پروفسور عادل آذر

پروفسور عادل آذر استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس

پروفسور عادل آذر

Prof. Adel Azar

استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 "بررسی رابطه بین ساختار شبکه تامین با کارایی تولید: رویکرد تحلیل شبکه اجتماعی و تحلیل پوششی داده ها" (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 4، شماره: 2
2 آینده پژوهی: ارائه تصویر آینده سازمان با استفاده از رویکرد برنامه ریزی سناریو (مورد مطالعه: مرکز آمار ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 10، شماره: 38
3 اثر تفاضلی نوسان عناصر سود بر قابلیت پیش‌‌بینی سود (دریافت مقاله) مدیریت دارایی و تامین مالی دوره: 6، شماره: 2
4 اجرای حسابرسی عملیاتی با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده یکپارچه (IDEA): مدرکی از صنعت بیمه ایران (دریافت مقاله) مجله مدل سازی پیشرفته ریاضی دوره: 3، شماره: 2
5 اخلاق در پژوهش عملیات (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 6، شماره: 1
6 اخلاق در پژوهش عملیاتی و توسعه پایدار (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 7، شماره: 3
7 ارائه الگوی افول برند در صنعت مواد غذایی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 17، شماره: 34
8 ارائه الگوی رهبری افراد قومیت آذری زبان در سازمان براساس مدل فرهنگی لوییس (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 22، شماره: 54
9 ارائه الگوی موثر نظارت و ارزیابی عملکرد مالی بخش عمومی در بودجه ریزی بر مبنای عملکرد Providing an Effective Model for Monitoring and Evaluating Public Sector Financial Performance in Performance-based Budgeting (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 13، شماره: 52
10 ارائه ترکیبی از برنامه ریزی پویای تصادفی تقریبی و الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی چندمرحله ای سبد سهام با معیار ریسک GlueVaR (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 11، شماره: 3
11 ارائه چارچوب پیشنهادی آینه نگاری منطقه ای به مثابه حوزه پژوهشی میان رشته ای مورد مطالعه سند توسعه آمایش استان یزد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 8، شماره: 2
12 ارائه چارچوب عوامل سازمان هوشمند در شرکت های تولیدی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 5، شماره: 2
13 ارائه چارچوبی از عوامل موفقیت برنامه جانشین پروری در سازمان های دانش محور (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 10، شماره: 3
14 ارائه چارچوبی کمی برای نگاشت شناختی فازی لایه ای، با استفاده از رویکرد ترکیبی «نقشه خودسازماندهنده» و «تئوری گراف و رویکرد ماتریس» (SOM-GTMA) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 13، شماره: 1
15 ارائه روش شناسی پالایش اهداف استراتژیک به منظور تدوین نقشه های استراتژی: رویکرد ترکیبی بسط عملکرد کیفیت و غربالگری فازی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 3، شماره: 3
16 ارائه روش شناسی گام به گام تدوین نقشه های راهبرد: رویکرد ترکیبی بسط عملکرد کیفیت، غربال سازی فازی و نقشه های شناختی فازی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 7، شماره: 3
17 ارائه رویکردی گام به گام برای شبیه سازی نقشه استراتژی با استفاده از نقشه های شناختی فازی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 4، شماره: 2
18 ارائه رویکردی مبتنی بر برنامه ریزی تصادفی و زنجیره مارکوف به منظور بهینه سازی بازتولید و برون سپاری در زنجیره تامین (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 18، شماره: 57
19 ارائه رویکردی نوین در پیش بینی و کشف تقلب صورت های مالی با استفاده از الگوریتم زنبور عسل (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 10، شماره: 3
20 ارائه مدل ارزیابی عملکرد زنجیره تامین خدمات با رویکرد نگاشت شناختی فازی (مورد مطالعه: صنعت بیمه) (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 4، شماره: 4
21 ارائه مدل ارزیابی عملکرد شعب بانک با استفاده از رویکرد ترکیبی تحلیل مولفه های اصلی و تحلیل پوششی داده ها PCA-DEA (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 5، شماره: 3
22 ارائه مدل اقتضایی تاثیر ساختار هیئت مدیره بر کیفیت سود: رویکرد معادلات ساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 10، شماره: 3
23 ارائه مدل بهینه قیمت گذاری محصولات فاسدشدنی (موردمطالعه فروشگاه زنجیره ای افق کوروش) (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 10، شماره: 4
24 ارائه مدل تجاری سازی ایده های کارآفرینانه در مراکز رشد (مطالعه دانشگاه آزاد اسلامی قزوین) (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 10، شماره: 38
25 ارائه مدل تفسیری ساختاری نظام جبران خدمات کارکنان بخش دولتی در راستای ارتقای سلامت اداری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 12، شماره: 3
26 ارائه مدل چابکی زنجیره تامین مورد مطالعه: شرکت سهامی ذوب آهن (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 3، شماره: 2
27 ارائه مدل دومرحله ای احتمالی استوار برای طراحی زنجیره تامین خون تاب آور با درنظرگرفتن اختلال زلزله و بیماری واگیردار (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 13، شماره: 4
28 ارائه مدل دینامیکی برای کاهش متوسط زمان پرداخت خسارت شرکت های بیمه (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 18، شماره: 71
29 ارائه مدل ریاضی برای انتخاب سبد کسب وکار با رویکرد هم افزایی زنجیره ارزش (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 8، شماره: 1
30 ارائه مدل سنجش تناسب شغل و شاغل مبتنی بر استعدادها (مورد مطالعه: مرکز آمار ایران) (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 10، شماره: 35
31 ارائه مدل سنجش عملکرد سازمان های چابک: رویکرد مدل سازی ساختاری–تفسیری (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 3، شماره: 4
32 ارائه مدل شناسایی مشکلات ورود به بازارهای آنلاین کسب و کار با کسب و کار (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 18، شماره: 38
33 ارائه مدل مفهومی بودجه ریزی برمبنای عملکرد (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 6، شماره: 4
34 ارائه مدل نقش استرس شغلی در تاثیرگذاری تعارض میان کار و خانواده فروش بر جذب مشتریان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت و کارآفرینی دوره: 5، شماره: 1
35 ارائه مدلی جهت شناخت، دسته بندی و تحلیل عدم اطمینان های موثر بر انتخاب شرکاء استراتژیک در بستر اقتصاد مقاومتی (مورد مطالعه شرکت ملی نفت ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 13، شماره: 1
36 ارائه یک الگوی شبکه عصبی برای تخمین روابط هزینه - فعالیت در بودجه ریزی بر مبنای عملکرد (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 17، شماره: 2
37 ارائه یک مدل ریاضی برای تحلیل ریسک های تعاملی سیستم زنجیره تامین دارو با استفاده از شبکه های باور بیزی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 9، شماره: 1
38 ارایه الگویی برای ارزیابی گزینه های طراحی مفهومی در پروژه های توسعه محصولات پیچیده دفاعی با در نظر گرفتن پیوستگی و تاثیر متقابل ریسک ها (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 9، شماره: 3
39 ارایه مدل برنامه ریزی خطی با رویکرد استوار برای بودجه ریزی بر مبنای عملکرد(PBB) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 3، شماره: 8
40 ارایه مدل ریاضی ارزیابی عملکرد 360 درجه (پیمایشی در سازمان ملی بهره وری) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 18، شماره: 66
41 ارایه مدل ساختاری تفسیری از شاخص های انتخاب تامین کننده مبتنی بر مسیولیت اجتماعی شرکت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 15، شماره: 47
42 ارایه مدل مدیریت عملکرد در سطح دولت (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 4، شماره: 4
43 ارایه یک مدل برنامه ریزی ریاضی چند هدفه فازی برای طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته با در نظر گرفتن عوامل محیط زیستی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 21، شماره: 8
44 ارزیابی اقتصادی پروژه های سرمایه گذاری، با استفاده از اختیارات سرمایه گذاری و تدوین سناریو مطالعه موردی : احداث نیروگاه خورشیدی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی دوره: 7، شماره: 2
45 ارزیابی تاب آوری زنجیره تامین صنعت برق در ایران: رویکرد فازی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی دوره: 5، شماره: 1
46 ارزیابی روش های پیش بینی ترکیبی : با رویکرد شبکه های عصبی - کلاسیک در حوزه اقتصاد (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 38، شماره: 2
47 ارزیابی طرح های اقتصادی صنعت سیمان با رویکرد سبز (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری دوره: 4، شماره: 34
48 ارزیابی عملکرد بیمارستان های دولتی استان یزد با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده های شبکه ای (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 35، شماره: 3
49 ارزیابی عملکرد شرکت با استفاده از نسبت های مالی: کاربردی از رویکرد تحلیل پوششی داده بوت استرپ شده (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 32، شماره: 2
50 ارزیابی فرایندکاوی در کشف مدل فرایندهای نیمه اتوماتیک صنعت بانکداری (مورد مطالعه فرایند صدور ضمانت نامه بانکی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 17، شماره: 52
51 ارزیابی کیفیت خدمات و رضایتمندی ارباب رجوع با استفاده از مدل سروکوال (دریافت مقاله) فصلنامه نظارت و بازرسی دوره: 1388، شماره: 7
52 ارزیابی و اولویت بندی روش های تامین مالی متناسب با صنعت دفاع جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) نشریه علمی پژوهش های راهبردی بودجه و مالی دوره: 3، شماره: 3
53 ارزیابی و رتبه بندی ریسک در پروژه های تونل سازی با استفاده از روش تخصیص خطی (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 22، شماره: 1
54 ارزیابی و مقایسه روشهای عارضه یابی سازمان با رویکرد AHP فازی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 7، شماره: 2
55 استفاده از تحلیل استواری وزنی در انتخاب استراتژی (مورد مطالعه: مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودروی سایپا) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 9، شماره: 4
56 استفاده از رویکرد دومرحله ای ماتریس ریسک و دیمتل، جهت شناسایی و تحلیل مهمترین ریسک های زنجیره تامین خون (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهداشت و درمان دوره: 11، شماره: 36
57 اکتساب دانش ضمنی در مدیریت دانش با استفاده از روش شبکه خزانه (موردمطالعه: واکاوی و تبیین عوامل کلیدی موفقیت در مدیریت کیفیت زنجیره تامین از نگاه خبرگان صنعت روی) (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 8، شماره: 4
58 الگوسازی و پیش‎بینی EPS شرکت‎های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد شبکه عصبی GMDH (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 20، شماره: 1
59 الگوی توسعه کارآفرینی اکوتوریسم در مناطق روستایی (مطالعه موردی: روددره های گردشگری استان تهران) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 46، شماره: 2
60 الگوی خلاقانه شفافیت حکمرانی خوب برای سازمان های سیاستگذار در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 9، شماره: 2
61 الگوی راهبردی تعامل مجلس و دولت در جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی دوره: 1، شماره: 2
62 الگوی گوناگونی نسل ها در رفتار مصرف کننده و تبیین آن با تاکید بر نگرش به آمیخته بازاریابی (مورد مطالعه: برند پوشاک) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت برند دوره: 10، شماره: 2
63 اندازه گیری سبک های رهبری در سازمان با رویکرد تفکر خلاف واقع (مورد مطالعه شرکت نفت فلات قاره ایران) (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 14، شماره: 55
64 اندازه گیری کارایی نسبی شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار با رویکرد تحلیل پوششی داده ها (شاخص های تکنولوژی اطلاعات) (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 15، شماره: 1
65 اندازه گیری کارایی نسبی مزیت رقابتی ایران بر اساس مدل کمی الماس گون پورتر در مقایسه با کشورهای منتخب رویکرد DEA (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 3، شماره: 3
66 اندازه گیری همسویی راهبردی سازمانی: رویکرد پویایی سیستم (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 6، شماره: 2
67 انعطاف پذیری راهبردی: از تحلیل مفهومی تا الگوی فرآیندی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 16، شماره: 29
68 اوراق بهادار اسلامی سرمایه گذاری با مسئولیت اجتماعی: مروری نظام مند بر ادبیات علمی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی دوره: 12، شماره: 3
69 اولویت بندی ابزارهای مدیریت نوآوری بر پایه شاخصه های اقتصاد دانش محور: مدلAHP (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی دوره: 13، شماره: 25
70 اولویت بندی عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی در صنعت کاشی با رویکرد ترکیبی تصمیم گیری چندشاخصه و تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 2، شماره: 1
71 Behavioral approach in multi-period portfolio optimization using genetic algorithm (دریافت مقاله) مجله آنالیز غیر خطی و کاربردها دوره: 14، شماره: 9
72 Comparing the Impact of Brand Value on Corporate Profit in B۲B and B۲C Businesses: A Case Study (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 12، شماره: 1
73 Evaluating the Performance of an Ambidextrous Bank Using an Agent-based Modeling Approach: A Case Study of Sepah Bank (دریافت مقاله) فصلنامه پیشرفتهایی در ریاضیات مالی و کاربردها دوره: 4، شماره: 4
74 Evaluating the Performance of Forecasting Models for Portfolio Allocation Purposes with Generalized GRACH Method (دریافت مقاله) فصلنامه پیشرفتهایی در ریاضیات مالی و کاربردها دوره: 2، شماره: 1
75 Factors Influencing Growth or Decline of Brand Performance in the Healthcare Industry: a case study in Shiraz hospitals (دریافت مقاله) مجله بهداشت و توسعه دوره: 7، شماره: 3
76 Identification of Disruptions and Associated Resilience Strategies in Blood Supply Chain Using a New Combined Approach (دریافت مقاله) فصلنامه امداد و نجات دوره: 12، شماره: 2
77 Model Design for Personnel Selection with Data Mining Approach (Case Study: A Commerce Bank of Iran) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 2، شماره: 4
78 Performance Appraisal of Iranian Municipalities by DEA Method (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مدیریت ، حسابداری و اقتصاد دوره: 2، شماره: 9
79 Synergy Management Model of the Holding by Fuzzy Approach; The Role of Information Technology in its Implementation (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 7، شماره: 1
80 Technical and Economic Factors in the Design Model Fuzzy Smart Priority Investment Projects for Industrial: Approach Fuzzy Expert System (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 10، شماره: 1
81 The Value Relevance of Net Financial Expenses during the Period of Imposing Sanctions: The Case of Iran (دریافت مقاله) مجله بین المللی مالی و حسابداری مدیریت دوره: 1، شماره: 4
82 بخش بندی بازار حمل و نقل عمومی شهری با استفاده از تحلیل خوشه ای (مطالعه موردی: منطقه شش شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 2، شماره: 7
83 بخش بندی بازار دارو با رویکرد شبکه‎های عصبی (مطالعه‎ی موردی: بازار دارو در ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 2، شماره: 4
84 بررسی اثر ویژگی های آزمودنی های پژوهش بر رابطه تنیدگی و رفتار شهروندی سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 5، شماره: 2
85 بررسی امکان تصحیح عناصر ساختاری جهت گیری بازار با رویکرد فرایندی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت عملیات خدمات دوره: 2، شماره: 1
86 بررسی تاثیر توسعه محصول سبز بر عملکرد سازمانی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 6، شماره: 1
87 بررسی تاثیر چابکی سازمانی بر افزایش مهارت دوسوتوانی سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 12، شماره: 42
88 بررسی تاثیر عوامل ویژه شرکتی بر عملکرد صادراتی کسب و کارهای تولیدی در ایران: با استفاده از داده های سرشماری کارگاه های صنعتی مرکز آمار ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 24، شماره: 93
89 بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی بر رفتار شهروندی سازمانی: نقش میانجی درگیری شغلی، رضایت شغلی و آوای کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 9، شماره: 4
90 بررسی تحولات جمعیتی ایران با استفاده از رویکرد پویایی سیستم (دریافت مقاله) دو فصلنامه نامه انجمن جمعیت شناسی دوره: 12، شماره: 24
91 بررسی رابطه جایگزینی دستکاری فعالیت های واقعی و دستکاری اقلام تعهدی اختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی دوره: 4، شماره: 2
92 بررسی رابطه علی عدالت سازمانی با رضایت مشتری از طریق نقش میانجی سرمایه اجتماعی در بانک های تجاری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی دوره: 3، شماره: 1
93 بررسی رابطه علیت گرنجری هشیائوی بازده شاخص ۱۱ بورس جهان با بازده شاخص بورس تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 16، شماره: 2
94 بررسی راهکارهای ارتقای قابلیت پذیری سیاسی، اجتماعی، اداری و فنی خط مشی های عمومی کشور با استفاده از رویکرد خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 1، شماره: 3
95 بررسی زیر ساخت های موجود موسسات اعتباری غیربانکی برای استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 16، شماره: 4
96 بررسی عوامل اثرگذار بر ارزیابی عملکرد ذیحسابان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 13، شماره: 47
97 بررسی عوامل موثر بر اثربخشی نظام بودجه ریزی عملیاتی در سازمان های عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 15، شماره: 1
98 بررسی عوامل موثر بر سطح افشای اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی دوره: 7، شماره: 1
99 بررسی عوامل موثر بر هماهنگی کانال های توزیع چندگانه از منظر عرضه‎کنندگان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 4، شماره: 1
100 بررسی قابلیت های خدماتی در صنایع کوچک ایران با استفاده از ادغام فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی و دیمتل فازی: دیدگاه مبتنی بر منابع (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 15، شماره: 1
101 بررسی میزان آشنایی و به کارگیری فنون علم مدیریت در صنایع تولیدی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 2، شماره: 4
102 بررسی نقش تخصص حسابرس در صنعت بر مدیریت واقعی سود و عملکرد عملیاتی آتی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 1، شماره: 1
103 بررسی نقش جوامع میزبان در پشتیبانی از توسعه گردشگری: استان گیلان (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 6، شماره: 2
104 بلوغ سرمایه انسانی در سازمان های تولیدی برتر و الزامات راهبردی آن (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 11، شماره: 42
105 به کارگیری الگوریتم ژنتیک برای انتخاب پرتفولیوی بهینه ای با اهداف غیر خطی بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 16، شماره: 48
106 به کارگیری شبکه‌های عصبی در پیش‌بینی سودآوری شرکتها (شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 3، شماره: 10
107 بهبود سنجش کارآیی و قدرت تفکیک در الگوهای DEA با ارئه یک الگوی جدید (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 7، شماره: 2
108 بهینه سازی زنجیره تامین تحویل به مشتری و مدیریت تقاضا با استفاده از مدیریت دانش: رویکرد پویایی سیستم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رفتاری در مدیریت دوره: 13، شماره: 29
109 بهینه سازی نگهداری و تعمیرات Proactive و کنترل موجودی با استفاده از فرایند تصمیم مارکوف و شبیه سازی در محیط اینترنت اشیاء صنعتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 8، شماره: 1
110 بین المللی شدن صنایع کوچک و متوسط: ابعاد و استراتژی های جامع (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار بین المللی دوره: 2، شماره: 1
111 پارک های علم و فناوری و اقتصاد شهری، محلی و منطقه ای، شناسایی عوامل زمینه ای مؤثر در ارزیابی عملکرد این سازمان های نوظهور (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 1، شماره: 3
112 پویایی شناسی رفتار مدیریت دانش بر حمل و نقل زنجیره تامین و لجستیک مبتنی برمتدولوژی پویایی سیستم (SD) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رفتاری در مدیریت دوره: 13، شماره: 30
113 پیش بینی بازده سهام با استفاده از نسبت های حسابداری با رویکرد شبکه های عصبی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 11، شماره: 28
114 پیش بینی قیمت سهام با ارائه مدلی ترکیبی با استفاده از تحلیل مولفه های اصلی و تئوری مجموعه های راف (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 7، شماره: 2
115 پیشایندها و پسایندهای نوسازی راهبردی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 12، شماره: 48
116 پیکره بندی مدل ریاضی دو مرحله ای برای مدیریت زنجیره تامین سبز (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 8، شماره: 4
117 پیکره‌بندی زنجیره تأمین خدمت با به‌کارگیری رویکرد عامل‌بنیان در صنعت بانکداری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت عملیات خدمات دوره: 1، شماره: 1
118 تاثیر عوامل سطح شرکتی و سطح نیروی کار بر عملکرد کسب و کارهای کوچک ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 13، شماره: 25
119 تاثیر مدیریت کیفیت جامع با نوآوری محصول و نوآوری فرآیندی بر رقابت پذیری شرکت (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 14، شماره: 28
120 تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد بانک ها: نقش میانجی بازارگرایی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 14، شماره: 22
121 تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر مزیت رقابتی با تبیین نقش میانجی عملکرد نوآوری شرکت های صادرکننده در صنعت پوشاک (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار بین المللی دوره: 3، شماره: 2
122 تاثیر نوآوری محوری بر عملکرد مالی از طریق یکپارچگی زنجیره تامین و قابلیت های رقابتی (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری دوره: 3، شماره: 12
123 تاثیر یکپارچگی اطلاعاتی بر عملکرد مالی با رویکرد مبتنی بر دانش (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری دوره: 3، شماره: 9
124 تاملی بر پیشایندهای رفتارهای انحرافی کارکنان با تاکید بر تعدیل گری شفافیت نقش در شرکت گاز استان سمنان (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 12، شماره: 45
125 تاملی بر مبانی پارادایمیک و پارادایم نگاری در مطالعات میان رشته ای مورد مطالعه بازاریابی کارآفرینانه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 2، شماره: 1
126 تاملی بر ناهمسانی شناختی پس از خرید: واکاوی عوامل موثر بر رفتار خرید مصرف کنندگان پوشاک مد (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 20، شماره: 45
127 تبیین الگوی جامع تحول راهبردی سازمانی در سازمانهای نظامی (دریافت مقاله) فصلنامه فرماندهی و کنترل دوره: 5، شماره: 4
128 تبیین تغییر خط مشی با استفاده از نظریه جریانات چندگانه کینگدون؛ مطالعه موردی تغییر قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 3، شماره: 1
129 تبیین ثبات و تغییر خط مشی یارانه ای ایران: چهارچوب ایتلاف مدافع (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 5، شماره: 1
130 تبیین ثبات و تغییر خط مشی یارانه ای ایران: چهارچوب ایتلاف مدافع (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 5، شماره: 1
131 تبیین چارچوب مدیریت مخارج عمومی در ایران (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 7، شماره: 3
132 تبیین مدل ارزیابی عقلانیت در سازمان با رویکرد اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 14، شماره: 3
133 تبیین مدل تصمیم گیری شهودی در فضای عدم قطعیت ناشی از نوآوری (مور مطالعه:شرکت های دانش بنیان) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 6، شماره: 4
134 تبیین مدل تصمیم گیری شهودی در فضای عدم قطعیت ناشی از نوآوری (مور مطالعه:شرکت های دانش بنیان) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 7، شماره: 1
135 تبیین و ارزیابی شاخص های اولویت گذاری پروژه های صنعتی به منظور برنامه ریزی بهینه در اقتصاد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصاد صنعتی دوره: 2، شماره: 3
136 تبیین و شناسایی عوامل موثر بر تصمیم گیری شرکت های دانش بنیان در شرایط عدم قطعیت (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 10، شماره: 1
137 تبیین و طراحی مدل رسالت مسئولیت اجتماعی سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 2، شماره: 8
138 تجاری سازی ایده های کارآفرینانه در حوزه انرژی های تجدیدپذیر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی دوره: 4، شماره: 1
139 تحقق رفاه ملی از رهگذر ارتقای ظرفیت رقابت پذیری ملی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 7، شماره: 2
140 تحلیل اثر متقابل بازیگران خودروی بدون راننده با روش آینده نگاری (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی دوره: 20، شماره: 49
141 تحلیل استراتژیک عرضه کنندگان بازار بین المللی نفت مبتنی بر مدل گراف
dor:۲۰.۱۰۰۱.۱.۲۴۲۳۴۶۲۱.۱۳۹۹.۱۰.۳۹.۷.۹ (دریافت مقاله)
فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 10، شماره: 39
142 تحلیل انواع ساختارهای راهبری شبکه های رسمی همکاری علم و فناوری در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 10، شماره: 4
143 تحلیل پوششی داده ها (DEA) و فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) : مطالعه ای تطبیقی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 7، شماره: 27
144 تحلیل پویای ارتباط صنعت و دانشگاه در خط مشی های آموزش عالی برنامه پنجم توسعه با رویکرد پویایی سیستم (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 3، شماره: 1
145 تحلیل چالش کیفیت آموزش عالی در برنامه پنجم توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 6، شماره: 21
146 تحلیل چالش های راهبری شبکه های رسمی همکاری علم و فناوری : مطالعه پنج شبکه منتخب در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری دوره: 8، شماره: 2
147 تحلیل مقایسه ای عوامل موثر در قیمت گذاری زیر ارزش ذاتی در عرضه عمومی اولیه سهام شرکتهای دولتی و غیردولتی؛ مطالعه موردی: شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1380 تا 1388 (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 7، شماره: 1
148 تحلیل میان سطحی تاثیر رهبری تحولی و روابط گروه کاری بر توانایی حل مساله و رفتارهای نوآورانه کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 2، شماره: 5
149 تحلیل نقش راهبر در شبکه های رسمی همکاری علم و فناوری در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 7، شماره: 1
150 تحلیل و واکاوی مانایی ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 16، شماره: 60
151 تحلیلی تاریخی برعلل شکست در پروژه های توسعه صنعت نفت (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 15، شماره: 3
152 تدوین استراتژی تحقیق و توسعه با استفاده از گسترش عملکرد کیفی تکنولوژی: رویکرد کشش بازار (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 2، شماره: 1
153 تدوین راهبرد فناوری های خودروی خودران با رویکرد ماتریس جذابیت - توانمندی (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 15، شماره: 1
154 تدوین مدل رضایتمندی جامعة میزبان از توسعة گردشگری (مورد مطالعه: ساکنان شهر لاهیجان) (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 5، شماره: 1
155 تدوین نقشه راه فناوری حمل ونقل هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیا در صنایع غذایی دارای زنجیره تامین سرد (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 14، شماره: 2
156 ترسیم نقشه راه فناوری با بهره گیری از رویکرد توسعه و تحلیل گزینه های راهبردی: شرکت مزارع نوین ایرانیان (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 13، شماره: 3
157 ترکیب تحلیل استواری و غربالگری فازی به منظور تدوین مدل برنامه ریزی استراتژیک استوار برای شبکه لجستیک خدمات؛ (مورد مطالعه شرکت توزیع برق شیراز) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 2، شماره: 1
158 ترکیب روش شناسی سیستم های نرم در دو سطح به منظور بهبود سیستم ارتقاء شغلی کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 20، شماره: 66
159 تصمیم گیری در مورد ابعاد دوسوتوانی با استفاده از رویکرد مدل سازی عامل گرا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 5، شماره: 4
160 تصمیم گیری مشارکتی در دوران پسا کرونا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 5، شماره: 2
161 تعیین کارایی نسبی دانشکده های مدیریت با رویکرد تحلیل فراگیر داده ها (Data Envelopment Analysis) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 2، شماره: 6
162 تعیین متغیرهای طراحی مدل مدیریت عملکرد در سطح دولت (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 7، شماره: 4
163 توسعه مدل تعالی پلیس با استفاده از رویکردهای AHP و DEMATEL (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 5، شماره: 4
164 توسعه و تبیین چرخه فرآیند پژوهش علم طراحی با رویکرد طراحی مدل (دریافت مقاله) فصلنامه حکمرانی و توسعه دوره: 2، شماره: 4
165 توسعه یک رویکرد برنامه ریزی فازی استوار برای طراحی زنجیره تامین حلقه بسته (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 6، شماره: 2
166 جمعیت و اشتغال در ایران: دیدگاه سیستمی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات جمعیتی دوره: 2، شماره: 2
167 چارچوبی برای شناسایی شایستگیهای خطمشیگذاران ملی (نمایندگان مجلس قانونگذاری) (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 19، شماره: 70
168 خط مشی گذاری بهینه سازی مصرف حامل های انرژی در شرکت ملی صنایع مس ایران (مورد مطالعه: مجتمع مس سرچشمه) (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 13، شماره: 45
169 خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد در عمل: آیا شواهد آماری در ارتقای اثربخشی و کارآیی خط مشی های آموزش عالی کشور موثرند؟ (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 8، شماره: 2
170 درآمدی بر الزامات فرایندی و معیارهای انتخاب مدیران منابع انسانی دولت (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 2، شماره: 2
171 رابطه میان زیرساخت های رایج نوآوری، ظرفیت جذب و عملکرد نوآورانه در سطح ملی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری دوره: 4، شماره: 4
172 راهبردهای تامین مالی کسب وکارهای نوپا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 12، شماره: 45
173 رتبه بندی استان های کشور با رویکرد تحلیل پوششی داده ها با به کارگیری شاخص های توسعه انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 8، شماره: 27
174 رتبه بندی و تبیین نقش صنایع ملی از حیث اهمیت در ارتقاء برند ملت ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت برند دوره: 5، شماره: 4
175 رویکرد اخلاقی در پژوهش عملیاتی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 8، شماره: 1
176 رویکرد استراتژی مذاکره و بازتاب مفاهمه جهت طراحی و تدوین استراتژی های کلان سازمانی (مورد مطالعه: شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 6، شماره: 3
177 رویکردی ترکیبی برای انتخاب استراتژی کسب و کار (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 2، شماره: 4
178 رویه های تحلیلی در حسابرسی: کاربردی از رویکرد تحلیل پوششی داده بوت استرپ شده (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری مالی دوره: 7، شماره: 25
179 رهبری تحول‎آفرین برند خاص: واکاوی نقش رفتارهای برند‎ساز کارکنان بر بشارت برند در شرکت‎های بیمه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 11، شماره: 1
180 زیست بوم ارتباطات سیار در ایران مبتنی بر روش تحلیل شبکه های اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 7، شماره: 28
181 ساختاردهی مسئله تدوین استراتژی با استفاده از رویکردهای استراتژی مذاکره و بازتاب مفاهمه و تئوری درام (مورد مطالعه: فاز پالایش بعد از تولید زنجیره تامین سبز گاز) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 1، شماره: 1
182 ساختاردهی مسئله تعارضات بین سازمانهای بیمه گر و بیمارستان ها با ترکیب رویکردهای تئوری درام و استراتژی مذاکره و بازتاب مفاهمه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 6، شماره: 4
183 ساختاردهی مسئله تعارضات مدیریت پسماند بیمارستانی با ترکیب رویکردهای تئوری درام و استراتژی مذاکره و بازتاب مفاهمه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط دوره: 7، شماره: 3
184 ساختن برای ماندن در «اداره»: فهم پویایی های ساخت اجتماعی واقعیت در پرتو قوم نگاری سازمانی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 3، شماره: 3
185 سازمان مانا: کاربرد مدل سیستم های مانا (VSM) در طراحی ساختار سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 12، شماره: 47
186 سنجش اخلاق بر اساس مدل شبکه ای فازی از اخلاق کسب و کار (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 8، شماره: 3
187 سنجش بازاریابی اجتماعی در گردشگری سلامت (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 5، شماره: 18
188 سنجش فرآیندمحوری کسب وکار در صنعت بانکداری ایران (مورد مطالعه: بانک های تجاری – دولتی ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 7، شماره: 4
189 سنجش و تحلیل کیفیت خدمات هتل های سنتی با استفاده از ابزار تحلیل اهمیت عملکرد از دیدگاه گردشگران داخلی ( مورد مطالعه هتلهای سنتی منتخب استان یزد) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 12، شماره: 39
190 سیاه چاله های بودجه در نظام بودجه ریزی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 8، شماره: 4
191 سیستم های ابتکاری انتقادیCSH: ابزاری کاربردی برای بهبود عملکرد بانکداری شرکتی دربانک ملت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 4، شماره: 3
192 شبیه سازی تغییرات جمعیتی ایران با استفاده از مدل پایه عامل بنیان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات جمعیتی دوره: 3، شماره: 1
193 شبیه سازی عامل بنیان زنجیره تامین خدمت بانکداری بر مبنای منطق غلبه خدمت (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 9، شماره: 3
194 شبیه سازی فازی در شرایط عدم اطمینان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 4، شماره: 2
195 شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های اقتصاد اشتراکی در سیستم‌های تولیدی (مورد مطالعه: شرکت‌های قطعه‌سازی استان قم) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در مدیریت تولید و عملیات دوره: 11، شماره: 2
196 شناسایی پارامترهای ملی اثرگذار بر عوامل ریسک استقرار ERP در ایران با رویکرد نظریه ی چندزمینه ای (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 11، شماره: 41
197 شناسایی حلقه‎های علی مرتبط با رویکردهای متداول در مدل تعالی سازمانی مبتنی بر پویایی سیستم (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 12، شماره: 2
198 شناسایی ریسک های راهبردی زنجیره تامین صنعت خودروسازی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 8، شماره: 32
199 شناسایی عوامل علی موثر بر ارزیابی عملکرد پارک های علم و فناوری (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی- پژوهشی نوآوری و ارزش آفرینی دوره: 2، شماره: 4
200 شناسایی عوامل موثر بر ایجاد سازمان مربی گرا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 22، شماره: 71
201 شناسایی عوامل موثر بر پایداری طرح های بازنشستگی خصوصی با استفاده از رویکرد ترکیبی متدولوژی سیستم های نرم و نگاشت شناختی فازی (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 11، شماره: 43
202 شناسایی مدل های ذهنی مدیران شرکت های صنایع غذایی از موانع توسعه صادرات (نمونه کاوی: مدیران شرکت های لبنی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 12، شماره: 1
203 شناسایی مولفه های سیستم تامین منابع انسانی در راستای ارتقای سلامت نظام اداری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 11، شماره: 2
204 شناسایی نسل‎ها در محل کار ایران (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 15، شماره: 4
205 شناسایی و استخراج مولفه های اصلی مدیریت ریسک سازمان با استفاده از روش فراترکیب (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 4، شماره: 3
206 شناسایی و اولویت بندی توانمندسازهای مدیریت زنجیره تامین پایدار در صنعت پتروشیمی با رویکرد ترکیبی «فراترکیب» و «نظریه گراف ها و رویکرد ماتریسی» (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 20، شماره: 64
207 شناسایی و اولویت بندی معیارهای تامین مالی مطلوب در بازار سرمایه اسلامی از منظر اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی دوره: 9، شماره: 18
208 شناسایی و اولویت بندی معیارهای موثر در مدیریت سبد محصولات شرکت های بیمه ای با استفاده از فنون MADM (مطالعه موردی بیمه پارسیان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 24، شماره: 3
209 شناسایی و تحلیل ریسک‌های عملیاتی با استفاده از نگاشت شناختی فازی (دریافت مقاله) مدیریت دارایی و تامین مالی دوره: 6، شماره: 4
210 شناسایی و دسته بندی پیامدهای خودروی بدون راننده (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری دوره: 12، شماره: 1
211 شناسایی و رتبه بندی شاخصهای ارزیابی عملکرد مساجد تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 22، شماره: 2
212 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر عملکرد ارزش محور منابع انسانی در بخش دولتیبا رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 5، شماره: 3
213 شناسایی و رتبه بندی معیارهای موثر بر مکان یابی مساجد (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 21، شماره: 2
214 شناسایی و طراحی مدل خوشه بندی قابلیت های خدماتی در صنایع کوچک ایران با استفاده از رویکردهای تحقیق در عملیات نرم: تبیین میک مک (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار بین المللی دوره: 5، شماره: 2
215 طراحی الگوی ارزشیابی عملکرد مدیران در پلیس پیشگیری (مورد مطالعه: کلانتری) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 7، شماره: 4
216 طراحی الگوی ارزیابی عملکرد گروه های کاری: تبیین و بسط الگوی تحلیل پوششی داده های استوار (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 6، شماره: 4
217 طراحی الگوی تجهیز و تخصیص منابع شرکت های لیزینگ جمهوری اسلامی ایران در چارچوب فقه امامیه (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی دوره: 11، شماره: 2
218 طراحی الگوی تدوین راهبرد صنعت: مورد مطالعه صنعت پتروشیمی (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 28، شماره: 4
219 طراحی الگوی چند سطحی عقلانیت در سازمان با رویکرد اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 25، شماره: 4
220 طراحی الگوی خبره تعیین سازوکار تامین مالی در رشته های علوم انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران دوره: 4، شماره: 1
221 طراحی الگوی عامل محور به منظور ارزیابی عملکرد فرآیندهای سازمان (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 9، شماره: 18
222 طراحی الگوی مدیریت تعالی رزمندگان دفاع مقدس (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 23، شماره: 3
223 طراحی الگوی مفهومی ارزیابی عملکرد راهبردی: مبتنی بر زنجیره ارزش آفرینی راهبردی پویا (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 12، شماره: 15
224 طراحی چارچوبی برای اندازه گیری کیفیت خدمات در زنجیره تامین (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 2، شماره: 2
225 طراحی چارچوبی برای پیشنهادیه خط مشی عمومی: پژوهش ترکیبی (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 18، شماره: 68
226 طراحی راهبرد نگهداشت مشتری با استفاده از الگوی پیش بینی رویگردانی مشتری مبتنی بر یادگیری عمیق (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 12، شماره: 3
227 طراحی سطح کلان نظام مدیریت فرهنگ اسلامی با رویکرد روش شناسی سیستم های نرم (SSM) (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 10، شماره: 1
228 طراحی سیستم استنتاج عصبی-فازی تداوم زنجیره تامین (مورد مطالعه شرکت ایران خودرو) (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 23، شماره: 90
229 طراحی سیستم استنتاج فازی به منظور برآورد امتیاز کانون های ارزیابی (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 12، شماره: 47
230 طراحی سیستم خبره فازی برای امکان سنجی سبز پروژه های صنعتی (مورد مطالعه: صنعت نفت) (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 10، شماره: 2
231 طراحی مدل آماد معکوس چند دوره ای با مسیرهای متفاوت بازیابی محصول در شرایط عدم قطعیت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 2، شماره: 4
232 طراحی مدل ارتقای کیفیت خدمات در مراکز آماری (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 6، شماره: 4
233 طراحی مدل ارزیابی تاب آوری زنجیره تامین صنعت برق با استفاده از رویکرد آمیخته: تحلیل تم تحلیل عاملی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 11، شماره: 1
234 طراحی مدل ارزیابی عملکرد دو سطحی پارک های علم و فناوری با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 3، شماره: 4
235 طراحی مدل ارزیابی عملکرد زنجیره تامین خدمات- محصول در صنایع لوازم خانگی با استفاده از تحلیل عاملی و شبکههای عصبی- فازی با مطالعه موردی شرکتهای لوازم خانگی در کشور ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در مدیریت تولید و عملیات دوره: 10، شماره: 2
236 طراحی مدل ارزیابی عملکرد گروههای کاری: رویکرد تحلیل پوششی داده های چندسطحی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 2، شماره: 3
237 طراحی مدل ارزیابی ملاحظه های اخلاق کسب وکار (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 11، شماره: 1
238 طراحی مدل ارزیابی نرم افزارهای بودجه ریزی بر مبنای عملکرد با رویکرد دیمتل فازی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 14، شماره: 51
239 طراحی مدل استوار برای تخصیص قطعات به تأمین کنندگان (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 25، شماره: 3
240 طراحی مدل اعتماد آگاهانه ذی نفعان به سازمان (مورد مطالعه: مشتریان شرکت های خودروسازی داخلی) (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 16، شماره: 2
241 طراحی مدل اندازه گیری نوآوری سازمان با رویکرد تحلیل پوششی داده های شبکه ای پویا (مورد مطالعه: دانشگاه های سطح یک کشور) (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 9، شماره: 1
242 طراحی مدل اندازه گیری نوآوری سازمان با رویکرد تحلیل پوششی داده های شبکه ای پویا و اعمال محدودیت های فازی برای کنترل اوزان و یافتن اوزان عمومی (مورد مطالعه: دانشگاه های سطح یک کشور) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 12، شماره: 3
243 طراحی مدل برنامه ریزی تولید چندمحصولی در زنجیره تامین براساس رویکرد برنامه ریزی آرمانی (مطالعه ی موردی: گروه صنعتی برنز) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 12، شماره: 34
244 طراحی مدل بودجه ریزی بر مبنای عملکرد (مورد مطالعه: دانشگاه تربیت مدرس) (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 4، شماره: 3
245 طراحی مدل بودجه ریزی عملیاتی با تلفیق فن انگاره نگاری شناختی و فنون سلسله مراتبی (مورد مطالعه مرکز آمار ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 16، شماره: 3
246 طراحی مدل بهینه سازی دوسطحی برای زنجیره تامین با ساختار تخفیف پلکانی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 12، شماره: 1
247 طراحی مدل پویای تحلیل هزینه ها در صنعت بانکداری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعاتی در مدیریت بانکی و بانکداری اسلامی دوره: 5، شماره: 13
248 طراحی مدل پیش بینی و ارزیابی ظرفیت نوآوری شرکت های دانش بنیان با رویکرد استنتاج فازی عصبی- تطبیقی(ANFIS) (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 13، شماره: 47
249 طراحی مدل تاب آوری زنجیره تامین صنعت دارو در شرایط بحران با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار بین المللی دوره: 3، شماره: 10
250 طراحی مدل تاب آوری سیستم توزیع فرآورده های نفتی با رویکرد شبیه سازی عامل بنیان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 8، شماره: 1
251 طراحی مدل تاثیر آینده نگاری بر سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری در سطح ملی با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 6، شماره: 1
252 طراحی مدل تاثیر هوشمندی کسب وکار بر عملکرد زنجیره تامین با تاکید بر یکپارچگی و چابکی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 12، شماره: 3
253 طراحی مدل تحلیل سیاست های آموزش عالی کشور با استفاده از پویایی سیستم؛ مورد برنامه پنجم توسعه (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 5، شماره: 4
254 طراحی مدل ترکیبی منبعیابی در زنجیره تامین با بکارگیری فرایندتحلیل شبکه ای، ویکور و مدل چندهدفه در محیط فازی مطالعه موردی: شرکت کابل البرز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 14، شماره: 42
255 طراحی مدل تفسیری – ساختاری بهبود محیط کسب وکار ایران با تمرکز بر محیط قانونی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 10، شماره: 3
256 طراحی مدل تفسیری- ساختاری عوامل موثر بر تاب آوری زنجیره تامین (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 7، شماره: 4
257 طراحی مدل چابکی زنجیره تامین در صنعت دارو با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 14، شماره: 53
258 طراحی مدل چابکی مشتری با رویکرد قابلیتهای پویای سازمانی: بررسی نقش شایستگی IT، هوشیاری کارآفرینانه و زیرکی بازار (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 2، شماره: 1
259 طراحی مدل حسابرسی هوشمند در دیوان محاسبات کشور (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 15، شماره: 58
260 طراحی مدل خدمات پس از فروش در کلاس جهانی با رویکرد روش شناسی سیستم های نرم: مورد مطالعه صنعت گاز مایع ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 19، شماره: 60
261 طراحی مدل خط مشی گذاری تجاری سازی فناوری نانوبا رویکرد متدولوژی سیستم های نرم (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 5، شماره: 2
262 طراحی مدل ریاضی ارزیابی عملکرد بیمارستان ها با رویکرد تلفیقی FHNBSC ، SAW و LINMAP (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات نظام سلامت دوره: 10، شماره: 3
263 طراحی مدل ریاضی انعطاف پذیری سیستم تولیدی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 1، شماره: 4
264 طراحی مدل ریاضی تخصیص بهینه بودجه، با رویکرد MADMبودجه حمایتی دولت از شهرداری های کشور (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 4، شماره: 2
265 طراحی مدل ریاضی تخصیص بهینه در زنجیره تامین سبز دو مرحله ای با استفاده از تحلیل پوششی داده های شبکه ای (NDEA) و مدارهای الکتریکی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 17، شماره: 54
266 طراحی مدل ریاضی چندهدفه انتخاب اعضای تیمهای کاری چندتخصصی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در مدیریت تولید و عملیات دوره: 9، شماره: 2
267 طراحی مدل ریاضی چندهدفه زمان بندی در سیستم تولیدی کارگاهی و حل آن با استفاده از روش فراابتکاری شبیه سازی تبریدی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 5، شماره: 3
268 طراحی مدل ریاضی کسری برنامه ریزی تولید با رویکرد فازی (مورد مطالعه: شرکت مبل خاورمیانه) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 9، شماره: 22
269 طراحی مدل ریاضی مدیریت سفارشات زنجیره تامین با تکیه بر رویکرد بهینه سازی استوار و ساختار هزینه یابی بر مبنای فعالیت (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 8، شماره: 3
270 طراحی مدل ریاضی منبع یابی استوار چند هدفه: رویکردی در کاهشریسک زنجیره تامین (مورد مطالعه: زنجیره تامین ایران خودرو) (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 1، شماره: 1
271 طراحی مدل زنجیره تامین حلقه بسته با رویکرد برنامه ریزی فازی استوار جدید (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 1، شماره: 3
272 طراحی مدل زنجیره فولاد و برآورد میزان مصرف با رویکرد مدل سازی عامل بنیان (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 11، شماره: 1
273 طراحی مدل سرآمدی مدیریت نوآوری در موسسات بانکی ج.ا.ایران با رویکرد ترکیبی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی دوره: 4، شماره: 4
274 طراحی مدل سنجش تاب آوری زنجیره تامین با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 7، شماره: 1
275 طراحی مدل سنجش کیفیت خدمات دولت الکترونیک مورد مطالعه: دفاتر پیشخوان دولت (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در مدیریت تولید و عملیات دوره: 11، شماره: 1
276 طراحی مدل سیستم استنتاج فازی عصبی - تطبیقی ( ANFIS) برای ارزیابی و پیش بینی سطح مدیریت دانش سازمان با محوریت نوآوری. (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 5، شماره: 1
277 طراحی مدل شایسته گزینی روسای مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 9، شماره: 3
278 طراحی مدل شایسته گزینی روسای مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 9، شماره: 3
279 طراحی مدل فرآیند کارآفرینی صنعت نفت ایران با رویکرد روش شناسی سیستم های نرم (دریافت مقاله) ماهنامه اکتشاف و تولید نفت و گاز دوره: 1400، شماره: 187
280 طراحی مدل کسب وکار انطباقی با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 7، شماره: 14
281 طراحی مدل کمینهسازی عدم اطمینان بر اساس معیارهای کیفیت دادههای حسابداری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 13، شماره: 50
282 طراحی مدل کیفیت خدمات در زنجیره تامین: تبیین مفهوم کیفیت خدمات دوسویه (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 9، شماره: 1
283 طراحی مدل کیفیت خدمات در زنجیره تامین:تبیین مفهوم کیفیت خدمات دوسویه (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 9، شماره: 4
284 طراحی مدل مدیریت توسعه در ایران با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 13، شماره: 49
285 طراحی مدل مدیریت زنجیره ی تامین خدمات با رویکرد نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 11، شماره: 39
286 طراحی مدل مفهومی سنجش متوازن عملکرد در رسانه ملی مورد مطالعه (شبکه خبر سیما) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 18، شماره: 65
287 طراحی مدل نوسازی استراتژیک سازمان های توسعه ای در ایران مبتنی بر هویت حرفه ای مدیران (مورد مطالعه: شرکت های دولتی تابعه ایدرو) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 14، شماره: 2
288 طراحی مدل هوشمند امکان سنجی طرح های صنعتی با رویکرد صنعت سبز (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 11، شماره: 1
289 طراحی مدل هوشمند تناسب شغل و شاغل مبتنی بر استعدادها با رویکرد داده کاوی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 8، شماره: 4
290 طراحی مدل هوشمند تناسب شغل و شاغل مبتنی بر استعدادها با رویکرد داده کاوی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 8، شماره: 4
291 طراحی مدلی برای انتخاب پروژه های عمرانی در بخش عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 6، شماره: 4
292 طراحی مدلی نوین جهت ایجاد چارچوب سناریوهای آینده سازمان با رویکرد برنامه ریزی سناریو مورد مطالعه: مرکز آمار ایران (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 12، شماره: 4
293 طراحی نظام انگیزه ی خدمت رسانی عمومی در بخش دولتی ایران با رویکرد خبره محور تفسیری (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 9، شماره: 32
294 طراحی نظام مدیریت راهبردی ریسک زنجیره تامین صنعت خودروسازی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 9، شماره: 33
295 طراحی نظام نامه عملکرد سازمانی نیروی انتظامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 10، شماره: 3
296 طراحی و انتخاب طرح بهینه از دیدگاه ریسک های موجود در توسعه محصول جدید (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 8، شماره: 1
297 طراحی و تبیین مدل چابکی زنجیره تامین آمار رسمی بر اساس رویکرد ارزش عمومی (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 25، شماره: 99
298 طراحی و تبیین مدل خودتوسعه ای منابع انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 1، شماره: 4
299 طرح ریزی و بهبود بسط عملکرد کیفیت رویکرد مدل کانو فازی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 10، شماره: 27
300 عارضه یابی ساختار سازمانی مبتنی بر مدل سیستم های مانا (VSM) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 3، شماره: 1
301 عوامل و محرکهای تحول در نظام پاسخگویی مالی و عملیاتی بخش عمومی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 11، شماره: 37
302 فرآیند انتخاب متدلوژی در طراحی مدل بودجه ریزی خوب در بخش عمومی با رویکرد سیستم مداخلات جامع (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 12، شماره: 1
303 فرآیند قیمت گذاری محصول در خوشه های صنعتی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 19، شماره: 62
304 فهم انتقال خط مشی اصلاحات اداری در ایران پژوهشی بر مبنای راهبرد داده بنیاد (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 10، شماره: 26
305 فهم خاتمه خط مشی های عمومی در ایران؛ پژوهشی بر مبنای نظریه پردازی داده بنیاد (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 9، شماره: 1
306 فهم شناختی مدیران از اثربخشی مدیریتی: کاربست روش شبکه خزانه (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 13، شماره: 2
307 قانون گریزی در ایران: تبیین نقش عوامل سیاسی - اقتصاد، قانونی، مدیریتی و اجتماعی - فرهنگی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 11، شماره: 3
308 قیمت گذاری محصول در یک زنجیره تامین دوسطحی با استفاده ازمفهوم تیوری بازی ها در محیط فازی شهودی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 14، شماره: 43
309 کاربرد روش تخمین مجموعه‎ی غیر مرجح در انتخاب پرتفوی بهینه (مطالعه‎ی موردی: بورس اوراق بهادار تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 14، شماره: 2
310 کاربرد روش تلفیقی MCDM و GIS در شناسایی مناطق روستایی با پتانسیل اکوتوریستی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 4، شماره: 3
311 کاربرد روش شناسی سیستم های نرم در ساختاردهی به مساله تامین مالی از طریق بازار سرمایه ایران، مورد مطالعه: بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 7، شماره: 1
312 کاربرد رویکرد سیستم داینامیک در فرآیند ره نگاری و سیاست گذاری آموزش عالی (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 2، شماره: 4
313 کاربرد نگاشت شناختی فازی به منظور طراحی ساختار علی و تحلیل توانمندسازهای مدیریت زنجیره تامین پایدار در صنعت پتروشیمی (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 12، شماره: 43
314 کاوش فرایند رفتارهای منافقانه در ارتباطات بین فردی در سازمان با استفاده از نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 4، شماره: 1
315 گناه‎های کشنده در بودجه‎بندی عمومی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 10، شماره: 1
316 گونه شناسی استراتژی های توازن در یک پرتفوی دوسوتوان: نظریه پردازی داده بنیاد در شرکت های هلدینگ (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 11، شماره: 43
317 مبانی تئوریک طراحی آزمایشات در تجزیه و تحلیل سود (مدلی برای تصمیم گیری و مقایسه های چندگانه) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 2، شماره: 5
318 مدل برنامه ریزی آماری – فازی برای انتخاب پرتفولیوی بهینه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 5، شماره: 20
319 مدل بودجه ریزی بر مبنای عملکرد: رویکرد بهینه سازی استوار (مورد مطالعه: دانشگاه تربیت مدرس) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 19، شماره: 1
320 مدل پویای بودجه ریزی بر مبنای عملکر د با رویکرد کارت امتیازی متوازن (مطالعه موردی: یک بانک تجاری) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 5، شماره: 3
321 مدل تجزیه و تحلیل خط‎مشی عمومی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 8، شماره: 2
322 مدل جامع عدالت سازمانی با رویکرد اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 23، شماره: 74
323 مدل ریاضی بودجه ریزی در بخش عمومی: رویکرد بهینه سازی استوار (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 2، شماره: 4
324 مدل ریاضی جدیدی برای حل مسئله تخصیص با ورودی ها و خروجی‎های چندگانه ناهمگن (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 9، شماره: 1
325 مدل سازی پیش بینی EPS با استفاده از شبکه های عصبی - فازی (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 6، شماره: 23
326 مدل سازی تاثیر شیوع ویروس کرونا بر پذیرش و توسعه بانکداری دیجیتال (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده دوره: 8، شماره: 2
327 مدل سازی ساختاری تفسیری پیشران های نوسازی استراتژیک در سازمان های توسعه ای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 36، شماره: 1
328 مدل سازی عامل بنیان، رویکردی نوین در مدل سازی مسائل پیچیده اخلاقی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 7، شماره: 1
329 مدل سازی و بهینه سازی کاهش بار و جابجایی میزان تولید نیروگاه ها در شرایط اضطراری شبکه انتقال برق (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 1، شماره: 1
330 مدل سرمایه گذاری مخاطره آمیز شرکتی در شرکت های فناوری اطلاعات (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 13، شماره: 1
331 مدل قابلیت حسابرسی عملکرد برای بخش عمومی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 12، شماره: 3
332 مدل منظومه ای ایجاد کسب وکارهای نوپا و نوآور (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 11، شماره: 43
333 مدلسازی تاثیر انقلاب صنعتی چهارم بر زنجیره تامین خدمات بانکی با استفاده از رویکرد پویایی سیستم و تکنیک دیماتل فازی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار بین المللی دوره: 4، شماره: 1
334 مدلسازی دینامیکی کاهش متوسط زمان پرداخت خسارت در شرکت های بیمه: رویکرد پویاشناسی سیستم (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 5، شماره: 10
335 مدلسازی عاملگرای رفتار سهامداران در بازار سرمایه ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 20، شماره: 2
336 مدیریت استعدادها: تبیین نقش رهبری اصیل (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 6، شماره: 23
337 مروری بر روش های ارزیابی عملکرد شعب بیمه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 22، شماره: 2
338 مسیریابی- مکان یابی زنجیره تامین فرآورده های خونی در شرایط وقوع بحران زلزله با در نظر گرفتن میزان ریشتر زلزله (نمونه پژوهش: شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 6، شماره: 1
339 معرفی مدلی نوین در حسابداری برند: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 25، شماره: 4
340 معنی گریزی در کاربست فناوری های داده در سازمان های بخش عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 10، شماره: 4
341 مفاهیم موثر بر دانش بنیان شدن رسانه ملی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 4، شماره: 2
342 مفهوم پردازی و اولویت بندی مولفه های هوشمندی رقابتی در شرکتهای دانش بنیان: پژوهش ترکیبی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری دوره: 6، شماره: 1
343 مفهوم شناسی حسابرسی هوشمند در سازمان های عالی نظارتی با رویکرد روش شناسی سیستم های نرم (مورد مطالعه: دیوان محاسبات کشور) (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 16، شماره: 2
344 مفهوم شناسی کیفیت در مدیریت زنجیره تامین با استفاده روش شبکه خزانه (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 7، شماره: 2
345 مقایسه تطبیقی جامعیت شاخص های اندازه گیری شفافیت اطلاعاتی و سطح افشاء اطلاعات در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 4، شماره: 2
346 مقایسه عملکرد شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی و بخش عمومی غیردولتی در بورس اوراق بهادار تهران(مورد مطالعه: واگذاری های پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی دوره: 1، شماره: 2
347 نقش تعدیلگر نوآوری باز در تاثیر جذابیتهای وب سایت بر نیات رفتاری مشتریان (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 12، شماره: 2
348 نگاشت مدل تولید پایدار با رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری و دیمتل فازی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 15، شماره: 46
349 نگاشت نقشه توسعه موفقیت پروژه با استفاده از رویکرد تحلیل و توسعه گزینه های استراتژیک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 8، شماره: 2
350 واکاوی ریسک ها و موانع موفقیت پیاده سازی سیستم ERP با استفاده از رویکرد سیستم های ابتکاری انتقادی (CSH) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 4، شماره: 4
351 واکاوی عوامل تاثیر گذار بر اجرای مدل تعالی در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 10، شماره: 1
352 واکاوی مفهوم نوسازی استراتژیک با رویکرد روش شناسی سیستم های نرم (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 13، شماره: 1
353 واکاوی و نگاشت موانع توسعه آموزش الکترونیک در ایران با تاکید بر نظام آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری دوره: 5، شماره: 68
354 یک مدل دو هدفه MILP برای اندازه گیری و زمان بندی تولید: رویکرد برنامه ریزی آرمانی فازی احتمالی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 6، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 An Innovative Framework for Measurement of Competitiveness in Supply Chains: A Fuzzy Approach (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
2 Analysis of hazardous materials routing scenarios with Operations research approach: A Case Study from Fars province of Iran (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
3 ارائه چارچوبی سیستمی جهت ارزشیابی سیستم نوآوری بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و اولین همایش بین ‏المللی تجارت و اقتصاد الکترونیکی
4 ارائه روشی جهت اولویت بنذی نیازهای مشتریان در کارخانجات لبنی بااستفاده از روش ANP مورد مطالعه: پگاه گلپایگان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
5 ارائه مدل ANP برای ارزیابی شریک استراتژیک(مطالعه موردی: اداره بندر و گمرک شهرستان بندرانزلی) (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
6 ارائه مدل تاب آوری کارآی زنجیره تامین در صنایع دارویی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
7 ارائه مدل مفهومی عوامل موثر بر نوآوری باز در مراکز تحقیق و توسعه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس حسابداری و مدیریت
8 ارائه مدلی برای رتبه بندی سهام تحت محیط تصمیم گیری چند شاخصه فازی گروهی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
9 ارائه مدلی جهت معرفی عوامل موثر بر رفتار مشتریان در سپرده گذاری بانکی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
10 ارائه یک چارچوب مفهومی به منظور تبیین نقش تحریم بر تصمیم به خرید، سبک تصمیم گیری مصرف کننده و آمیخته بازاریابی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
11 ارائه یک متدولوژی برای شبیه سازی ارتباطات بین سازمانی دستگاه های دولت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
12 ارایه مدل تلفیقی انتخاب شریک تجاری سبز و مدیریت زنجیره تامین سبز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
13 ارزیابی توان اکولوژی استان همدان جهت انجام فعالیت های آبزی پروری به کمک GIS (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
14 ارزیابی ریسک با استفاده از تجزیه و تحلیل بروز خطا و تصمیم گیری با روش تاپسیس وویکور فازی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد وحسابداری
15 ارزیابی عملکرد شهرداری مناطق 22 گانه تهران با استفاده ازتحلیل پوششی داده های پنجره ای (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
16 ارزیابی محصولات بر اساس رویکرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) و فرایند تحلیل شبکه(ANP) (نمونه پژوهشی: شرکت صنعتی پارس خزر) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
17 ارزیابی نظام آموزش عالی با استفاده از روش ترکیبی کارت امتیازی متوازن و پویایی های سیستم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
18 ارزیابی و انتخاب تأمین کننده بر مبنای یک روش فازی: مورد مطالعه شرکت خودرو سازی زامیاد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
19 ارزیابی و انتخاب سبد سهام با استفاده از تصمیم گیری چندشاخصه در محیط فازی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری
20 ارزیابی و اولویت بندی عناصر FMEA با استفاده از روش های AHP فازی و TOPSISفازی (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های علوم مدیریت
21 ارزیابی و رتبه بندی ریسکت عملیات تونلسازی بر اساس روش LINIM AP (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
22 استفاده از رویکرد گسترش عملکرد کیفیت در فضای فازی جهت بهبود کیفیت و توسعه محصول مورد مطالعه: محصول شیر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
23 الگوسازی ساختار تعاملی اقدامات لجستیک معکوس در شرکت تولیدی جی لیان جی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
24 امکان سنجی اجرای بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در مرکز آمار ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
25 اولویت بندی روشهای استفاده مجدد از فاضلاب شهری تصفیه شده با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) نمونه موردی، فاضلاب شهری همدان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی بهداشت محیط
26 Mathematical optimization model for green supplier selection and ordering allocation (A case study: an automotive company) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
27 The Model of World Class Manufacturing Maturity for Car Manufacturing Industry (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت اجرایی
28 بازکاوی مفهوم عدالت سازمانی: (مفاهیم، ابعاد، راه کارها) (دریافت مقاله) اولین همایش داخلی مدیریت و حسابداری
29 بخش بندی مشتریان با استفاده از مدل توسعه یافته RFM بر مبنای ارزش طول عمر مشتری (مورد مطالعه سازمان نیازمندی های همشهری) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،کارآفرینی و توسعه اقتصادی
30 بخش بندی مشتریان با استفاده از مدل توسعه یافته RFM بر مبنای ارزش طول عمر مشتری(مورد مطالعه سازمان نیازمندی های همشهری) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و بازاریابی
31 بررسی ابعاد رفتار شهروندی سازمانی درآموزش و پرورش شهرستان رشت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
32 بررسی اثر ابعاد کیفیت خدمات بر رفتار خرید از طریق تمایل به خرید (مورد مطالعه: مشتریان دیجی کالا) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی تازه یافته ها در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر کارآفرینی در صنایع
33 بررسی اثرات اجرای ITS در ارتقای عملکرد ناوگان حمل و نقل عمومی (مطالعه موردی: شهر ارومیه) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
34 بررسی اثرات شبکه های اجتماعی و کسب و کار بر عملکرد شرکت های تولیدی مستقر در شهرک صنعتی رشت (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
35 بررسی اثرات و مکانیسم تنوع جنسیتی هیئت مدیره بر دست کاری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آینده پژوهی،مدیریت و توسعه پایدار
36 بررسی ارتباط بین اخلاق حرفه ای و مفاهیم بنیادین مدل EFQM در تعالی پایدار سازمان ها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی
37 بررسی ارتباط بیناخلاق حرفه ای و مفاهیم بنیادین مدل EFQM (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
38 بررسی تاثیر جهت گیری بازار صادرات بر عملکرد صادراتی در صنعت نساجی و پوشاک (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی، اقتصاد و حسابداری ایران
39 بررسی تاثیر دوسوتوانی سازمانی بر عملکرد سازمان های خدماتی با نقش تعدیلگری پویایی های محیطی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی
40 بررسی تاثیر دوسوتوانی سازمانی بر عملکرد سازمان های خدماتی با نقش تعدیلگری پویایی های محیطی (مورد بررسی: شعبه های بانک های خصوصی شهر رشت) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی
41 بررسی تاثیر سکوت سازمانی بر سرمایه اجتماعی با تاکید برنقش میانجی تعهد سازمانی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهش در حسابداری و مدیریت
42 بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر قصد خرید مشتریان: تبیین نقش ابعاد برند (مطالعه موردی: شرکت پگاه گیلان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری
43 بررسی تاثیر یکپارچگی زنجیره تامین بررضایت مشتری و عملکرد مالی مطالعه موردی: شرکت شهرک های صنعتی شهراهواز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد
44 بررسی تأثیر بازاریابی اجتماعی بر جذب دانشجو در دانشگاه فنی و حرفه ای (مطالعه موردی دانشکده های فنی و حرفه ای رشت) (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
45 بررسی تأثیر تجربه مشتری بر تبلیغات توصیه ای سنتی و الکترونیکی در شعب بانک قوامین شهر رشت (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد سالم در بانک، بورس و بیمه
46 بررسی تأثیر جهت گیری بازار صادرات بر عملکرد صادراتی در صىعت نساجی و پوشاک (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی، اقتصاد و حسابداری ایران
47 بررسی رابطه ابعاد معنویت سازمانی باایجاد اعتماد و مسئولیت پذیری در کارکنان (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
48 بررسی رابطه ی بین عناصر مدیریت سرمایه در گردش و ساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
49 بررسی راهبرد پاسخ به عوامل محیطی با استفاده از یک رویکرد ناب و چابک در راستای بهبودعملکرد شرکت (مطالعه موردی: شرکت های کوچک و متوسط شهر صنعتی رشت) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری
50 بررسی عوامل رضایت مندی مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتریان در کارخانه ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
51 بررسی عوامل موثر بر مدیریت گردشگری پایدار مکان های تاریخی و طبیعی بر اساس تحلیل اهمیت – عملکرد (مطالعه موردی: شهر همدان) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
52 بررسی فرصت های جدید در زنجیره تأمین با تاکید بر زنجیره تأمین پایدار و حلقه بسته (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
53 بررسی مفاهیم نوین درپیاده سازی اثربخش هوشمندی کسب و کار (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
54 بررسی میزان تاثیر توسعه و بهسازی برنامه های مسیر شغلی بر تعهد سازمانی در شرکت توزیع برق استان گیلان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
55 بررسی نقش آموزش سبز و مدیریت زنجیره تأمین سبز در عملکرد شرکت های صنعتی صادراتی استان گیلان (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
56 بررسی نقش مدیریت دانش برنوآوری سازمان موردمطالعه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیلان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
57 بررسی نقش مولفه های توسعه بازار مالی در تولید ناخالص داخلی ایران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آینده پژوهی،مدیریت و توسعه پایدار
58 بررسی و تاثیر عوامل کیفیت خدما ت آماری از منظر کاربارن آمار مورد مطالعه: مرکز امار ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
59 برنامه ریزی راهبردی گسترش سیستم حمل و نقل همگانی در کلانشهر ارومیه (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست
60 بکارگیری متدلوژی سیستم های نرم جهت اجرایی شدن استراتژی ها در سازمان: مورد مطالعاتی بهبود نظام انگیزشی کارکنان مرکز آمار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی تفکر سیستمی در عمل
61 بکارگیری مفاهیم مدیریت زنجیره تامین در طراحی نظام اجرایی شرکتهای کشتی سازی ایران (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
62 پایداری زنجیره تامین : یادگیری از پاندمی کووید-۱۹ (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین مدیریت و حسابداری در ایران
63 پذیرش بانکداری اینترنتی از سوی کارکنان بانکهای خصوصی و دولتی استان ایلام (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
64 پیش بینی قیمت سهام با استفاده از روش شبکه عصبی فازی با به کارگیری نمو هموار ساده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
65 پیش زمینه ها و پیامدهای کارآفرینی در صادرات در صنعت نساجی و پوشاک (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
66 تاثیر عوامل فردی موثر بر تعادل کار / زندگی بر عملکرد شغلی کارکنانمورد مطالعه: کارکنان بانک رفاه شهر رشت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
67 تاثیر غرور سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی تعهد سازمانی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی رویکرد های نوین مدیریت در مطالعات میان رشته ای
68 تاثیر کیفیت خدمات ناب الکترونیک بر امنیت ادراک شده از سوی مشتری(مطالعه موردی: بانک تجارت) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
69 تاثیر گسترش بازار مالی بر رشد اقتصاد ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت و حسابداری
70 تاثیرتجربه برند بر ترجیحات مشتریان ؛مطالعه تطبیقی مشتریان بانک های ملی وپاسارگاد شهرستان رشت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
71 تأثیر استرس شغلی بر رضایت شغلی درمرکز آمار ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت و مهندسی صنایع
72 تأثیر کارآفرینی گرایی صادراتی و جهت گیری بازار بر موفقیت صادرات محصول جدید تحت سطوح مختلف رقابت و سرمایه گذاری مالی در صنعت نساجی و پوشاک (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
73 تئوری درام و تحلیل تقابلی : روشی برای ساختار دهی مسأله در مدلسازی سیستم های پویا (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
74 تبیین مدل فازی نگاشت انگاره های گردشگران سلامت (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
75 تبیین نقش کارآفرینی سازمانی در بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات و نوآوری بر عملکرد سازمانی (مطالعه موردی: شرکت های کوچک و متوسط شهر رشت) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد سالم در بانک، بورس و بیمه
76 تجزیه و تحلیل SWOT با رویکرد فرایندتحلیل شبکه ای فازی FANP (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
77 تحقق خرید جانبی با رویکرد اثربخشی مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد ارتباطات بازاریابی یکپارچه (مورد مطالعه بانک پارسیان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد
78 تحقیق در عملیات، حمل و نقل مواد خطرناک؛ ضرروتها، کاربردها،راهبردهای آینده (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
79 تحلیل پوششی داده های شبکه ای برای اندازه گیری کارایی شعب بانک (مطالعه موردی : شعب درجه 3 یکی از بانک های استان گیلان) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در مطالعات مدیریت
80 تحلیل سناریوی تاثیر ظرفیت مسیر در مسیریابی مواد خطرناک با رویکرد ریاضی،مورد مطالعه:شبکه راههای استان فارس (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
81 تحلیل سناریوی مسیریابی مواد خطرناک با رویکرد ریاضی؛ مورد مطالعه: شبکه راههای استان فارس (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
82 ترکیب مدیریت استراتژیک با مدیریت دانش: روندها و دیدگاه های بین المللی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین مدیریت و حسابداری در ایران
83 تعیین سبد بهینه سهام با استفاده از فنون ترکیبی تصمیم گیری چندشاخصه و برنامه ریزی خطی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری
84 توسعه مدل بودجهریزی برمبنای عملکرد در سازمانهای پروژهمحور (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه
85 توسعه مدل مفهومی تصمیم گیری برون سپاری استراتژیک؛ خلق ارزش مشترک و ایجاد شبکه اشتراک دانش (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
86 چارچوبی برای شناسایی شایستگی های خط مشی گذاران ملی (نمایندگان مجلس قانونگذاری) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نقش پژوهش در قانونگذاری
87 خوشه بندی مشتریان با استفاده از رویکرد داده کاوی Crisp و متدلوژی توسعه یافته LRFM (مورد مطالعه سازمان نیازمندی های همشهری) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
88 رابطه بازاریابی اخلاقی با وفاداری مشتریان شعب بانک رفاه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
89 رتبه بندی مناطق بانک با استفاده از روشهای MADM (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد
90 رده بندی فاکتورهای ریسک پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری با تمرکز برسازمان هایی که این استراتژی را برای خود انتخاب نموده اند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی
91 سنجش عملکرد اثر بخش در بانکهای ایران با نگاه استراتژیک و رویکرد مدل امتیازات متوازن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد
92 سنجش قابلیت های R&D با دیدگاه NPD در شرکت ایران خودرو (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
93 شبیه سازی سیستم تولید پیوسته در کارخانه تولیدی و مقایسه ی آن با سیستم تولید سنتی (مطالعه ی موردی در کارخانه ی داروسازی سلامت) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
94 شبیه سازی، ابزاری برای آموزش مدیریت؛ مورد مطالعه بازار کالاهای مصرفی مبتنی بر ترکیب روش های پویایی شناسی سیستم و شبیه سازی چندعاملی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
95 شناسایی عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی در شرکت های دانش بنیان با رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در مطالعات مدیریت
96 شناسایی و اولویت بندی ریسک در پروژه های سدسازی با رویکرد MADM (مورد مطالعه: سد مخزنی شهر بیجار) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
97 شناسایی و اولویت بندی معیارهای موثر در طراحی استراتژیک پرتفولیوی خدمات بیمه ای با استفاده از فنون MADM ( مطالعه موردی بیمه پارسیان) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
98 شناسایی و اولیت بندی عوامل موثر بر موفقیت در تبلیغات با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی
99 شناسایی و رتبه بندی موانع بکارگیری مدیریت دانش در زنجیره تامین (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی
100 شناسایی و سطح بندی عوامل موثر بر سیستم حمل و نقل هوشمند با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات؛ دولت الکترونیک و شهر هوشمند
101 طراحی مدل ارزیابی عملکرد توزیع کننده در زنجیره تامین با استفاده از رویکرد فازی فرآیند تحلیل شبکه (صنعت پوشاک) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
102 طراحی مدل استقرار مهندسی ارزش با رویکرد ISM (مورد مطالعه: شرکت صنعتی آرد ماشین) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه
103 طراحی مدل استقرار مهندسی ارزش با رویکردISM(مورد مطالعه: شرکت صنعتی آرد ماشین) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی
104 طراحی مدل استوار انتخاب تامین کننده در حالت منبع یابی چند گانه : جهشی به سوی کاهش ریسک زنجیره تامین (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
105 طراحی مدل پویا برای ارزیابی کارکنان ستادی بانک با رویکردی کارت امتیازی متوازن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
106 طراحی مدل ترکیبی GP-FANP برای تولید محصول جدید در بسط عملکرد کیفیت QFD مورد مطالعه : شرکت بهداد (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
107 طراحی مدل ریاضی ارزیابی و عملکرد وزارت صنایع و معادن بر اساس مدل AHP , TOPSIS و SAW (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد
108 طراحی مدل ریاضی یکپارچه زنجیره تأمین کارخانه تولیدی یدکی موتور ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
109 طراحی مدل ساختاری عوامل مؤثر بر رفتار مبتنی بر بازار صادراتی در صنعت نساجی و پوشاک (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی، اقتصاد و حسابداری ایران
110 طراحی مدل شبکه ای برای ارزیابی محصولات شرکت صنعتی پارس خزر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
111 طراحی مدل شبکه عصبی فازی به منظور تدوین استراتژی فناوری با رویکرد تحلیل ثبت اختراعات (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
112 طراحی مدل کارخانه تولیدی دوسوتوان با استفاده از رویکرد مدل سازی ساختاری- تفسیری (ISM) (مطالعه موردی: کارخانجات تولیدی استان گیلان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
113 طراحی مدل مسئولیت اجتماعی سازمان با رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری(ISM) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
114 طراحی مدلی برای کنترل هزینه های کل کیفیت با استفاده از رویکرد ساختاری تفسیری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
115 طراحی مدلی پویا برای ارزیابی عملکرد موسسات مالی با رویکرد کارت امتیازی متوازن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مدیریت و حسابداری
116 طراحی نظام مدیریت کیفیت جامع در بخش کشاورزی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت
117 طراحی نقشه شناختی سیستم حمل و نقل شهری پایدار با رویکرد سودا (مورد مطالعه: متروی شهر تهران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس تفکر سیستمی در عمل
118 طزاحی مدل پویایی سیستم رفتار افزاد جامعه در حوزه جذب سپرده (دریافت مقاله) اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار
119 عوامل موثربرمزیت رقابتی باتاکید برهوشمندی رقابتی و سازمانی درصنایع موادغذایی شهرستان رشت (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
120 فرایند کاوی : رویکردی هوشمند در کشف و بهبود فرایندهای کسب و کار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
121 فناوری بلاک چین و ارتباط آن با مدیریت زنجیره تامین پایدار (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق
122 کاربرد تحلیل تتراد تاییدی در تحقیقات بازاریابی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی
123 کاربرد تصمیم گیری چند معیاره در ارزیابی تصمیمات خرید بر مبنای خروجی های الگوریتم ژنتیک؛ مدل پویای تعیین اندازه دسته و انتخاب تامین کننده (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
124 محاسبه عدد RPN فازی بصورت جمعی و برمبنای تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
125 مدل اخلاق کسب و کار در موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی راهبرد شمال (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
126 مدل پویای درآمدهای غیرمشاع در صنعت بانکداری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی انجمن پویایی شناسی سیستم ها
127 مدل پیش بینی چگونگی رفتار مشتری در سپرده گذاری بانکی با رویکرد پویایی سیستم (دریافت مقاله) اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار
128 مدل پیشبینی چگونگی رفتار مشتری در سپردهگذاری بانکی با رویکرد پویایی سیستم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری
129 مدلی برای انتخاب مدیران براساس FAHP وآنتروپی شانون سازمانهای مورد بررسی سازمانهای دولتی استان گیلان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی الکترونیکی رویکردهای کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت
130 مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری و نقش آن بر رضایت مشتریان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
131 مسئولیت اجتماعی در زنجیره تأمین با رویکرد انتخاب تأمین کنندگان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
132 معرفی ابزارهای سیستمی نرم برای مرحله آغازش در چرخه حیات مدیریت پروژه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تفکر سیستمی در عمل
133 مقایسه تحلیل عاملی معادلات ساختاری با روشهای لیزرل و PLS درپژوهش های مدیریت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
134 مقایسه عملکرد و بهره وری شعب پست استان گیلان با تکنیک تحلیل فراگیر داده ها ( DEA ) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
135 نقش کارآفرینی در بهبود دانش صاحبان کسب و کار کوچک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
136 واکاوی و نگاشت عوامل موفقیت مدیریت زنجیره تامین لارج در شرکتهای صنعتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری
137 هوشمندی کسب وکارراهی برای دستیابی به اثربخشی سازمانی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری