پروفسور علیرضا انوشیروانی

پروفسور علیرضا انوشیروانی

پروفسور علیرضا انوشیروانی

Prof. ََAlireza Anushiravani

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تاثیرگذاری حافظ بر ملک الشعرای انگلیس آلفرد لرد تنسن (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 11، شماره: 21
2 تحلیل تطبیقی و بینا رشته ای شعر و نقاشی در آثار سهراب (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 3، شماره: 1
3 دراسه ادبیه لفیلم الف لیله ولیله فی ضوء اعاده البناء (دریافت مقاله) کاوش نامه ادبیات تطبیقی دوره: 6، شماره: 22
4 دور دنیا با هشتاد کتاب (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات بین ­رشته­ ای ادبیات، هنر و علوم انسانی دوره: 1، شماره: 2
5 رباعیات عمر خیام فیتزجرالد و گفتمان مذهبی عصر ویکتوریا (دریافت مقاله) دوفصلنامه نقد زبان و ادبیات خارجی دوره: 6، شماره: 2
6 سخن سردبیر (دریافت مقاله) فصلنامه نقد ادبی دوره: 12، شماره: 47
7 فاطمه سیاح و ادبیات تطبیقی در ایران، تاملی دیگر (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات بین ­رشته­ ای ادبیات، هنر و علوم انسانی دوره: 3، شماره: 1
8 مطالعه تطبیقی اقتباس های سینمایی مرگ یک فروشنده اثر آرتور میلر (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات تطبیقی دوره: 12، شماره: 23
9 معرفت شناسی تطبیقی عشق الهی از دیدگاه مولوی و هربرت (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 4، شماره: 13
10 ناسامانگی ادبیات تطبیقی در ایران (دریافت مقاله) مجله ادبیات پارسی معاصر دوره: 9، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Remaking of a Myth: A Study of Sarah Kane’s Phaedra’s Love as a Portrayal of British Royal Family (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دستاوردهای نوین در آموزش، ادبیات، و مترجمی زبان انگلیسی
2 گفتگومندی باختینی:مقایسه ی تطبیقی کنش کلام ها در شعر مهدی اخوان ثالث و ساموئل تیلور کالریج (دریافت مقاله) ششمین همایش پژوهشهای ادبی