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 3، شماره: 1
84 مطالعه ی ضریب نفوذ موثر، انرژی فعال سازی و رفتار خشک شدن فرمولاسیون های مختلف ترخینه در خشک کن هوای داغ (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 10، شماره: 3
85 مقایسه اثر اعمال تنش های کمتر از حد کشندگی بر زنده مانی لاکتوباسیلوس پلانتاروم و لاکتوباسیلوس فرمنتوم استفاده شده به عنوان کشت همراه در ماست سین بیوتیک و دستگاه گوارش مصرف کنندگان (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی مواد غذائی دوره: 4، شماره: 3
86 مقایسه ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی بستنی تهیه شده از شیر گاو و شیر سویا با بستنی تولیدشده از پودر آمیخته آنها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 9، شماره: 1
87 مقایسه ی اثربخشی فنون مختلف آموزش تفکرخلاق بر خلاقیت دانش آموزان پایه ی اول دوره ی متوسطه (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 1، شماره: 2
88 نانوکامپوزیت های برپایه نشاسته ترموپلاستیک - نانوذرات نقره - نانورس: بررسی اثرات ضد باکتریایی روی اشرشیاکلی، ویژگی های مکانیکی و نفوذپذیری (دریافت مقاله) پژوهش های صنایع غذایی دوره: 26، شماره: 1
89 ویژگی های فیزیکوشیمیایی و آنتی اکسیدانی پنیر سفید فراپالایش غنی شده با عصاره جوانه گندم ریزپوشانی شده با خشک کن پاششی و انجمادی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 10، شماره: 2
90 ویژگی های فیزیکوشیمیایی، بافتی، حسی و ریولوژیکی سس مایونز کم کالری بر پایه لبنیات (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 12، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر آنتی میکروبی پوشش های نانو نقره در کاهش بار میکروبی فراورده های آردی (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
2 اثر آنتی میکروبی پوشش های نانو نقره در کاهش بار میکروبی فراورده های آردی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
3 اثر اسید سیتریک بر کاهش تشکیل اکریل آمید در خلالهای سیب زمینی سرخ شده و ارزیابی حسی آنها: مدلسازی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
4 اثر اسیدآسکوربیک بر بهبودکیفیت نان بربری نیم پز منجمد (دریافت مقاله) همایش ملی صنایع غذایی
5 اثر امواج فراصوت بر شرایط تولید، میزان جذب روغن و ویژگیهای حسی چیپس سیب زمینی (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
6 اثر زمان انبار مانی بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و بیولوژیکی دانه های گندم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فناوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاوری
7 اثر شرایط فرایند اکستروژن بر ویژگیهای بیوفیزیکی و ماکروساختار فراورده حجیم شده حاوی بادام ذرت (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
8 اثر عصاره های متانولی استخراج شده از گیاه پونه گاوی به روش اولتراسوند بر روی پایداری روغن سویا (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
9 اثر غلظت های مختلف گوار و ژلاتین بر میزان رطوبت و فعالیت آب پاستیل میوه ای بر پایه توت سفید (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
10 اثر کنسانتره های پروتیین شیر بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و ریولوژیکی بستنی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
11 اثر میکروانکپسولاسیون الژینات کلسیم بر قابلیت زنده مانی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوسPTCC 1643در شرایط شبیه سازی شده معده و روده انسان (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
12 اثر واریته و زمان برداشت روی ویژگی‌‌های کیفی رب گوجه‌فرنگی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی
13 اثرات فرهنگ راهبردی بر توسعه سازمانها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
14 اثرات نسبی شیر پایه، استارتر و فرآوری روی بافت ماست (دریافت مقاله) اولین همایش ملی میان وعده های غذایی
15 اثرداتم بر بهبودکیفیت نان بربری نیم پزمنجمد (دریافت مقاله) همایش ملی صنایع غذایی
16 ارائه الگوریتم فشرده سازی با کاهش کاراکترهای اضافی با درجه (RRC5) (دریافت مقاله) مهندسی کامپیوتر و پژوهشهای نیاز محور آخرین دستاوردهای در فناوری اطلاعات
17 ارائه یک مدل مفهومی جهت بررسی میزان آمادگی سازمان ها در تحقیق شهر الکترونیک (دریافت مقاله) مهندسی کامپیوتر و پژوهشهای نیاز محور آخرین دستاوردهای در فناوری اطلاعات
18 ارایه الگوریتم فشرده سازی با کاهش کاراکترهای اضافی با درجه (RRC5) 5 (دریافت مقاله) دهمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفتهای علوم و تکنولوژی
19 ارایه مدل پیشنهادی بمنظور بررسی حاکمیت فناوری اطلاعات در معماری سازمانی دانشگاه ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در برق وکامپیوتر و صنایع
20 ارزیابی اثر تنشهای شیمیایی بر میوه ها و سبزی های خام آلوده به توکسوپلاسما گوندی به روش Real time PCR در موش (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
21 ارزیابی برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی شربت عناب به عنوان یک میان وعده غذایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی میان وعده های غذایی
22 ارزیابی برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و تغذیه ای دو رقم عناب در استان خراسان (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور
23 ارزیابی پتانسیل استخراج و بهینه سازی تولید گاما لینولنیک اسید از ریز جلبک اسپیرولینا پلاتنسیس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در علوم و صنایع غذایی و گردشگری ایران
24 ارزیابی ترکیب اسیدهای چرب و مقاومت حرارتی روغن ارقام پسته دامغان (دریافت مقاله) همایش ملی رهیافت­ های علمی در صنعت طلای سبز، پسته
25 ارزیابی توانایی مانان استحصالی از مخمر ساکارومایسس سرویزیه در حذف آفلاتوکسین از پودر پسته (دریافت مقاله) اولین همایش ملی میان وعده های غذایی
26 ارزیابی توانایی مانان استحصالی از مخمر ساکارومایسس سرویزیه در حذف آفلاتوکسین از محیط کشت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی میان وعده های غذایی
27 ارزیابی خاصیت آنتی اکسیدانی گیاه پونه گاوی (Flomideschema parviflorum) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
28 ارزیابی خصوصیات تصویری و بافتی کیک برنجی بدون گلوتن کم چرب حاوی بتاگلوکان (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
29 ارزیابی خصوصیات فیزیکوشیمیایی برگر تولید شده با گوشت بلدرچین ژاپنی (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
30 ارزیابی خواص آنتی اکسیدانی هاست غلیظ شده حاوی اسانس نعناع فلفلی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
31 ارزیابی رسوب و راهکارهای کاهش آن درفیلتراسیون غشایی (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی امنیت غذایی
32 ارزیابی رفتار لرزهای سازه فولادی با سیستم دوگانه قاب صلب - مهاربند واگرای زیپ دار در حوزه نزدیک گسل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
33 ارزیابی رنگ سنجی ، قابلیت ذوب و کشش پذیری پنیر پیتزا غنی شده با روغن گیاهی و عصاره هویج (دریافت مقاله) اولین همایش ملی میان وعده های غذایی
34 ارزیابی مشخصات پاسخ لرزه ای سیستم مقاوم دوگانه زیپر شورون- قاب خمشی تحت اثرات نیرومند جهت داری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
35 ارزیابی مقدار روغن جذب شده در دونات های پوشش داده شده با پوشش خوراکی تهیه شده از ایزوله پروتئین خلر (Latirus sativus) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی میان وعده های غذایی
36 ارزیابی و مقایسه شاخص های کیفی شیرخام در دامداری های صنعتی و نیمه صنعتی (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
37 ارزیابی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و عملکردی نشاسته مقاوم ذرت نوع 3 تحت تیمار حرارتی و هیدرولیز اسیدی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
38 استفاده از باکتریوسین ها بعنوان نگهدارنده های طبیعی و ایمن در فرآورده های غذایی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
39 استفاده از بهبود دهنده ها برای کاهش بیاتی و افزایش کیفیت نان باگت (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی امنیت غذایی
40 استفاده از پردازش تصویر در بررسی و مقایسه شاخص های رنگ شیره تولید شده از دو رقم مختلف عناب به روش حرارتی (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
41 استفاده از روش PCR معمولی به منظور شناسایی باکتری سالمونلا تیفی موریوم در کبد مرغ (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار (با رویکرد فرصت ها و چالش های سرمایه گذاری در منطقه ترشیز)
42 استفاده از ضایعات کشاورزی و محصولات جانبی صنعت غذا به منظور تولیداگزوپلی ساکاریدهای میکروبی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
43 استفاده ازالگوریتم کلونی پرندگان جهت بهینه سازی ابعاد سرریزهای لبه تیزترکیبی (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
44 افزایش خواص ضد میکروبی نایسین درترکیب با فناوری نانو (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
45 امکان سنجی کاهش آب اندازی کشک مایع با استفاده از ترکیب فراسودمند اینولین و صمغ گوارشرکت فراورده های لبنی بینالود نیشابور (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
46 امنیت شبکه های کامپیوتری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
47 انتخاب حسابرس به دنبال حجم معاملات (دریافت مقاله) همایش بین المللی جامع حسابداری ایران
48 اندازه گیری خواص آنتی اکسیدانی روغن دانه زرشک زرافشانی منطقه خراسان رضوی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
49 اندازه گیری سوربات پتاسیم در بعضی فراورده های لبنی عرضه شده در ایران با استفاده از HPLC (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
50 اندازه گیری و بررسی رفتارویسکوزیته روغن دانه زرشک زرافشانی منطقه خراسان رضوی تحت تاثیر دما (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
51 انعطاف پذیری عملیات مراکز داده یکپارچه در بهینه سازی هزینه های انرژی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
52 اهمیت و کاربرد پودر ریزجلبک اسپیرولینا در فرمولاسیون ماست (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دستاوردهای فن آورانه علوم و صنایع غذایی ایران
53 برتری ویژگی های ارگانولپتیک فراورده های آردی بوسیله نانو پوششهای رس (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
54 بررسی خصوصیات شیمیایی کیک عملگرای بدون گلوتن کم کالری فرموله شده با آرد برنج و صمغ های بومی دانه ریحان و شاهی (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
55 بررسی آزمایشگاهی نخاله های ساختمانی و استفاده مجدد از آن در راهسازی (مطالعه موردی: شهر فولادشهر) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس سراسری معماری و مهندسی عمران
56 بررسی آلودگی دانه های ذرت مورد استفاده در خوراک دام به Fusarium verticillioides با استفاده از تکنیک مولکولی PCR (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
57 بررسی اثر اسانس آویشن شیرازی در کنترل عامل بیماری کپک خاکستری ( cinerea Botrytis) انگور (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
58 بررسی اثر پودر،عصاره و اسانس گیاه آویشن بر کپک آسپرژیلوس نایجر و مخمر ژئوتریکوم کاندیدوم در ماست و افزایش ماندگاری آن (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
