حمیدرضا توکلی

 حمیدرضا توکلی

حمیدرضا توکلی

Hamidreza Tavakoli

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر مولفه های دورانی زلزله در پاسخ دینامیکی سدهای بتنی وزنی با احتساب اندرکنش سد و مخزن (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 30، شماره: 1
2 ارزیابی تجربی رفتار خمشی تیرهای بتن آرمه ی خودتراکم حاوی الیاف تحت بارگذاری سیکلی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 31، شماره: 4
3 ارزیابی کیفیت نصب پوشش بتنی در حفاری مکانیزه مطالعهی موردی: قطعهی دوم تونل انتقال آب کرج-تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی دوره: 3، شماره: 1
4 بررسی تاثیر تغییرات وزن و عمق مدفون شدگی فونداسیون بر تغییر مکان جانبی سازه در سیستم اندرکنش خاک – سازه (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردهای نوین در مهندسی عمران دوره: 3، شماره: 4
5 بررسی تاثیر گاز ازن در کاهش آلودگی کلی باکتریایی لاشه مرغ کشتار شده در یکی از کشتارگاه های صنعتی تهران (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 4، شماره: 4
6 بررسی تواناییمحیط کروموژن در تشخیص E.coli O157H7 در آب و مواد غذایی و مقایسه آن با روش کشت استاندارد (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 6، شماره: 1
7 تاثیر نوع سیستم باربر جانبی در عملکرد لرزه یی قاب های فولادی ویژه تحت خرابی پیش رونده (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 31، شماره: 4
8 تشخیص سریع مولکولی لیستریامنوسیتوژنز به روشPCRبااستفاده از ژن hlyA (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 3، شماره: 2
9 خوشه بندی کاتالوگ لرزه یی و مدل سازی پس لرزه ها با استفاده از مدل ETAS (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 34، شماره: 4
10 مطالعه فراوانی تیپ های مسمومیتزای انسانی کلستریدیوم بوتولینوم (A, B, E) در بعضی از ماهیان دریای شمال (سفید و کفال) و ماهیان دریای جنوب (شوریده و حلوا) ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 61، شماره: 1
11 مطالعه فیلوژنتیکی ویروس انفلونزا A،ساب تایپ H5N1 در همسایگان ایران طی سال های2003_2006 (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 4، شماره: 1
12 مولانا و ابلیس امیدوار (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 23، شماره: 79
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 2D Seismic Response Analysis Of Sites Improved With Piles (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی
2 آنالیز دینامیکی دیوار ساحلی گوژپشتی بلوکی درطی زلزله حوزه دور ونزدیک (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
3 اثر جابجایی ماندگار زلزله های حوزه نزدیک گسل بر ضریب بزرگنمایی تغییرمکان درقابهای فولادی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری معماری و مهندسی عمران
4 اثر حرکات عمودی زمین در حوزه نزدیک بر پاسخ سازه های جداسازی شده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی زلزله
5 اثر مولفه قائم زلزله های نزدیک گسل بر سازه های جداسازی شده در پایه با جداگر لاستیکی با میرایی بالا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی زلزله و سازه
6 اثربهسازی توسط شمع برمشخصات زلزله درشهر بابل (دریافت مقاله) همایش ملی سازه، راه، معماری
7 اثربهسازی توسط شمعهای ستونی برپاسخ دینامیکی ساختگاه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ساخت ساز شهری در مجاورت گسل های فعال
8 اثرمولفه قائم زلزله های نزدیک گسل بر پاسخ سازه های جداسازی شده درپایه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد
9 ارائه طرح اختلاط بتن سبک سازه ای با مصالح محلی شهرستان آمل و بررسی اثر حداکثر بعد سنگدانه بر خواص مکانیکی بتن سبک سازه ای (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
10 ارزیابی آزمایشگاهی تاثیر الیاف برمقاومت خمشی باقیمانده بتن های خودتراکم (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
11 ارزیابی آزمایشگاهی تاثیر سرعت بارگذاری سیکلی بر روی انرژی تلف شده در تیر های بتن آرمه خودتراکم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی ساختمان و توسعه شهری
12 ارزیابی آزمایشگاهی تاثیر سرعت بارگذاری سیکلی بر روی سختی تیر های بتن آرمه خودتراکم (دریافت مقاله) دوازدهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی کمیسیون چهارم:سرزمین پایدار یافته های نوین در مهندسی عمران و محیط زیست
13 ارزیابی آزمایشگاهی تأثیر الیاف بر افزایش انرژی شکست بتنهای خودتراکم (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
14 ارزیابی آزمایشگاهی تأثیر سرعت بارگذاری سیکلی بر روی سختی تیرهای بتن آرمه خودتراکم (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و پژوهشهای نیاز محور
15 ارزیابی آزمایشگاهی تأثیر سرعت بارگذاری سیکلی بر روی میرایی ویسکوز در تیرهای بتن آرمه خود تراکم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی سازه ایران
16 ارزیابی آزمایشگاهی رفتار پس تناوبی تیرهای حاوی بتن خود تراکم الیافی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
17 ارزیابی آزمایشگاهی مقاومت خمشی بتن های خودتراکم حاوی الیاف (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی بتن ایران
18 ارزیابی آسیب پذیری و منحنی شکنندگی قاب خمشی بتن آرمه با استفاده از تحلیل دینامیکی افزاینده (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران،معماری و شهرسازی
19 ارزیابی پاسخ پیچشی سازه های نامنظم در پلان و دارای جداگر لرزه ای در پایه تحت زلزله های حوزه دور از گسل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران با رویکرد تکنولوژی های نوین
20 ارزیابی پاسخ پیچشی سازه های نامنظم در پلان و دارای جداگر لرزه ای در پایه تحت زلزله های حوزه نزدیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران با رویکرد تکنولوژی های نوین
21 ارزیابی پاسخ غیر خطی قاب فولادی خمشی ویژه با استفاده از روش پوش آور مودال و تاریخچه زمانی غیر خطی (دریافت مقاله) همایش ملی عمران و توسعه پایدار
22 ارزیابی پاسخ لرزه ایی ساختگاه با استفاده از تحلیل عددی و شبکه عصبی مطالعه مورد: محدوده ای از شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پدافند غیرعامل و سازه های مقاوم
23 ارزیابی پاسخ مخزن مستطیلی بتن آرمه زمینی تحت سه مولفه همبسته زلزله (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران
24 ارزیابی تأثیر ساختگاه شیب دار بر حرکات جنبش نیرومند زمین (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای مهندسی عمران
25 ارزیابی تأثیر لایه غیرقابل روانگرا روی کاهش پتانسیل روانگرایی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
26 ارزیابی تجربی تاثیر نوع کنترل بارگذاری سیکلی بر رفتار مکانیکی تیرهای بتن آرمه حاوی الیاف (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی سازه ایران
27 ارزیابی تغییر مکان لرزهای دیوار حائل ساحلی وزنی گوژپشتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
28 ارزیابی رفتار لرزه ای سازه های ساختمانی دارای جداساز پایه و نامنظم در ارتفاع تحت زلزله های حوزه نزدیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران با رویکرد تکنولوژی های نوین
29 ارزیابی رفتار لرزه ای سازه های ساختمانی دارای جداساز پایه و نامنظم در ارتفاعتحت زلزله های حوزه دور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران با رویکرد تکنولوژی های نوین
30 ارزیابی رفتارغیرخطی لرزه ای قابهای خمشی بتن آرمه تحت خرابی پیشرونده (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
31 ارزیابی روش های مبتنی بر طیف ظرفیت در تخمین عملکرد لرزه ای قاب خمشی بتن آرمه ویژه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
32 ارزیابی روشهای تولید شده مولفه های گهواره ای جنبش زمین (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه
33 ارزیابی روشهای تولید مولفه های پیچشی جنبش زمین (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه
34 ارزیابی سختی محوری معادل اتصال MERO ، تحت اثر سفت شدگی پیچ (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
35 ارزیابی سطوح خرابی لرزه ای قاب های خمشی فولادی متوسط با استفاده از تحلیل دینامیکی افزایشی IDA (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران،معماری و شهرسازی
36 ارزیابی ضریب Cd در قاب های خمشی فولادی تحت مولفه های دورانی زلزله (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی افق های نو در علوم مهندسی
37 ارزیابی عملکرد روش پوش آور مودال در قاب خمشی ویژه فولادی تحت زلزله دور و نزدیک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)
38 ارزیابی عملکرد لرزه ای قاب های بتنی دارای جداساز در پایه تحت زلزله های دور و نزدیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ژئوتکنیک و مهندسی لرزه ای شهری
39 ارزیابی لهیدگی جان مقاطع فولادی I شکل طراحی شده براساس مبحث دهم با استفاده از شبیه سازی اجزاء محدود (دریافت مقاله) کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی
40 ارزیابی مقایسه ای روش های مبتنی بر طیف ظرفیت در تخمین عملکرد لرزه ای قاب خمشی 5 طبقه بتن آرمه ویژه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
41 ارزیابی مقایسه ای عملکرد لرزه ای ساختمان های فولادی دوگانه منظم و نامنظم در پلان طراحی شده بر أساس ویرایش چهارم استاندارد ٢٨٠٠ (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
42 استفاده از خوشه بندی مبتنی بر گرید به منظور افزایش طول عمر در شبکه های حسگر بی سیم (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
43 استفاده از نانو کیتوزان در کاغذ سازی و تاثیر آن بر ویژگی های کاغذ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نانو تکنولوژی مزایا و کاربردها
44 افزایش طول عمر شبکه های حسگر بی سیم خوشه بندی شده با استفاده از تنظیم برد رادیویی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی برق و علوم کامپیوتر
45 الگوی پیشنهادی توزیع بارگذاری انفجاراعمال شده برروی سازه ها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
46 اهمیت زیست پالایشگاه در کارخانه های خمیر کاغذ و محصولات تولیدی آن (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
47 Estimate of Seismic Displacement of the Hump-Back Block Type Gravity Quay Wall (دریافت مقاله) هفتمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفتهای علوم و تکنولوژی
48 Lifetime Assessment in Interconnected IEEE 802.15.4 Clusters with Slave-Slave Bridges under Constant Number of Clusters (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین در جامعه
49 Probabilistic Evaluation of Lifetime in Interconnected IEEE 802.15.4 Clusters with Slave-Slave Bridges under Constant Bridging Period (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق
50 بازرسی حین بهره برداری در تونل های انتقال آب (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران
51 بررسی آزمایشگاهی تاثیر الیاف فلزی بر رفتار مونوتونیک تیرهای بتن مسلح حاوی بتن خود تراکم (دریافت مقاله) اولین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
52 بررسی اپیدمیولوژیکی مسمومیت غذایی بوتولیسم درایران (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
53 بررسی اثر پریود غالب زلزله بر رفتار قابهای فولادی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس منطقه ای مهندسی عمران
54 بررسی اثر پریود غالب زلزله بر رفتار قابهای فولادی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری معماری و مهندسی عمران
55 بررسی اثر ترانشه بر پدیده روانگرایی نهشته های ماسه ای اشباع در اطراف خط لوله مدفون به وسیله روش مستقل از شبکه (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
56 بررسی اثر جا بجایی ماندگار زلزله های حوزه نزدیک گسل بر رفتار قابهای فولادی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس منطقه ای مهندسی عمران
57 بررسی اثرات مهاربازویی و کمربندخرپایی بر رفتار ساختمانهای بلند وتعیین محل بهینه آنها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس لرزه شناسی و مهندسی زلزله
58 بررسی اثرجابجایی ماندگارزلزله های حوزه نزدیک گسل بررفتار قابهای فولادی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
59 بررسی اثرمکانیزم گسلش زلزله روی دامنه های طیف پاسخ شتاب (دریافت مقاله) همایش ملی سازه، راه، معماری
60 بررسی پارامترهای تأثیرگذار در رفتار لرزهای اسکلههای بلوکی پشت خمیده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
61 بررسی تاثیر الیاف بر مقاومت فشاری و کششی بتن های خودتراکم الیافی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی بتن ایران
62 بررسی تاثیر اندرکنش خاک و سازه بر رفتار لرزه ای قاب های فولادی به روش فنر معادل (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
63 بررسی تاثیر تغییرات وزن و عمق مدفون شدگی فونداسیون بر تغییر مکان جانبی سازه در سیستم اندرکنش خاک - سازه (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
64 بررسی تاثیر مولفه های دورانی زلزله بر پاسخ ساختمان بلند دارای سیستم مهاربازویی و کمربند خرپایی تحت نگاشت های حوزه نزدیک گسل (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
65 بررسی تاثیر نامنظمی برپاسخ قاب خمشی فولادی تحت اثرانفجارسطحی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی
66 بررسی تاثیرات اقلیمی بر شکل گیری معماری و فضای شهری (نمونه ی موردی : شهرستان نطنز) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
67 بررسی تغییر مکان نسبی قابهای فولادی تحت تاثیراندرکنش خاک - توپوگرافی - سازه (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
68 بررسی خرابی پیشرونده تحت بار لرزه ای در قاب خمشی فولادی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست
69 بررسی دینامیکی محل بهینه مهار بازویی و کمربند خرپایی در ساختمان های بلند (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
70 بررسی دینامیکی محل بهینه مهار بازویی و کمربند خرپایی در ساختمان های بلند تحت زلزله های حوزه نزدیک با اثرات جابه جایی ماندگار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
71 بررسی رابطه فرد معتاد به اینترنت با اعضای خانواده و دوستان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های حرفه ای در روانشناسی و مشاوره با رویکرد دستاورهای نوین در علوم تربیتی و رفتاری «از نگاه معلم»
72 بررسی رفتار اتصالات خمشی صلب با ورق انتهایی تحت تاثیر بارهای انفجاری (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
73 بررسی رفتاردینامیکی اسلکه بلوکی گوژپشتی مطالعه موردی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی بافت های شهری در مجاورت گسل های فعال
74 بررسی ضریب افزایش تغییر مکان در قاب های خمشی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
75 بررسی عددی اثرتغییرات سربار برپایداری دیوارهای میخکوبی شده درشرایط لرزه ای با روش المان محدود (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه
76 بررسی علل فویی و دیدگاه زیست شناختی، روان پویایی و رفتار گرایی در مورد آن (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های حرفه ای در روانشناسی و مشاوره با رویکرد دستاورهای نوین در علوم تربیتی و رفتاری «از نگاه معلم»
77 بررسی مقاومت قاب خمشی بتن آرمه تحت خرابی پیشرونده با استفاده از شاخص Robustness (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
78 بررسی منحنی شکنندگی قاب خمشی بتن آرمه منظم با کمک تحلیل دینامیکی افزایشی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
79 بزرگنمایی یا استهلاک شتابهای سطحی در دره های ذوزنقه ای شکل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران توسعه
80 بهسازی لرزه ای تونل در محدوده گسل به روش درزه های متوالی- مطالعه موردی: تونل انتقال آب کرج (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
81 پاسخ قاب های جداسازی شده با جداگر HDRB تحت زلزله های نزدیک گسل با جابجایی ماندگار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ژئوتکنیک و مهندسی لرزه ای شهری
82 پاسخ لرزه ای شمع تحت سربار در خاک روانگرا (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
83 پتانسیل خرابی پیشرونده قاب های فولادی دارای سیستم مختلف باربر جانبی (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
84 تاثیر آتش سوزی پس از زلزله بر سطح عملکرد قاب های خمشی مهاربندی شده فولادی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
85 تاثیر افزودن خاکستر لاستیک بر خواص مکانیکی بتن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
86 تاثیر الیاف بر انرژی تلف شده تیرهای بتن آرمه خودتراکم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
87 تاثیر پریود غالب زلزله بر ضریب بزرگنمایی تغییرمکان در قابهای فولادی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد
88 تاثیر تراکم بستر و مقطع هندسی دیوار ساحلی پشت شکسته روی عملکرد آن طی زلزله (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
89 تاثیر چرخش تناوبی محور تنشهای اصلی بر تغییرات فشار منفذی اضافی در رسهای مخلوط متراکم (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
90 تاثیر دمای سوزاندن لاستیک بر مقاومت فشاری بتن حاوی خاکستر لاستیک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
91 تاثیر سرعت موج برشی خاک بر پاسخ سیستم اندرکنشی خاک و سازه تحت بارگذاری تناوبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش مهندسی عمران در کاهش مخاطرات
92 تاثیر مشخصات سازه ای و موقعیت حذف ستون بر پتانسیل خرابی پیشرونده در قاب های فولادی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران معماری شهرسازی
93 تاثیر مودهای بالاتر بر رفتار لرزه ای قاب های فولادی دوگانه با لحاظ اندرکنش خاک و سازه تحت زلزله های دور از گسل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
94 تاثیر موقعیت جداساز در ارتفاع سازه بر عملکرد لرزه ای قاب های خمشی بتنی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ژئوتکنیک و مهندسی لرزه ای شهری
95 تاثیر مولفه دورانی زلزله بر ضریب رفتار قاب خمشی فولادی 8 طبقه تحت زلزله های حوزه دور از گسل با استفاده از تحلیل IDA (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
96 تاثیر مولفه قایم زلزله بر ضریب رفتار قاب خمشی فولادی 3 طبقه تحت زلزله های حوزه دور از گسل با استفاده از تحلیل IDA (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
97 تاثیر مولفه ی گهواره ای رکوردهای حوزه ی دور زلزله بر سطوح خرابی قاب های خمشی فولادی متوسط (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
98 تاثیر میزان نا منظمی در پلان بر پتانسیل خرابی پیشرونده ی ساختمان های فولادی با سیستم قاب خمشی و مهاربندی دوگانه (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
99 تاثیر نامنظمی در ارتفاع بر پتانسیل خرابی پیش رونده سازه های فولادی مهاربندی با استفاده از شاخص تنومندی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
100 تاثیر نامنظمی در پلان بر ضریب بار دینامیکی سازه های فولادی مهاربندی شده تحت خرابی پیشرونده (دریافت مقاله) اولین مسابقه کنفرانس بین المللی جامع علوم مهندسی در ایران
101 تاثیر نوع تحلیل بر پاسخ لرزه ای ساختمانهای فولادی دارای مهاربند واگرا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران توسعه
102 تاثیراستفاده ازآلیاژهای حافظه دارشکلی درعملکرد دیوارهای برشی درسازه های بتنی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
103 تاثیرالیاف بررفتارهیسترزیس تیرهای بتن آرمه خودتراکم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
104 تاثیراندرکنش خاک و سازه برتوزیع نیروهای جانبی ناشی از زلزله درساختمان های بتن آرمه (دریافت مقاله) کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی
105 تاثیرجداسازاصطکاکی درپاسخ غیرخطی قابهای خمشی فولادی تحت زلزله های حوزه دورونزدیک گسل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه
106 تاثیرمشخصات هندسی قابهای خمشی بتن مسلح برعملکردلرزه ای تحت خرابی پیشرونده (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
107 تأثیر اندرکنش خاک و سازه بر پاسخ غیرخطی قابهای فولادی خمشی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
108 تأثیر تکرارهای لرزهای بر رفتار غیرخطی سازه تک درجه آزادی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
109 تأثیر صلبیت سنگ بستر و لایه بندی ساختگاه بر طیف بزرگنمایی زلزله (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
110 تأثیر محل قرارگیری دیواربرشی بر شکل پذیری سازه و عملکرد لرزه ای قابهای دوگانه بتن آرمه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران با رویکرد تکنولوژی های نوین
111 تحلیل دو بعدی اثرات دینامیکی ساختگاه های شیبدار و دره (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
112 تحلیل دوبعدی اثرات دینامیکی ساختگاه تپه به روش ترکیبی اجزاء محدود - نامحدود (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
113 تحلیل و طراحی پوشش بتن مسلح آبراهه های تحت فشار نیروگاه برق آبی سد مسجد سلیمان (دریافت مقاله) کنفرانس مهندسی معدن ایران
114 توانمندی مدیریت بحران با تکیه بر طراحی معماری - مطالعه ی موردی: ستاد مدیریت بحران استان مازندران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
115 توسعه پایدار منابع لیگنوسلولزی با استفاده از بازیافت کاغذ و مقوا تقویت شده با رزینهای مقاومتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
116 تهیه بایواتانول از همی سلولزهای پیش استخراج شده در کارخانه های خمیر و کاغذسازی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انرژی های نو وپاک
117 چالشها و راهبردها درپدافند غیرعامل مدیریت خطرپذیری و بحران زلزله (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پدافند غیرعامل و سازه های مقاوم
118 خرابی پیشرونده در سازه ها و بررسی آیین نامه های مرتبط (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
119 خوشه بندی کاتالوگ لرزه ای زاگرس با استفاده از مدل توالی همه گیر پسلرزه ها( ETAS) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
120 رابطه همبستگی بین سرعت موج برشی و آزمایش نفوذ استاندارد در گستره شهر بابل (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
121 سنتز و بکارگیری نانو الیاف کربنی عاملدار شده در بتن و بررسی تاثیر آن بر مقامت مکانیکی بتن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری
122 کاربرد شبکه عصبی در تخمین رفتار هیسترزیس اتصالات تیر به ستون (دریافت مقاله) هفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران
123 کنترل ارتعاش و جابجایی قاب خمشی بتن آرمه تحت امواج انفجار سطحی با استفاده از حفر گودال (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
124 لوله خورشیدی انتقال دهنده نور طبیعی با سیستم ردیاب مکانیکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
125 محل بهینه مهار بازویی در ساختمان های بلند با در نظرگرفتن مقاطع غیر یکنواخت با استفاده از تحلیل های عددی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد
126 مروری بر پژوهش های انجام شده در زمینه استفاده از تایرهای ضایعاتی دربتن (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
127 مروری بر پژوهش های انجام شده در زمینه استفاده از خاکستر لاستیک ضایعاتی در بتن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
128 مطالعه ظرفیت مقاومتی قابهای خمشی فولادی در برابر خرابی پیشرونده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پدافند غیرعامل و سازه های مقاوم
129 مقایسه اثرات تغییرمکان های ماندگار گسلش بر پاسخ لرزه ای قاب های خمشی بتنی طراحی شده مستقیم با تغییرمکان و روش نیرویی استاندارد 2800 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی سازه ایران
130 مقایسه پاسخهای غیرخطی قاب خمشیبتن آرمه جداسازی شده و پای ثابت تحت زلزلههای حوزه دور و نزدیک گسل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
131 مقایسه حداکثر تنش و جابجایی نسبی طبقات در قاب های خمشی فولادی تحت اثر انفجار سطحی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی سازه ایران
132 مقایسه منحنی های هیسترزیس روش های تجربی با روش مبتنی بر مولفه ها در اتصالات فولادی تیر به ستون (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)
133 مقدمات روش و اهمیت جمع آوری داده های معتبر درپروژه ریزپهنه بندی خطرزمین لرزه و مدیریت بحران مطالعه موردی شهربابل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
134 مکان یابی بهینه محرک های هیدرولیکی فعال ، بر پایه روش بهینه سازی چند هدفه مسابقه طناب کشی ،برای کنترل رفتار لرزه ای پل بزرگراه (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
135 ملاحظات بهسازی ساختمان ها در برابر خرابی پیشرونده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پدافند غیرعامل و سازه های مقاوم
136 میرایی کلاسیک و غیر کلاسیک در تحلیل دینامیکی سازه ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
137 نقش طراحی معمارانه پناهگاه های اضطراری در مدیریت بحران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
138 نقش فناوری اطلاعات در تعمیق یادگیری دانش آموزان کلاس های چند پایه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی ایران