محسن اکبری

 محسن اکبری استادیار

محسن اکبری

Mohsen Akbari

استادیار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر همخوانی با خود واقعی و ایده آل بر دل بستگی به نام تجاری و تداوم استفاده- موردمطالعه: فیس بوک (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 13، شماره: 19
2 اخلاق حرفه ای و عملکرد پایدار در صنعت مواد غذایی: پژوهشی با رویکرد آمیخته (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 25، شماره: 98
3 ایجاد وفاداری گردشگری فرهنگی: تاثیر تجربه ماندگار شهر، ارتباط فرهنگی و مشارکت گردشگران شهر ماسوله (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 5، شماره: 2
4 Evaluation of influential factors on development of E-commerce: Case of Tehran SMEs (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 6، شماره: 1
5 بررسی تاثیر اعتمادبه نفس بیش ازحد مدیران بر مسئولیت اجتماعی (مورد مطالعه: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 8، شماره: 15
6 بررسی تاثیر برداشت نخستین مشتری از شخصیت تبلیغ کننده بر اثربخشی تبلیغ: نقش تعدیلگر تجانس خودانگاره مشتری با تبلیغ کننده (مطالعه موردی: دانشجویان رشته مدیریت دانشگاه گیلان) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 10، شماره: 2
7 بررسی تاثیر رهبری آینده نگر بر اثربخشی سازمانی: نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 15، شماره: 2
8 بررسی تاثیر رهبری استراتژیک بر مزیتهای رقابتی با میانجیگری «دو سو توانی نوآوری» (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 19، شماره: 74
9 بررسی تاثیر سبک رهبری راهبرد ی بر چابکی سازمانی با رویکرد «منبع محور»(مورد مطالعه: د انشگاه علوم انتظامی امین) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 10، شماره: 4
10 بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار هتل ها بر پویایی اقتصادی کلان شهرها (موردمطالعه: عملکرد بازار هتل های تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 2، شماره: 1
11 بررسی تاثیر صمیمیت در شکل گیری نیات رفتاری مشتریان بیمه نسبت به خدمات جدید: نقش میانجی باور و نگرش (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 19، شماره: 43
12 بررسی تاثیر فرهنگسازمانی درموفقیت بهبود نرم افزار: نقش میانجی اشتراک دانش و تعدیلگر پشتیبانی مدیریت برتر (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 10، شماره: 1
13 بررسی تاثیر کارگران دانشی بر صادرات کالا و خدمات نوآورانه: نقش تعدیل گر رقابت با توجه به توسعه یافتگی کشورها (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 23، شماره: 91
14 بررسی تاثیر مجذوب شدن و ویژگی های وب سایت بر رضایت و استفاده کاربران از شبکه های اجتماعی (مطالعه موردی: فیس بوک) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 4، شماره: 2
15 بررسی تاثیر محتوای دروس تخصصی بر گرایش کارآفرینی دیجیتال دانشجویان (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی دوره: 17، شماره: 30
16 بررسی تاثیر محتوای دروس و خودرهبری بر امید به اشتغال دانشجویان مدیریت بازرگانی: نقش میانجی خودکارآمدی و خودتعیین کنندگی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی دوره: 18، شماره: 34
17 بررسی تاثیر نوآوری مصرف کننده و ویژگی های شخصی وی بر پذیرش محصول جدید (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی- پژوهشی نوآوری و ارزش آفرینی دوره: 9، شماره: 17
18 بررسی تاثیر ویژگی های جامعه آنلاین برند بر وفاداری به برند با نقش میانجی مشارکت هواداران: مورد مطالعه هوادران باشگاه پرسپولیس (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روانشناختی در مدیریت دوره: 6، شماره: 1
19 بررسی تاثیر ویژگی های نقش و عوامل فردی فروشنده بر عملکرد نیروهای فروش: مورد مطالعه نمایندگی های بیمه پاسارگاد استان گیلان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای بیمه ای دوره: 1، شماره: 2
20 بررسی تاثیرات ادغام در جامعه برندی مبتنی بر رسانه اجتماعی بر رفتار مشتریان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دوره: 17، شماره: 63
21 بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر رضایت دانشجویان با میانجی‌گری رضایت شغلی کارکنان و کیفیت خدمات دانشگاه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت عملیات خدمات دوره: 1، شماره: 2
22 بررسی تأثیر رقابت در بازار محصول بر عملکرد مالی با تعدیل‌کنندگی کیفیت افشای اطلاعات: شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) مدیریت دارایی و تامین مالی دوره: 7، شماره: 1
23 بررسی رابطه بین انتقال فناوری، برون سپاری، قابلیت های سازمانی و عملکرد نوآورانه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی دوره: 3، شماره: 2
24 بررسی رابطه بین فرصت های سرمایه گذاری و حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت مالی دوره: 7، شماره: 17
25 بررسی رابطه بین ویژگی های شغل و شاغل با میزان استفاده از فناوری اطلاعات: مطالعه موردی یک مرکز تحقیقاتی – آموزشی - مشاوره ای (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 7، شماره: 1
26 بررسی نقش فشار زمانی پیام کوتاه در اثربخشی تبلیغات تلفن همراه با تعدیل گری سن مشتریان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 9، شماره: 1
27 بررسی نقش میانجی تعهد عاطفی و تعدیلگری حمایت سرپرست در رابطه ناامنی شغلی و رفتارهای بازدارنده (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 10، شماره: 2
28 بررسی نقش میانجی قابلیت های پویا و استراتژی رقابتی ترکیبی در رابطه با ساختار و عملکرد سازمانی در شرکتهای تولیدی استان گیلان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 10، شماره: 40
29 بهبود جایگاه ذهنی برند با استفاده از توسعه شخصیت برند: پژوهشی آمیخته (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت برند دوره: 7، شماره: 1
30 تاثیر بازاریابی سبز بر قصد خرید مشتریان با نقش واسطه ای مسئولیت اجتماعی شرکت و تصویر محصول (دریافت مقاله) دوماهنامه بررسی های بازرگانی دوره: 13، شماره: 72
31 تاثیر بازاریابی سبز بر قصد خرید مشتریان با نقش واسطه ای مسئولیت اجتماعی شرکت و تصویر محصول (دریافت مقاله) دوماهنامه بررسی های بازرگانی دوره: 13، شماره: 73
32 تاثیر باورهای مصرف کنندگان بر رفتار خرید آنی آن ها در محیط آنلاین (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 5، شماره: 3
33 تاثیر تبلیغات تلویزیونی بر مصرفگرایی و وابستگی عاطفی بین افراد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دوره: 15، شماره: 56
34 تاثیر رفتار خلق ارزش مشترک مشتری با ترجیح برند بر قصد خرید مجدد (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 12، شماره: 24
35 تاثیر رهبری مسئولیت پذیر بر رفتار شهروندی سازمانی از طریق نقش میانجی عدالت سازمانی و تعهد سازمانی(مورد مطالعه: کارکنان جمعیت هلال احمر استان گیلان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روانشناختی در مدیریت دوره: 6، شماره: 2
36 تاثیر سرمایه روانشناختی و جو ارائه خدمات به کارکنان در تمایل به ترک شغل با توجه به نقش میانجی گری اشتیاق و رضایت شغلی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روانشناختی در مدیریت دوره: 7، شماره: 1
37 تاثیر طفره روی اجتماعی بر عملکرد تیمی با نقش میانجی گری سرمایه اجتماعی تیمی (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 11، شماره: 2
38 تاثیر عوامل نهادی بر عملکرد پایدار بنگاه ها (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 15، شماره: 28
39 تاثیر قیمت واحد بر تصویر قیمت فروشگاه و قصد خرید مشتریان (دریافت مقاله) دوماهنامه بررسی های بازرگانی دوره: 18، شماره: 101
40 تاثیر نمادهای اسلامی در بستهبندی بر قصد خرید مصرفکنندگان موادغذایی (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 20، شماره: 79
41 تأثیر هزینۀ تبلیغات در عملکرد مالی با میانجی‌گری ارزش برند در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) مدیریت دارایی و تامین مالی دوره: 5، شماره: 3
42 تبیین نقش رهبری آینده نگر در بهبود بهره وری سازمانی با میانجیگری تعهد سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 14، شماره: 1
43 تفاوت بین زنان و مردان در جبران هدیه دریافتی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 15، شماره: 26
44 رابطه اخلاق حرفه ای و تعارضات شغلی با میانجی گری رفتار شهروندی سازمانی (دریافت مقاله) دوره: ، شماره:
45 شناسایی اولویت های رقابتی و تعیین رابطه آن با مزیت های رقابتی منبع محور (مطالعه موردی: شرکت های مستقر در شهرک صنعتی رشت) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 6، شماره: 3
46 شناسایی مفهوم اعتماد مشتری به تبلیغات دیجیتال مبتنی بر بلاک چین: توسعه ی مدل با نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 20، شماره: 45
47 شناسایی و اعتبارسنجی ابعاد و سنجه های ارزش ویژه برند در برند سازی مقاصد گردشگری (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 17، شماره: 36
48 شناسایی و اولویت‎بندی تهدیدات شبکه‎های اجتماعی در عرصه‎ی امنیت ملی (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست دفاعی دوره: 23، شماره: 90
49 شناسایی و طبقه بندی عوامل موثر در واکنش گردشگران نسبت به محیط زیست از طریق فرایند تطبیقی- مقایسه ای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 16، شماره: 56
50 طراحی الگوی ایجاد صمیمیت با مشتری در خدمات بیمه با استفاده از نظریه ی داده بنیاد (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده دوره: 8، شماره: 2
51 طراحی الگویی جهت پیاده سازی استراتژی در بخش عمومی نمونه مورد بررسی: برون سپاری دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در قوه قضاییه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 11، شماره: 44
52 طراحی مدل ریسک ادراک شده خریداران کالاهای برند غیر معروف در شبکه اجتماعی اینستاگرام: مبتنی بر نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت برند دوره: 8، شماره: 1
53 عوامل موثر سه گانه دو سوتوانی سازمانی: رویکرد مرور نظام مند (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 26، شماره: 101
54 کنترل راهبردی در بانکداری ایران: نگاهی تاریخی به الگوهای پیشین و ارائه مدلی نوین (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 13، شماره: 3
55 مدل عوامل موثر بر تبادل دانش ضمنی بین بازاریابی و فروش و تاثیر آن بر موفقیت بازاریابی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 16، شماره: 32
56 مطالعه تجربی تاثیر استراتژی های پاسخگویی و سطح شهرت شرکت بر قصد خرید و تبلیغات توصیه ای منفی مصرف کنندگان در زمان شکست محصول (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 9، شماره: 2
57 مطالعه تجربی تاثیر خلاقیت در تبلیغات بر قصد خرید از طریق نقش واسطه گرایش به تبلیغ و گرایش به برند (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 4، شماره: 4
58 نقش بازاریابی تجربی در تعهد به برند با میانجی گری اعتماد و وفاداری به برند (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 7، شماره: 4
59 نقش تاثیر ارتباط دانشگاه و صنعت در بهبود عوامل موثر در عملکرد پایدار شرکت های کوچک و متوسط (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 11، شماره: 2
60 نقش تعدیلی نظارت خارجی در اثرگذاری ابعاد فنی و نهادی مسئولیت پذیری اجتماعی بر سودآوری شرکت (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت مالی دوره: 9، شماره: 27
61 نقش قابلیت های پویا در خلق مزیت رقابتی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 12، شماره: 16
62 واکاوی نقش زیست بوم صادرات کالاهای صنعتی بر کسب وکارهای بخش خصوصی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 12، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی صنوبر کاری در استان گیلان با استفاده از مدل SWOT (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
2 بررسی تاثیر توانایی مدیریت بر فرصت های سرمایه گذاری و ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری
3 بررسی تاثیر جبهه گیری مدیریتی بر مدیریت سود (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در حسابداری، مدیریت، اقتصاد و بانکداری
4 بررسی تاثیر روابط تامین کننده و خریدار بر رفتار هموارسازی درآمد شرکت های دارای مسئولیت اجتماعی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری
5 بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر رضایت شغلی با توجه به ساختارهای پیشین و متعاقب آن در شرکت مخابرات استان گیلان (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
6 بررسی تأثیر سوابق تجربی مشتری بر قصد خرید مشتریان بر اساس نقش میانجی نگرش و نتایج مشتری (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
7 بررسی داده کاوی در مدیریت منابع انسانی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی دوسالانه روان شناسی صنعتی و سازمانی
8 تاثیر استفاده از اینستاگرام بر عملکرد مالی و غیرمالی زنان خانه دار با در نظر گرفتن نقش میانجی سرمایه اجتماعی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری
9 تبیین نقش و جایگاه برندهای تقلیدی یاکپی کت دربازارهای رقابتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
10 صمیمیت میان مصرف کننده و بنگاه: مروری بر تحقیقات گذشته (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی پایداری کسب و کار
11 مروری بر روشهای هوشمند استخراج خودکار الگو در نمودارهای مالی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
12 معماری نقشه استراتژی صادرات سطح شرکت بر مبنای اکوسیستم صادرات (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
13 نقش تعدیل گری پویایی محصول در رابطه بین یادگیری بین سازمانی و توسعه مشترک محصول (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی رویکرد های نوین مدیریت در مطالعات میان رشته ای