دکتر نسرین مهرا

دکتر نسرین مهرا عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

دکتر نسرین مهرا

Dr. Nasrin Mehra

عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.