دکتر مسعود جانبزرگی

دکتر مسعود جانبزرگی استاد روان‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

دکتر مسعود جانبزرگی

استاد روان‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 "رابطه خدا پنداره (تصویرپردازی ساختگی از خدا) و تحول روانی معنوی با افسردگی، اضطراب و استرس در دانشجویان (دریافت مقاله) پژوهشنامه روانشناسی مثبت دوره: 4، شماره: 3
2 آزمون نظریه بین فردی خودکشی (IPTS) در دانشجویان ایرانی: نقش تعلق کام نایافته و سرباری ادراک شده در ایجاد تمایل و اقدام به خودکشی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 12، شماره: 4
3 اثر خانواده درمانگری سیستمی معنوی بر رضایت زناشویی و کنش وری خانواده (الگوی مهر و قدرت) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده دوره: 4، شماره: 1
4 اثربخشی آموزش فرزندپروری ترکیبی (زیستی- اجتماعی) به مادران بر خودکارآمدی ادراک شده کودکان فزون وزن (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت اجتماعی دوره: 6، شماره: 1
5 اثربخشی آموزش مهارت های فرزندپروری در کاهش تنیدگی مادران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 1، شماره: 4
6 اثربخشی الگوی کوتاه مدت درمانگری چندبعدی معنوی(SMP) بر مهار نشانگان افسردگی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 12، شماره: 22
7 اثربخشی تنش زدایی تدریجی عضلانی بر تنیدگی ادراک شده بیماران مبتلا به فشارخون اساسی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 3، شماره: 1
8 اثربخشی توانمندسازی کارکردی زوجین مبتنی بر رویکرد اسلامی بر رضایتمندی زناشویی زنان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 10، شماره: 31
9 اثربخشی توانمندسازی کارکردی زوجین مبتنی بر رویکرد اسلامی بر رضایتمندی زناشویی زنان (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 10، شماره: 31
10 اثربخشی درمان چندبعدی معنوی خداسو بر معنویت ادراک شده و خودپنداره−خداپنداره در کارکنان هلال‎احمر دارای نشانه‎های اختلال تنیدگی پس از سانحه (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 15، شماره: 28
11 اثربخشی درمان چندبعدی معنوی خداسو بر نشانگان اختلالات روانی و اختلال تنیدگی پس از سانحه (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش و پژوهش در مشاوره کاربردی دوره: 3، شماره: 1
12 اثربخشی درمانگری چند وجهی لازاروس بر ارتقاء سلامت عمومی در بیماران ام اس (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 4، شماره: 1
13 اثربخشی روان درمانگری اسلامی مبتنی بر کیفیت زندگی بر افسردگی و کیفیت زندگی دانشجویان (دختر و پسر) افسرده دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 15، شماره: 1
14 اثربخشی شناخت درمانگری گروهی با و بدون استفاده از حکایت های مثنوی در بهبود سلامت روان زنان متعارض (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 8، شماره: 14
15 اثربخشی مداخله چندوجهی لرن بر اصلاح باورهای فراشناختی و فرانگرانی (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 16، شماره: 1
16 ارائه مدل ساختاری برای پیش بینی نشانه های اختلال وسواس فکری- عملی براساس پایبندی مذهبی: نقش میانجیگر کارکرد شخصیت (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 9، شماره: 3
17 ارزیابی تحول روانی ‐ معنوی در درمانگری مراجعان مذهبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 5، شماره: 8
18 استنطاق عوامل آرامش خانواده از قرآن (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی اسلامی دوره: 3، شماره: 2
19 اعتبارسنجی مقیاس خودکارآمدی پدر بین پدران دارای دختر دبستانی (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده درمانی کاربردی دوره: 2، شماره: 1
20 الگوهای طبقه بندی صفات شخصیت در منابع اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 8، شماره: 14
21 الگوی تنظیم رغبت براساس زهد اسلامی و مقایسه آن با درمان شناختی رفتاری در کاهش اضطراب (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 9، شماره: 17
22 الگوی نظری محافظت از مرزهای جنسی خانواده براساس منابع اسلامی برای خانواده درمانگری سیستمی- معنوی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده دوره: 11، شماره: 1
23 ایجاد پایداری هیجانی براساس تلفیق آموزش تنش زدایی تدریجی و مهارتهای آرام سازی سبک زندگی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 1، شماره: 2
24 بررسی اثربخشی بسته آموزش حرمت خود در دانش آموزان دبستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 17، شماره: 42
25 بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری مبتنی بر الگوی هافمن در کاهش نشانه های اختلال اضطراب اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 3، شماره: 9
26 بررسی اثربخشی درمان فراتشخیصی مبتنی بر تنظیم هیجان با طراحی مذهبی- معنوی بر کاهش علائم و بهبود عملکرد عمومی زنان مبتلا به اختلال‌های اضطرابی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده دوره: 6، شماره: 3
27 بررسی ارتباط خودپنداره با خداپنداره در درمان مذهبی (معنوی) اختلالات روانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 10، شماره: 19
28 بررسی تاثیر توانبخشی شناختی‌رفتاری مبتنی برآموزش ایمن‌سازی در برابر استرس بر اضطراب، استرس و افسردگی در بیماران تحت جراحی عروق کرونر (دریافت مقاله) فصلنامه پرستاری قلب و عروق دوره: 7، شماره: 3
29 بررسی رابطه بین هوش معنوی و تعهد سازمانی دبیران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 9، شماره: 17
30 بررسی ساختار عاملی، اعتبار و روایی فرم فارسی مقیاس تمایل به خودکشی بر اساس نظریه بین فردی خودکشی (IPTS) در دانشجویان ایرانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دوره: 11، شماره: 1
31 بررسی نقش عامل های شخصیتی در پیش بینی ابعاد مختلف دینداری در دانشجویان: بر مبنای نظریه پنج عامل بزرگ شخصیت (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 9، شماره: 17
32 بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس انگ کمک طلبی روانشناختی در ارتباط با استرس شغلی و فرسودگی: مختص کارشناسان سلامت روان (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 10، شماره: 3
33 بنیادهای نظری سبک زندگی از دیدگاه قرآن کریم (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 11، شماره: 20
34 پیش بینی حرمت خود فرزندان بر اساس سبک های فرزند پروری والدین و پایبندی مذهبی مادران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 13، شماره: 24
35 پیش بینی رضایت زناشویی بر مبنای «هماهنگی نگرش ها»، «آشنایی با نگرش های همسر» و «هماهنگی ارزش های زوجین» (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 19، شماره: 1
36 پیش بینی عملکرد خانواده براساس استحکام من و وضعیت هویت زوجین (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 17، شماره: 67
37 تاثیر آموزش تحلیل رفتار متقابل بر تعدیل کمال گرایی مادران با توجه به سبک فرزندپروری1 (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 10، شماره: 33
38 تاثیر قرایت قرآن بر تنیدگی های روانی و راهبردهای مقابله ای در بین دانشجویان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 6، شماره: 10
39 تاثیر متغیرهای الگوی چند بعدی معنوی با میانجی ‎گری باورهای ناکارآمد بر اختلال وسواس (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 16، شماره: 31
40 تاثیر مداخله چندبعدی معنوی بر کورتیزول بزاقی، آشفتگی‎های روان شناختی و ادراک بیماری پس از جراحی بای‎پس عروق (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 16، شماره: 30
41 تبیین عوامل آرامش زا و آرامش زدای خانواده در قرآن (دریافت مقاله) دوفصلنامه قرآن و علم دوره: 15، شماره: 29
42 تبیین عوامل موثر بر کاهش علائم افسردگی از منظر دین اسلام: یک تحلیل محتوای کیفی (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 20، شماره: 2
43 تحلیل روان شناختی نشوز و راهکارهای سه گانه قرآن (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 9، شماره: 17
44 تحلیل مفاهیم «مضاف نفس» در روایات و تبیین سازه روان‌شناختی خودنظم‏جویی بر اساس آن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم حدیث دوره: 25، شماره: 1
45 تدوین الگوی مفهومی مقابله دینی با استرس بر اساس آموزه های قرآن کریم: نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی فرهنگی دوره: 6، شماره: 1
46 تدوین مدل نظم‎جویی شناختی هیجان براساس مولفه‎های خداپنداره، خودپنداره و سبک‎های دلبستگی با میانجی‎گری نیرومندی من (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 17، شماره: 32
47 تنظیم درمان گرانه سبک زندگی: یک مداخله کوتاه مدت برای پیشگیری و درمان اضطراب بر اساس درمان چندبعدی معنوی خداسو (دریافت مقاله) پژوهش نامه سبک زندگی دوره: 6، شماره: 2
48 ثاثیر روان بنه های ناسازگار نخستین برتحول روانی معنوی: یک متغیر تعدیلگر در رواندرمانگری (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 10، شماره: 18
49 درمان چند بعدی معنوی: امکان تبیین پدیده های روانی (سلامتی و اختلال) با سازه های معنوی شخصیت بر اساس منابع دینی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 14، شماره: 2
50 رابطه الگوهای ارتباطی زوجین با رضامندی زناشویی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 5، شماره: 9
51 رابطه بین ساختار قدرت مرد مقتدر در خانواده با عملکرد خانواده (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 11، شماره: 2
52 رابطه پایبندی مذهبی و تعارض زناشویی و تفاوت آنها در میان زوجین (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده دوره: 3، شماره: 2
53 رابطه تصور فرد از خدا و روان پریشی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 6، شماره: 11
54 رابطه روان بنه های ناسازگار اولیه و باورهای غیرمنطقی با تعارض زناشویی، نقش تعدیل کننده دینداریDOR:۲۰.۱۰۰۱.۱.۲۶۴۵۴۹۵۵.۱۳۹۹.۱۵.۵۱.۵.۶ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 15، شماره: 51
55 رابطه روان‌بنه‌های ناسازگار اولیه و باورهای غیرمنطقی با تعارض زناشویی، نقش تعدیل‌کننده دینداری (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 15، شماره: 51
56 رابطه ساختار قدرت پدرمحور در خانواده اصلی فرد با کارامدی خانواده (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 7، شماره: 13
57 رابطه سطح تحول روانی _ معنوی و احساس تنهایی با اضطراب وجودی در دانشجویان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 7، شماره: 13
58 زمینه بابی و روایبی سنجی پیمان شکنی زناشویی بر اساس اندیشه دینی (دریافت مقاله) مجله روان شناسی و دین دوره: 15، شماره: 3
59 ساخت پرسشنامه عوامل آرامش زا- آرامش زدای خانواده براساس قرآن (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات بنیادین علوم انسانی دوره: 8، شماره: 3
60 ساخت و اعتباریابی آزمون پایبندی مذهبی بر اساس گزاره های قرآن و نهج البلاغه (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 3، شماره: 5
61 سبک زندگی با رویکرد تطبیقی بین دیدگاه علامه طباطبایی و دالایی لاما (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 11، شماره: 20
62 شناسایی عوامل ثبات زناشویی در جامعه ایرانی- اسلامی: رویکرد فراترکیب (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده دوره: 8، شماره: 3
63 ضرورت بازنگری، راهبردها و راهکارهای تحول در روانشناسی (دریافت مقاله) مجله تحول در علوم انسانی دوره: 1، شماره: 1
64 طراحی روش درمان شناختی- رفتاری با رویکرد اسلامی بر مبتلایان به اختلال وسواس- بی اختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 9، شماره: 34
65 کاربرد نظریه حوزه های معنایی در مطالعات واژگانی ساختار شخصیت بر پایه منابع اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 8، شماره: 15
66 مدل مفهومی کشمکش های روانی معنوی در ایران: مطالعه کیفی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی فرهنگی دوره: 6، شماره: 1
67 مدیریت داخلی سیستمی خانواده براساس گذشت در آیات و روایات و مداخله کوتاه مدت رها-آشکارسازی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اخلاق وحیانی دوره: 7، شماره: 2
68 مروری بر وضعیت تجربی روان درمانگری ها در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 8، شماره: 15
69 مطالعه تطبیقی فضایل اخلاقی شش گانه در روان شناسی مثبت و نهج البلاغه (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 11، شماره: 20
70 معناشناسی اختلال اضطراب فراگیر از دیدگاه قرآن کریم (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 11، شماره: 20
71 معنای زندگی در نهج البلاغه (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 6، شماره: 11
72 مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) با درمان شناختی-رفتاری (CBT) بر افسردگی دانشجویان با توجه به سطح تحول روانی-معنوی آنها؛ (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 9، شماره: 35
73 مقایسه روان بنه های ناسازگاراولیه، باورهای غیرمنطقی، تعارض زناشویی و پایبندی مذهبی زنان و مردان متاهل (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده دوره: 5، شماره: 1
74 مولفه های لذت بری سعادت نگر بر اساس منابع اسلامی: تدوین یک مدل مفهومی (دریافت مقاله) پژوهش نامه سبک زندگی دوره: 4، شماره: 2
75 نقش پایبندی مذهبی و جنسیت در اضطراب امتحان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 6، شماره: 10
76 نقش تصورات منفی در روابط زوجین و راهکارهای درمان از دیدگاه اسلام و روان‌شناسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده دوره: 6، شماره: 1
77 نقش روانبنههای ناسازگار اولیه و دینداری، در پیشبینی تعارض زناشویی زنان متاهل (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده دوره: 3، شماره: 1
78 نقش سلامت معنوی و مقابله مذهبی در پیش‎بینی اضطراب مرگ در بیماران مبتلا به ویروس کرونا (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 14، شماره: 26
79 وضعیت تجربی درمانگری شناختی رفتاری: یک مطالعه ی مروری روی فراتحلیل گری ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 2، شماره: 3
80 هوش معنوی و تاثیر آن بر سلامت روانی منابع انسانی سازمان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 8، شماره: 14
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر روان درمانگری هستینگرانه بر نیرومندی »من«، معنا در زندگی و اضطراب مرگ بیماران مبتلا به سرطان سینه (با استفاده از حکایات مولانا) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران
2 اثربخشی درمان چندبعدی معنوی خداسو بر نشانگان اختلالات روانی در کارکنان هلال احمر دارای نشانه های اختلال تنیدگی پس از سانحه (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی مداخلات در بحران و ارتقاء سلامت روان
3 اثربخشی مداخله شناختی- رفتاری بر اصلاح اسنادهای سرزنشگری زنان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری
4 الگوی اسلامی رواندرمانگری/ آموزش مبتنی بر کیفیت زندگی (دریافت مقاله) نخستین جشنواره تالیفات علمی برتر علوم انسانی اسلامی جایزه ویژه علامه جعفری
5 بررسی تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر افسردگی دانشجویان با توجه به سطح تحول روانی-معنوی آنها؛ (مطالعه مورد منفرد) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی نوآوری های اخیر در روانشناسی،کاربردها و توانمندسازی با محوریت رواندرمانی
6 پیش بینی ناگویی خلقی و حرمت خود دختران نوجوان بر اساس سبک های فرزند پروری پدران (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران - با تاکید بر فضائل اخلاقی در خانواده و ازدواج و چالشهای آن- اولین جشنواره ملی خانواده و ازدواج
7 رابطه تصور کودکان از والدین با تصور آنها از خداوند (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
8 رابطه شیوههای فرزندپروری قاطعانه و استبدادی با سبک های دلبستگی کودکان در دوره ی میانی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران