حمید پارسانیا

 حمید پارسانیا دانشیار دانشگاه باقرالعلوم

حمید پارسانیا

Hamid Parsa Nia

دانشیار دانشگاه باقرالعلوم

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 استراتژی واسازی و امکان تحقق عدالت (دریافت مقاله) فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی دوره: 5، شماره: 1
2 بازتعریف سرمایه اجتماعی در میدان مجازی (دریافت مقاله) فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی دوره: 7، شماره: 2
3 بررسی روش شناسی دانش تربیت اسلامی بر اساس رویکرد اسلامی سازی معرفت (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 9، شماره: 18
4 بررسی مقایس های مواجهه ی امام خمینی(ره) و علمای سنتی با سنت (در دوره ی منتهی به وقوع انقلاب اسلامی) (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام دوره: 2، شماره: 6
5 برهان امکان و وجوب و نقدهای کانت و هیوم (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 1، شماره: 1
6 تحلیلی پیرامون فراز و فرود اخباریان (دریافت مقاله) تاریخ اسلام و ایران دوره: 28، شماره: 38
7 تعین اجتماعی معرفت در نهج البلاغه (دریافت مقاله) دوفصلنامه اسلام و علوم اجتماعی دوره: 3، شماره: 6
8 جامعه شناسی معرفت فارابی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اسلام و علوم اجتماعی دوره: 5، شماره: 10
9 چارچوب نظریه پیشرفت و تکامل از منظر استاد مطهری (دریافت مقاله) فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی دوره: 4، شماره: 1
10 درنگی بر ایمان به عنوان منبع قدرت نرم شیعه (دریافت مقاله) فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی دوره: 4، شماره: 4
11 دلالت های نظریه اعتباریات برای تحول در علوم انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی دوره: 2، شماره: 1
12 دیدگاه یوزف شاخت به فقه اسلامى به مثابه دانش اجتماعى (دریافت مقاله) فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی دوره: 5، شماره: 4
13 روش شناسی اندیشه اجتماعی ابن رشد (دریافت مقاله) فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی دوره: 1، شماره: 1
14 شرایط تاسیس نهاد مرجعیت تقلیدشیعه (دریافت مقاله) فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی دوره: 5، شماره: 3
15 کنکاشی در خاستگاه دانش مدیریت بر اساس نظریه اعتباریات علامه طباطبایی(ره) (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 13، شماره: 1
16 نظریه معنا، مطالعه تطبیقی پرس و علامه طباطبایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اسلام و علوم اجتماعی دوره: 9، شماره: 18
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 خانواده و زیست رسانه ای؛ پژوهشی در باب تاثیرات زیست در عالم رسانه ای بر نظام ارتباطی خانواده (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی سواد رسانه ای و اطلاعاتی با موضوع خانواده
2 نظریه دوستی تعالی بخش و دلالت های آن در مدیریت سرمایه اجتماعی کشور (دریافت مقاله) دومین همایش ملی سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار