عذرا جاراللهی

 عذرا جاراللهی دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

عذرا جاراللهی

Ozra Jarolahi

دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر اشتغال زنان کارگر بر میزان مشارکت زوجین در امور خانواده (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 4، شماره: 7
2 بررسی ارتباط تحصیلی دانشجویان با نابهنجاری های اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 8، شماره: 16
3 بررسی ارتباط میزان مذهبی بودن دانشجویان با ناهنجاری های اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 11، شماره: 25
4 تاریخچه اشتغال زن در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 2، شماره: 3
5 تفاوت نسلی میان مادران و دختران: بررسی عوامل موثر بر تفاوت نگرش آنها بهارزش های مربوط به خانواده (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 4، شماره: 14
6 چگونگی مشارکت زنان ایرانی در تصمیم گیری ها (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 7، شماره: 12