دکتر عادل آذر

دکتر عادل آذر استاد گروه مدیریت دولتی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر عادل آذر

Dr. Adel Azar

استاد گروه مدیریت دولتی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه چارچوب پیشنهادی آینه نگاری منطقه ای به مثابه حوزه پژوهشی میان رشته ای مورد مطالعه سند توسعه آمایش استان یزد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 8، شماره: 2
2 ارائه مدل تجاری سازی ایده های کارآفرینانه در مراکز رشد (مطالعه دانشگاه آزاد اسلامی قزوین) (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 10، شماره: 38
3 ارائه مدل سنجش تناسب شغل و شاغل مبتنی بر استعدادها (مورد مطالعه: مرکز آمار ایران) (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 10، شماره: 35
4 ارایه مدل ریاضی ارزیابی عملکرد 360 درجه (پیمایشی در سازمان ملی بهره وری) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 18، شماره: 66
5 ارایه مدل ساختاری تفسیری از شاخص های انتخاب تامین کننده مبتنی بر مسیولیت اجتماعی شرکت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 15، شماره: 47
6 ارایه مدل مدیریت عملکرد در سطح دولت (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 4، شماره: 4
7 ارزیابی عملکرد شرکت با استفاده از نسبت های مالی: کاربردی از رویکرد تحلیل پوششی داده بوت استرپ شده (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 32، شماره: 2
8 ارزیابی فرایندکاوی در کشف مدل فرایندهای نیمه اتوماتیک صنعت بانکداری (مورد مطالعه فرایند صدور ضمانت نامه بانکی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 17، شماره: 52
9 ارزیابی و رتبه بندی ریسک در پروژه های تونل سازی با استفاده از روش تخصیص خطی (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 22، شماره: 1
10 ارزیابی و مقایسه روشهای عارضه یابی سازمان با رویکرد AHP فازی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 7، شماره: 2
11 الگوی خلاقانه شفافیت حکمرانی خوب برای سازمان های سیاستگذار در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 9، شماره: 2
12 اولویت بندی ابزارهای مدیریت نوآوری بر پایه شاخصه های اقتصاد دانش محور: مدلAHP (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی دوره: 13، شماره: 25
13 Performance Appraisal of Iranian Municipalities by DEA Method (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مدیریت ، حسابداری و اقتصاد دوره: 2، شماره: 9
14 بخش بندی بازار حمل و نقل عمومی شهری با استفاده از تحلیل خوشه ای (مطالعه موردی: منطقه شش شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 2، شماره: 7
15 بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی بر رفتار شهروندی سازمانی: نقش میانجی درگیری شغلی، رضایت شغلی و آوای کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 9، شماره: 4
16 بررسی راهکارهای ارتقای قابلیت پذیری سیاسی، اجتماعی، اداری و فنی خط مشی های عمومی کشور با استفاده از رویکرد خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 1، شماره: 3
17 بررسی میزان آشنایی و به کارگیری فنون علم مدیریت در صنایع تولیدی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 2، شماره: 4
18 به کارگیری الگوریتم ژنتیک برای انتخاب پرتفولیوی بهینه ای با اهداف غیر خطی بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 16، شماره: 48
19 بین المللی شدن صنایع کوچک و متوسط: ابعاد و استراتژی های جامع (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کارهای بین المللی دوره: 2، شماره: 1
20 پارک های علم و فناوری و اقتصاد شهری، محلی و منطقه ای، شناسایی عوامل زمینه ای مؤثر در ارزیابی عملکرد این سازمان های نوظهور (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 1، شماره: 3
21 تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر مزیت رقابتی با تبیین نقش میانجی عملکرد نوآوری شرکت های صادرکننده در صنعت پوشاک (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کارهای بین المللی دوره: 3، شماره: 2
22 تاثیر نوآوری محوری بر عملکرد مالی از طریق یکپارچگی زنجیره تامین و قابلیت های رقابتی (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری دوره: 3، شماره: 12
23 تاثیر یکپارچگی اطلاعاتی بر عملکرد مالی با رویکرد مبتنی بر دانش (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری دوره: 3، شماره: 9
24 تاملی بر مبانی پارادایمیک و پارادایم نگاری در مطالعات میان رشته ای مورد مطالعه بازاریابی کارآفرینانه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 2، شماره: 1
25 تبیین ثبات و تغییر خط مشی یارانه ای ایران: چهارچوب ایتلاف مدافع (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 5، شماره: 1
26 تبیین ثبات و تغییر خط مشی یارانه ای ایران: چهارچوب ایتلاف مدافع (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 5، شماره: 1
27 تبیین مدل تصمیم گیری شهودی در فضای عدم قطعیت ناشی از نوآوری (مور مطالعه:شرکت های دانش بنیان) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 7، شماره: 1
28 تبیین مدل تصمیم گیری شهودی در فضای عدم قطعیت ناشی از نوآوری (مور مطالعه:شرکت های دانش بنیان) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 6، شماره: 4
29 تبیین و طراحی مدل رسالت مسئولیت اجتماعی سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 2، شماره: 8
30 تحلیل پوششی داده ها (DEA) و فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) : مطالعه ای تطبیقی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 7، شماره: 27
31 تحلیل مقایسه ای عوامل موثر در قیمت گذاری زیر ارزش ذاتی در عرضه عمومی اولیه سهام شرکتهای دولتی و غیردولتی؛ مطالعه موردی: شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1380 تا 1388 (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 7، شماره: 1
32 تحلیل میان سطحی تاثیر رهبری تحولی و روابط گروه کاری بر توانایی حل مساله و رفتارهای نوآورانه کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 2، شماره: 5
33 تحلیل نقش راهبر در شبکه های رسمی همکاری علم و فناوری در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 7، شماره: 1
34 تعیین کارایی نسبی دانشکده های مدیریت با رویکرد تحلیل فراگیر داده ها (Data Envelopment Analysis) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 2، شماره: 6
35 درآمدی بر الزامات فرایندی و معیارهای انتخاب مدیران منابع انسانی دولت (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 2، شماره: 2
36 رتبه بندی استان های کشور با رویکرد تحلیل پوششی داده ها با به کارگیری شاخص های توسعه انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 8، شماره: 27
37 رتبه بندی و تبیین نقش صنایع ملی از حیث اهمیت در ارتقاء برند ملت ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت برند دوره: 5، شماره: 4
38 رویکردی ترکیبی برای انتخاب استراتژی کسب و کار (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 2، شماره: 4
39 زیست بوم ارتباطات سیار در ایران مبتنی بر روش تحلیل شبکه های اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 7، شماره: 28
40 سنجش و تحلیل کیفیت خدمات هتل های سنتی با استفاده از ابزار تحلیل اهمیت عملکرد از دیدگاه گردشگران داخلی ( مورد مطالعه هتلهای سنتی منتخب استان یزد) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 12، شماره: 39
41 شناسایی پارامترهای ملی اثرگذار بر عوامل ریسک استقرار ERP در ایران با رویکرد نظریه ی چندزمینه ای (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 11، شماره: 41
42 شناسایی ریسک های راهبردی زنجیره تامین صنعت خودروسازی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 8، شماره: 32
43 شناسایی عوامل موثر بر ایجاد سازمان مربی گرا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 22، شماره: 71
44 شناسایی و اولویت بندی معیارهای تامین مالی مطلوب در بازار سرمایه اسلامی از منظر اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی دوره: 9، شماره: 18
45 شناسایی و اولویت بندی معیارهای موثر در مدیریت سبد محصولات شرکت های بیمه ای با استفاده از فنون MADM (مطالعه موردی بیمه پارسیان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 24، شماره: 3
46 شناسایی و رتبه بندی شاخصهای ارزیابی عملکرد مساجد تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 22، شماره: 2
47 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر عملکرد ارزش محور منابع انسانی در بخش دولتیبا رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 5، شماره: 3
48 شناسایی و رتبه بندی معیارهای موثر بر مکان یابی مساجد (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 21، شماره: 2
49 طراحی الگوی چند سطحی عقلانیت در سازمان با رویکرد اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 25، شماره: 4
50 طراحی الگوی مدیریت تعالی رزمندگان دفاع مقدس (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 23، شماره: 3
51 طراحی سطح کلان نظام مدیریت فرهنگ اسلامی با رویکرد روش شناسی سیستم های نرم (SSM) (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 10، شماره: 1
52 طراحی مدل استوار برای تخصیص قطعات به تأمین کنندگان (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 25، شماره: 3
53 طراحی مدل برنامه ریزی تولید چندمحصولی در زنجیره تامین براساس رویکرد برنامه ریزی آرمانی (مطالعه ی موردی: گروه صنعتی برنز) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 12، شماره: 34
54 طراحی مدل پیش بینی و ارزیابی ظرفیت نوآوری شرکت های دانش بنیان با رویکرد استنتاج فازی عصبی- تطبیقی(ANFIS) (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 13، شماره: 47
55 طراحی مدل ترکیبی منبعیابی در زنجیره تامین با بکارگیری فرایندتحلیل شبکه ای، ویکور و مدل چندهدفه در محیط فازی مطالعه موردی: شرکت کابل البرز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 14، شماره: 42
56 طراحی مدل خط مشی گذاری تجاری سازی فناوری نانوبا رویکرد متدولوژی سیستم های نرم (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 5، شماره: 2
57 طراحی مدل ریاضی تخصیص بهینه بودجه، با رویکرد MADMبودجه حمایتی دولت از شهرداری های کشور (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 4، شماره: 2
58 طراحی مدل ریاضی تخصیص بهینه در زنجیره تامین سبز دو مرحله ای با استفاده از تحلیل پوششی داده های شبکه ای (NDEA) و مدارهای الکتریکی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 17، شماره: 54
59 طراحی مدل ریاضی کسری برنامه ریزی تولید با رویکرد فازی (مورد مطالعه: شرکت مبل خاورمیانه) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 9، شماره: 22
60 طراحی مدل شایسته گزینی روسای مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 9، شماره: 3
61 طراحی مدل شایسته گزینی روسای مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 9، شماره: 3
62 طراحی مدل کسب وکار انطباقی با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 7، شماره: 14
63 طراحی مدل کمینهسازی عدم اطمینان بر اساس معیارهای کیفیت دادههای حسابداری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 13، شماره: 50
64 طراحی مدل مدیریت زنجیره ی تامین خدمات با رویکرد نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 11، شماره: 39
65 طراحی مدل هوشمند امکان سنجی طرح های صنعتی با رویکرد صنعت سبز (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 11، شماره: 1
66 طراحی مدل هوشمند تناسب شغل و شاغل مبتنی بر استعدادها با رویکرد داده کاوی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 8، شماره: 4
67 طراحی مدل هوشمند تناسب شغل و شاغل مبتنی بر استعدادها با رویکرد داده کاوی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 8، شماره: 4
68 طراحی نظام انگیزه ی خدمت رسانی عمومی در بخش دولتی ایران با رویکرد خبره محور تفسیری (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 9، شماره: 32
69 طراحی نظام مدیریت راهبردی ریسک زنجیره تامین صنعت خودروسازی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 9، شماره: 33
70 طراحی و تبیین مدل خودتوسعه ای منابع انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 1، شماره: 4
71 طرح ریزی و بهبود بسط عملکرد کیفیت رویکرد مدل کانو فازی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 10، شماره: 27
72 عوامل و محرکهای تحول در نظام پاسخگویی مالی و عملیاتی بخش عمومی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 11، شماره: 37
73 فهم خاتمه خط مشی های عمومی در ایران؛ پژوهشی بر مبنای نظریه پردازی داده بنیاد (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 9، شماره: 1
74 قیمت گذاری محصول در یک زنجیره تامین دوسطحی با استفاده ازمفهوم تیوری بازی ها در محیط فازی شهودی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 14، شماره: 43
75 کاربرد نگاشت شناختی فازی به منظور طراحی ساختار علی و تحلیل توانمندسازهای مدیریت زنجیره تامین پایدار در صنعت پتروشیمی (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 12، شماره: 43
76 کاوش فرایند رفتارهای منافقانه در ارتباطات بین فردی در سازمان با استفاده از نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 4، شماره: 1
77 مدل برنامه ریزی آماری – فازی برای انتخاب پرتفولیوی بهینه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 5، شماره: 20
78 مدل جامع عدالت سازمانی با رویکرد اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 23، شماره: 74
79 مدلسازی دینامیکی کاهش متوسط زمان پرداخت خسارت در شرکت های بیمه: رویکرد پویاشناسی سیستم (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 5، شماره: 10
80 مروری بر روش های ارزیابی عملکرد شعب بیمه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 22، شماره: 2
81 مفاهیم موثر بر دانش بنیان شدن رسانه ملی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 4، شماره: 2
82 مقایسه تطبیقی جامعیت شاخص های اندازه گیری شفافیت اطلاعاتی و سطح افشاء اطلاعات در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 4، شماره: 2
83 مقایسه عملکرد شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی و بخش عمومی غیردولتی در بورس اوراق بهادار تهران(مورد مطالعه: واگذاری های پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی دوره: 1، شماره: 2
84 نگاشت مدل تولید پایدار با رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری و دیمتل فازی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 15، شماره: 46
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 An Innovative Framework for Measurement of Competitiveness in Supply Chains: A Fuzzy Approach (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
2 Analysis of hazardous materials routing scenarios with Operations research approach: A Case Study from Fars province of Iran (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
3 ارائه چارچوبی سیستمی جهت ارزشیابی سیستم نوآوری بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و اولین همایش بین ‏المللی تجارت و اقتصاد الکترونیکی
4 ارائه روشی جهت اولویت بنذی نیازهای مشتریان در کارخانجات لبنی بااستفاده از روش ANP مورد مطالعه: پگاه گلپایگان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
5 ارائه مدل مفهومی عوامل موثر بر نوآوری باز در مراکز تحقیق و توسعه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس حسابداری و مدیریت
6 ارائه مدلی برای رتبه بندی سهام تحت محیط تصمیم گیری چند شاخصه فازی گروهی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
7 ارائه مدلی جهت معرفی عوامل موثر بر رفتار مشتریان در سپرده گذاری بانکی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
8 ارائه یک چارچوب مفهومی به منظور تبیین نقش تحریم بر تصمیم به خرید، سبک تصمیم گیری مصرف کننده و آمیخته بازاریابی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
9 ارائه یک متدولوژی برای شبیه سازی ارتباطات بین سازمانی دستگاه های دولت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
10 ارایه مدل تلفیقی انتخاب شریک تجاری سبز و مدیریت زنجیره تامین سبز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
11 ارزیابی توان اکولوژی استان همدان جهت انجام فعالیت های آبزی پروری به کمک GIS (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
12 ارزیابی ریسک با استفاده از تجزیه و تحلیل بروز خطا و تصمیم گیری با روش تاپسیس وویکور فازی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد وحسابداری
13 ارزیابی عملکرد شهرداری مناطق 22 گانه تهران با استفاده ازتحلیل پوششی داده های پنجره ای (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
14 ارزیابی محصولات بر اساس رویکرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) و فرایند تحلیل شبکه(ANP) (نمونه پژوهشی: شرکت صنعتی پارس خزر) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
15 ارزیابی نظام آموزش عالی با استفاده از روش ترکیبی کارت امتیازی متوازن و پویایی های سیستم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
16 ارزیابی و انتخاب تأمین کننده بر مبنای یک روش فازی: مورد مطالعه شرکت خودرو سازی زامیاد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
17 ارزیابی و اولویت بندی عناصر FMEA با استفاده از روش های AHP فازی و TOPSISفازی (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های علوم مدیریت
18 ارزیابی و رتبه بندی ریسکت عملیات تونلسازی بر اساس روش LINIM AP (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
19 استفاده از رویکرد گسترش عملکرد کیفیت در فضای فازی جهت بهبود کیفیت و توسعه محصول مورد مطالعه: محصول شیر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
20 الگوسازی ساختار تعاملی اقدامات لجستیک معکوس در شرکت تولیدی جی لیان جی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
21 امکان سنجی اجرای بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در مرکز آمار ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
22 اولویت بندی روشهای استفاده مجدد از فاضلاب شهری تصفیه شده با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) نمونه موردی، فاضلاب شهری همدان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی بهداشت محیط
23 Mathematical optimization model for green supplier selection and ordering allocation (A case study: an automotive company) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
24 The Model of World Class Manufacturing Maturity for Car Manufacturing Industry (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت اجرایی
25 بازکاوی مفهوم عدالت سازمانی: (مفاهیم، ابعاد، راه کارها) (دریافت مقاله) اولین همایش داخلی مدیریت و حسابداری
26 بخش بندی مشتریان با استفاده از مدل توسعه یافته RFM بر مبنای ارزش طول عمر مشتری (مورد مطالعه سازمان نیازمندی های همشهری) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،کارآفرینی و توسعه اقتصادی
27 بخش بندی مشتریان با استفاده از مدل توسعه یافته RFM بر مبنای ارزش طول عمر مشتری(مورد مطالعه سازمان نیازمندی های همشهری) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و بازاریابی
28 بررسی ابعاد رفتار شهروندی سازمانی درآموزش و پرورش شهرستان رشت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
29 بررسی اثر ابعاد کیفیت خدمات بر رفتار خرید از طریق تمایل به خرید (مورد مطالعه: مشتریان دیجی کالا) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی تازه یافته ها در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر کارآفرینی در صنایع
30 بررسی اثرات و مکانیسم تنوع جنسیتی هیئت مدیره بر دست کاری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آینده پژوهی،مدیریت و توسعه پایدار
31 بررسی ارتباط بین اخلاق حرفه ای و مفاهیم بنیادین مدل EFQM در تعالی پایدار سازمان ها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی
32 بررسی تاثیر دوسوتوانی سازمانی بر عملکرد سازمان های خدماتی با نقش تعدیلگری پویایی های محیطی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی
33 بررسی تاثیر دوسوتوانی سازمانی بر عملکرد سازمان های خدماتی با نقش تعدیلگری پویایی های محیطی (مورد بررسی: شعبه های بانک های خصوصی شهر رشت) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی
34 بررسی تاثیر سکوت سازمانی بر سرمایه اجتماعی با تاکید برنقش میانجی تعهد سازمانی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهش در حسابداری و مدیریت
35 بررسی تاثیر یکپارچگی زنجیره تامین بررضایت مشتری و عملکرد مالی مطالعه موردی: شرکت شهرک های صنعتی شهراهواز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد
36 بررسی رابطه ابعاد معنویت سازمانی باایجاد اعتماد و مسئولیت پذیری در کارکنان (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
37 بررسی رابطه ی بین عناصر مدیریت سرمایه در گردش و ساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
38 بررسی عوامل رضایت مندی مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتریان در کارخانه ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
39 بررسی عوامل موثر بر مدیریت گردشگری پایدار مکان های تاریخی و طبیعی بر اساس تحلیل اهمیت – عملکرد (مطالعه موردی: شهر همدان) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
40 بررسی فرصت های جدید در زنجیره تأمین با تاکید بر زنجیره تأمین پایدار و حلقه بسته (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
41 بررسی مفاهیم نوین درپیاده سازی اثربخش هوشمندی کسب و کار (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
42 بررسی میزان تاثیر توسعه و بهسازی برنامه های مسیر شغلی بر تعهد سازمانی در شرکت توزیع برق استان گیلان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
43 بررسی نقش مدیریت دانش برنوآوری سازمان موردمطالعه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیلان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
44 بررسی نقش مولفه های توسعه بازار مالی در تولید ناخالص داخلی ایران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آینده پژوهی،مدیریت و توسعه پایدار
45 بررسی و تاثیر عوامل کیفیت خدما ت آماری از منظر کاربارن آمار مورد مطالعه: مرکز امار ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
46 بکارگیری مفاهیم مدیریت زنجیره تامین در طراحی نظام اجرایی شرکتهای کشتی سازی ایران (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
47 پذیرش بانکداری اینترنتی از سوی کارکنان بانکهای خصوصی و دولتی استان ایلام (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
48 پیش بینی قیمت سهام با استفاده از روش شبکه عصبی فازی با به کارگیری نمو هموار ساده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
49 تاثیر کیفیت خدمات ناب الکترونیک بر امنیت ادراک شده از سوی مشتری(مطالعه موردی: بانک تجارت) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
50 تاثیر گسترش بازار مالی بر رشد اقتصاد ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت و حسابداری
51 تاثیرتجربه برند بر ترجیحات مشتریان ؛مطالعه تطبیقی مشتریان بانک های ملی وپاسارگاد شهرستان رشت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
52 تأثیر استرس شغلی بر رضایت شغلی درمرکز آمار ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت و مهندسی صنایع
53 تئوری درام و تحلیل تقابلی : روشی برای ساختار دهی مسأله در مدلسازی سیستم های پویا (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
54 تحقق خرید جانبی با رویکرد اثربخشی مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد ارتباطات بازاریابی یکپارچه (مورد مطالعه بانک پارسیان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد
55 تحقیق در عملیات، حمل و نقل مواد خطرناک؛ ضرروتها، کاربردها،راهبردهای آینده (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
56 تحلیل پوششی داده های شبکه ای برای اندازه گیری کارایی شعب بانک (مطالعه موردی : شعب درجه 3 یکی از بانک های استان گیلان) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در مطالعات مدیریت
57 تحلیل سناریوی تاثیر ظرفیت مسیر در مسیریابی مواد خطرناک با رویکرد ریاضی،مورد مطالعه:شبکه راههای استان فارس (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
58 تحلیل سناریوی مسیریابی مواد خطرناک با رویکرد ریاضی؛ مورد مطالعه: شبکه راههای استان فارس (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
59 توسعه مدل بودجهریزی برمبنای عملکرد در سازمانهای پروژهمحور (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه
60 توسعه مدل مفهومی تصمیم گیری برون سپاری استراتژیک؛ خلق ارزش مشترک و ایجاد شبکه اشتراک دانش (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
61 چارچوبی برای شناسایی شایستگی های خط مشی گذاران ملی (نمایندگان مجلس قانونگذاری) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نقش پژوهش در قانونگذاری
62 خوشه بندی مشتریان با استفاده از رویکرد داده کاوی Crisp و متدلوژی توسعه یافته LRFM (مورد مطالعه سازمان نیازمندی های همشهری) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
63 رابطه بازاریابی اخلاقی با وفاداری مشتریان شعب بانک رفاه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
64 رتبه بندی مناطق بانک با استفاده از روشهای MADM (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد
65 رده بندی فاکتورهای ریسک پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری با تمرکز برسازمان هایی که این استراتژی را برای خود انتخاب نموده اند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی
66 سنجش عملکرد اثر بخش در بانکهای ایران با نگاه استراتژیک و رویکرد مدل امتیازات متوازن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد
67 سنجش قابلیت های R&D با دیدگاه NPD در شرکت ایران خودرو (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
68 شبیه سازی سیستم تولید پیوسته در کارخانه تولیدی و مقایسه ی آن با سیستم تولید سنتی (مطالعه ی موردی در کارخانه ی داروسازی سلامت) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
69 شبیه سازی، ابزاری برای آموزش مدیریت؛ مورد مطالعه بازار کالاهای مصرفی مبتنی بر ترکیب روش های پویایی شناسی سیستم و شبیه سازی چندعاملی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
70 شناسایی عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی در شرکت های دانش بنیان با رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در مطالعات مدیریت
71 شناسایی و اولویت بندی ریسک در پروژه های سدسازی با رویکرد MADM (مورد مطالعه: سد مخزنی شهر بیجار) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
72 شناسایی و اولویت بندی معیارهای موثر در طراحی استراتژیک پرتفولیوی خدمات بیمه ای با استفاده از فنون MADM ( مطالعه موردی بیمه پارسیان) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
73 شناسایی و اولیت بندی عوامل موثر بر موفقیت در تبلیغات با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی
74 شناسایی و رتبه بندی موانع بکارگیری مدیریت دانش در زنجیره تامین (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی
75 طراحی مدل ارزیابی عملکرد توزیع کننده در زنجیره تامین با استفاده از رویکرد فازی فرآیند تحلیل شبکه (صنعت پوشاک) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
76 طراحی مدل استقرار مهندسی ارزش با رویکرد ISM (مورد مطالعه: شرکت صنعتی آرد ماشین) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه
77 طراحی مدل استقرار مهندسی ارزش با رویکردISM(مورد مطالعه: شرکت صنعتی آرد ماشین) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی
78 طراحی مدل استوار انتخاب تامین کننده در حالت منبع یابی چند گانه : جهشی به سوی کاهش ریسک زنجیره تامین (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
79 طراحی مدل پویا برای ارزیابی کارکنان ستادی بانک با رویکردی کارت امتیازی متوازن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
80 طراحی مدل ترکیبی GP-FANP برای تولید محصول جدید در بسط عملکرد کیفیت QFD مورد مطالعه : شرکت بهداد (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
81 طراحی مدل ریاضی ارزیابی و عملکرد وزارت صنایع و معادن بر اساس مدل AHP , TOPSIS و SAW (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد
82 طراحی مدل ریاضی یکپارچه زنجیره تأمین کارخانه تولیدی یدکی موتور ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
83 طراحی مدل شبکه ای برای ارزیابی محصولات شرکت صنعتی پارس خزر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
84 طراحی مدل شبکه عصبی فازی به منظور تدوین استراتژی فناوری با رویکرد تحلیل ثبت اختراعات (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
85 طراحی مدل کارخانه تولیدی دوسوتوان با استفاده از رویکرد مدل سازی ساختاری- تفسیری (ISM) (مطالعه موردی: کارخانجات تولیدی استان گیلان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
86 طراحی مدل مسئولیت اجتماعی سازمان با رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری(ISM) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
87 طراحی مدلی برای کنترل هزینه های کل کیفیت با استفاده از رویکرد ساختاری تفسیری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
88 طراحی مدلی پویا برای ارزیابی عملکرد موسسات مالی با رویکرد کارت امتیازی متوازن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مدیریت و حسابداری
89 طراحی نظام مدیریت کیفیت جامع در بخش کشاورزی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت
90 طزاحی مدل پویایی سیستم رفتار افزاد جامعه در حوزه جذب سپرده (دریافت مقاله) اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار
91 عوامل موثربرمزیت رقابتی باتاکید برهوشمندی رقابتی و سازمانی درصنایع موادغذایی شهرستان رشت (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
92 کاربرد تحلیل تتراد تاییدی در تحقیقات بازاریابی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی
93 کاربرد تصمیم گیری چند معیاره در ارزیابی تصمیمات خرید بر مبنای خروجی های الگوریتم ژنتیک؛ مدل پویای تعیین اندازه دسته و انتخاب تامین کننده (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
94 محاسبه عدد RPN فازی بصورت جمعی و برمبنای تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
95 مدل اخلاق کسب و کار در موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی راهبرد شمال (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
96 مدل پیش بینی چگونگی رفتار مشتری در سپرده گذاری بانکی با رویکرد پویایی سیستم (دریافت مقاله) اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار
97 مدل پیشبینی چگونگی رفتار مشتری در سپردهگذاری بانکی با رویکرد پویایی سیستم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری
98 مدلی برای انتخاب مدیران براساس FAHP وآنتروپی شانون سازمانهای مورد بررسی سازمانهای دولتی استان گیلان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی الکترونیکی رویکردهای کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت
99 مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری و نقش آن بر رضایت مشتریان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
100 مسئولیت اجتماعی در زنجیره تأمین با رویکرد انتخاب تأمین کنندگان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
101 معرفی ابزارهای سیستمی نرم برای مرحله آغازش در چرخه حیات مدیریت پروژه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تفکر سیستمی در عمل
102 مقایسه تحلیل عاملی معادلات ساختاری با روشهای لیزرل و PLS درپژوهش های مدیریت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
103 مقایسه عملکرد و بهره وری شعب پست استان گیلان با تکنیک تحلیل فراگیر داده ها ( DEA ) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
104 نقش کارآفرینی در بهبود دانش صاحبان کسب و کار کوچک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
105 هوشمندی کسب وکارراهی برای دستیابی به اثربخشی سازمانی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری