دکتر مسعود جانبزرگی

دکتر مسعود جانبزرگی استاد روان‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

دکتر مسعود جانبزرگی

استاد روان‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 "رابطه خدا پنداره (تصویرپردازی ساختگی از خدا) و تحول روانی معنوی با افسردگی، اضطراب و استرس در دانشجویان (دریافت مقاله) پژوهشنامه روانشناسی مثبت دوره: 4، شماره: 3
2 «مقیاس تصویر خودمنفی» (NSPS) : ساخت عاملی و ویژگی های روانسنجی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 11، شماره: 1
3 آزمون نظریه بین فردی خودکشی (IPTS) در دانشجویان ایرانی: نقش تعلق کام نایافته و سرباری ادراک شده در ایجاد تمایل و اقدام به خودکشی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 12، شماره: 4
4 اثر خانواده درمانگری سیستمی معنوی بر رضایت زناشویی و کنش وری خانواده (الگوی مهر و قدرت) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده دوره: 4، شماره: 1
5 اثربخشی آموزش فرزندپروری ترکیبی (زیستی- اجتماعی) به مادران بر خودکارآمدی ادراک شده کودکان فزون وزن (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت اجتماعی دوره: 6، شماره: 1
6 اثربخشی آموزش مهارت های فرزندپروری در کاهش تنیدگی مادران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 1، شماره: 4
7 اثربخشی الگوی کوتاه مدت درمانگری چندبعدی معنوی(SMP) بر مهار نشانگان افسردگی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 12، شماره: 22
8 اثربخشی تنش زدایی تدریجی عضلانی بر تنیدگی ادراک شده بیماران مبتلا به فشارخون اساسی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 3، شماره: 1
9 اثربخشی توانمندسازی کارکردی زوجین مبتنی بر رویکرد اسلامی بر رضایتمندی زناشویی زنان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 10، شماره: 31
10 اثربخشی توانمندسازی کارکردی زوجین مبتنی بر رویکرد اسلامی بر رضایتمندی زناشویی زنان (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 10، شماره: 31
11 اثربخشی درمان چندبعدی معنوی خداسو بر معنویت ادراک شده و خودپنداره−خداپنداره در کارکنان هلال‎احمر دارای نشانه‎های اختلال تنیدگی پس از سانحه (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 15، شماره: 28
12 اثربخشی درمان چندبعدی معنوی خداسو بر نشانگان اختلالات روانی و اختلال تنیدگی پس از سانحه (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش و پژوهش در مشاوره کاربردی دوره: 3، شماره: 1
13 اثربخشی درمان معنوی خداسو و درمان های غیر معنوی در مدیریت استرس ناشی از بحران شیوع کرونا و طراحی مقدماتی الگوی معنوی مداخله روانشناختی در بحران کرونا (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 18، شماره: 1
14 اثربخشی درمانگری چند وجهی لازاروس بر ارتقاء سلامت عمومی در بیماران ام اس (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 4، شماره: 1
15 اثربخشی روان درمانگری اسلامی مبتنی بر کیفیت زندگی بر افسردگی و کیفیت زندگی دانشجویان (دختر و پسر) افسرده دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) دوماهنامه طلوع بهداشت دوره: 15، شماره: 1
16 اثربخشی شناخت درمانگری گروهی با و بدون استفاده از حکایت های مثنوی در بهبود سلامت روان زنان متعارض (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 8، شماره: 14
17 اثربخشی مداخله چندوجهی لرن بر اصلاح باورهای فراشناختی و فرانگرانی (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 16، شماره: 1
18 ارائه مدل ساختاری برای پیش بینی نشانه های اختلال وسواس فکری- عملی براساس پایبندی مذهبی: نقش میانجیگر کارکرد شخصیت (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 9، شماره: 3
19 ارزیابی تحول روانی ‐ معنوی در درمانگری مراجعان مذهبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 5، شماره: 8
20 استنطاق عوامل آرامش خانواده از قرآن (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی اسلامی دوره: 3، شماره: 2
21 اعتبار و روایی مقیاس خوداثربخشی ورزش کردن در افراد دارای اضافه وزن و چاق (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی سلامت دوره: 2، شماره: 5
22 اعتبارسنجی مقیاس خودکارآمدی پدر بین پدران دارای دختر دبستانی (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده درمانی کاربردی دوره: 2، شماره: 1
23 الگوهای طبقه بندی صفات شخصیت در منابع اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 8، شماره: 14
24 الگوی تنظیم رغبت براساس زهد اسلامی و مقایسه آن با درمان شناختی رفتاری در کاهش اضطراب (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 9، شماره: 17
25 الگوی نظری محافظت از مرزهای جنسی خانواده براساس منابع اسلامی برای خانواده درمانگری سیستمی- معنوی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده دوره: 11، شماره: 1
26 ایجاد پایداری هیجانی براساس تلفیق آموزش تنش زدایی تدریجی و مهارتهای آرام سازی سبک زندگی (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 1، شماره: 2
27 God- Oriented Spiritual Psychotherapy: A multidimensional approach (Protocol Validation) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 13، شماره: 49
28 بررسی اثربخشی بسته آموزش حرمت خود در دانش آموزان دبستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 17، شماره: 42
29 بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری مبتنی بر الگوی هافمن در کاهش نشانه های اختلال اضطراب اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دوره: 3، شماره: 9
30 بررسی اثربخشی درمان فراتشخیصی مبتنی بر تنظیم هیجان با طراحی مذهبی- معنوی بر کاهش علائم و بهبود عملکرد عمومی زنان مبتلا به اختلال‌های اضطرابی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده دوره: 6، شماره: 3
31 بررسی ارتباط خودپنداره با خداپنداره در درمان مذهبی (معنوی) اختلالات روانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 10، شماره: 19
32 بررسی تاثیر توانبخشی شناختی‌رفتاری مبتنی برآموزش ایمن‌سازی در برابر استرس بر اضطراب، استرس و افسردگی در بیماران تحت جراحی عروق کرونر (دریافت مقاله) فصلنامه پرستاری قلب و عروق دوره: 7، شماره: 3
33 بررسی رابطه بین هوش معنوی و تعهد سازمانی دبیران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 9، شماره: 17
34 بررسی رابطه ساخت ارزشی خانواده با حرمت خود دانش آموزان (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 4، شماره: 2
35 بررسی ساختار عاملی تاییدی و ویژگی های روان سنجی نسخه بزرگسالان پرسشنامه غربالگری اختلال های هیجانی مرتبط با اضطراب کودک (SCARED-A) (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 16، شماره: 1
36 بررسی ساختار عاملی، اعتبار و روایی فرم فارسی مقیاس تمایل به خودکشی بر اساس نظریه بین فردی خودکشی (IPTS) در دانشجویان ایرانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره دوره: 11، شماره: 1
37 بررسی نقش عامل های شخصیتی در پیش بینی ابعاد مختلف دینداری در دانشجویان: بر مبنای نظریه پنج عامل بزرگ شخصیت (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 9، شماره: 17
38 بررسی ویژگی های روان سنجی پرسش نامه خودمراقبتی در کارشناسان سلامت روان (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی فرهنگی دوره: 7، شماره: 1
39 بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس انگ کمک طلبی روانشناختی در ارتباط با استرس شغلی و فرسودگی: مختص کارشناسان سلامت روان (دریافت مقاله) مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت دوره: 10، شماره: 3
40 بنیادهای نظری سبک زندگی از دیدگاه قرآن کریم (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 11، شماره: 20
41 پیش بینی حرمت خود فرزندان بر اساس سبک های فرزند پروری والدین و پایبندی مذهبی مادران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 13، شماره: 24
42 پیش بینی رضایت زناشویی بر مبنای «هماهنگی نگرش ها»، «آشنایی با نگرش های همسر» و «هماهنگی ارزش های زوجین» (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 19، شماره: 1
43 پیش بینی عملکرد خانواده براساس استحکام من و وضعیت هویت زوجین (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 17، شماره: 67
44 پیش بینی نیرومندی من براساس خداپنداره، خداپنداشت، خودپنداره و خودپنداشت (دریافت مقاله) پژوهشنامه روانشناسی مثبت دوره: 9، شماره: 2
45 پیش بینی نیرومندی من و ویژگی های آن بر اساس سبک های دل بستگی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 21، شماره: 2
46 تاثیر آموزش تحلیل رفتار متقابل بر تعدیل کمال گرایی مادران با توجه به سبک فرزندپروری1 (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 10، شماره: 33
47 تاثیر قرایت قرآن بر تنیدگی های روانی و راهبردهای مقابله ای در بین دانشجویان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 6، شماره: 10
48 تاثیر متغیرهای الگوی چند بعدی معنوی با میانجی ‎گری باورهای ناکارآمد بر اختلال وسواس (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 16، شماره: 31
49 تاثیر مداخله چندبعدی معنوی بر کورتیزول بزاقی، آشفتگی‎های روان شناختی و ادراک بیماری پس از جراحی بای‎پس عروق (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 16، شماره: 30
50 تبیین عوامل آرامش زا و آرامش زدای خانواده در قرآن (دریافت مقاله) دوفصلنامه قرآن و علم دوره: 15، شماره: 29
51 تبیین عوامل موثر بر کاهش علائم افسردگی از منظر دین اسلام: یک تحلیل محتوای کیفی (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 20، شماره: 2
52 تحلیل روان شناختی نشوز و راهکارهای سه گانه قرآن (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 9، شماره: 17
53 تحلیل مفاهیم «مضاف نفس» در روایات و تبیین سازه روان‌شناختی خودنظم‏جویی بر اساس آن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم حدیث دوره: 25، شماره: 1
54 تدوین الگوی مفهومی مقابله دینی با استرس بر اساس آموزه های قرآن کریم: نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی فرهنگی دوره: 6، شماره: 1
55 تدوین مدل نظم‎جویی شناختی هیجان براساس مولفه‎های خداپنداره، خودپنداره و سبک‎های دلبستگی با میانجی‎گری نیرومندی من (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 17، شماره: 32
56 تنظیم درمان گرانه سبک زندگی: یک مداخله کوتاه مدت برای پیشگیری و درمان اضطراب بر اساس درمان چندبعدی معنوی خداسو (دریافت مقاله) پژوهش نامه سبک زندگی دوره: 6، شماره: 2
57 ثاثیر روان بنه های ناسازگار نخستین برتحول روانی معنوی: یک متغیر تعدیلگر در رواندرمانگری (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 10، شماره: 18
58 درمان چند بعدی معنوی: امکان تبیین پدیده های روانی (سلامتی و اختلال) با سازه های معنوی شخصیت بر اساس منابع دینی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 14، شماره: 2
59 رابطه الگوهای ارتباطی زوجین با رضامندی زناشویی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 5، شماره: 9
60 رابطه بین ساختار قدرت مرد مقتدر در خانواده با عملکرد خانواده (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 11، شماره: 2
61 رابطه پایبندی مذهبی و تعارض زناشویی و تفاوت آنها در میان زوجین (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده دوره: 3، شماره: 2
62 رابطه تصور فرد از خدا و روان پریشی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 6، شماره: 11
63 رابطه روان بنه های ناسازگار اولیه و باورهای غیرمنطقی با تعارض زناشویی، نقش تعدیل کننده دینداریDOR:۲۰.۱۰۰۱.۱.۲۶۴۵۴۹۵۵.۱۳۹۹.۱۵.۵۱.۵.۶ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 15، شماره: 51
64 رابطه روان بنه های ناسازگار اولیه و دینداری در میان همسران متعارض و غیرمتعارض (دریافت مقاله) مجله اسلام و پژوهش های روان شناختی دوره: 1، شماره: 2
65 رابطه روان‌بنه‌های ناسازگار اولیه و باورهای غیرمنطقی با تعارض زناشویی، نقش تعدیل‌کننده دینداری (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 15، شماره: 51
66 رابطه ساختار قدرت پدرمحور در خانواده اصلی فرد با کارامدی خانواده (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 7، شماره: 13
67 رابطه سطح تحول روانی _ معنوی و احساس تنهایی با اضطراب وجودی در دانشجویان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 7، شماره: 13
68 زمینه بابی و روایبی سنجی پیمان شکنی زناشویی بر اساس اندیشه دینی (دریافت مقاله) مجله روان شناسی و دین دوره: 15، شماره: 3
69 ساخت پرسشنامه عوامل آرامش زا- آرامش زدای خانواده براساس قرآن (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات بنیادین علوم انسانی دوره: 8، شماره: 3
70 ساخت و اعتباریابی آزمون پایبندی مذهبی بر اساس گزاره های قرآن و نهج البلاغه (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 3، شماره: 5
71 سبک زندگی با رویکرد تطبیقی بین دیدگاه علامه طباطبایی و دالایی لاما (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 11، شماره: 20
72 شناسایی عوامل ثبات زناشویی در جامعه ایرانی- اسلامی: رویکرد فراترکیب (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده دوره: 8، شماره: 3
73 ضرورت بازنگری، راهبردها و راهکارهای تحول در روانشناسی (دریافت مقاله) مجله تحول در علوم انسانی دوره: 1، شماره: 1
74 طراحی روش درمان شناختی- رفتاری با رویکرد اسلامی بر مبتلایان به اختلال وسواس- بی اختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 9، شماره: 34
75 کاربرد نظریه حوزه های معنایی در مطالعات واژگانی ساختار شخصیت بر پایه منابع اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 8، شماره: 15
76 مدل مفهومی کشمکش های روانی معنوی در ایران: مطالعه کیفی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی فرهنگی دوره: 6، شماره: 1
77 مدیریت داخلی سیستمی خانواده براساس گذشت در آیات و روایات و مداخله کوتاه مدت رها-آشکارسازی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اخلاق وحیانی دوره: 7، شماره: 2
78 مروری بر وضعیت تجربی روان درمانگری ها در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 8، شماره: 15
79 مطالعه تطبیقی فضایل اخلاقی شش گانه در روان شناسی مثبت و نهج البلاغه (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 11، شماره: 20
80 معناشناسی اختلال اضطراب فراگیر از دیدگاه قرآن کریم (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 11، شماره: 20
81 معنای زندگی در نهج البلاغه (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 6، شماره: 11
82 مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) با درمان شناختی-رفتاری (CBT) بر افسردگی دانشجویان با توجه به سطح تحول روانی-معنوی آنها؛ (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 9، شماره: 35
83 مقایسه اثربخشی مداخله رفتاری- تغذیه ای با مداخله شناختی بک در ترکیب با تجویز رژیم غذایی– فعالیت بدنی درکاهش اضافه وزن و بهبود نیمرخ چربی زنان (دریافت مقاله) دانشور پزشکی (نشریه پژوهشی پایه و بالینی) دوره: 21، شماره: 1
84 مقایسه درمانگری مبتنی بر مهارت های حل مسئله و مقابله با شناخت درمانگری مدیریت وزن در کاهش شاخص توده بدنی و بهبود سبک زندگی کارآمد وزن (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت دوره: 11، شماره: 2
85 مقایسه روان بنه های ناسازگاراولیه، باورهای غیرمنطقی، تعارض زناشویی و پایبندی مذهبی زنان و مردان متاهل (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده دوره: 5، شماره: 1
86 مولفه های لذت بری سعادت نگر بر اساس منابع اسلامی: تدوین یک مدل مفهومی (دریافت مقاله) پژوهش نامه سبک زندگی دوره: 4، شماره: 2
87 نقش پایبندی مذهبی و جنسیت در اضطراب امتحان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 6، شماره: 10
88 نقش تصورات منفی در روابط زوجین و راهکارهای درمان از دیدگاه اسلام و روان‌شناسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده دوره: 6، شماره: 1
89 نقش روانبنههای ناسازگار اولیه و دینداری، در پیشبینی تعارض زناشویی زنان متاهل (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده دوره: 3، شماره: 1
90 نقش سلامت معنوی و مقابله مذهبی در پیش‎بینی اضطراب مرگ در بیماران مبتلا به ویروس کرونا (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 14، شماره: 26
91 نقش عوامل شخصیت و سبک زندگی مذهبی در سلامت روان (دریافت مقاله) مجله اسلام و پژوهش های روان شناختی دوره: 1، شماره: 3
92 وضعیت تجربی درمانگری شناختی رفتاری: یک مطالعه ی مروری روی فراتحلیل گری ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 2، شماره: 3
93 هنجاریابی پرسشنامه رفتار غذا خوردن کودکان (CEBQ) (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی سلامت دوره: 9، شماره: 34
94 هوش معنوی و تاثیر آن بر سلامت روانی منابع انسانی سازمان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلام و روانشناسی دوره: 8، شماره: 14
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر روان درمانگری هستینگرانه بر نیرومندی »من«، معنا در زندگی و اضطراب مرگ بیماران مبتلا به سرطان سینه (با استفاده از حکایات مولانا) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مشاوره توانبخشی ایران
2 اثربخشی درمان چندبعدی معنوی خداسو بر نشانگان اختلالات روانی در کارکنان هلال احمر دارای نشانه های اختلال تنیدگی پس از سانحه (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی مداخلات در بحران و ارتقاء سلامت روان
3 اثربخشی مداخله شناختی- رفتاری بر اصلاح اسنادهای سرزنشگری زنان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری
4 الگوی اسلامی رواندرمانگری/ آموزش مبتنی بر کیفیت زندگی (دریافت مقاله) نخستین جشنواره تالیفات علمی برتر علوم انسانی اسلامی جایزه ویژه علامه جعفری
5 بررسی تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر افسردگی دانشجویان با توجه به سطح تحول روانی-معنوی آنها؛ (مطالعه مورد منفرد) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی نوآوری های اخیر در روانشناسی،کاربردها و توانمندسازی با محوریت رواندرمانی
6 پیش بینی ناگویی خلقی و حرمت خود دختران نوجوان بر اساس سبک های فرزند پروری پدران (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران - با تاکید بر فضائل اخلاقی در خانواده و ازدواج و چالشهای آن- اولین جشنواره ملی خانواده و ازدواج
7 تدوین بسته آموزشی تواضع از منظر اسلام و بررسی تاثیر آن بر محبوبیت اجتماعی در بین فرهنگیان شهر سمنان (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران
8 رابطه تصور کودکان از والدین با تصور آنها از خداوند (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
9 رابطه شیوههای فرزندپروری قاطعانه و استبدادی با سبک های دلبستگی کودکان در دوره ی میانی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
10 مولفه های معنوی- مذهبی در خودکشی: فراتحلیل از مطالعات بومی (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی