دکتر بهروز محمودی بختیاری

دکتر بهروز محمودی بختیاری دانشیار دانشکده پردیس هنرهای زیبا

دکتر بهروز محمودی بختیاری

Dr. Behrooz Mahmoodi Bakhtiyari

دانشیار دانشکده پردیس هنرهای زیبا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.