سیدوحید احمدی‌طباطبایی

 سیدوحید احمدی‌طباطبایی استادیار گروه خدمات بهداشتی و آموزش بهداشت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی‌کرمان

سیدوحید احمدی‌طباطبایی

Seyed Vahid Ahmadi Tabataei

استادیار گروه خدمات بهداشتی و آموزش بهداشت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی‌کرمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.