دکتر سیدرضا امیرآبادی زاده

دکتر سیدرضا امیرآبادی زاده مربی دانشکده فنی و مهندسی گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

دکتر سیدرضا امیرآبادی زاده

Dr. Seyed Reza Amir Abadi Zadeh

مربی دانشکده فنی و مهندسی گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر ایجاد روکش کامپوزیتی حاوی دی بوراید تیتانیوم به روش جوشکاری توپودری بر رفتارهای سایش و سختی فولاد ساده کربنی (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 48، شماره: 4
2 اثر ایجاد روکش کامپوزیتی نیترید وانادیم به روش جوشکاری توپودری بر سختی فولاد کربنی (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 49، شماره: 3
3 بررسی تاثیر جایگزینی عنصر وانادیوم به جای نیوبیوم بر ریزساختار و رفتار خوردگی فلز جوش الکترود E۳۴۷-۱۶ (دریافت مقاله) فصلنامه مواد نوین دوره: 11، شماره: 39
4 بررسی ریزساختار و مقاومت به سایش لایه رویه سخت پایه Fe-C-Nb بر روی فولاد ساده کربنی (دریافت مقاله) فرآیندهای نوین در مهندسی مواد دوره: 3، شماره: 3
5 تعیین مقدار بهینه عنصر بور موثر بر انرژی ضربه در دماهای پایین فلز جوش فولاد ساده کربنی جوشکاری شده به روش SAW (دریافت مقاله) فصلنامه مواد نوین دوره: 6، شماره: 21
6 مقایسه ریزساختار، سختی و مقاومت به سایش چهار نوع آلیاژ جوش روکش سخت با فولاد CK۷۰ سخت کاری شده به منظور جایگزینی تیغه های برشی (دریافت مقاله) فرآیندهای نوین در مهندسی مواد دوره: 6، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Application of artificial intelligence (AI) in buildinginformation modeling (BIM) projects on Metaverse (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
2 آنالیز نور خورشید برپایه رویکرد BIM (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
3 اBIMنه فقط برای ساختمان (دریافت مقاله) کنگره بین المللی عمران،معماری و شهرسازی معاصر جهان
4 اثر افزودن عنصر مس بر ریز ساختار و خواص مکانیکی فلز جوش فولاد ساده کربنی ST52 جوشکاری شده به روش GMAW (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب ایران، بیست و یکمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و دهمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
5 اثر بور بر ریز ساختار فلس جوش فولاد ساده کربنی جوشکاری شده با فرآیند SAW (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و چهارمین کنفرانس ملی آزمایشهای غیرمخرب
6 اثر ترکیب شیمیایی روکش الکترود بر ریزساختار و مقاومت به ضربه جوشهای تولیدی به روش SMAW (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
7 اثر درصد فلاکس های بازیافتی آلومینات قلیایی و روتیلی در جوشکاری زیر پودری فولاد ساده کربنی بر نحوه انتقال عناصر و ترکیب شیمیایی فلز جوش (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و دومین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
8 اثر دمای پیشگرم جوشکاری GTAW بر خواص مکانیکی و ریزساختار ناحیه جوش چدن نشکن GGG40 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
9 اثر مقادیر جزیی عنصر بور بر مقاومت به ضربه فلز جوش فولاد ساده کربنی جوشکاری شده به روش زیر پودری (SAW) (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و سومین کنفرانس ملی آزمایشهای غیر مخرب
10 ایجاد روکش سخت نیتریدی روی سطح فولاد ساده ی کربنی با استفاده از روش جوشکاری توپودری تحت گاز نیتروژن به عنوان گاز محافظ و فعال (دریافت مقاله) چهاردهمین سمینار ملی مهندسی سطح
11 Effect of copper addition on the structure and mechanical properties of ST52 plain carbon steel weld metal made by GMAW method (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب ایران، بیست و یکمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و دهمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
12 Energy Optimization With Structure BIM (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
13 بررسی اثر بازیسیته و ترکیب شیمیایی روکش الکترود E310 بر میزان بازیابی و تلفات عناصر آلیازی و حضور آخال ها در منطقه جوش (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن ریخته گری ایران
14 بررسی اثر تغییرات در ترکیب شیمیایی روکش الکترود E310 بر میزان بازیابی و تلفات عناصر آلیاژی در منطقه جوش (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
15 بررسی جوش پذیری فولاد VCN 150 به فولاد ST52 توسط الکترودهای مختلف (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
16 بررسی ریز ساختار و انرژی ضربه فلز جوش فولاد 37 St جوشکاری شده به روش SAW با استفاده از درصد های متفاوت فلاکس بازیافتی کلسیم سیلیکاتی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و دومین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
17 بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی فلز جوش الکترود 16-E347 حاوی عنصر وانادیم (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و نهمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
18 بررسی ریزساختار، سختی و مقاومت به سایش لایه روکش سخت کامپوزیتی ایجاد شده به روش جوشکاری FCAW حاوی ذرات TiB2 بر روی فولاد ساده کربنی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
19 بررسی مقایسه رفتار خوردگی فولاد ساده کربنی جوشکاری شده با الکترودهای سلولزی ،روتیلی و قلیایی (دریافت مقاله) چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
20 بهبود شکل ظاهری، عمق نفوذ و خواص مکانیکی جوش فولادهای ساده کربنی کم کربن در فرآیند GTAW به کمک فلاکس های فعال کننده سطحی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
21 تاثیر عنصر مس بر ریزساختار مقاومت به ضربه فلز جوش فولاد ساده کربنی جوشکاری شده به روشGMAW (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هشتمین کنفرانس مـلی آزمایش های غیرمخرب
22 کاربرد BIM در مثلث مدیریت پروژه (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی تکنیک های توسعه پایدار در مدیریت و مهندسی صنایع با رویکرد شناخت چالش های دائمی
23 مدیریت طراحی و بهینه سازی فضاهای داخلی با واقعیت مجازی تعاملی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش ها و دستاوردهای نو در علوم، مهندسی و فناوری های نوین
24 مزایای مدیریت واحد های صنعتی با مدلسازی اطلاعات ساخت (BIM) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی تکنیک های توسعه پایدار در مدیریت و مهندسی صنایع با رویکرد شناخت چالش های دائمی
25 مولودی سازه در BIM , BMS (دریافت مقاله) کنگره بین المللی علوم و مهندسی