علیرضا آرش پور

 علیرضا آرش پور

علیرضا آرش پور

Alireza Arash pour

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی اجرای دکترین مسئوولیت حمایت در بحران یمن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاسی جهان اسلام دوره: 9، شماره: 4
2 استثنایات حقوقی در رابطه با عدم شناسایی مسیولیت بین المللی دولت در برابر دولت ها واتباع خارجی (دریافت مقاله) ماهنامه پژوهش ملل دوره: 2، شماره: 23
3 بررسی جریان احکام فضولی در عقود عهدی از منظر فقه امامیه، حقوق ایران و انگلستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فقه مدنی دوره: 12، شماره: 22
4 بررسی مبانی و احکام معامله مال غیر در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق انگلستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فقه مدنی دوره: 13، شماره: 24
5 پاکسازی قومی مسلمانان میانمار؛ جنایت علیه بشریت یا نسل زدایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 4، شماره: 15
6 پدیده جنگجویان خارجی از منظر حقوق بین الملل (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوق بین المللی دوره: 11، شماره: 41
7 تبیین و تفسیر رفتار ملی گات در پرتو رویه رکن حل اختلاف سازمان جهانی تجارت (دریافت مقاله) مجله حقوقی بین المللی دوره: 36، شماره: 61
8 تحقق امنیت انسانی از رهگذر امنیت در اقتصاد سیاسی بین الملل (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات سیاسی دوره: 13، شماره: 52
9 تحلیل حقوقی خشونت علیه مسلمانان میانمار به مثابه جنایت نسل زدایی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 47، شماره: 4
10 تقابل حق بر حریم خصوصی با ضرورت مبارزه با تروریسم در نظام حقوق بشر شورای اروپا؛ با تاکید بر بحران فعلی اروپا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 20، شماره: 60
11 جایگاه اصل احتیاطی در حقوق بین الملل محیط زیست (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 45، شماره: 2
12 جرم انگاری بین المللی زیست بوم زدایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 17، شماره: 19
13 چهارچوب حقوقی سازمان جهانی تجارت از منظر تئوری بازی در حقوق بین الملل (دریافت مقاله) مجله حقوقی بین المللی دوره: 35، شماره: 59
14 حفاظت از محیط زیست دریای خزر در چهارچوب اصل احتیاط (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 23، شماره: 89
15 فلسطین، یونسکو و صیانت از میراث فرهنگی در برابر نابودی از منظر حقوق بین الملل (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 49، شماره: 3
16 قاعده عرفی مصونیت سران دولت ها: ارزیابی ماده 27 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در پرتو قضیه سودان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 49، شماره: 4
17 مخاصمه مسلحانه عراق؛ تحلیل اقدامات ارتکابی داعش از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بین الملل کیفری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 50، شماره: 2
18 نابودسازی فرهنگی از منظر حقوق بین الملل با تاکید بر اقدامات اسراییل در سرزمین های اشغالی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 48، شماره: 2
19 نظام حقوقی حاکم بر حقوق و تکالیف پناهندگان در ایران و استرالیا مطابق با اسناد بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوق بین المللی دوره: 11، شماره: 39
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی الزامات دولتها در حفظ محیط زیست و مقابله با بحرانهای زیست محیطی از دیدگاه حقوق بین الملل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت و حقوق
2 بررسی وجوه افتراق مندرجات اعلامیه ی جهانی حقوق بشر با نظام حقوقی اسلام(بررسی عدم تبعیض براساس جنس) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت و حقوق
3 تاثیر قدرت بر نابرابری در معاهدات بین المللی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی حقوق علوم سیاسی و معارف اسلامی
4 تاثیر قدرت در شکل گیری حقوق بین الملل (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی حقوق علوم سیاسی و معارف اسلامی
5 تحلیلی بر اختلاف زیست محیطی آرژانتین و اروگویه 2010 (قضیه کارخانه خمیر کاغذ) (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی
6 رابطه ی حقوق بین الملل اقتصادی و توسعه ی پایدار (دریافت مقاله) کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
7 ضرورتهای بشردوستانه در تحریم های اقتصادی شورای امنیت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت و حقوق
8 نسبت سنجی مفاد حقوق و منشور شهروندی با مکانیزم سیاست گذاری زیست محیطی راهبردی در ایران ضمن تاکید بر زمینه ها، چالش ها و مسیولیت های مستنبط (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست
9 نقش نهادهای بین المللی در توسعه حقوق بین الملل محیط زیست (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و توسعه
10 نگاهی نوین به مقوله نیابت قضایی بین المللی از دیدگاه حقوق عمومی ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق درعلوم انسانی، مدیریت و معارف اسلامی