دکتر مهدی سرور

دکتر مهدی سرور رئیس دانشگاه امیرالمومنین علیه السلام

دکتر مهدی سرور

Dr. Mehdi Sarvar

رئیس دانشگاه امیرالمومنین علیه السلام

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.