دکتر علیرضا خالو

دکتر علیرضا خالو عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

دکتر علیرضا خالو

Dr. Alireza Khaloo

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی میدانی و عددی آسیب پذیری لرزه ای قلعه فلک الافلاک (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 10، شماره: 6
2 بررسی آزمایشگاهی اثرات ضربه بر بتن سبک دانه حاوی باگاس و لیکا (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 39، شماره: 2
3 بررسی آزمایشگاهی تاثیر مقدار و آرایش میلگردهای طولی و عرضی در تیرهای بتنی پیش تنیده تحت خمش (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 36، شماره: 2
4 بررسی تاثیر کاربرد نانوذرات سیلیس پایروژنیک بر مقاومت بتن توانمند در برابر خوردگی میلگردهای مدفون در بتن (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 36، شماره: 4
5 بررسی تحلیلی عملکرد دینامیکی دال های بتن آرمه تقویت شده با ورقه های FRP تحت بارگذاری ضربه (دریافت مقاله) فصلنامه مصالح و سازه های بتنی دوره: 6، شماره: 2
6 بررسی رفتار دیوارهای برشی بتنی L-شکل با در نظر گرفتن اثرات تاخیر برشی (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 10، شماره: 3
7 بررسی عددی تاثیر میلگردهای فشاری GFRP برمقاومت خمشی و شکل پذیری تیرهای بتنی مسلح (دریافت مقاله) فصلنامه مصالح و سازه های بتنی دوره: 5، شماره: 1
8 بررسی مشکلات تحلیلی دال های پس کشیده ی بتنی به کمک تحلیل اجزای محدود (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 28، شماره: 3
9 تحلیل عددی ستون های CFST تحت بار سیکلی جانبی و تعیین تاثیر مقاومت فشاری بتن و ضخامت ورق فولادی (دریافت مقاله) فصلنامه مصالح و سازه های بتنی دوره: 4، شماره: 1
10 تخمین عرض موثر دیوارهای برشی بتنی L-شکل با استفاده از روش رگرسیون گیری EPR (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 38، شماره: 42
11 تقویت قاب های خمشی بتنی با استفاده از یک میراگر ابتکاری فولادی با مکانیزم برشی (دریافت مقاله) فصلنامه مصالح و سازه های بتنی دوره: 5، شماره: 2
12 رویکردی جدید در مطالعه پارامتری و تعیین عرض موثر بال در دیوارهای برشی بتن آرمه غیرمستطیلی (دریافت مقاله) فصلنامه مصالح و سازه های بتنی دوره: 6، شماره: 1
13 مدلسازی عددی و اعتبار سنجی آزمایشگاهی در تعیین چقرمگی مود بازشونده ترک در بتن با استفاده از آزمایش دیسک برزیلی درزه دار (دریافت مقاله) فصلنامه مصالح و سازه های بتنی دوره: 1، شماره: 2
14 مطالعه پارامتری پاسخ دینامیکی تیرهای خمیده در صفحه افق تحت تحریک جرم متحرک با در نظر گرفتن مولفه لنگر پیچشی (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 10، شماره: 8
15 مقایسه تاثیر مقاومسازی لرزه ای ستون بتنی با استفاده از ژاکت بتنی، ژاکت فولادی و FRP به وسیله ی مدلسازی عددی (دریافت مقاله) فصلنامه مصالح و سازه های بتنی دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ASSESSMENT OF RETROFITTING OF STRUCTURE FOR PROGRESSIVE COLLAPSE WITH LINEAR STATIC ANALYSIS (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی
2 آزمایشهای مهم و موثر غیرمخرب برای شناسایی سیستم هاو مصالح مجتمع های صنعتی (دریافت مقاله) همایش آشنایی با تکنولوژیهای نوین بهسازی لرزه ای
3 آشنایی با خاکستر پوسته برنج و تأثیر آن در بتن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
4 اثر تاخیر برشی در دیوار های برشی بتن آرمه غیر مستطیلی: مروری بر پژوهش های انجام شده (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
5 ارزیابی تحلیلی اتصال ممان گیر تیر به ستون پیش ساخته بتنی تحت بارهای رفت و برگشتی به روش اجزاء محدود (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
6 ارزیابی رفتار لرزه ای مخازن بتنی مدفون و نیمه مدفون با لحاظ کلیه اثرات اندرکنشی شامل سازه- خاک و سازه- سیال (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت
7 ارزیابی مقدار دوران مفاصل پلاستیک در اعضای خمشی بتن مسلح (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
8 ارزیابی و مقایسه احتمال فروریزش قاب های بتن مسلح مقاوم سازی شده با روش های متفاوت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
9 Behavior evaluation of steel cantilever beams based on DICtechnique and improved hybrid PSO algorithm (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
10 Behavior of concrete moment frame reinforced with fiber reinforced polymer bars (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
11 Causes and Effects of Delay in Strengthening Projects by Shear Walls and Steel Bracing (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
12 Correlation Between the Factors of Causes of Delay in Strenghtning Projects (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات در عمران،معماری و شهرسازی و محیط زیست پایدار
13 Evaluation of stiffness and design of concrete moment frame reinforced with fiber reinforced polymer bars (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
14 Experimental Evaluation of Proposed Precast RCS Connection under Cyclic Loading (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و ششمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
15 Fragility Assessment of Base-Isolated Structures With Lead Rubber Bearings and Natural Rubber Bearings Equipped With Shape Memory Alloy (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد
16 investigation of the dilation angle and softening behavior effect of the confined concrete on self-centering segmental rocking base columns (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت
17 New Method For Mitigation of Concrete Bridge Piers (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
18 seismic performance of sturctures with CFST columns and steel beams (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ساخت ساز شهری در مجاورت گسل های فعال
19 Shear strength evaluation of panel zone in prefabricated RCS moment resisting connections (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و ششمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
20 Unbounded Low Damping Elastomeric Bearings as an Isolation System in Bridges: A State of the Art (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
21 بتن توانمند مسلح به الیاف تولید شده از تسمه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
22 بررسی آزمایشگاهی امکان کاربرد مخلوط های خاک-سیمان-میکروسیلیس برای ساخت آجر در مناطق محروم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت
23 بررسی آزمایشگاهی تاثیر شکاف در نقاط مختلف روی عملکرد تیرهای بتنی مسلح به الیاف (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
24 بررسی آزمایشگاهی رفتار دیوارهای برشی مرکبِ کنگره­ای کوتاه، تحت برش درون صفحه (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
25 بررسی آزمایشگاهی عملکرد ضربه ای دال های بتنی مسلح شده به میلگرد GFRP (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت
26 بررسی اثر جرم متحرک بر پاسخ دینامیکی تیرهای خمیده در صفحه افق؛ بخش اول: مطالعه اثر شعاع انحنای ریل های راه آهن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
27 بررسی اثر جرم متحرک بر پاسخ دینامیکی تیرهای خمیده در صفحه افق؛ بخش دوم: مطالعه اثر نیروی اینرسی و سرعت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
28 بررسی اثر شرایط اختلاط بر مورفولوژی نانوکامپوزیت قیر/پلی اتیلن ترفتالات بازیافتی/نانوکلی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پلیمر ایران
29 بررسی تاثیر استفاده از الیاف فولادی و الیاف پلی پروپیلن بر خواص ریولوژی و مکانیکی بتن توانمند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
30 بررسی تاثیر حرارت برافزایش مقاومت فشاری مخلوطهای خاک و سیمان (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
31 بررسی تاثیر ریزی ذرات خاکستر پوسته برنج برعملکرد پوزولانی آن در مخلوطهای سیمان پرتلند (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی بتن ایران
32 بررسی تاثیر ساختگاه های مختلف در تعیین طیف طرح یکنواخت و تاثیر آن بر سازه های بتن مسلح در گستره شهر ایلام (دریافت مقاله) همایش مهندسی عمران و توسعه پایدار با محوریت کاهش خطرپذیری در بلایای طبیعی
33 بررسی تحلیلی اتصال تیر ستون بتنی درونی مقاوم سازی شده با CFRP (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
34 بررسی خواص حرارتی و رئولوژیکی کامپوزیتهای قیر/پلی اتیلن ترفتالات (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی معماری، عمران وشهرسازی ایران
35 بررسی خواص رئولوژی و مکانیکی بتن خود متراکم حاوی الیاف فولادی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی بتن ایران
36 بررسی رفتار تیرهای عمیق بتنی مسلح دارای بازشوی جان (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
37 بررسی رفتار خمشی تیرهای بتنی سبک مسلح ساخته شده با سنگدانه پومیس و مقایسه نتایج با آیین نامه های ACI و آبا (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
38 بررسی رفتار ستونهای لوله فولادی پرشده با بتن و محصورشده با حلقه (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی بتن ایران
39 بررسی رفتاری ستون های مهار شده در لوله های UPVC تحت بار فشاری بدون خروج از مرکزیت (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
40 بررسی شکل پذیری و ارائه مدلی جهت نیل به منحنی های ممان - انحنان ستون های بتنی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
41 بررسی ضریب تبدیل تغییر مکان جانبی نسبی حاصل از تحلیل خطی به تغییر مکان جانبی نسبی واقعی سازه (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
42 بررسی عددی پدیده تاخیر برشی در دیوارهای برشی بتن آرمه غیرمستطیلی با استفاده از روش EPR (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ملی بتن
43 بررسی عددی تاثیر میلگردهای فشاری GFRP بر عملکرد تیرهای بتنی مسلح GFRP تحت بارگذاری خمشی چهار نقطه ای (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی بتن
44 بررسی عملکرد فشاری و ضربه ای بتن های حاوی دانه های منبسط شده پلی استایرن (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
45 بررسی عملکرد فشاری وضربه ای بتن های مسلح به مقادیر بالای الیاف فولاد (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
46 بررسی فاکتور تاخیر برشی در سازه های بلند با سیستم لوله در لوله تحت اثر بار باد (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
47 بررسی گسیختگی خمشی تیرهای بتنی تقویت شده با FRP و مقایسه نتایج با روش مقاوم سازی کلاسیک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی بتن ایران
48 بررسی مقاومت و دوام مخلوط های خاک-سیمان-میکروسیلیس به منظور کاربرد درپروژه های آبیاری و زهکشی (مطالعه آزمایشگاهی) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
49 بررسی نقش و رفتار اتصالات فولادی در تخریب پیشرونده (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
50 پیش بینی رشد مقاومتی ملات های فروسمنتی دارای نانوذرات سیلیس با بکارگیری شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی بتن
51 پیش بینی رشدمقاومتی ملات های فروسمنتی دارای نانوذرات سیلیس بابکارگیری شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
52 تاثیر پیش تنیدگی روی کاهش وزن پل های بتنی در مقایسه با بتن مسلح معمولی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
53 تاثیر حضور افزودنی ها در عملکرد بتن غلتکی (RCC) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
54 تاثیر سیستم محصورکنندگی داخلی و خارجی (FRP) روی عملکرد اعضای بتنی فشاری (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
55 تاثیر شرایط مختلف عمل آوری بر روی جذب آب اولیه بتن خود تراکم (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی بتن ایران
56 تاثیر کاهش ضریب رفتار بر جابجایی نسبی طبقات و نسبت مقاومت اعضا در سیستم های باربر جانبی بتنی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
57 تحلیل احتمالاتی خطرلرزه ای درساختگاه های مختلف و تعیین طیف طرح یکنواخت درگستره شهرایلام (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
58 تخمین عمر سازه های بتنی با اندازه گیری فرآیند نفوذ یونهای کلر (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق
59 تعریض پل های بتنی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل
60 تعیین خصوصیات مکانیکی بتن ساخته شده از سنگدانه های بازیافتی و ترکیبات حاصل از لاستیک بازیافتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت
61 تکیه گاه های الاستومری محصور نشده به عنوان جداساز لرزه ای: تاریخچه و چالش ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
62 توزیع بهینه بادبندها در قاب های بتن مسلح مقاوم سازی شده با بادبندهای فلزی بر اساس رفتار دینامیکی غیر خطی قاب (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
63 تولید بتن سبک مقاوم در برابر ضربه با استفاده از ضایعات حاصل از تصفیه ی نیشکر (باگاس)و لیکا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مدیریت پسماند بازیافت و بیومس
64 تولید بتن مقاوم در برابر ضربه، جهت افزایش ایمنی مراکز و سازه های با اهمیت زیاد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه دانش بنیان صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
65 روش پیشنهادی برای محاسبه شکل پذیری تیرهای بتنی مسلح به میلگردهای GFRP (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
66 ساخت نانوکامپوزیت های قیر/PET/نانوکلی و بررسی خواص مکانیکی و رئولوژیکی آنها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران، توسعه هوشمند و سیستم های پایدار
67 شناسایی و راهکاری برای بررسی ریسک ها در ساخت بزرگراه ها به روش BOT با استفاده از استاندارد PMBOK (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی راه وترابری
68 ضرورت بهسازی لرزه ای ساختمان های طرح شده بر اساس ویرایش دوم آئین نامه 2800 با توجه به ضوابط ویرایش سوم این آیین نامه (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
69 ضوابط و مقررات بتن در صنایع نفت (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
70 عملکرد بتن های سبکدانه سازه ای (خصوصیات سبکدانه، خواص فیزیکی و مکانیکی بتن سبکدانه، ملاحظات طراحی سازه ای و بتن سبک مقاومت بالا) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بتن سبک
71 عملکرد دال های بتنی مسلح به الیاف فولادی تحت بارهای خمشی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
72 عملکرد لرز های قا بهای بتنی دارای مهاربندهای بت نآرمه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
73 عملکرد لرزه ای قابهای بتنی مسلح حاوی آرماتور های هوشمند در اتصالات (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
74 فوق مقاوم سازی بتن جهت سازه های حساس بااستفاده ازفناوری نانو (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو
75 مدلسازی رفتار اتصال تیربه ستون بوسیله پروفیل انتهایی پیچ شده (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
76 مدلسازی شرایط آب و هوایی نواحی جنوبی ایران بر اساس استانداردهای بین المللی در جهت طراحی بتنهای با دوام (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
77 مروری بر عملکرد ستون های بتنی محصورشده با لوله های کامپوزیتی تحت بارمحوری فشاری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی بتن خودتراکم ایران و اولین کنفرانس ملی تعمیر و نگهداری سازه های بتنی
78 مطالعه اثر ایجاد بازشو در دیوار برشی فولادی بر زاویه میدان کششی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
79 مطالعه عددی اثر سخت کننده بر روی رفتار سیستم دیوار برشی مرکب فولادی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
80 مطالعه عددی رفتار تکیه گاه های الاستومری محصور نشده مسلح به ورق های فولادی تحت تغییرشکل های بزرگ و با لحاظ اثر ارتفاع لاستیک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت
81 مطالعه عددی رفتار خمشی تیر های بتن مسلح مقاوم سازی شده با لایه های فیبر کربن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه
82 مطالعه و بررسی مورفولوژی و توزیع نانوخاک رس در کامپوزیت های قیر/پلی اتیلن ترفتالات (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی فناوریهای نوین در مهندسی مکانیک و سازه
83 مقاوم سازی برشی تیرهای بتن مسلح واقع در مناطق لرزه خیز جهت افزایش مقاومت و شکل پذیری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
84 مقاوم سازی پلهای خرپایی فلزی با ایجاد اتصالات کامپوزیت و پس کشیدگی فولادی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
85 مقاومت پیوند لوله های GFRP و PE (پلی اتیلن ) پرشده با بتن تحت دماهای بالا و سیکل های حرارتی (دریافت مقاله) سومین همایش کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران
86 مقایسه رفتار خمشی تیرهای HSC با تیرهای NSC مسلح به انواع مختلف میلگردهای FRP و فولادی به روش FEM (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
87 مقایسه ظرفیت برشی دیوار برشی بتنی مستقیم و خمیده تحت نیروی زلزله (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
88 مقایسه عملکرد پوزولانهای مصنوعی مختلف در مخلوطهای سیمان پرتلند (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران
89 مقایسه مقاومت های فشاری 7 و 28 روزه آزمایشگاهی بتن کارگاهی با پیش بینی مبحث نهم (مطالعه موردی بتن ساختمان های مسکونی شهر تبریز) (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی بتن
90 مکان یابی بهینه سیستم مهار بازویی در ساختمان های بلند فولادی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
91 موقعیت اولین مفصل های پلاستیک در سازهای خمشی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران