حسن قالیباف اصل

 حسن قالیباف اصل دانشیار دانشگاه الزهرا

حسن قالیباف اصل

دانشیار دانشگاه الزهرا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه مدلی برای بقای شرکت ها در بازار سرمایه ایران: برآزش مدل پوتانگ (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 7، شماره: 4
2 اعتباریابی ابعاد و مولفه های فرهنگ ریسک: کاربرد دلفی فازی (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 11، شماره: 42
3 بررسی ارتباط بین عملکرد و نامتقارنی اطلاعات با ساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 2، شماره: 2
4 بررسی تاثیر امنیت شغلی مدیر عامل شرکت بر هموارسازی سوددر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری دوره: 4، شماره: 9
5 بررسی رابطه بین ریسک گریزی مدیران و عملکرد نهادهای مالی در بازار سرمایه (مطالعه موردی صندوق های مشترک سرمایه گذاری) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 3، شماره: 3
6 بررسی رابطه بین ریسک و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران : اثر شتاب و ریسک نقدشوندگی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 21، شماره: 7
7 بررسی رابطه بین سیاست تقسیم سود با عدم تقارن اطلاعاتی و نقدشوندگی سهام (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 4، شماره: 3
8 تاثیر مدیریت منابع و مصارف بر کارایی بانک ها با تاکید بر نقش تعدیل کنندگی حاکمیت شرکتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار دوره: 12، شماره: 45
9 طراحی مدل ریاضی مدیریت دارایی و بدهی با استفاده از برنامه ریزی آرمانی در شرکت های بیمه ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 27، شماره: 1
10 طراحی و تبیین چارچوبی برای شناسایی و دسته بندی ریسک های منابع انسانی: کاربرد رویکرد کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 7، شماره: 2
11 طراحی و تبیین چارچوبی برای شناسایی و دسته بندی ریسک های منابع انسانی: کاربرد رویکرد کیفی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 7، شماره: 2
12 فرااعتمادی مدیران سرمایه گذاری و شاخص های ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 1، شماره: 1
13 محافظه کاری شرطی حسابداری و انعطاف پذیری مالی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 4، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی اثر شوکهای اقتصادی بر شاخص صنایع مختلف (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
2 پوشش ریسک نرخ تورم با استفاده از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت اقتصاد و حسابداری با رویکرد چابک سازی سازمانی
3 شاخص های کیفیت بازارهای مالی و تاثیر آن بر حدنوسان قیمت و نقدشوندگی بازار سرمایه (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی حسابداری ایران
4 طراحی الگوی ارزیابی سرمایه فکری بنگاه های اقتصادی در اعطای تسهیلات اعتباری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران
5 طراحی الگوی ارزیابی سرمایه فکری بنگاههای اقتصادی در اعطای تسهیلات اعتباری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه نظام تامین مالی در ایران