دکتر محسن اکبری

دکتر محسن اکبری استادیار

دکتر محسن اکبری

Dr. Mohsen Akbari

استادیار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 The Performance of Active Businesses in an Emerging Economy: The Role of Entrepreneurial Approach, Strategic Flexibility, and Business Model Innovation (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 16، شماره: 3
2 بررسی تاثیر عوامل درون سازمانی، بین سازمانی و بیرونی بر عملکرد صادراتی کسب و کارهای فعال در منطقه آزاد تجاری-صنعتی بندر انزلی بر مبنای رویکرد مبتنی بر رابطه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون دریایی دوره: 22، شماره: 1
3 مدیریت استعداد و عوامل مرتبط در کارکنان معاونت بهداشتی استان گیلان (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 13، شماره: 3
4 ویژگی های افراد تاثیرگذار در رسانه اجتماعی و قصد خرید: تبیین نقش اعتماد و رضایت از تصویر (مورد مطالعه: صنعت پوشاک بانوان) (دریافت مقاله) دوماهنامه بررسی های بازرگانی دوره: 21، شماره: 119
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تاثیر حساب های دریافتی مشتری بر عملکرد فروش با توجه به نقش میانجی جهت گیری رابطه و جهت گیری مشتری (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای در مدیریت، حسابداری و اقتصاد در ایران