59 بررسی اثر ترکیبات ضد میکروبی گیاهی بر خواص مکانیکی فیلم خوراکی نشاسته (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
60 بررسی اثر ترکیبات ضدمیکروبی گیاهی بر نفوذپذیری فیلم خوراکی نشاسته (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
61 بررسی اثر تیمار اسمزی به کمک فراصوت روی برخی خصوصیات فیزیکی پودر ژل آلوئه ورا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
62 بررسی اثر جایگزینی شهد خرما و گوار بر ویژگ یهای رئولوژیکی ماست منجمد کم چرب (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
63 بررسی اثر روغن گیاهی و صمغ کاراگینان بر ویژگی های حسی پخشینه کم چرب سمنو (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
64 بررسی اثر شرایط فرایند اکستروژن برویژگی های عملکردی فراورده حجین شده بر پایه ذرت - بادام (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
65 بررسی اثر شوک اولتاسوند بر منحنی زنده مانی اشرشیا کلی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
66 بررسی اثر ضد میکروبی اسانس زیره سبز (Cuminum cyminum)) بر باسیلوس سرئوس (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
67 بررسی اثر ضد میکروبی عصاره های آبی و اتانىلی چىیل (Ferulago angulata) بز اشرشیاکلی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
68 بررسی اثر کاراگینان، کره حیوانی، روغن گیاهی بر برخی از خصوصیات فیزیکوشیمیایی اسپرید سمنو در طی زمان (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و فناوریهای نوین در صنایع غذایی
69 بررسی اثر کاهش لاکتوز بر زمان ماندگاری دوغ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی میان وعده های غذایی
70 بررسی اثر کاهش لاکتوز بر میزان استالدئید دوغ با استفاده از اولترافیلتراسیون (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
71 بررسی اثر کاهش لاکتوز بر ویژگی های حسی دوغ با استفاده از اولترافیلتراسیون (دریافت مقاله) همایش پژوهش های نوین در حوزه R&D و شرکت های برتر صنایع غذایی با محوریت فرآورده های لبنی
72 بررسی اثر متقابل فشار و دمای مختلف دستگاه هموژنی بر قطر گویچه های چربی (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
73 بررسی اثر نانو جاذب های اتیلن بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی دو رقم سیب برابرن و سیب عباسی طی نگهداری (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران
74 بررسی اثر هیدروکلوئید های گوار و ژلاتین برپارامترهای رنگی پاستیل توت سفید (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
75 بررسی اثرات ضد میکروبی اسانس روی دو باکتری بیماری زا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
76 بررسی ارتباط میان برخی از خواص دستگاهی نان مسطح بعنوان تابعی از زمان مخلوط کردن با استفاده از روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) همایش ملی صنایع غذایی
77 بررسی استفاده از اولترافیلتراسیون بر ویژگی های رئولوژیکی دوغ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی میان وعده های غذایی
78 بررسی اکسیداسیون چربی فیله ی خرچنگ دراز آب شیرین(Astacus leptodactylus leptodactylus) در دمای 4 ± 1 C با استفاده از تکنیک پردازش تصویر (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
79 بررسی بازده استخراج آنتوسیانین با روش پرس سرد و رایج از میوه زرشک بیدانه و بهینه سازی فرایند بوسیله روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
80 بررسی بازده استخراج ترکیبات فنلی و آنتوسیانین های عصاره میوه زرشک بیدانه با استفاد ه از آب مادون بحرانی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
81 بررسی برتغییرات ازت کل فرار فیله ی خرچنگ دراز آب شیرین(Astacus leptodactylus leptodactylus) در دمای4 ± 1 C با استفاده از تکنیک پردازش تصویر (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
82 بررسی برخی خصوصیات مهندسی دانه زرشک زرافشانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
83 بررسی برخی خصوصیات میکروبی و فیزیکوشیمیایی هشت نوع عسل تولیدی در شهرستان اسفراین (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران
84 بررسی برخی ویژگیهای ماست طعم دار هم زده حاوی عصاره زیست فعال زرشک بیدانه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی میان وعده های غذایی
85 بررسی پارامترهای رنگی پخشینه کم چرب بر پایه سمنو به روش پردازش تصویر (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
86 بررسی پپتیدهای زیست فعال و اهمیت انواع مشتق شده آن در فرآورده های لبنی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
87 بررسی پتانسیل آلودگی به قارچ‌های مولد آفلاتوکسین در کشمش با استفاده از محیط کشت نارگیل آگار (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
88 بررسی پتانسیل باکتری های استارتر در کاهش آمین های بیوژنیک مواد غذایی (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری پژوهش های نوین در کشاورزی و علوم دامی
89 بررسی پدیده کوروم سنسینگ و تاثیر آن در ایجاد بیوفیلم باکتریایی در صنایع غذایی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی توسعه کیفیت راهبردی فراگیر در سلامت غذا
90 بررسی پیش تیمار میکروویو و محلول اسمزی نمک بر روی خشک کردن کرفس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
91 بررسی تاثیر استفاده ازجایگزین های چربی اینولین و نشاسته برخصوصیات حسی پنیر تقلیدی به روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و فناوریهای نوین در صنایع غذایی
92 بررسی تاثیر افزودن صمغ دانه قدومه شیرازی و کتیرا بعنوان جایگزین طبیعی روی قوام سس کچاپ (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
93 بررسی تاثیر افزودن صمغ دانه قدومه شیرازی و کتیرا روی سینرسیس سس کچاپ با رویکرد بهبود کیفیت (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
94 بررسی تاثیر افزودن صمغ های گوار و کتیرا روی سینرسیس ماست هم زده با رویکرد بهبود کیفیت (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
95 بررسی تاثیر افزودن صمغ های گوار و کتیرا روی ویژگی های فیزیکوشیمیایی ماست هم زده (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
96 بررسی تاثیر افزودن ماده خشک شیر و تیمار آنزیمی نرانس گلوتامیناز میکروبی برویژگیهای حسی و بافتی ماست قالبی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
97 بررسی تاثیر امواج فراصوت بر ویژگی های امولسیون کنندگی و کف زایی عصاره خوراکی گیاه چوبک در مقایسه با توئین 80 (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
98 بررسی تاثیر پوشش متیل سلولز و عصاره آویشن بر کیفیت انگور با روش سطح رویه پاسخ (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
99 بررسی تاثیر پیش تیمار فراصوت و آبگیری اسمزی بر روی برشهای خرمالو (Diospyrus kaki L) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی میان وعده های غذایی
100 بررسی تاثیر دما و غلظت برخصوصیات رئولوژی شیر حاوی شکر تیغال(Trehalla Manna) (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
101 بررسی تاثیر سطوح دمایی مختلف هموژنیزاسیون بر قطر گویچه های چربی خامه (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
102 بررسی تاثیر سطوح فشار مختلف هموژنیزاسیون بر قطر گویچه های چربی خامه (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
103 بررسی تاثیر عصاره چوبک و امولسیفایر منو و دی گلیسرید بر رنگ و تخلخل کیک روغنی به روش پردازش تصویر (دریافت مقاله) همایش ملی صنایع غذایی
104 بررسی تاثیر عصاره گیاه چوبک و امولسیفایر منو و دی گلیسرید بر بهبود کیفیت کیک روغنی (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
105 بررسی تاثیر عصاره گیاه چوبک و امولسیفایر منو و دی گلیسرید بر ویژگیهای کیفی خمیر کیک روغنی (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
106 بررسی تاثیر یدروکلوئید کاراگینان ، کره، روغن آفتاب گردان بر برخی از خصوصیات فیزیکوشیمیایی اسپرید سمنو (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
107 بررسی تاثیرتیمارهای دمایی و زمانی مختلف برخواص نوشیدنی چغندر قرمز-البالو درطی نگهداری (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
108 بررسی تأثیر آنزیم ترانس گلوتامیناز و ماده خشک شیر بر خواص فیزیکوشیمیایی ماست (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
109 بررسی تأثیر پیش تیمار همزمان محلول اسمزی ساکارز و فراصوت بر ویژگی های خشک کردن کرفس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
110 بررسی تأثیر عوامل مختلف بر ویسکوزیته و دانسیته پرمیت در طی اولترافیلتراسیون شیر (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
111 بررسی تراکم آزمایشگاهی و تحمل باربری کالیفرنیا نخاله های ساختمانی (مطالعه موردی: شهر فولادشهر) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس سراسری معماری و مهندسی عمران
112 بررسی ترکیب شیمیایی و ویژگی های آنتی اکسیدانی و ضدمیکروبی گیاه چویل (Ferulago angulata) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در صنایع غذایی و تغذیه سالم
113 بررسی ترکیبات زیست فراسودمند در مواد غذایی و تأثیر آنها بر سلامتی انسان (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
114 بررسی ترکیبات شیمیایی و اثرات ضد میکروبی عصاره برگ گیاه برگ بو (Laurus Nobilis L) بر روی سویه های مختلف میکروبی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران
115 بررسی تغییرات سینرزیس در ماست حاوی اسانس و عصاره نعناع فلفلی درطول دوره نگهداری (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
116 بررسی تکنیک الایزا و اهمیت کاربرد آن در صنایع غذایی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
117 بررسی تنوع زیستی، جداسازی و شناسایی فلورلاکتیکی سالاد زمستانی بر پایه روشهای مبتنی بر کشت و کلاسیک (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
118 بررسی تولید میکروبی روغن توسط یک گونه مخمری (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی امنیت غذایی
119 بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی عصاره های استخراج شده از میوه زرشک بی دانه ( Berberis vulgaris ) با استفاده از SCW (Subcritical Water). (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
120 بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی عصاره های استخراج شده از میوه زرشک بی دانه با استفاده از دو روش ماسراسیون و SCW (Subcritical Water). (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
121 بررسی خاصیت پایدارکنندگی روغن سویا توسط آنتیاکسیدانهای استخراج شده از میوه زرشک بیدانه بوسیله سیال مادون بحرانی آب (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی امنیت غذایی
122 بررسی خصوصیات بافتی پنیر تقلیدی حاوی اینولین و نشاسته (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و فناوریهای نوین در صنایع غذایی
123 بررسی خصوصیات حسی شیر حاوی شکر تیغال(Trehalla Manna) (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
124 بررسی خصوصیات حسی کره سیب با به کار گیری اینولین و نشاسته اصلاح شده به روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی میان وعده های غذایی
125 بررسی خصوصیات رئولوژیکی ژلاتین فیل ماهی ایرانی(بلوگا استورژن (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
126 بررسی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی فیلم های ضدمیکروبی - خوراکی دولایه حاوی اسانس روغنی جهت کاربرد در بسته بندی مواد غذایی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
127 بررسی خصوصیت آنتی اکسیدانی گیاه پونه گاوی (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
128 بررسی خواص رئولوژی و رنگ سنجی دوغ غنی شده با روغن گیاهی و عصاره هویج (دریافت مقاله) اولین همایش ملی میان وعده های غذایی
129 بررسی خواص فنولی، رئولوژیکی و میکروبی دسر فراسودمند لبنی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
130 بررسی خواص کششی فیلم های خوراکی برپایه آب پنیر، کازئینات سدیم و صمغ تراگاکانت (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
131 بررسی دما بر روی مقدار رنگ و ضریب پایداری شیره خرمای واریته کلوته شفاف سازی شده (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
132 بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
133 بررسی رابطه بین نیک رفتاری سازمانی و تعهد سازمانی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
134 بررسی روابط میان پتانسیل اکسیداسیون و احیاء با اسیدیته و شمارش کلی میکروارگانیسم‌های هوازی در شیر خام (دریافت مقاله) همایش ملی صنایع غذایی
135 بررسی روش های کنترل گرفتگی ها و رسوبات ایجاد شده در سیستم های فراپالایش (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
136 بررسی روشهای غربالگری میکروارگانیسمهای لیپولیتیک از ضایعات کشاورزی با روش کشت آگار (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
137 بررسی زمان ماندگاری عصاره خوراکی زعفران تهیه شده با استفاده از امواج مافوق صوت (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
138 بررسی زنده مانی لاکتوباسیلوس کازئی آزاد و کپسوله شده وتاثیر آن بر خواص شیمیایی و حسی در آب هلو (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
139 بررسی سینتیک غیر فعال سازی سالمونلا تحت فناوری های غیرحرارتی نوین (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی توسعه کیفیت راهبردی فراگیر در سلامت غذا
140 بررسی شرایط مختلف دما وفشاری دستگاه هموژنی با استفاده از منحنی سطح پاسخ (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
141 بررسی عملکرد تولید بیوگاز در اثر هضم مشترک بی هوازی پسماند گل و کود گاوی (دریافت مقاله) هشتمین همایش علمی تخصصی انرژی های تجدید پذیر، پاک و کارآمد
142 بررسی عملکردهای بیولوژیکی و سلامتی زایی لاکتوفرین (پروتئین قرمز شیر) و کاربرد های تغذیه ای آن (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
143 بررسی عوامل مؤثر بر تشکیل و ثبات نانوامولسیون O/W تولید شده با امواج فراصوت (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
144 بررسی غیر فعال سازی میکروارگانیسم ها توسط فناوری نوین پلاسمای سرد (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی توسعه کیفیت راهبردی فراگیر در سلامت غذا
145 بررسی فلور کپکی روی کیفیت پنیر سنتی و پنیر UF در شهرستان سراب (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
146 بررسی کیفیت و خلوص پروتئین استخراج شده از دانه گیاهی خلر Lathyrus sativus و بهینه سازی آن به کمک روش سطح پاسخ RSM (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی امنیت غذایی
147 بررسی ماندگاری باکتری بیفیدوباکتریوم لاکتیس LAFTI B94 DSL در پنیر سفید ایرانی توسط دو محیط کشت مختلف (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی امنیت غذایی
148 بررسی مقاومت انتروکوکوس های ایزوله شده از پنیر سنتی کردی به آنتی بیوتیک های رایج و فعالیت همولیتیکی و ژلاتینازی آنها (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
149 بررسی مهمترین جنبه های تولید و تضمین کیفیت پودر ریزجلبک اسپیرولینا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دستاوردهای فن آورانه علوم و صنایع غذایی ایران
150 بررسی میزان چربی و ترکیب اسیدهای چرب ارقام پسته(Pistachio vera L.) دامغان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
151 بررسی و مقایسه جامع روشهای جداسازی میکروارگانیسم های لیپولیتیک (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
152 بررسی ویژگی های حسی و امولسیون کنندگی پودر نوشیدنی فوری فراسودمندبر پایه کنجاله بادام (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در علوم مهندسی
153 بررسی ویژگی های ریولوژیکی رب ازگیل در سه غلظت متفاوت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فناوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاوری
154 بررسی ویژگی های ریولوژیکی شیره توت و ارده در سه غلظت متفاوت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فناوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاوری
155 بررسی ویژگی های شیمیایی، میکروبی و اثرات درمانی نوشیدنی کفیر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی صنایع فرآوری محصولات کشاورزی
156 بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی آرد مصرفی برای تولید نان باگت (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی امنیت غذایی
157 بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی لاکتوفرین به عنوان ترکیب زیست فعال شیر (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
158 بهینه سازی ارتباطات شبکه های رادیو شناختی مبتی بر زیرساخت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات اسلامی ایران
159 بهینه سازی استخراج ترکیبات آنتی اکسیدانی دو رقم مختلف عناب استان خراسان توسط فناوری اولتراسوند و روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
160 بهینه سازی استخراج ترکیبات فنولیک از گیاه پونه گاوی با استفاده از دستگاه اولتراسوند (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
161 بهینه سازی استخراج عصاره متانولی گیاه پونه گاوی و تاثیر آن بر روی پایداری روغن سویا (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
162 بهینه سازی استخراج موسیلاژ بامیه با استفاده از روشهای نوین و استفاده از آن به عنوان جایگزین چربی در تولید پنیر سفید ایرانی کم چرب (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فناوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاوری
163 بهینه سازی خصوصیات هیدراتاسیونی و پایداری امولسیون کالباس کم-چرب با جایگزینی صمغ دانه ریحان و کاراگینان (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
164 بهینه سازی رنگ پروتئین استخراج شده از نخود‎(Cicer arietinum L.)‎ ‏ با استفاده از طرح مرکب مرکزی چرخش پذیر (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
165 بهینه سازی ضریب نفوذ موثر رطوبت و مدلسازی ریاضی سنتیک خشک کردن کف پوشی شیر موز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
166 بهینه سازی غلظت ممانعت کنندگی اسانس آویشن شیرازی بر رشد ویبریو پاراهمولیتیکوس در ماهی قزل آلای شور (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
167 بهینه سازی فرمولاسیون دوغ حاوی پودر آب پنیر و استابیلایزر تجاری با استفاده از طرح سطح پاسخ (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
168 بهینه‌سازی شرایط حرارت‌دهی اولیه گوجه‌فرنگی در تولید رب (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی
169 پتانسیل بکارگیری ریز جلبک اسپیرولینا پلاتنسیس در سیستم های درون زیست و برون زیست (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در صنایع غذایی و تغذیه سالم
170 پوشش های نانو رس به عنوان ابزار بهبود خواص ارگانولپتیک در فراورده های آردی (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
171 پیاده سازی شبکه های بی سیم مبتنی بر استاندارد IEEE 802.11 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات اسلامی ایران
172 پیش بینی محتوی رطوبتی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در فرآیند آب گیری مجدد اسلایس های به خشک شده با استفاده از پیش تیمار فراصوت- اسمز (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
173 تاثیر آنزیم پروتئاز و لیپاز بر کیفیت نان باگت (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
174 تاثیر آنزیم پروتئاز و لیپاز بر ویژگیهای رئولوژیکی خمیر نان باگت (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
175 تاثیر آنزیم زایلاناز و اندازه ذرات آرد بر بهبود کیفیت گلوتن (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
176 تاثیر ارقام گندم و اندازه ذرات آرد بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی، رئولوژیکی و بافتی خمیر (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
177 تاثیر باکتریهای پروبیوتیک درکاهش آلرژی های غذایی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
178 تاثیر پدیده ترک خوردگی انجمادی و امواج فراصوت بر توزیع اندازه ذرات ژل کازیین آنزیمی (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
179 تاثیر پدیده ترک خوردگی انجمادی و امواج فراصوت بر توزیع اندازه ذرات ژل کازیین آنزیمی (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
180 تاثیر پیش تیمارهای اولتراسوند و آبگیری اسمزی توسط محلول نمک درخشک کردن کرفس (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
181 تاثیر شرایط شبیه سازی شده معده بر زنده مانی باکتری پروبیوتیک لاکتوباسیلوس کازئی در شکل آزاد و ریزپوشانی شده در طول دوره نگهداری ماست منجمد سین بیوتیک (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
182 تاثیر غلظت های مختلف نمک تتراسدیم پیروفسفات بر ویژگی های فیزیکی ژل کازیین آنزیمی حاوی آب پنیر فرآیند شده با امواج فراصوت و انجماد سریع (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
183 تاثیر غلظت های مختلف نمک تتراسدیم پیروفسفات بر ویژگی های فیزیکی ژل کازیین آنزیمی حاوی آب پنیر فرآیند شده با امواج فراصوت و انجماد سریع (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
184 تاثیر کپسوله کردن لاکتوباسیلوس کازئی بر خواص کیفی آب پرتقال (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
185 تاثیربسته های محتوی نانوذرات نقره برکیفیت وماندگاری زرشک درمقایسه بابسته های معمولی پلی اتیلن (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
186 تأثیر اسانس دارچین بر کیفیت خرمای پوشش یافته با ایزوله پروتئین خلر در طول دوره نگهداری (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
187 تأثیر افزودن صمغ دانه های ریحان و شاهی بر روی میزان چربی و pH کیک بدون گلوتن حاوی آرد برنج (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
188 تأثیر افزودن صمغ دانه های ریحان و شاهی بر روی میزان قند و خاکستر کیک بدون گلوتن حاوی آرد برنج (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
189 تأثیر امواج فراصوت بر غیر فعال سازی آنزیم پروتئاز سن گندم و بهبود خواص نان حاصل (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
190 تأثیر پوشش خوراکی بر پایه ایزوله پروتئین خلر حاوی دارچین و اسید فوماریک بر خواص فیزیکوشیمیایی خرمای بم (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
191 تأثیر فرآوری بر میزان بتالایین و اسیدهای فنولیک و فعالیت آنتی اکسیدانی چغندرقرمز (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
192 تجزیه سم آفلاتوکسین توسط میکروارگانیسم های تجزیه کننده به روش بیوتکنولوژیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دستاوردهای فن آورانه علوم و صنایع غذایی ایران
193 تحلیل بافت داخلی و ارزشیابی حسی کیک برنجی بدون گلوتن کمچرب (دریافت مقاله) کنفرانس علوم و صنایع غلات، نان و فرآورده های آردی
194 تدوین راهبردهای شرکت بیمه عمومی با توجه به جایگاه این حوزه در پالت استراتژی گروه مشاوران بوستون (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت
195 ترمیم شبکه گلوتنی آسیب دیده گندمهای سن زده توسط امواج فراصوت (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
196 تشخیص حملات درشبکه رادیو شناختی از طریق کدگذاری درلایه فیزیکی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات اسلامی ایران
197 تعیین میزان مایکوتوکسین ها در ادویه فلفل قرمز با استفاده از روش های ایمونولوژیک و کروماتوگرافی (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
198 تغییرات راندمان و رسیدگی پنیر سفید سنتی و اولترافیلتراسیون تحت تاثیر باکتریهای سرماگرا (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
199 تولید آمینو اسید به روش بیوتکنولوژی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دستاوردهای فن آورانه علوم و صنایع غذایی ایران
200 تولید آنزیم گلوتامات دکربوکسیلاز از پسماندهای غذایی و ضایعات صنعتی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
201 تولید پروتئین نوترکیب در محیط کشت سلول حشره (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
202 تولید زیستی گابا از ضایعات کشاورزی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
203 تولید نانوذرات لیپیدی جامد و حامل های لیپیدی نانوساختار حاوی کورکومین و ارزیابی آن (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
204 تولید ویفر پسته از خمیر و پودر پسته و بررسی خواص فیزیکوشیمیایی و حسی آن (دریافت مقاله) همایش ملی رهیافت­ های علمی در صنعت طلای سبز، پسته
205 جداسازی و شناسایی فلور قارچی کشمش های عمده خراسان رضوی (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
206 جداسازی و شناسایی فلور قارچی نمونه?های ذرت جمع?آوری شده از گاوداری?های استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) همایش ملی صنایع غذایی
207 جداسازی یونهای فلزی کادمیوم و سرب از آب، با استفاده از نانوذراتکیتوزان و کتیوزان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست
208 خواص عملکردی ژل آلوئه ورا تحت اثر پیش تیمار اسمزی به کمک فراصوت در مقایسه با خشک کردن انجمادی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
209 دمای نقطه چسبندگی راهکار مناسب در ارزیابی مدت زمان ماندگاری پودرهای غذایی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
210 رفع گرفتگی غشاهای پلیمری بااستفاده ازفراصوت درحین فرایندمیکروفیلتراسیون درمدول های مختلف (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
211 ریز ساختار محصولات لبنی بر پایه چربی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
212 ساپونین ها و کاربردهای آنها در فرآوری مواد غذایی (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
213 سیستم های اطلاعات حسابداری در سازمان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
214 شناسایی باکتری سالمونلا تیفی موریوم در گوشت مرغ توسط روش PCR معمولی (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار (با رویکرد فرصت ها و چالش های سرمایه گذاری در منطقه ترشیز)
215 شناسایی برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و آنتی اکسیدانی دورقم مختلف عناب در استان خراسان (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور
216 شناسایی تنوع فلورلاکتیکی سالاد زمستانه در طی دوره ی رسیدگی، با استفاده از توالی یابی ناحیه ی16s Rdna (دریافت مقاله) اولین همایش ملی میان وعده های غذایی
217 شناسایی ژن B1 توکسوپلاسما گوندی در اندام های قلب، کبد، مغز و ماهیچه ی گاو و گوسفند به روش مولکولی PCR (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
218 شناسایی ژن های مولد زرالنون در سویه های Fusarium graminearum جدا شده از دانه های ذرت (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
219 شناسایی قارچهای مولّد آفلاتووسین در کشمش با استفاره از روش Multiplex PCR (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
220 طراحی پرایمرهای اختصاصی به منظور تشخیص همزمان عوامل مولّد روپینس در قالب یک آزمون PCR (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
221 فرایند تولید سالامی و بررسی اثر هردل ها در بهبود کیفیت سالامی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دستاوردهای فن آورانه علوم و صنایع غذایی ایران
222 فیلم ها و پوشش های خوراکی ضدمیکروبی و کاربرد آن ها در صنعت غذا (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
223 فیلم های ضدمیکروبی – خوراکی دولایه دارای اسانس های روغنی: توصیف ویژگی های ضدمیکروبی و آنتی اکسیدانی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
224 فیلم‌های خوراکی ضد میکروبی مبنی بر نشاسته در ترکیب با اسید‌لوریک و کیتوزان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی
225 کاربرد آنتوسیانین استخراج شده از زرشک درفراوری مواد غذایی (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
226 کاربرد انتوسیانین استخراج شده از زرشک در فراوری موادغذایی (دریافت مقاله) اولین سمینار ملی امنیت غذایی
227 کاربرد ایزوله پروتئین سویا (SPI) و صمغ ثعلب به عنوان پایدرکننده و جایگزین چربی درتولید خامه قنادی کم چرب (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
228 کاربرد باکتریوفاژها در بیوکنترل پاتوژن های مواد غذایی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
229 کاربرد درمانی و تغذیه ایی لاکتوفرین به عنوان جزء فراسودمند موجود در شیر (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
230 کاربرد روش سطح پاسخ در بهینه سازی فرایند استخراج آبی آنتوسیانین ها و ترکیبات فنلی میوه زرشک (Berberis vulgaris) به روش رایج (دریافت مقاله) اولین همایش ملی میان وعده های غذایی
231 کاربرد شبکه عصبی مصنوعی برای پیش بینی میزان چروکیدگی در طی فرایند خشک کردن به (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
232 کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی و رگرسیون لجستیک در مدل سازی داده های مرتبط با رشد یا عدم رشد میکروارگانیسم ها در مواد غذایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در صنایع غذایی و تغذیه سالم
233 کاربرد نگهدارنده طبیعی در فرمولاسیون نوشیدنی آلوئه ورا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی میان وعده های غذایی
234 کاربردهای نوین لیپاز در صنعت غذا (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
235 کاهش بار میکروبی ادویه جات با استفاده از روش پلاسمای سرد (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
236 کنترل کیفیت فرآیند و فرآورده های غذایی با استفاده از سیستمهای بینایی کامپیوتری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر
237 ماندگاری برخی ترکیبات معطر توسط باکتری های اسید لاکتیک (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
238 مدل سازی تشکیل اکریل آمید و تغییرات رنگی حاصل از آن در خلال های سیب زمینی در شرایط مختلف بلانچینگ و دمای سرخ شدن (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی امنیت غذایی
239 مدلسازی آماری استخراج بربرین از ریشه و ساقه زرشک بی دانه توسط آب مادون بحرانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی میان وعده های غذایی
240 مروری بر اثر افزودن گونه های پروبیوتیک بر میزان کاهش آفلاتوکسین در پنیر (دریافت مقاله) سومین همایش ملی امنیت غذایی
241 مروری بر انواع فیلم های خوراکی، ویژگی ها و کاربردهای آن ها در نگهداری مواد غذایی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
242 مروری بر روش های مولکولی شناسایی و شمارش باکتری های پروبیوتیک در فراورده های لبنی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی میان وعده های غذایی
243 مروری بر عوامل موثر بر فعالیت ضد قارچی پروبیوتیک ها (دریافت مقاله) سومین همایش ملی امنیت غذایی
244 مروری بر مکانیسم عمل، ویژگی های شاخص و کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در فرمولاسیون شیر و فرآورده های لبنی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در صنایع غذایی و تغذیه سالم
245 مروری بز اثر برخی تنش ها در بهبود سنتز آنزیم های میکروبی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در صنایع غذایی و تغذیه سالم
246 مطالعه ای بربهینه سازی فرمولاسیون و توسعه نوشیدنی مرکب سبزی-میوه بر پایه چغندر قرمز (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
247 مطالعه ساختار و عملکرد آنزیم گلوتامات دکربوکسیلاز (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
248 معرفی گونه پونه سای بینالودی Nepeta binaludensis ، گونه ای نادر با خواص دارویی و درمانی در ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فناوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاوری
249 مقایسه اثر پرتو فرابنفش بر رشد اشرشیاکلی و باسیلوس سرئوس جدا شده از شیر خام و برنج (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
250 مقایسه اثر منعقد کننده های مختلف در تهیه پنیر سویا ( توفو ) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه
251 مقایسه برخی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی آلوئه ورای خشک شده با پیش تیمار اسمز و فراصوت با خشک کردن انجمادی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
252 مقایسه تنوع فراکسیون های نیتروژنی و خصوصیات عملکردی ایزوله پروتئین نخود تولیدی به روش اسیدی و قلیایی (cicer arietinum L.) (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
253 مقایسه خاصیات آنتی اکسیدانی ترکیبات فنولی استخراجی به دو روش SCW (Subcritical Water) و خیساندن (Maceration) از میوه گیاه زرشک بی‌دانه. (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
254 مقایسه مقادیر ترکیبات فنولی و ظرفیت آنتی اکسیدانی عصاره استخراج شده از پودر برگ های گیاه چویل (Ferulago angulata) با امواج مایکروویو و روش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در صنایع غذایی و تغذیه سالم
255 مقایسه ویژگی های امولسیون کنندگی و کف زایی عصاره گیاه چوبک با سورفاکتانت های سنتزی مختلف (دریافت مقاله) همایش ملی صنایع غذایی
256 میکروانکپسولاسیون آنتوسیانین زرشک بوسیله خشک کن افشانه ای (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
257 میکروکپسولاسیون روشی برای تولید غذاهای عملگرا و غذادارو (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
258 ناحیه انرژی کارآمد برای شبکه های MANET بر اساس پروتکل مسیریابی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات اسلامی ایران
259 نانو بیوسنسورها و کاربرد آن در صنایع بیوتکنولوژی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دستاوردهای فن آورانه علوم و صنایع غذایی ایران
260 نانوکامپوزیت نقره و اثر آنتی میکروبی آن در کاهش بار میکروبی کیک (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
261 نقش ریزجلبک اسپیرولینا در تولید آنتی بادی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دستاوردهای فن آورانه علوم و صنایع غذایی ایران
262 نقش و اهمیت جلبک ها در صنایع بیوتکنولوژی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران