ابوالحسن امین مقدسی

 ابوالحسن امین مقدسی دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران- ایران

ابوالحسن امین مقدسی

Abolhasan Amin Moghadasi

دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران- ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 امام حسین(ع) اسوه پایداری در شعر مظفر النواب (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 8، شماره: 14
2 بررسی تطبیقی مناظره شمشیر و قلم در زبان فارسی و عربی علمی- پژوهشی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات تطبیقی دوره: 9، شماره: 16
3 تحلیل ساختاری خطبه دوم نهج البلاغه از رهگذر دوگانگی قطع و وصل (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات ادبی متون اسلامی دوره: 1، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آشنایی زدایی های زبانی اشعار مظفر النواب (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی متن‌پژوهی ادبی با عنوان نگاهی تازه به ادبیات کودک و نوجوان
2 آشناییزداییهای زبانی اشعار مظفر النواب (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات
3 بارقه های مقاومت و پایداری در اشعار مظفر النواب (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21
4 بررسی درونمایه تصوف و عرفان در اشعار مظفر النواب (دریافت مقاله) پنجمین همایش متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به سبک شناسی، بلاغت، نقد ادبی
5 بررسی درونمایه هجو حکام عرب در اشعار مظفر النواب (دریافت مقاله) پنجمین همایش متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به سبک شناسی، بلاغت، نقد ادبی
6 بررسی مضامین غنایی اشعار مظفر النواب (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات
7 بررسی مضامین غنایی اشعار مظفر النواب (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی متن‌پژوهی ادبی با عنوان نگاهی تازه به ادبیات کودک و نوجوان
8 بررسی ویژگی های بارز زبانی در زبان شعری مظفر النواب با تکیه بر اشعار سیاسی وی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به متون تاریخی
9 دلالت های تکرار و موسیقی درونی حاصل از آن در اشعار مظفر النواب (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به متون تاریخی
10 سیمای فلسطین و مبارزه با رژیم صهیونیستی در آیینه شعر مظفر النواب (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21
11 فراخوانی شخصیت های مقاوم ستوده شده در اشعار مظفر النواب (دریافت مقاله) نخستین همایش ادبیات مقاومت با محوریت شهدای دانشجو استان خراسان شمالی
12 فراخوانی مناطق انقلاب خیز و مقاوم در اشعار مظفر النواب (دریافت مقاله) نخستین همایش ادبیات مقاومت با محوریت شهدای دانشجو استان خراسان شمالی