امیر سلطانی محمدی

 امیر سلطانی محمدی عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز گروه آبیاری و زهکشی

امیر سلطانی محمدی

Amir Soltani

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز گروه آبیاری و زهکشی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی مدل SIMETAW در شبیه سازی پارامترهای هواشناسی و تبخیر و تعرق پتانسیل در چهار اقلیم مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 40، شماره: 2
2 Effects of Climate Change and Drought-Stress on Plant Physiology (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته زیست شناختی و زیست پزشکی دوره: 3، شماره: 1
3 بررسی اثر بافت وفاصله انتقال بر انتشارپذیری نیترات در خاک ماسه ای با استفاده از مدل های بریگهام، فرید – کامبرنوس و کد CXTFIT (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 39، شماره: 4
4 بررسی اثر شوری آب آبیاری و سوپر جاذب بر بعضی خصوصیات هیدرولیکی و فیزیکی خاک لوم شنی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 39، شماره: 2
5 بررسی اثرشوری آب در آبیاری بارانی برمیزان شاخص CWSI برای برنامه ریزی آبیاری ذرت تابستانه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 39، شماره: 3
6 بررسی تاثیر شوری آب آبیاری بر کارآیی شاخص CWSI در شرایط اقلیمی اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 39، شماره: 4
7 بررسی عملکرد باگاس نیشکر در کاهش نیترات خروجی از زهاب زهکش های زیرزمینی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 39، شماره: 2
8 بررسی عملکرد سیستم آبیاری بارانی ارابه ای (قرقره ای یا گان) اجرا شده در مزرعه عصمتیه قم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 38، شماره: 4
9 بررسی و مقایسه مدل های ریاضی فرید – کامبرنوس و بریگهام برای محاسبه انتشاپذیری نیترات در شرایط اشباع (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 25، شماره: 3
10 برنامه ریزی آبیاری ذرت تابستانه تحت دونوع آبیاری سطحی و بارانی با استفاده از شاخصCWSI درشرایط اقلیمی اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 38، شماره: 4
11 شبیه سازی توزیع شوری درخاک تحت آبیاری قطر های تیپ با آب شوربا استفاده از مدل SWAP (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 3
12 شبیه سازی رطوبت خاک و عملکرد ذرت در شرایط آبیاری با آب شور با مدل SALTMED (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 40، شماره: 1
13 شبیه سازی شوری آب زیرزمینی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی، الگوریتم بهینه سازی ذرات و مدل SEAWAT (مطالعه موردی: مزارع کشت و صنعت نیشکر دعبل خزاعی) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 23، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز حساسیت مدل آبیاری نواری به پارامترهای ورودی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
2 اثر سطوح مختلف پلیمر سوپر جاذب و شوری آب آبیاری بر ظرفیت نگهداشت خاک و تخلخل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
3 اثر سطوح مختلف سوپرجاذب و شوری آب آبیاری بر روی تغییرات کمی و کیفی زهاب (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
4 ارزیابی بیست روش تخمین تبخیر-تعرق گیاه مرجع مبتنی بر سه دسته دمایی، تشعشعی و انتقال جرم ( مطالعه موردی: شهرستان آبادان) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
5 ارزیابی روش های مختلف تخمین تبخیرتعرق گیاه مرجع مبتنی بر دمای هوا، تابش ×خورشیدی و انتقال جرم درشهرستان رامهرمز (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
6 ارزیابی سیستم آبیاری بارانی ارابه ای (قرقرهای یا گان) (مطالعه موردی: مزرعه عصمتیه قم) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
7 ارزیابی سیستمهای آبیاری بارانی کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک در شهرستان مهران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
8 ارزیابی شاخص تنش آبی گیاه برای سیب زمینی تحت رژیم های متفاوت آبیاری در سامانه آبیاری قطره ای زیر سطحی (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
9 ارزیابی عملکرد شبکه های آبیاری استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از شاخص های مدیریتی سازمان بین المللی آب (دریافت مقاله) همایش ملی الکترونیکی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
10 ارزیابی عملکردسیستم آبیاری دوارمرکزی center pivot مطالعه موردی استان قم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بحران آب
11 ارزیابی کیفی آب رودخانه کارون از لحاظ کشاورزی در بازه اهواز- خرمشهر (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
12 ارزیابی کیفی آب رودخانه کارون برای مصارف شرب و کشاورزی در ایستگاه ملاثانی (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
13 ارزیابی مدل SWC-HPC در پیش بینی خصوصیات هیدرولیکی خاک (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
14 ارزیابی نه روش تخمین تبخیر و تعرق گیاه مرجع مبتنی بر تابش خورشید در استان خوزستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی با محوریت فرهنگ زیست محیطی
15 استفاده از تالاب های مصنوعی در تصفیه فاضلابهای شهری و صنعتی (دریافت مقاله) اولین همایش سازگاری با کم آبی
16 Characterising Permeability Heterogeneity at the Core Scale from Tracer Tests (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی دانشجویی مهندسی نفت
17 برآورد آب سبز و آب آبی گیاهان زراعی دشت دزفول (دریافت مقاله) همایش ملی الکترونیکی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
18 برآورد خطوط مبنای بالا و پایین برای دوره های مختلف رشد گیاه ذرت تابستانه جهت مدیریت آبیاری در شرایط اقلیمی اهواز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست
19 برآورد دمای سطحی زمین در دشت بیرجند با استفاده از سنجش از دور (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
20 بررسی اثر افزایش دما بر نیاز آبی نیشکر ، ذرت ، گندم بهاره و زمستانه در شرایط اقلیمی اهواز (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
21 بررسی اثر تنش شوری بر عملکرد ذرت با استفاده از شاخص CWSI و مقایسه آن با مدل هافمن (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
22 بررسی اثر کاربرد بیوچار کاه گندم بر برخی ویژگی های یک خاک لوم-شنی در محیط لایسی متر (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
23 بررسی اثرکاربرد با گاس نیشکر و به عنوان فیلتر آلی در شوری و اسیدیته آب زهکشی (دریافت مقاله) همایش ملی آب، انسان و زمین
24 بررسی انتشارپذیری یون نیترات در خاک ماسه ای با استفاده از مدل CXTFIT (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آب، انسان و زمین
25 بررسی انتشارپذیری یون نیترات در خاک های ماسه ای درشت و ریز در فواصل انتقال مختلف (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آب، انسان و زمین
26 بررسی پتانسیل استفاده از فاضلاب به عنوان منبع آب نامتعارف (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آب، انسان و زمین
27 بررسی پدیده خشکسالی و شاخص های مختلف آن در حوضه کرخه (مطالعه موردی: ایستگاه افرینه و تنگ سیاب واقع در استان لرستان) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
28 بررسی پدیده خشکسالی و شاخص های مختلف آن در حوضه کرخه (مطالعه موردی: ایستگاه کاکارضا و دهنو واقع در استان لرستان) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست
29 بررسی تاثیر افزودن بیوچار اصلاح شده و زئولیت در خاک بر کاهش آلودگی منابع آب سطحی از طریق کاهش حجم زهاب خروجی (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
30 بررسی تاثیر بافت و برهم خوردگی خاکبر رطوبت اندازه گیری شده با پروب دفنی در روش انعکاس سنجی زمانی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
31 بررسی تاثیر کاهش آب رودخانه قمرود بر روی کمیت و کیفیت سفره آب زیرزمینی دشت قم (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
32 بررسی تاثیر مدیریت آبیاری با آبهای شور - سدیمی و شیرین به صورت تلفیقی بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک با بافت سیلتی لوم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آب، انسان و زمین
33 بررسی تاثیر مدیریت آبیاری با آبهای شور سدیمی و شیرین به صورت تلفیقی بر -خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک با بافت سیلتی لوم (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
34 بررسی روند تغییرات گرادیان شوری آب آبیاری در سیستم آبیاری بارانی با دو لترال موازی (مطالعه موردی: مزرعهی آزمایشی دانشگاه شهید چمران اهواز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
35 بررسی شاخصهای مکانیزاسیون ازدیدگاه انرژی درسامانه های آبیاری تحت فشاروسطحی برای تولیدگندم درمنطقه شمال اهواز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
36 بررسی عملکرد باگاس نیشکر در کاهش نیترات خروجی از زهاب زهکش های زیر زمینی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
37 بررسی عملکرد سیستم آبیاری بارانی دوار مرکزی (Center ivot) مجهز به سیستم LEPA (مطالعه موردی: مزرعه عصمتیه قم) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
38 بررسی قابلیت مدل Aqua crop در شبیه سازی عملکرد ذرت تحت تنش شوری در شرایط اقلیم اهواز (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
39 بررسی کارایی مدل SDSM در شبیه سازی شاخص های دمایی در دو اقلیم خشک و بسیار مرطوب ( مطالعه موردی : اهواز و رشت ) (دریافت مقاله) همایش ملی الکترونیکی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
40 بررسی کارایی نرم افزار کراپ وات برای برنامه ریزی آبیاری ذرت تابستانه درشرایط اقلیمی اهواز (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
41 بررسی کیفیت آب دریاچه سد کرخه با استفاده از شاخص کیفی آب (W.Q.I) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی زنجیره تامین سبز
42 بررسی مدل تلاطمی k-ε در تخمین تنشبرشی در کانال مستطیلی صاف (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
43 بررسی وضعیت منابع آب زیرزمینی دشت های حوضه آبریز بختگان - مهارلو (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
44 بررسی هدایت هیدرولیکی خاک اشباع با توجه به بافت خاک ( مطالعه موردی: ناحیه عمرانی 3 رامهرمز) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بررسی ابعاد اجرای طرح توسعه کشاورزی ۵۵۰ هزار هکتاری
45 پهنه بندی تبخیر وتعرق و ضریب گیاهی با استفاده از تصاویر ماهواره ای مطالعه موردی- دشت بیرجند (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
46 پیش بینی شوری آب آبیاری مزارع کشت و صنعت نیشکر دعبل خزاعی با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
47 تاثیر کاربرد سطوح مختلف هیدروچار کاه گندم بر منحنی رطوبتی خاک لوم- شنی و شبیه سازی آن با نرم افزار RETC (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
48 تحلیل حساسیت پارامترهای مدل آبیاری فارو (شیاری) با استفاده از کد کامپیوتری sirmod (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
49 تحلیل حساسیت مدل SALTMED به پارامترهای ورودی در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
50 تخمین ضریب انتشار طولی در کانالهای آبیاری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
51 تصفیه شیرابه (سالن دریافت) زباله در تالاب مصنوعی افقی با استفاده ازگیاه وتیور (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست
52 تصفیه شیرابه زباله در تالاب مصنوعی افقی با استفاده ازگیاه وتیور (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
53 تعیین تبخیر و تعرق مرجع با استفاده از روش های درون یابی و مقایسه آن با روش های تجربی (مطالعه موردی: استان گلستان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بحران آب
54 تعیین شاخص تنش آبی گیاه (CWSI) ذرت تابستانه برای مدیریت آبیاری جهت حداکثر بهره وری آب در شرایط اقلیمی اهواز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست
55 تعیین ضرایب اصلاحی روابط ضریب یکنواختی CU) و یکنواختی توزیعDU) برای منطقه اهواز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
56 طراحی ارابه آبیاری دارای دو بال با قابلیت تنظیم ارتفاع متناسب با نوع محصول (ارابه عصمتیه) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
57 فرآیندهای اساسی به کار رفته در مدل SIMETAW برای تولید داده های هواشناسی و تخمین تبخیر تعرق (دریافت مقاله) همایش ملی الکترونیکی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
58 کاربرد مدل CSUID جهت ارزیابی و مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
59 کاربرد مدل SIMETAW در شبیه سازی متغیرهای اقلیمی و محاسبه تبخیر تعرق پتانسیل (دریافت مقاله) همایش ملی الکترونیکی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
60 کاربرد مدل فازی عصبی در تخمین تنش برشی در مقطع مستطیلی با زبری ناهمگن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
61 محاسبه اجزای شاخص رد پای آب در کشت بهاره و تابستانه تولید ذرت در شهرستان اهواز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
62 مدیریت مشارکتی در طرح های آبی، راهکار موثر و چالش های پیش رو (بررسی موردی: طرح های آبی سازمان آب منطقه ای آذربایجان غربی) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
63 مقایسه عملکرد دو مدل DRAINMOD و شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی سطح ایستابی (مطالعه موردی: مزارع کشت و صنعت نیشکر دعبل خزاعی) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
64 مقایسه منحنی کالیبراسیون دستگاه TDR (مدل TRASE SYSTEM1) با مدل های تاپ وهمکاران (1980) ومدل ترکیبی در بافت های مختلف (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی