پروفسور عادل آذر

پروفسور عادل آذر استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس

پروفسور عادل آذر

Prof. Adel Azar

استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آینده پژوهی: ارائه تصویر آینده سازمان با استفاده از رویکرد برنامه ریزی سناریو (مورد مطالعه: مرکز آمار ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 10، شماره: 38
2 اثر تفاضلی نوسان عناصر سود بر قابلیت پیش‌‌بینی سود (دریافت مقاله) مدیریت دارایی و تامین مالی دوره: 6، شماره: 2
3 ارائه الگوی افول برند در صنعت مواد غذایی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 17، شماره: 34
4 ارائه الگوی رهبری افراد قومیت آذری زبان در سازمان براساس مدل فرهنگی لوییس (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 22، شماره: 54
5 ارائه الگوی موثر نظارت و ارزیابی عملکرد مالی بخش عمومی در بودجه ریزی بر مبنای عملکرد Providing an Effective Model for Monitoring and Evaluating Public Sector Financial Performance in Performance-based Budgeting (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 13، شماره: 52
6 ارائه ترکیبی از برنامه ریزی پویای تصادفی تقریبی و الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی چندمرحله ای سبد سهام با معیار ریسک GlueVaR (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 11، شماره: 3
7 ارائه چارچوب پیشنهادی آینه نگاری منطقه ای به مثابه حوزه پژوهشی میان رشته ای مورد مطالعه سند توسعه آمایش استان یزد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 8، شماره: 2
8 ارائه چارچوبی کمی برای نگاشت شناختی فازی لایه ای، با استفاده از رویکرد ترکیبی «نقشه خودسازماندهنده» و «تئوری گراف و رویکرد ماتریس» (SOM-GTMA) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 13، شماره: 1
9 ارائه روش شناسی پالایش اهداف استراتژیک به منظور تدوین نقشه های استراتژی: رویکرد ترکیبی بسط عملکرد کیفیت و غربالگری فازی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 3، شماره: 3
10 ارائه روش شناسی گام به گام تدوین نقشه های راهبرد: رویکرد ترکیبی بسط عملکرد کیفیت، غربال سازی فازی و نقشه های شناختی فازی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 7، شماره: 3
11 ارائه رویکردی گام به گام برای شبیه سازی نقشه استراتژی با استفاده از نقشه های شناختی فازی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 4، شماره: 2
12 ارائه رویکردی نوین در پیش بینی و کشف تقلب صورت های مالی با استفاده از الگوریتم زنبور عسل (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 10، شماره: 3
13 ارائه مدل ارزیابی عملکرد زنجیره تامین خدمات با رویکرد نگاشت شناختی فازی (مورد مطالعه: صنعت بیمه) (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 4، شماره: 4
14 ارائه مدل اقتضایی تاثیر ساختار هیئت مدیره بر کیفیت سود: رویکرد معادلات ساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 10، شماره: 3
15 ارائه مدل تجاری سازی ایده های کارآفرینانه در مراکز رشد (مطالعه دانشگاه آزاد اسلامی قزوین) (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 10، شماره: 38
16 ارائه مدل تفسیری ساختاری نظام جبران خدمات کارکنان بخش دولتی در راستای ارتقای سلامت اداری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 12، شماره: 3
17 ارائه مدل دومرحله ای احتمالی استوار برای طراحی زنجیره تامین خون تاب آور با درنظرگرفتن اختلال زلزله و بیماری واگیردار (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 13، شماره: 4
18 ارائه مدل دینامیکی برای کاهش متوسط زمان پرداخت خسارت شرکت های بیمه (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 18، شماره: 71
19 ارائه مدل ریاضی برای انتخاب سبد کسب وکار با رویکرد هم افزایی زنجیره ارزش (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 8، شماره: 1
20 ارائه مدل سنجش تناسب شغل و شاغل مبتنی بر استعدادها (مورد مطالعه: مرکز آمار ایران) (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 10، شماره: 35
21 ارائه مدل سنجش عملکرد سازمان های چابک: رویکرد مدل سازی ساختاری–تفسیری (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 3، شماره: 4
22 ارائه مدل شناسایی مشکلات ورود به بازارهای آنلاین کسب و کار با کسب و کار (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 18، شماره: 38
23 ارائه مدل مفهومی بودجه ریزی برمبنای عملکرد (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 6، شماره: 4
24 ارائه مدل نقش استرس شغلی در تاثیرگذاری تعارض میان کار و خانواده فروش بر جذب مشتریان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت و کارآفرینی دوره: 5، شماره: 1
25 ارائه مدلی جهت شناخت، دسته بندی و تحلیل عدم اطمینان های موثر بر انتخاب شرکاء استراتژیک در بستر اقتصاد مقاومتی (مورد مطالعه شرکت ملی نفت ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 13، شماره: 1
26 ارائه یک الگوی شبکه عصبی برای تخمین روابط هزینه - فعالیت در بودجه ریزی بر مبنای عملکرد (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 17، شماره: 2
27 ارایه الگویی برای ارزیابی گزینه های طراحی مفهومی در پروژه های توسعه محصولات پیچیده دفاعی با در نظر گرفتن پیوستگی و تاثیر متقابل ریسک ها (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 9، شماره: 3
28 ارایه مدل برنامه ریزی خطی با رویکرد استوار برای بودجه ریزی بر مبنای عملکرد(PBB) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 3، شماره: 8
29 ارایه مدل ریاضی ارزیابی عملکرد 360 درجه (پیمایشی در سازمان ملی بهره وری) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 18، شماره: 66
30 ارایه مدل ساختاری تفسیری از شاخص های انتخاب تامین کننده مبتنی بر مسیولیت اجتماعی شرکت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 15، شماره: 47
31 ارایه مدل مدیریت عملکرد در سطح دولت (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 4، شماره: 4
32 ارایه یک مدل برنامه ریزی ریاضی چند هدفه فازی برای طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته با در نظر گرفتن عوامل محیط زیستی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 21، شماره: 8
33 ارزیابی اقتصادی پروژه های سرمایه گذاری، با استفاده از اختیارات سرمایه گذاری و تدوین سناریو مطالعه موردی : احداث نیروگاه خورشیدی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی دوره: 7، شماره: 2
34 ارزیابی تاب آوری زنجیره تامین صنعت برق در ایران: رویکرد فازی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی دوره: 5، شماره: 1
35 ارزیابی روش های پیش بینی ترکیبی : با رویکرد شبکه های عصبی - کلاسیک در حوزه اقتصاد (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 38، شماره: 2
36 ارزیابی طرح های اقتصادی صنعت سیمان با رویکرد سبز (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری دوره: 4، شماره: 34
37 ارزیابی عملکرد شرکت با استفاده از نسبت های مالی: کاربردی از رویکرد تحلیل پوششی داده بوت استرپ شده (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 32، شماره: 2
38 ارزیابی فرایندکاوی در کشف مدل فرایندهای نیمه اتوماتیک صنعت بانکداری (مورد مطالعه فرایند صدور ضمانت نامه بانکی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 17، شماره: 52
39 ارزیابی و اولویت بندی روش های تامین مالی متناسب با صنعت دفاع جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) نشریه علمی پژوهش های راهبردی بودجه و مالی دوره: 3، شماره: 3
40 ارزیابی و رتبه بندی ریسک در پروژه های تونل سازی با استفاده از روش تخصیص خطی (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 22، شماره: 1
41 ارزیابی و مقایسه روشهای عارضه یابی سازمان با رویکرد AHP فازی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 7، شماره: 2
42 استفاده از رویکرد دومرحله ای ماتریس ریسک و دیمتل، جهت شناسایی و تحلیل مهمترین ریسک های زنجیره تامین خون (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهداشت و درمان دوره: 11، شماره: 36
43 الگوسازی و پیش‎بینی EPS شرکت‎های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد شبکه عصبی GMDH (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 20، شماره: 1
44 الگوی توسعه کارآفرینی اکوتوریسم در مناطق روستایی (مطالعه موردی: روددره های گردشگری استان تهران) (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 46، شماره: 2
45 الگوی خلاقانه شفافیت حکمرانی خوب برای سازمان های سیاستگذار در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 9، شماره: 2
46 الگوی راهبردی تعامل مجلس و دولت در جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی دوره: 1، شماره: 2
47 اندازه گیری همسویی راهبردی سازمانی: رویکرد پویایی سیستم (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 6، شماره: 2
48 انعطاف پذیری راهبردی: از تحلیل مفهومی تا الگوی فرآیندی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 16، شماره: 29
49 اولویت بندی ابزارهای مدیریت نوآوری بر پایه شاخصه های اقتصاد دانش محور: مدلAHP (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی دوره: 13، شماره: 25
50 اولویت بندی عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی در صنعت کاشی با رویکرد ترکیبی تصمیم گیری چندشاخصه و تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 2، شماره: 1
51 Evaluating the Performance of an Ambidextrous Bank Using an Agent-based Modeling Approach: A Case Study of Sepah Bank (دریافت مقاله) فصلنامه پیشرفتهایی در ریاضیات مالی و کاربردها دوره: 4، شماره: 4
52 Evaluating the Performance of Forecasting Models for Portfolio Allocation Purposes with Generalized GRACH Method (دریافت مقاله) فصلنامه پیشرفتهایی در ریاضیات مالی و کاربردها دوره: 2، شماره: 1
53 Factors Influencing Growth or Decline of Brand Performance in the Healthcare Industry: a case study in Shiraz hospitals (دریافت مقاله) مجله بهداشت و توسعه دوره: 7، شماره: 3
54 Identification of Disruptions and Associated Resilience Strategies in Blood Supply Chain Using a New Combined Approach (دریافت مقاله) فصلنامه امداد و نجات دوره: 12، شماره: 2
55 Model Design for Personnel Selection with Data Mining Approach (Case Study: A Commerce Bank of Iran) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 2، شماره: 4
56 Performance Appraisal of Iranian Municipalities by DEA Method (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مدیریت ، حسابداری و اقتصاد دوره: 2، شماره: 9
57 Synergy Management Model of the Holding by Fuzzy Approach; The Role of Information Technology in its Implementation (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 7، شماره: 1
58 Technical and Economic Factors in the Design Model Fuzzy Smart Priority Investment Projects for Industrial: Approach Fuzzy Expert System (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 10، شماره: 1
59 The Value Relevance of Net Financial Expenses during the Period of Imposing Sanctions: The Case of Iran (دریافت مقاله) مجله بین المللی مالی و حسابداری مدیریت دوره: 1، شماره: 4
60 بخش بندی بازار حمل و نقل عمومی شهری با استفاده از تحلیل خوشه ای (مطالعه موردی: منطقه شش شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 2، شماره: 7
61 بررسی اثر ویژگی های آزمودنی های پژوهش بر رابطه تنیدگی و رفتار شهروندی سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 5، شماره: 2
62 بررسی تاثیر چابکی سازمانی بر افزایش مهارت دوسوتوانی سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 12، شماره: 42
63 بررسی تاثیر عوامل ویژه شرکتی بر عملکرد صادراتی کسب و کارهای تولیدی در ایران: با استفاده از داده های سرشماری کارگاه های صنعتی مرکز آمار ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 24، شماره: 93
64 بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی بر رفتار شهروندی سازمانی: نقش میانجی درگیری شغلی، رضایت شغلی و آوای کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 9، شماره: 4
65 بررسی تحولات جمعیتی ایران با استفاده از رویکرد پویایی سیستم (دریافت مقاله) دو فصلنامه نامه انجمن جمعیت شناسی دوره: 12، شماره: 24
66 بررسی رابطه جایگزینی دستکاری فعالیت های واقعی و دستکاری اقلام تعهدی اختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی دوره: 4، شماره: 2
67 بررسی رابطه علیت گرنجری هشیائوی بازده شاخص ۱۱ بورس جهان با بازده شاخص بورس تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 16، شماره: 2
68 بررسی راهکارهای ارتقای قابلیت پذیری سیاسی، اجتماعی، اداری و فنی خط مشی های عمومی کشور با استفاده از رویکرد خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 1، شماره: 3
69 بررسی زیر ساخت های موجود موسسات اعتباری غیربانکی برای استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 16، شماره: 4
70 بررسی عوامل اثرگذار بر ارزیابی عملکرد ذیحسابان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 13، شماره: 47
71 بررسی عوامل موثر بر اثربخشی نظام بودجه ریزی عملیاتی در سازمان های عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 15، شماره: 1
72 بررسی عوامل موثر بر سطح افشای اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی دوره: 7، شماره: 1
73 بررسی عوامل موثر بر هماهنگی کانال های توزیع چندگانه از منظر عرضه‎کنندگان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 4، شماره: 1
74 بررسی قابلیت های خدماتی در صنایع کوچک ایران با استفاده از ادغام فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی و دیمتل فازی: دیدگاه مبتنی بر منابع (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 15، شماره: 1
75 بررسی میزان آشنایی و به کارگیری فنون علم مدیریت در صنایع تولیدی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 2، شماره: 4
76 بررسی نقش تخصص حسابرس در صنعت بر مدیریت واقعی سود و عملکرد عملیاتی آتی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 1، شماره: 1
77 به کارگیری الگوریتم ژنتیک برای انتخاب پرتفولیوی بهینه ای با اهداف غیر خطی بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 16، شماره: 48
78 به کارگیری شبکه‌های عصبی در پیش‌بینی سودآوری شرکتها (شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 3، شماره: 10
79 بهبود سنجش کارآیی و قدرت تفکیک در الگوهای DEA با ارئه یک الگوی جدید (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 7، شماره: 2
80 بهینه سازی زنجیره تامین تحویل به مشتری و مدیریت تقاضا با استفاده از مدیریت دانش: رویکرد پویایی سیستم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رفتاری در مدیریت دوره: 13، شماره: 29
81 بین المللی شدن صنایع کوچک و متوسط: ابعاد و استراتژی های جامع (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کارهای بین المللی دوره: 2، شماره: 1
82 پارک های علم و فناوری و اقتصاد شهری، محلی و منطقه ای، شناسایی عوامل زمینه ای مؤثر در ارزیابی عملکرد این سازمان های نوظهور (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 1، شماره: 3
83 پویایی شناسی رفتار مدیریت دانش بر حمل و نقل زنجیره تامین و لجستیک مبتنی برمتدولوژی پویایی سیستم (SD) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رفتاری در مدیریت دوره: 13، شماره: 30
84 پیش بینی بازده سهام با استفاده از نسبت های حسابداری با رویکرد شبکه های عصبی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 11، شماره: 28
85 پیشایندها و پسایندهای نوسازی راهبردی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 12، شماره: 48
86 پیکره‌بندی زنجیره تأمین خدمت با به‌کارگیری رویکرد عامل‌بنیان در صنعت بانکداری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت عملیات خدمات دوره: 1، شماره: 1
87 تاثیر عوامل سطح شرکتی و سطح نیروی کار بر عملکرد کسب و کارهای کوچک ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 13، شماره: 25
88 تاثیر مدیریت کیفیت جامع با نوآوری محصول و نوآوری فرآیندی بر رقابت پذیری شرکت (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 14، شماره: 28
89 تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد بانک ها: نقش میانجی بازارگرایی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 14، شماره: 22
90 تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر مزیت رقابتی با تبیین نقش میانجی عملکرد نوآوری شرکت های صادرکننده در صنعت پوشاک (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کارهای بین المللی دوره: 3، شماره: 2
91 تاثیر نوآوری محوری بر عملکرد مالی از طریق یکپارچگی زنجیره تامین و قابلیت های رقابتی (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری دوره: 3، شماره: 12
92 تاثیر یکپارچگی اطلاعاتی بر عملکرد مالی با رویکرد مبتنی بر دانش (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری دوره: 3، شماره: 9
93 تاملی بر مبانی پارادایمیک و پارادایم نگاری در مطالعات میان رشته ای مورد مطالعه بازاریابی کارآفرینانه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 2، شماره: 1
94 تاملی بر ناهمسانی شناختی پس از خرید: واکاوی عوامل موثر بر رفتار خرید مصرف کنندگان پوشاک مد (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 20، شماره: 45
95 تبیین الگوی جامع تحول راهبردی سازمانی در سازمانهای نظامی (دریافت مقاله) فصلنامه فرماندهی و کنترل دوره: 5، شماره: 4
96 تبیین ثبات و تغییر خط مشی یارانه ای ایران: چهارچوب ایتلاف مدافع (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 5، شماره: 1
97 تبیین ثبات و تغییر خط مشی یارانه ای ایران: چهارچوب ایتلاف مدافع (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 5، شماره: 1
98 تبیین مدل ارزیابی عقلانیت در سازمان با رویکرد اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 14، شماره: 3
99 تبیین مدل تصمیم گیری شهودی در فضای عدم قطعیت ناشی از نوآوری (مور مطالعه:شرکت های دانش بنیان) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 6، شماره: 4
100 تبیین مدل تصمیم گیری شهودی در فضای عدم قطعیت ناشی از نوآوری (مور مطالعه:شرکت های دانش بنیان) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 7، شماره: 1
101 تبیین و ارزیابی شاخص های اولویت گذاری پروژه های صنعتی به منظور برنامه ریزی بهینه در اقتصاد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصاد صنعتی دوره: 2، شماره: 3
102 تبیین و طراحی مدل رسالت مسئولیت اجتماعی سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 2، شماره: 8
103 تجاری سازی ایده های کارآفرینانه در حوزه انرژی های تجدیدپذیر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی دوره: 4، شماره: 1
104 تحقق رفاه ملی از رهگذر ارتقای ظرفیت رقابت پذیری ملی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 7، شماره: 2
105 تحلیل اثر متقابل بازیگران خودروی بدون راننده با روش آینده نگاری (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی دوره: 20، شماره: 49
106 تحلیل استراتژیک عرضه کنندگان بازار بین المللی نفت مبتنی بر مدل گراف
dor:۲۰.۱۰۰۱.۱.۲۴۲۳۴۶۲۱.۱۳۹۹.۱۰.۳۹.۷.۹ (دریافت مقاله)
فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 10، شماره: 39
107 تحلیل انواع ساختارهای راهبری شبکه های رسمی همکاری علم و فناوری در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 10، شماره: 4
108 تحلیل پوششی داده ها (DEA) و فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) : مطالعه ای تطبیقی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 7، شماره: 27
109 تحلیل پویای ارتباط صنعت و دانشگاه در خط مشی های آموزش عالی برنامه پنجم توسعه با رویکرد پویایی سیستم (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 3، شماره: 1
110 تحلیل چالش کیفیت آموزش عالی در برنامه پنجم توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 6، شماره: 21
111 تحلیل مقایسه ای عوامل موثر در قیمت گذاری زیر ارزش ذاتی در عرضه عمومی اولیه سهام شرکتهای دولتی و غیردولتی؛ مطالعه موردی: شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1380 تا 1388 (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 7، شماره: 1
112 تحلیل میان سطحی تاثیر رهبری تحولی و روابط گروه کاری بر توانایی حل مساله و رفتارهای نوآورانه کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 2، شماره: 5
113 تحلیل نقش راهبر در شبکه های رسمی همکاری علم و فناوری در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 7، شماره: 1
114 تحلیلی تاریخی برعلل شکست در پروژه های توسعه صنعت نفت (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 15، شماره: 3
115 تدوین مدل رضایتمندی جامعة میزبان از توسعة گردشگری (مورد مطالعه: ساکنان شهر لاهیجان) (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 5، شماره: 1
116 تدوین نقشه راه فناوری حمل ونقل هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیا در صنایع غذایی دارای زنجیره تامین سرد (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 14، شماره: 2
117 ترسیم نقشه راه فناوری با بهره گیری از رویکرد توسعه و تحلیل گزینه های راهبردی: شرکت مزارع نوین ایرانیان (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 13، شماره: 3
118 ترکیب روش شناسی سیستم های نرم در دو سطح به منظور بهبود سیستم ارتقاء شغلی کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 20، شماره: 66
119 تعیین کارایی نسبی دانشکده های مدیریت با رویکرد تحلیل فراگیر داده ها (Data Envelopment Analysis) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 2، شماره: 6
120 توسعه یک رویکرد برنامه ریزی فازی استوار برای طراحی زنجیره تامین حلقه بسته (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 6، شماره: 2
121 جمعیت و اشتغال در ایران: دیدگاه سیستمی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات جمعیتی دوره: 2، شماره: 2
122 چارچوبی برای شناسایی شایستگیهای خطمشیگذاران ملی (نمایندگان مجلس قانونگذاری) (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 19، شماره: 70
123 خط مشی گذاری بهینه سازی مصرف حامل های انرژی در شرکت ملی صنایع مس ایران (مورد مطالعه: مجتمع مس سرچشمه) (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 13، شماره: 45
124 خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد در عمل: آیا شواهد آماری در ارتقای اثربخشی و کارآیی خط مشی های آموزش عالی کشور موثرند؟ (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 8، شماره: 2
125 درآمدی بر الزامات فرایندی و معیارهای انتخاب مدیران منابع انسانی دولت (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 2، شماره: 2
126 راهبردهای تامین مالی کسب وکارهای نوپا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 12، شماره: 45
127 رتبه بندی استان های کشور با رویکرد تحلیل پوششی داده ها با به کارگیری شاخص های توسعه انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 8، شماره: 27
128 رتبه بندی و تبیین نقش صنایع ملی از حیث اهمیت در ارتقاء برند ملت ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت برند دوره: 5، شماره: 4
129 رویکردی ترکیبی برای انتخاب استراتژی کسب و کار (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 2، شماره: 4
130 رویه های تحلیلی در حسابرسی: کاربردی از رویکرد تحلیل پوششی داده بوت استرپ شده (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری مالی دوره: 7، شماره: 25
131 رهبری تحول‎آفرین برند خاص: واکاوی نقش رفتارهای برند‎ساز کارکنان بر بشارت برند در شرکت‎های بیمه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 11، شماره: 1
132 زیست بوم ارتباطات سیار در ایران مبتنی بر روش تحلیل شبکه های اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 7، شماره: 28
133 ساختاردهی مسئله تعارضات مدیریت پسماند بیمارستانی با ترکیب رویکردهای تئوری درام و استراتژی مذاکره و بازتاب مفاهمه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط دوره: 7، شماره: 3
134 سازمان مانا: کاربرد مدل سیستم های مانا (VSM) در طراحی ساختار سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 12، شماره: 47
135 سنجش بازاریابی اجتماعی در گردشگری سلامت (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 5، شماره: 18
136 سنجش فرآیندمحوری کسب وکار در صنعت بانکداری ایران (مورد مطالعه: بانک های تجاری – دولتی ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 7، شماره: 4
137 سنجش و تحلیل کیفیت خدمات هتل های سنتی با استفاده از ابزار تحلیل اهمیت عملکرد از دیدگاه گردشگران داخلی ( مورد مطالعه هتلهای سنتی منتخب استان یزد) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 12، شماره: 39
138 سیاه چاله های بودجه در نظام بودجه ریزی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 8، شماره: 4
139 شبیه سازی تغییرات جمعیتی ایران با استفاده از مدل پایه عامل بنیان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات جمعیتی دوره: 3، شماره: 1
140 شبیه سازی عامل بنیان زنجیره تامین خدمت بانکداری بر مبنای منطق غلبه خدمت (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 9، شماره: 3
141 شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های اقتصاد اشتراکی در سیستم‌های تولیدی (مورد مطالعه: شرکت‌های قطعه‌سازی استان قم) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت تولید و عملیات دوره: 11، شماره: 2
142 شناسایی پارامترهای ملی اثرگذار بر عوامل ریسک استقرار ERP در ایران با رویکرد نظریه ی چندزمینه ای (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 11، شماره: 41
143 شناسایی حلقه‎های علی مرتبط با رویکردهای متداول در مدل تعالی سازمانی مبتنی بر پویایی سیستم (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 12، شماره: 2
144 شناسایی ریسک های راهبردی زنجیره تامین صنعت خودروسازی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 8، شماره: 32
145 شناسایی عوامل موثر بر ایجاد سازمان مربی گرا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 22، شماره: 71
146 شناسایی عوامل موثر بر پایداری طرح های بازنشستگی خصوصی با استفاده از رویکرد ترکیبی متدولوژی سیستم های نرم و نگاشت شناختی فازی (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 11، شماره: 43
147 شناسایی مدل های ذهنی مدیران شرکت های صنایع غذایی از موانع توسعه صادرات (نمونه کاوی: مدیران شرکت های لبنی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 12، شماره: 1
148 شناسایی مولفه های سیستم تامین منابع انسانی در راستای ارتقای سلامت نظام اداری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 11، شماره: 2
149 شناسایی نسل‎ها در محل کار ایران (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 15، شماره: 4
150 شناسایی و استخراج مولفه های اصلی مدیریت ریسک سازمان با استفاده از روش فراترکیب (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 4، شماره: 3
151 شناسایی و اولویت بندی توانمندسازهای مدیریت زنجیره تامین پایدار در صنعت پتروشیمی با رویکرد ترکیبی «فراترکیب» و «نظریه گراف ها و رویکرد ماتریسی» (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 20، شماره: 64
152 شناسایی و اولویت بندی معیارهای تامین مالی مطلوب در بازار سرمایه اسلامی از منظر اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی دوره: 9، شماره: 18
153 شناسایی و اولویت بندی معیارهای موثر در مدیریت سبد محصولات شرکت های بیمه ای با استفاده از فنون MADM (مطالعه موردی بیمه پارسیان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 24، شماره: 3
154 شناسایی و تحلیل ریسک‌های عملیاتی با استفاده از نگاشت شناختی فازی (دریافت مقاله) مدیریت دارایی و تامین مالی دوره: 6، شماره: 4
155 شناسایی و رتبه بندی شاخصهای ارزیابی عملکرد مساجد تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 22، شماره: 2
156 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر عملکرد ارزش محور منابع انسانی در بخش دولتیبا رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 5، شماره: 3
157 شناسایی و رتبه بندی معیارهای موثر بر مکان یابی مساجد (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 21، شماره: 2
158 شناسایی و طراحی مدل خوشه بندی قابلیت های خدماتی در صنایع کوچک ایران با استفاده از رویکردهای تحقیق در عملیات نرم: تبیین میک مک (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کارهای بین المللی دوره: 5، شماره: 2
159 طراحی الگوی ارزشیابی عملکرد مدیران در پلیس پیشگیری (مورد مطالعه: کلانتری) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 7، شماره: 4
160 طراحی الگوی ارزیابی عملکرد گروه های کاری: تبیین و بسط الگوی تحلیل پوششی داده های استوار (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 6، شماره: 4
161 طراحی الگوی تدوین راهبرد صنعت: مورد مطالعه صنعت پتروشیمی (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 28، شماره: 4
162 طراحی الگوی چند سطحی عقلانیت در سازمان با رویکرد اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 25، شماره: 4
163 طراحی الگوی خبره تعیین سازوکار تامین مالی در رشته های علوم انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران دوره: 4، شماره: 1
164 طراحی الگوی عامل محور به منظور ارزیابی عملکرد فرآیندهای سازمان (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 9، شماره: 18
165 طراحی الگوی مدیریت تعالی رزمندگان دفاع مقدس (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 23، شماره: 3
166 طراحی الگوی مفهومی ارزیابی عملکرد راهبردی: مبتنی بر زنجیره ارزش آفرینی راهبردی پویا (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 12، شماره: 15
167 طراحی چارچوبی برای اندازه گیری کیفیت خدمات در زنجیره تامین (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 2، شماره: 2
168 طراحی چارچوبی برای پیشنهادیه خط مشی عمومی: پژوهش ترکیبی (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 18، شماره: 68
169 طراحی سطح کلان نظام مدیریت فرهنگ اسلامی با رویکرد روش شناسی سیستم های نرم (SSM) (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 10، شماره: 1
170 طراحی سیستم استنتاج عصبی-فازی تداوم زنجیره تامین (مورد مطالعه شرکت ایران خودرو) (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 23، شماره: 90
171 طراحی سیستم خبره فازی برای امکان سنجی سبز پروژه های صنعتی (مورد مطالعه: صنعت نفت) (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 10، شماره: 2
172 طراحی مدل ارزیابی تاب آوری زنجیره تامین صنعت برق با استفاده از رویکرد آمیخته: تحلیل تم تحلیل عاملی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 11، شماره: 1
173 طراحی مدل ارزیابی عملکرد زنجیره تامین خدمات- محصول در صنایع لوازم خانگی با استفاده از تحلیل عاملی و شبکههای عصبی- فازی با مطالعه موردی شرکتهای لوازم خانگی در کشور ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت تولید و عملیات دوره: 10، شماره: 2
174 طراحی مدل ارزیابی نرم افزارهای بودجه ریزی بر مبنای عملکرد با رویکرد دیمتل فازی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 14، شماره: 51
175 طراحی مدل استوار برای تخصیص قطعات به تأمین کنندگان (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 25، شماره: 3
176 طراحی مدل اعتماد آگاهانه ذی نفعان به سازمان (مورد مطالعه: مشتریان شرکت های خودروسازی داخلی) (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 16، شماره: 2
177 طراحی مدل اندازه گیری نوآوری سازمان با رویکرد تحلیل پوششی داده های شبکه ای پویا (مورد مطالعه: دانشگاه های سطح یک کشور) (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 9، شماره: 1
178 طراحی مدل اندازه گیری نوآوری سازمان با رویکرد تحلیل پوششی داده های شبکه ای پویا و اعمال محدودیت های فازی برای کنترل اوزان و یافتن اوزان عمومی (مورد مطالعه: دانشگاه های سطح یک کشور) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 12، شماره: 3
179 طراحی مدل برنامه ریزی تولید چندمحصولی در زنجیره تامین براساس رویکرد برنامه ریزی آرمانی (مطالعه ی موردی: گروه صنعتی برنز) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 12، شماره: 34
180 طراحی مدل بودجه ریزی بر مبنای عملکرد (مورد مطالعه: دانشگاه تربیت مدرس) (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 4، شماره: 3
181 طراحی مدل بودجه ریزی عملیاتی با تلفیق فن انگاره نگاری شناختی و فنون سلسله مراتبی (مورد مطالعه مرکز آمار ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 16، شماره: 3
182 طراحی مدل بهینه سازی دوسطحی برای زنجیره تامین با ساختار تخفیف پلکانی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 12، شماره: 1
183 طراحی مدل پویای تحلیل هزینه ها در صنعت بانکداری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعاتی در مدیریت بانکی و بانکداری اسلامی دوره: 5، شماره: 13
184 طراحی مدل پیش بینی و ارزیابی ظرفیت نوآوری شرکت های دانش بنیان با رویکرد استنتاج فازی عصبی- تطبیقی(ANFIS) (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 13، شماره: 47
185 طراحی مدل تاثیر هوشمندی کسب وکار بر عملکرد زنجیره تامین با تاکید بر یکپارچگی و چابکی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 12، شماره: 3
186 طراحی مدل ترکیبی منبعیابی در زنجیره تامین با بکارگیری فرایندتحلیل شبکه ای، ویکور و مدل چندهدفه در محیط فازی مطالعه موردی: شرکت کابل البرز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 14، شماره: 42
187 طراحی مدل چابکی زنجیره تامین در صنعت دارو با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 14، شماره: 53
188 طراحی مدل چابکی مشتری با رویکرد قابلیتهای پویای سازمانی: بررسی نقش شایستگی IT، هوشیاری کارآفرینانه و زیرکی بازار (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 2، شماره: 1
189 طراحی مدل حسابرسی هوشمند در دیوان محاسبات کشور (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 15، شماره: 58
190 طراحی مدل خدمات پس از فروش در کلاس جهانی با رویکرد روش شناسی سیستم های نرم: مورد مطالعه صنعت گاز مایع ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 19، شماره: 60
191 طراحی مدل خط مشی گذاری تجاری سازی فناوری نانوبا رویکرد متدولوژی سیستم های نرم (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 5، شماره: 2
192 طراحی مدل ریاضی انعطاف پذیری سیستم تولیدی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 1، شماره: 4
193 طراحی مدل ریاضی تخصیص بهینه بودجه، با رویکرد MADMبودجه حمایتی دولت از شهرداری های کشور (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 4، شماره: 2
194 طراحی مدل ریاضی تخصیص بهینه در زنجیره تامین سبز دو مرحله ای با استفاده از تحلیل پوششی داده های شبکه ای (NDEA) و مدارهای الکتریکی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 17، شماره: 54
195 طراحی مدل ریاضی چندهدفه انتخاب اعضای تیمهای کاری چندتخصصی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت تولید و عملیات دوره: 9، شماره: 2
196 طراحی مدل ریاضی چندهدفه زمان بندی در سیستم تولیدی کارگاهی و حل آن با استفاده از روش فراابتکاری شبیه سازی تبریدی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 5، شماره: 3
197 طراحی مدل ریاضی کسری برنامه ریزی تولید با رویکرد فازی (مورد مطالعه: شرکت مبل خاورمیانه) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 9، شماره: 22
198 طراحی مدل ریاضی مدیریت سفارشات زنجیره تامین با تکیه بر رویکرد بهینه سازی استوار و ساختار هزینه یابی بر مبنای فعالیت (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 8، شماره: 3
199 طراحی مدل ریاضی منبع یابی استوار چند هدفه: رویکردی در کاهشریسک زنجیره تامین (مورد مطالعه: زنجیره تامین ایران خودرو) (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 1، شماره: 1
200 طراحی مدل زنجیره فولاد و برآورد میزان مصرف با رویکرد مدل سازی عامل بنیان (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 11، شماره: 1
201 طراحی مدل سرآمدی مدیریت نوآوری در موسسات بانکی ج.ا.ایران با رویکرد ترکیبی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی دوره: 4، شماره: 4
202 طراحی مدل سنجش تاب آوری زنجیره تامین با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 7، شماره: 1
203 طراحی مدل سنجش کیفیت خدمات دولت الکترونیک مورد مطالعه: دفاتر پیشخوان دولت (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت تولید و عملیات دوره: 11، شماره: 1
204 طراحی مدل شایسته گزینی روسای مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 9، شماره: 3
205 طراحی مدل شایسته گزینی روسای مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 9، شماره: 3
206 طراحی مدل فرآیند کارآفرینی صنعت نفت ایران با رویکرد روش شناسی سیستم های نرم (دریافت مقاله) ماهنامه اکتشاف و تولید نفت و گاز دوره: 1400، شماره: 187
207 طراحی مدل کسب وکار انطباقی با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 7، شماره: 14
208 طراحی مدل کمینهسازی عدم اطمینان بر اساس معیارهای کیفیت دادههای حسابداری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 13، شماره: 50
209 طراحی مدل کیفیت خدمات در زنجیره تامین: تبیین مفهوم کیفیت خدمات دوسویه (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 9، شماره: 1
210 طراحی مدل کیفیت خدمات در زنجیره تامین:تبیین مفهوم کیفیت خدمات دوسویه (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 9، شماره: 4
211 طراحی مدل مدیریت توسعه در ایران با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 13، شماره: 49
212 طراحی مدل مدیریت زنجیره ی تامین خدمات با رویکرد نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 11، شماره: 39
213 طراحی مدل مفهومی سنجش متوازن عملکرد در رسانه ملی مورد مطالعه (شبکه خبر سیما) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 18، شماره: 65
214 طراحی مدل نوسازی استراتژیک سازمان های توسعه ای در ایران مبتنی بر هویت حرفه ای مدیران (مورد مطالعه: شرکت های دولتی تابعه ایدرو) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 14، شماره: 2
215 طراحی مدل هوشمند امکان سنجی طرح های صنعتی با رویکرد صنعت سبز (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 11، شماره: 1
216 طراحی مدل هوشمند تناسب شغل و شاغل مبتنی بر استعدادها با رویکرد داده کاوی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 8، شماره: 4
217 طراحی مدل هوشمند تناسب شغل و شاغل مبتنی بر استعدادها با رویکرد داده کاوی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 8، شماره: 4
218 طراحی مدلی نوین جهت ایجاد چارچوب سناریوهای آینده سازمان با رویکرد برنامه ریزی سناریو مورد مطالعه: مرکز آمار ایران (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 12، شماره: 4
219 طراحی نظام انگیزه ی خدمت رسانی عمومی در بخش دولتی ایران با رویکرد خبره محور تفسیری (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 9، شماره: 32
220 طراحی نظام مدیریت راهبردی ریسک زنجیره تامین صنعت خودروسازی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 9، شماره: 33
221 طراحی و تبیین مدل چابکی زنجیره تامین آمار رسمی بر اساس رویکرد ارزش عمومی (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 25، شماره: 99
222 طراحی و تبیین مدل خودتوسعه ای منابع انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 1، شماره: 4
223 طرح ریزی و بهبود بسط عملکرد کیفیت رویکرد مدل کانو فازی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 10، شماره: 27
224 عوامل و محرکهای تحول در نظام پاسخگویی مالی و عملیاتی بخش عمومی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 11، شماره: 37
225 فرآیند انتخاب متدلوژی در طراحی مدل بودجه ریزی خوب در بخش عمومی با رویکرد سیستم مداخلات جامع (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 12، شماره: 1
226 فرآیند قیمت گذاری محصول در خوشه های صنعتی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 19، شماره: 62
227 فهم انتقال خط مشی اصلاحات اداری در ایران پژوهشی بر مبنای راهبرد داده بنیاد (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 10، شماره: 26
228 فهم خاتمه خط مشی های عمومی در ایران؛ پژوهشی بر مبنای نظریه پردازی داده بنیاد (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 9، شماره: 1
229 فهم شناختی مدیران از اثربخشی مدیریتی: کاربست روش شبکه خزانه (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 13، شماره: 2
230 قانون گریزی در ایران: تبیین نقش عوامل سیاسی - اقتصاد، قانونی، مدیریتی و اجتماعی - فرهنگی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 11، شماره: 3
231 قیمت گذاری محصول در یک زنجیره تامین دوسطحی با استفاده ازمفهوم تیوری بازی ها در محیط فازی شهودی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 14، شماره: 43
232 کاربرد روش تخمین مجموعه‎ی غیر مرجح در انتخاب پرتفوی بهینه (مطالعه‎ی موردی: بورس اوراق بهادار تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 14، شماره: 2
233 کاربرد نگاشت شناختی فازی به منظور طراحی ساختار علی و تحلیل توانمندسازهای مدیریت زنجیره تامین پایدار در صنعت پتروشیمی (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 12، شماره: 43
234 کاوش فرایند رفتارهای منافقانه در ارتباطات بین فردی در سازمان با استفاده از نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 4، شماره: 1
235 گناه‎های کشنده در بودجه‎بندی عمومی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 10، شماره: 1
236 گونه شناسی استراتژی های توازن در یک پرتفوی دوسوتوان: نظریه پردازی داده بنیاد در شرکت های هلدینگ (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 11، شماره: 43
237 مبانی تئوریک طراحی آزمایشات در تجزیه و تحلیل سود (مدلی برای تصمیم گیری و مقایسه های چندگانه) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 2، شماره: 5
238 مدل برنامه ریزی آماری – فازی برای انتخاب پرتفولیوی بهینه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 5، شماره: 20
239 مدل بودجه ریزی بر مبنای عملکرد: رویکرد بهینه سازی استوار (مورد مطالعه: دانشگاه تربیت مدرس) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و بودجه دوره: 19، شماره: 1
240 مدل تجزیه و تحلیل خط‎مشی عمومی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 8، شماره: 2
241 مدل جامع عدالت سازمانی با رویکرد اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 23، شماره: 74
242 مدل ریاضی بودجه ریزی در بخش عمومی: رویکرد بهینه سازی استوار (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 2، شماره: 4
243 مدل ریاضی جدیدی برای حل مسئله تخصیص با ورودی ها و خروجی‎های چندگانه ناهمگن (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 9، شماره: 1
244 مدل سازی پیش بینی EPS با استفاده از شبکه های عصبی - فازی (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 6، شماره: 23
245 مدل سازی تاثیر شیوع ویروس کرونا بر پذیرش و توسعه بانکداری دیجیتال (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده دوره: 8، شماره: 2
246 مدل سازی و بهینه سازی کاهش بار و جابجایی میزان تولید نیروگاه ها در شرایط اضطراری شبکه انتقال برق (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 1، شماره: 1
247 مدل سرمایه گذاری مخاطره آمیز شرکتی در شرکت های فناوری اطلاعات (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 13، شماره: 1
248 مدل قابلیت حسابرسی عملکرد برای بخش عمومی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 12، شماره: 3
249 مدل منظومه ای ایجاد کسب وکارهای نوپا و نوآور (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 11، شماره: 43
250 مدلسازی تاثیر انقلاب صنعتی چهارم بر زنجیره تامین خدمات بانکی با استفاده از رویکرد پویایی سیستم و تکنیک دیماتل فازی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کارهای بین المللی دوره: 4، شماره: 1
251 مدلسازی دینامیکی کاهش متوسط زمان پرداخت خسارت در شرکت های بیمه: رویکرد پویاشناسی سیستم (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 5، شماره: 10
252 مدلسازی عاملگرای رفتار سهامداران در بازار سرمایه ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 20، شماره: 2
253 مروری بر روش های ارزیابی عملکرد شعب بیمه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 22، شماره: 2
254 معرفی مدلی نوین در حسابداری برند: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 25، شماره: 4
255 معنی گریزی در کاربست فناوری های داده در سازمان های بخش عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 10، شماره: 4
256 مفاهیم موثر بر دانش بنیان شدن رسانه ملی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 4، شماره: 2
257 مقایسه تطبیقی جامعیت شاخص های اندازه گیری شفافیت اطلاعاتی و سطح افشاء اطلاعات در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 4، شماره: 2
258 مقایسه عملکرد شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی و بخش عمومی غیردولتی در بورس اوراق بهادار تهران(مورد مطالعه: واگذاری های پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی دوره: 1، شماره: 2
259 نقش تعدیلگر نوآوری باز در تاثیر جذابیتهای وب سایت بر نیات رفتاری مشتریان (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 12، شماره: 2
260 نگاشت مدل تولید پایدار با رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری و دیمتل فازی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 15، شماره: 46
261 واکاوی عوامل تاثیر گذار بر اجرای مدل تعالی در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 10، شماره: 1
262 واکاوی مفهوم نوسازی استراتژیک با رویکرد روش شناسی سیستم های نرم (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 13، شماره: 1
263 واکاوی و نگاشت موانع توسعه آموزش الکترونیک در ایران با تاکید بر نظام آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری دوره: 5، شماره: 68
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 An Innovative Framework for Measurement of Competitiveness in Supply Chains: A Fuzzy Approach (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
2 Analysis of hazardous materials routing scenarios with Operations research approach: A Case Study from Fars province of Iran (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
3 ارائه چارچوبی سیستمی جهت ارزشیابی سیستم نوآوری بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و اولین همایش بین ‏المللی تجارت و اقتصاد الکترونیکی
4 ارائه روشی جهت اولویت بنذی نیازهای مشتریان در کارخانجات لبنی بااستفاده از روش ANP مورد مطالعه: پگاه گلپایگان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
5 ارائه مدل ANP برای ارزیابی شریک استراتژیک(مطالعه موردی: اداره بندر و گمرک شهرستان بندرانزلی) (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
6 ارائه مدل مفهومی عوامل موثر بر نوآوری باز در مراکز تحقیق و توسعه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس حسابداری و مدیریت
7 ارائه مدلی برای رتبه بندی سهام تحت محیط تصمیم گیری چند شاخصه فازی گروهی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
8 ارائه مدلی جهت معرفی عوامل موثر بر رفتار مشتریان در سپرده گذاری بانکی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
9 ارائه یک چارچوب مفهومی به منظور تبیین نقش تحریم بر تصمیم به خرید، سبک تصمیم گیری مصرف کننده و آمیخته بازاریابی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
10 ارائه یک متدولوژی برای شبیه سازی ارتباطات بین سازمانی دستگاه های دولت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
11 ارایه مدل تلفیقی انتخاب شریک تجاری سبز و مدیریت زنجیره تامین سبز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
12 ارزیابی توان اکولوژی استان همدان جهت انجام فعالیت های آبزی پروری به کمک GIS (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
13 ارزیابی ریسک با استفاده از تجزیه و تحلیل بروز خطا و تصمیم گیری با روش تاپسیس وویکور فازی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد وحسابداری
14 ارزیابی عملکرد شهرداری مناطق 22 گانه تهران با استفاده ازتحلیل پوششی داده های پنجره ای (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
15 ارزیابی محصولات بر اساس رویکرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) و فرایند تحلیل شبکه(ANP) (نمونه پژوهشی: شرکت صنعتی پارس خزر) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
16 ارزیابی نظام آموزش عالی با استفاده از روش ترکیبی کارت امتیازی متوازن و پویایی های سیستم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
17 ارزیابی و انتخاب تأمین کننده بر مبنای یک روش فازی: مورد مطالعه شرکت خودرو سازی زامیاد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
18 ارزیابی و انتخاب سبد سهام با استفاده از تصمیم گیری چندشاخصه در محیط فازی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری
19 ارزیابی و اولویت بندی عناصر FMEA با استفاده از روش های AHP فازی و TOPSISفازی (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های علوم مدیریت
20 ارزیابی و رتبه بندی ریسکت عملیات تونلسازی بر اساس روش LINIM AP (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
21 استفاده از رویکرد گسترش عملکرد کیفیت در فضای فازی جهت بهبود کیفیت و توسعه محصول مورد مطالعه: محصول شیر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
22 الگوسازی ساختار تعاملی اقدامات لجستیک معکوس در شرکت تولیدی جی لیان جی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
23 امکان سنجی اجرای بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در مرکز آمار ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
24 اولویت بندی روشهای استفاده مجدد از فاضلاب شهری تصفیه شده با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) نمونه موردی، فاضلاب شهری همدان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی بهداشت محیط
25 Mathematical optimization model for green supplier selection and ordering allocation (A case study: an automotive company) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
26 The Model of World Class Manufacturing Maturity for Car Manufacturing Industry (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت اجرایی
27 بازکاوی مفهوم عدالت سازمانی: (مفاهیم، ابعاد، راه کارها) (دریافت مقاله) اولین همایش داخلی مدیریت و حسابداری
28 بخش بندی مشتریان با استفاده از مدل توسعه یافته RFM بر مبنای ارزش طول عمر مشتری (مورد مطالعه سازمان نیازمندی های همشهری) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،کارآفرینی و توسعه اقتصادی
29 بخش بندی مشتریان با استفاده از مدل توسعه یافته RFM بر مبنای ارزش طول عمر مشتری(مورد مطالعه سازمان نیازمندی های همشهری) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و بازاریابی
30 بررسی ابعاد رفتار شهروندی سازمانی درآموزش و پرورش شهرستان رشت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
31 بررسی اثر ابعاد کیفیت خدمات بر رفتار خرید از طریق تمایل به خرید (مورد مطالعه: مشتریان دیجی کالا) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی تازه یافته ها در مدیریت و مهندسی صنایع با تاکید بر کارآفرینی در صنایع
32 بررسی اثرات اجرای ITS در ارتقای عملکرد ناوگان حمل و نقل عمومی (مطالعه موردی: شهر ارومیه) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
33 بررسی اثرات شبکه های اجتماعی و کسب و کار بر عملکرد شرکت های تولیدی مستقر در شهرک صنعتی رشت (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
34 بررسی اثرات و مکانیسم تنوع جنسیتی هیئت مدیره بر دست کاری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آینده پژوهی،مدیریت و توسعه پایدار
35 بررسی ارتباط بین اخلاق حرفه ای و مفاهیم بنیادین مدل EFQM در تعالی پایدار سازمان ها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی
36 بررسی ارتباط بیناخلاق حرفه ای و مفاهیم بنیادین مدل EFQM (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
37 بررسی تاثیر جهت گیری بازار صادرات بر عملکرد صادراتی در صنعت نساجی و پوشاک (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی، اقتصاد و حسابداری ایران
38 بررسی تاثیر دوسوتوانی سازمانی بر عملکرد سازمان های خدماتی با نقش تعدیلگری پویایی های محیطی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی
39 بررسی تاثیر دوسوتوانی سازمانی بر عملکرد سازمان های خدماتی با نقش تعدیلگری پویایی های محیطی (مورد بررسی: شعبه های بانک های خصوصی شهر رشت) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی
40 بررسی تاثیر سکوت سازمانی بر سرمایه اجتماعی با تاکید برنقش میانجی تعهد سازمانی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهش در حسابداری و مدیریت
41 بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر قصد خرید مشتریان: تبیین نقش ابعاد برند (مطالعه موردی: شرکت پگاه گیلان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری
42 بررسی تاثیر یکپارچگی زنجیره تامین بررضایت مشتری و عملکرد مالی مطالعه موردی: شرکت شهرک های صنعتی شهراهواز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد
43 بررسی تأثیر بازاریابی اجتماعی بر جذب دانشجو در دانشگاه فنی و حرفه ای (مطالعه موردی دانشکده های فنی و حرفه ای رشت) (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
44 بررسی تأثیر تجربه مشتری بر تبلیغات توصیه ای سنتی و الکترونیکی در شعب بانک قوامین شهر رشت (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد سالم در بانک، بورس و بیمه
45 بررسی تأثیر جهت گیری بازار صادرات بر عملکرد صادراتی در صىعت نساجی و پوشاک (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی، اقتصاد و حسابداری ایران
46 بررسی رابطه ابعاد معنویت سازمانی باایجاد اعتماد و مسئولیت پذیری در کارکنان (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
47 بررسی رابطه ی بین عناصر مدیریت سرمایه در گردش و ساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
48 بررسی راهبرد پاسخ به عوامل محیطی با استفاده از یک رویکرد ناب و چابک در راستای بهبودعملکرد شرکت (مطالعه موردی: شرکت های کوچک و متوسط شهر صنعتی رشت) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری
49 بررسی عوامل رضایت مندی مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتریان در کارخانه ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
50 بررسی عوامل موثر بر مدیریت گردشگری پایدار مکان های تاریخی و طبیعی بر اساس تحلیل اهمیت – عملکرد (مطالعه موردی: شهر همدان) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
51 بررسی فرصت های جدید در زنجیره تأمین با تاکید بر زنجیره تأمین پایدار و حلقه بسته (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
52 بررسی مفاهیم نوین درپیاده سازی اثربخش هوشمندی کسب و کار (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
53 بررسی میزان تاثیر توسعه و بهسازی برنامه های مسیر شغلی بر تعهد سازمانی در شرکت توزیع برق استان گیلان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
54 بررسی نقش آموزش سبز و مدیریت زنجیره تأمین سبز در عملکرد شرکت های صنعتی صادراتی استان گیلان (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
55 بررسی نقش مدیریت دانش برنوآوری سازمان موردمطالعه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیلان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
56 بررسی نقش مولفه های توسعه بازار مالی در تولید ناخالص داخلی ایران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آینده پژوهی،مدیریت و توسعه پایدار
57 بررسی و تاثیر عوامل کیفیت خدما ت آماری از منظر کاربارن آمار مورد مطالعه: مرکز امار ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
58 برنامه ریزی راهبردی گسترش سیستم حمل و نقل همگانی در کلانشهر ارومیه (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست
59 بکارگیری مفاهیم مدیریت زنجیره تامین در طراحی نظام اجرایی شرکتهای کشتی سازی ایران (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
60 پایداری زنجیره تامین : یادگیری از پاندمی کووید-۱۹ (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین مدیریت و حسابداری در ایران
61 پذیرش بانکداری اینترنتی از سوی کارکنان بانکهای خصوصی و دولتی استان ایلام (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
62 پیش بینی قیمت سهام با استفاده از روش شبکه عصبی فازی با به کارگیری نمو هموار ساده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
63 پیش زمینه ها و پیامدهای کارآفرینی در صادرات در صنعت نساجی و پوشاک (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
64 تاثیر عوامل فردی موثر بر تعادل کار / زندگی بر عملکرد شغلی کارکنانمورد مطالعه: کارکنان بانک رفاه شهر رشت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
65 تاثیر غرور سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی تعهد سازمانی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی رویکرد های نوین مدیریت در مطالعات میان رشته ای
66 تاثیر کیفیت خدمات ناب الکترونیک بر امنیت ادراک شده از سوی مشتری(مطالعه موردی: بانک تجارت) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
67 تاثیر گسترش بازار مالی بر رشد اقتصاد ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت و حسابداری
68 تاثیرتجربه برند بر ترجیحات مشتریان ؛مطالعه تطبیقی مشتریان بانک های ملی وپاسارگاد شهرستان رشت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
69 تأثیر استرس شغلی بر رضایت شغلی درمرکز آمار ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت و مهندسی صنایع
70 تأثیر کارآفرینی گرایی صادراتی و جهت گیری بازار بر موفقیت صادرات محصول جدید تحت سطوح مختلف رقابت و سرمایه گذاری مالی در صنعت نساجی و پوشاک (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
71 تئوری درام و تحلیل تقابلی : روشی برای ساختار دهی مسأله در مدلسازی سیستم های پویا (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
72 تبیین مدل فازی نگاشت انگاره های گردشگران سلامت (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
73 تبیین نقش کارآفرینی سازمانی در بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات و نوآوری بر عملکرد سازمانی (مطالعه موردی: شرکت های کوچک و متوسط شهر رشت) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد سالم در بانک، بورس و بیمه
74 تجزیه و تحلیل SWOT با رویکرد فرایندتحلیل شبکه ای فازی FANP (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
75 تحقق خرید جانبی با رویکرد اثربخشی مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد ارتباطات بازاریابی یکپارچه (مورد مطالعه بانک پارسیان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد
76 تحقیق در عملیات، حمل و نقل مواد خطرناک؛ ضرروتها، کاربردها،راهبردهای آینده (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
77 تحلیل پوششی داده های شبکه ای برای اندازه گیری کارایی شعب بانک (مطالعه موردی : شعب درجه 3 یکی از بانک های استان گیلان) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در مطالعات مدیریت
78 تحلیل سناریوی تاثیر ظرفیت مسیر در مسیریابی مواد خطرناک با رویکرد ریاضی،مورد مطالعه:شبکه راههای استان فارس (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
79 تحلیل سناریوی مسیریابی مواد خطرناک با رویکرد ریاضی؛ مورد مطالعه: شبکه راههای استان فارس (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
80 ترکیب مدیریت استراتژیک با مدیریت دانش: روندها و دیدگاه های بین المللی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین مدیریت و حسابداری در ایران
81 تعیین سبد بهینه سهام با استفاده از فنون ترکیبی تصمیم گیری چندشاخصه و برنامه ریزی خطی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری
82 توسعه مدل بودجهریزی برمبنای عملکرد در سازمانهای پروژهمحور (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه
83 توسعه مدل مفهومی تصمیم گیری برون سپاری استراتژیک؛ خلق ارزش مشترک و ایجاد شبکه اشتراک دانش (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
84 چارچوبی برای شناسایی شایستگی های خط مشی گذاران ملی (نمایندگان مجلس قانونگذاری) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نقش پژوهش در قانونگذاری
85 خوشه بندی مشتریان با استفاده از رویکرد داده کاوی Crisp و متدلوژی توسعه یافته LRFM (مورد مطالعه سازمان نیازمندی های همشهری) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
86 رابطه بازاریابی اخلاقی با وفاداری مشتریان شعب بانک رفاه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
87 رتبه بندی مناطق بانک با استفاده از روشهای MADM (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد
88 رده بندی فاکتورهای ریسک پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری با تمرکز برسازمان هایی که این استراتژی را برای خود انتخاب نموده اند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی
89 سنجش عملکرد اثر بخش در بانکهای ایران با نگاه استراتژیک و رویکرد مدل امتیازات متوازن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد
90 سنجش قابلیت های R&D با دیدگاه NPD در شرکت ایران خودرو (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
91 شبیه سازی سیستم تولید پیوسته در کارخانه تولیدی و مقایسه ی آن با سیستم تولید سنتی (مطالعه ی موردی در کارخانه ی داروسازی سلامت) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
92 شبیه سازی، ابزاری برای آموزش مدیریت؛ مورد مطالعه بازار کالاهای مصرفی مبتنی بر ترکیب روش های پویایی شناسی سیستم و شبیه سازی چندعاملی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
93 شناسایی عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی در شرکت های دانش بنیان با رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در مطالعات مدیریت
94 شناسایی و اولویت بندی ریسک در پروژه های سدسازی با رویکرد MADM (مورد مطالعه: سد مخزنی شهر بیجار) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
95 شناسایی و اولویت بندی معیارهای موثر در طراحی استراتژیک پرتفولیوی خدمات بیمه ای با استفاده از فنون MADM ( مطالعه موردی بیمه پارسیان) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
96 شناسایی و اولیت بندی عوامل موثر بر موفقیت در تبلیغات با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی
97 شناسایی و رتبه بندی موانع بکارگیری مدیریت دانش در زنجیره تامین (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی
98 طراحی مدل ارزیابی عملکرد توزیع کننده در زنجیره تامین با استفاده از رویکرد فازی فرآیند تحلیل شبکه (صنعت پوشاک) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
99 طراحی مدل استقرار مهندسی ارزش با رویکرد ISM (مورد مطالعه: شرکت صنعتی آرد ماشین) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه
100 طراحی مدل استقرار مهندسی ارزش با رویکردISM(مورد مطالعه: شرکت صنعتی آرد ماشین) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی
101 طراحی مدل استوار انتخاب تامین کننده در حالت منبع یابی چند گانه : جهشی به سوی کاهش ریسک زنجیره تامین (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
102 طراحی مدل پویا برای ارزیابی کارکنان ستادی بانک با رویکردی کارت امتیازی متوازن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
103 طراحی مدل ترکیبی GP-FANP برای تولید محصول جدید در بسط عملکرد کیفیت QFD مورد مطالعه : شرکت بهداد (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
104 طراحی مدل ریاضی ارزیابی و عملکرد وزارت صنایع و معادن بر اساس مدل AHP , TOPSIS و SAW (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد
105 طراحی مدل ریاضی یکپارچه زنجیره تأمین کارخانه تولیدی یدکی موتور ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
106 طراحی مدل ساختاری عوامل مؤثر بر رفتار مبتنی بر بازار صادراتی در صنعت نساجی و پوشاک (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی، اقتصاد و حسابداری ایران
107 طراحی مدل شبکه ای برای ارزیابی محصولات شرکت صنعتی پارس خزر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
108 طراحی مدل شبکه عصبی فازی به منظور تدوین استراتژی فناوری با رویکرد تحلیل ثبت اختراعات (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
109 طراحی مدل کارخانه تولیدی دوسوتوان با استفاده از رویکرد مدل سازی ساختاری- تفسیری (ISM) (مطالعه موردی: کارخانجات تولیدی استان گیلان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
110 طراحی مدل مسئولیت اجتماعی سازمان با رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری(ISM) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
111 طراحی مدلی برای کنترل هزینه های کل کیفیت با استفاده از رویکرد ساختاری تفسیری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
112 طراحی مدلی پویا برای ارزیابی عملکرد موسسات مالی با رویکرد کارت امتیازی متوازن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مدیریت و حسابداری
113 طراحی نظام مدیریت کیفیت جامع در بخش کشاورزی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت
114 طراحی نقشه شناختی سیستم حمل و نقل شهری پایدار با رویکرد سودا (مورد مطالعه: متروی شهر تهران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس تفکر سیستمی در عمل
115 طزاحی مدل پویایی سیستم رفتار افزاد جامعه در حوزه جذب سپرده (دریافت مقاله) اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار
116 عوامل موثربرمزیت رقابتی باتاکید برهوشمندی رقابتی و سازمانی درصنایع موادغذایی شهرستان رشت (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
117 فرایند کاوی : رویکردی هوشمند در کشف و بهبود فرایندهای کسب و کار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
118 فناوری بلاک چین و ارتباط آن با مدیریت زنجیره تامین پایدار (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق
119 کاربرد تحلیل تتراد تاییدی در تحقیقات بازاریابی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی
120 کاربرد تصمیم گیری چند معیاره در ارزیابی تصمیمات خرید بر مبنای خروجی های الگوریتم ژنتیک؛ مدل پویای تعیین اندازه دسته و انتخاب تامین کننده (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
121 محاسبه عدد RPN فازی بصورت جمعی و برمبنای تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
122 مدل اخلاق کسب و کار در موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی راهبرد شمال (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
123 مدل پویای درآمدهای غیرمشاع در صنعت بانکداری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی انجمن پویایی شناسی سیستم ها
124 مدل پیش بینی چگونگی رفتار مشتری در سپرده گذاری بانکی با رویکرد پویایی سیستم (دریافت مقاله) اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار
125 مدل پیشبینی چگونگی رفتار مشتری در سپردهگذاری بانکی با رویکرد پویایی سیستم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری
126 مدلی برای انتخاب مدیران براساس FAHP وآنتروپی شانون سازمانهای مورد بررسی سازمانهای دولتی استان گیلان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی الکترونیکی رویکردهای کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت
127 مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری و نقش آن بر رضایت مشتریان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
128 مسئولیت اجتماعی در زنجیره تأمین با رویکرد انتخاب تأمین کنندگان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
129 معرفی ابزارهای سیستمی نرم برای مرحله آغازش در چرخه حیات مدیریت پروژه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تفکر سیستمی در عمل
130 مقایسه تحلیل عاملی معادلات ساختاری با روشهای لیزرل و PLS درپژوهش های مدیریت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
131 مقایسه عملکرد و بهره وری شعب پست استان گیلان با تکنیک تحلیل فراگیر داده ها ( DEA ) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
132 نقش کارآفرینی در بهبود دانش صاحبان کسب و کار کوچک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
133 واکاوی و نگاشت عوامل موفقیت مدیریت زنجیره تامین لارج در شرکتهای صنعتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری
134 هوشمندی کسب وکارراهی برای دستیابی به اثربخشی سازمانی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری