مهندس مجتبی حمیدیان

مهندس مجتبی حمیدیان مدیرعامل شرکت سنگ آهن مرکزی ایران

مهندس مجتبی حمیدیان

Mojtaba Hamidian

مدیرعامل شرکت سنگ آهن مرکزی ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.