جلال الدین سلطان کاشفی

 جلال الدین سلطان کاشفی استاد گروه  نقاشی، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر تهران

جلال الدین سلطان کاشفی

استاد گروه نقاشی، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.